2007'den Bugüne 90,295 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,731 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Çocuklarda Davranış Probl
Çocuklarda Davranış Probl Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Davranış Probl Kavramı ile İlgili 14 Makale
Çocuk her yeni gelişim döneminde olağan ve geçici olarak nitelendirilen sorunlarla karşılaşır. Bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözümleyebilen çocuk, bir sonraki gelişim dönemine geçiş sağlar. Çözümlenen her sorun çocuğun özgüveninin artmasına yardımcı olurken çocuğa gelecekteki sorunlarla başa çıkabilme becerisini de öğretir. Çocuğun bu sorunları çözümlemesinde anne baba tutumunun önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Olumsuz anne baba tutumları ile çocuk olağan olarak nitelenen bu sorunları çözümlemekte güçlük yaşar ve bu sorunlar bir sonraki döneme ertelenebilir. Çözümsüz kalan bu sorunlar giderek büyür. Bunlara tepki olarak çocukta uyum ve davranış problemleri gelişir. Çocuk, ge... »»»
► Çocuklarda Davranış Problemleri Psk.Bilge Kağan BÜYÜKKELEŞ
Çocuktur, biz konuşurken susmasını bilmeli, araya girmemeli. Çocuktur, evde ve ev dışında herhangi bir yerde akıllı, uslu durmalı. Yaramazlık yapmamalı, etrafı rahatsız etmemeli. Çocuktur, kardeşini kıskanmamalı, arkadaşlarıyla gayet muntazam ve uyumlu oyunlar oynayarak kendisine lütfettiğimiz zamanını geçirmeli. Çocuktur, yemeğine zamanında oturmalı, ne veriyorsak yemeli, ne yapmasını istiyorsak gayet uysal bir şekilde sesini çıkarmadan yapmalı. Çocuktur… Çocuktur… Çocuktur… Makaleme klinik gözlem ve görüşmelerimde genellikle ebeveynlerin evlerinde nasıl bir çocuk istediklerinin kısa bir özetiyle başlamak istiyorum. Evet çocuktur aslında yetiştirmiş olduğumuz varlık. Yani küçücük kal... »»»
Ebeveynlerin en zorlandığı konuların başında çocuklarda ortaya çıkan davranış problemlerle başetme biçimleridir. Ebeveynler davranış problemleri karşısında nasıl tutum sergileyeceğini bilememektedir. Çoğunlukla davranış problemini bastırmak için fiziksel şiddete başvurmaktadır. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuk başka davranış problemleri ortaya çıkararak işin içinden çıkılmaz bir kaosa doğru sürüklenmeye başlarlar. Davranış problem karşısında aile paniklemeden çıkış sebebini araştırmalıdır. bu davranış gelişimsel sürecin bir parçasımı yoksa tutumlardan kaynaklanan bir davranış şeklimi, çocuk bize bir şeylermi anlatmak istiyor. Bunun iyi analiz edilmesi gerekmektedir. sebebbini anlamadı... »»»
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Çocuklar kendilerini sözel olarak ifade etme olgunluğuna tam olarak sahip olmadıkları için kendilerini, iç çatışmalarını, ihtiyaçlarını, rahatsızlıklarını davranışlarıyla ve duygusal tepkileriyle ifade ederler. Bu davranış ve duygusal tepkiler aslında çok anlamlıdır ve yolunda gitmeyen bir şeylerin habercisidir. Anne baba çocuklarının davranışlarının altındaki sebepleri bulabilir ve nasıl çözeceklerini bilirlerse çocuk dönüşmüş, ebeveyniyle, başkalarıyla kurduğu ilişkide değişmiş olur. Çocukluk döneminde çözümlenemeyen meseleler ergenlik döneminde çözümlenmek için tekrar gündeme gelir. Ergenlik dönüşüm için fırsat dönemidi... »»»
1. PARMAK EMME: Normal çocuklarda herhangi bir psiko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bire olgudur. Bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer parmaklarını emerler. Zararsız bir davranış olan parmak emmeye hemen bebeklerin tümünde rastlanmak mümkündür (Yavuzer, 1994, s.257). Doğumu takiben ilk 3-4 ayda normal olarak bir çocuğun yeme ve içmesi için tek yol emmedir. Birinci yılın sonuna kadar emme esas yol olarak kalır. Çocukların bu faaliyetten belli bir şekilde ve derecede zevk aldıkları görülmektedir. Emme refleksinin sıklığı değişir. Birçok çocuğun beslenme sonrasındaki emmeden yeteri kadar doygunluk elde ettikleri görülür. Ağız hayatta haz kaynağı olarak k... »»»
► Davranış Problemleri Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Uyum ve Davranış Problemleri Psk.Ayşegül COŞKUN
► Tırnak Ye-Me ! Psk.Ebru YEREBAKAN
Çocuklarda Davranış Probl Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Veli DERİN, İzmir
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Nedime ILGIN, İzmir
çocuklarda davranış probl KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda davranış probl KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta davranış, çocuklarda davranış, çocukta davranış problemleri, çocuklarda davranış problemleri, davranış problemleri, çocuklarda problemler, çocuklara nasıl davranılmalı, çocukta davranış problemi, parmak emme, parmak emmenin nedenleri, parmak emme hastalığı, parmak emme davranışı, parmak emmenin tedavisi, sürekli parmak emme, parmak emme alışkanlığı, tırnak yeme, tırnak yeme tedavisi, tırnak yeme hastalığı, tırnak yemenin nedenleri, aşırı tırnak yeme, tırnak yeme davranışı, tırnak yeme psikolojisi, okul korkusu, okul korkusunun nedenleri, çocukta tikler, çocukta tik, çocuklarda tikler, davranış, davranış sorunu, çocukta uyum, çocuklarda uyum, çocukların davranışlarını değiştirmek, çocuğun davranışı nasıl değiştirilir, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dehb, çocuklarda davranış bozukluklarının tedavisi, negatif pekiştireç, negatif pekiştireç nedir, pozitif pekiştireç, pozitif pekiştireç nedir, olumsuz pekiştirme, edimsel koşullama yöntemleri, skinner, skinner box, sürekli pekiştirme, kısmi pekiştireç, sabit aralık pekiştireci, değişken oran pekiştireci, değişken aralık pekiştireci, çocuklarda problem davranışlar, çocukta olumsuz davranış, çocuklarda olumsuz davranış, çocukta problemli davranış, çocuklarda problemli davranış, asosyallik, çocukta asosyallik, utangaçlık, çocukta utangaçlık, yalan, çocukta yalan, yalan söyleme, çocukta yalan söyleme, hırsızlık, çocukta hırsızlık, alt ıslatma, çocukta çocukta alt ıslatma, çocukta tırmak yeme, çocukta parmak emme, tırnak yemek, tırnak, çocuklarda tırnak yeme, çocukta tırnak yeme, tırnak yemenin sebepleri, çocukta şiddet, aile içi şiddet, kadına şiddet, şiddet gören çocuklar, şiddet gören çocuk, şiddete maruz kalan çocuk, pedagog, pedagog kimdir, çocuk psikoloğu, çocuk gelişim uzmanı, çocuk ruh sağlığı uzmanı, çocuk eğitimi, çocuklarda davranış problemi, çocuk ve aile danışmanlığı, önleyici rehberlik, çocuk psikolojik danışmanı, pedagoji


02:40
Top