2007'den Bugüne 90,669 Tavsiye, 27,884 Uzman ve 19,776 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocuklarda Anksiyete
Çocuklarda Anksiyete Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Anksiyete Kavramı ile İlgili 7 Makale
Anksiyete Nedir ve Ne Sıklıkta Görülmektedir? Çocuklarda anksiyete (kaygı) bozukluğu düşünülenin aksine oldukça yaygındır. Kaygı herkesin yaşadığı, bizi tehlikelerden koruyan, türün devamını sağlayan bir duygu olsa da günlük yaşantıyı etkilemeye başladığında ve kişiye rahatsızlık verdiğinde bir uzmana başvurmak gereklidir. Çocuklarda anksiyete bozukluğu toplumda %5-18 arasında görülmektedir. Kız çocuklar ve erkekler çocuklarda eşit sıklıkta görüldüğü düşünülmektedir. Ancak yaşı daha küçük olan çocuklarda daha belirgin ve daha kuvvetli belirtilere rastlandığı görülmüştür. Ayrıca çocuklar, yetişkinler gibi korkularını net bir biçimde ifade edemedikleri için,ağlama, sinirlilik, öfke nö... »»»
Aksiyete, diğer bir deyişle kaygı, kişinin günlük yaşantısında maruz kaldığı endişe, evham gibi hoş olmayan ve belirsizlik içeren olumsuz hissiyattır. Kaygı(anksiyete) herkes tarafından yaşanabilen bir duygu olmasına rağmen hissedilen yoğunluk kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Düşük seviyedeki kaygı kişiyi motive edici etkiye sahipken, yüksek kaygı düzeyi başarısızlığa, sürekli gergin, huzursuz ve mutsuz hissetmeye; baş ağrısı, kalp çarpıntısı, titreme gibi bir takım fiziksel sıkıntılara sebep olur. Kaygıyı tamamıyla olumsuz anlamda değerlendirmek yanlış olacaktır. Bir düzeye kadar olan kaygı bizim için uyum sağlayıcıdır. Gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditleri fark etmemize... »»»
ANKSİYETE TANISI ALMIŞ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI GRUP TERAPİSİNİN ETKİLİLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Nilgün Öngider Gregory Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı, anksiyete bozukluğu tanısı almış çocukların, terapi öncesi ve sonrasında değerlendirilerek bilişsel davranışçı grup terapisi etkililiğinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın amacı doğrultusunda, bir üniversite hastanesinin çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine ayaktan başvuran; anksiyete bozukluğu tanısı almış çocuklar terapisi öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir. Araştırma örneklemi, BDT grubuna atanan 12 çocuk ve bekleme listesindeki 12 çocuk ile onların anne ve babaları olmak üzere toplam 72 kişiden ol... »»»
Çocuklarda Anksiyete Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
çocuklarda anksiyete KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda anksiyete KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta korku, çocukta kaygı, çocukta endişe, çocukta anksiyete, çocuklarda korku, çocuklarda kaygı bozuklukları, kaygı bozukluğu, anksiyete, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, kaygı, sosyal fobi, sosyal kaygı bozukluğu, yetişkinlerde anksiyete bozukluğu, çocuklarda anksiyete bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda bilişsel davranışçı terapi, çocuklarda aksiyete, aksiyete, çocuklarda kaygı, çocukta anksiyete bozuklukları, çocukluk döneminde aksiyete, çocukluk döneminde kaygı, çocukluk döneminde kaygılar, çocuklarda bdt, seperasyon, ayrılık anksiyetesi, ayrılık kaygısı, çocuklarda okul reddi, seperasyon anksiyetesi, seperasyon kaygısı, ayrılık endişesi, çocuklarda ayrılık, çocuklarda seperasyon anksiyetesi, çocuklarda endişe, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda algı problemi, çekingen çocuklar, çocuklarda kaygı bozukluğu, çocuklarda kaygı problemleri, ergenlerde kaygı, ergenlerde endişe, kaygılı çocuklar


15:18
Top