2007'den Bugüne 88,755 Tavsiye, 27,436 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk İhmali
Çocuk İhmali Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuk İhmali Kavramı ile İlgili 11 Makale
► Çocuk İstismarı ve İhmali Psk.Dnş.Tuğçe SOYLU
1.Çocuk İstismarı ve İhmali Çocuk istismarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan ve çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışlar" biçiminde tanımlanmaktadır (akt. Kara ve ark., 2004). Taner ve Gökler(2004) ise çocuk istismarı ve ihmalini "Anababa ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümü" olarak tanımlar. Çocuk istismarı fiziksel, cinsel ve duygusal istismar; çocuk ihmali fiziksel ve duygusal ihmal olarak an... »»»
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Fatma Nihal ADA
Çocuk istismarı sadece ülkemizde değil dünyada da milyonlarca çocuk ve aileyi etkileyen toplumsal bir sorundur. Buna rağmen istismara yönelik farkındalıksa oldukça düşüktür. Bu nedenle de ebeveynlerin doğru bilgi edinmesi, bilgilerini çocuklarıyla doğru bir biçimde paylaşması önemlidir. Aynı zamanda okul ev dışında çocuğun en çok zaman geçirdiği yer olduğundan, öğretmenlerin en az ebeveynler kadar çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek yada bilmeyerek yapılan tüm davranışlar yani çocuğa yapılan tüm... »»»
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Gizem HÜNERLİ
Terminolojik olarak çocuk istismarı; bir çocuğun fiziksel, sosyal, psikolojik gelişimini ve sağlığını olumsuz etkiyebilecek bir veya daha fazla yetişkin tarafından amaçlı ya da amaçsız olarak yapılan her türlü eylem olarak tanımlanabilir. Çocuk ihmali ise, bir çocuğun fiziksel, sosyal, psikolojik gelişimini ve sağlığını olumsuz etkiyebilecek şekilde çocuğun herhangi gerekli ihtiyaçlarının karşılanmaması olarak tanımlanabilir. Dünyada ihmal ve istismara uğrayan çocukların sayısının yasal kayıtlardakinden çok fazla olduğu düşünülmektedir. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun yaptığı çalışmada Türkiye’de Çocukların ihmal ve istismara maruz kalma yaygınlığının %46 olduğunu belir... »»»
Çocuk istismarına giden yolun çok faktörlü olması tevsisinin de çok yönlü olmasını gerektirmektedir..Çocuk istismarında olumsuz aile koşullarının ve yetersiz ebeveyn bakım ve gözetiminin risk faktörü olması nedeniyle çocuğun tedavisine ek olarak ailenin de tedaviye dahil edilmesi gerekir Cinsel istismar ve ensest vakalarında aile tedavisinin uygun olmadığını savunan yazarlar vardır Sosyal hizmet öğretisinin pratik deneyimleri her tür çocuk istismarında bütün aile bireylerinin eğitici destekleyici rehberlik edici aile tedavisinden yarar gördükleri yönündedir. Ülkemiz koşullarında çocuk istismarı çok yönlü sorunları olan ailelerde daha çok görülmektedir.Bir başka değişle çocuk istismarı ai... »»»
Son günlerde medyada çıkan haberler nedeniyle çocuğun cinsel istismarı tekrar gündeme geldi. Cinsel istismar; çocuğun kendisinden daha güçlü gördüğü bir yetişkinin ya da yaşıtının çocuğu cinsel doyum sağlamak amacıyla kullanmasıdır. Çocuk kendisinden güçlü olarak gördüğü bu kişiden korktuğu için onun isteklerine boyun eğer. Cinsel taciz, güçlü olan tacizcinin çocuğu öpmesi, okşaması, cinsel ilişkiye zorlaması olabildiği gibi tacizcinin vücuduna, cinsel organına çocuğun dokunması için çocuğu zorlaması da olabilir. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber çocukların cinsellikle tanışma yaşı çok düştü. Çocuklar internette televizyonda ya da bir oyunda cinsellik içeren bir bilgiyle ya da görsell... »»»
► Çocuk İhmali-İstismarı ve Etik Psk.Gonca BİLGİÇ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk İhmali Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
çocuk ihmali KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuk ihmali KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


16:15
Top