2007'den Bugüne 90,958 Tavsiye, 27,960 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocukluk Dönemi
Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili 65 Makale
► Çocukluk Dönemi Depresyonları Psk.Cenya KATALAN
Çağımızda artık çocukluk döneminde depresyon görülmesi git gide artmaktadır. Depresyonun başta gelen sebepleri olarak genetik yatkınlık, beynin duygu ve davranışlarından sorumlu olan merkezlerinde sinirler arasındaki iletimi sağlayan bazı kimyasal maddelerde (serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi) düzensizliktir. Bunlar çocuğu depresyona yatkın hale getirir ve maruz kaldıkları yaşam koşulları depresyonu tetikler. Çocukluk döneminde anne babadan mahrum kalmak, çok sevilen bir kişiden ayrı olmak veya bu kişiyi kaybetmek, duygusal ilgiden mahrum kalmak, bebekliğin özellikle ilk senesinde bakımının yeterince sağlanmamış olması, taşınmak veya göç etmek, aile içinde geçimsizlik, boşanma, ebev... »»»
► Çocukluk Dönemi Korkuları Psk.Dnş.Tuğba ŞENDİR
Duygusal gelişimin içinde yer alan ve çocukluk döneminde sıklıkla görülen, olumsuz bir ruh hali olan korku, canlı varlıkların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri en doğal tepkidir. Her korku, bireyi uyaran ve kendini savunmasını sağlayan temel bir duygudur. Genellikle yeni olan ve bilinmeyen her şey bireye korku verir. Çocuğun güçsüzlüğü ve bilmediği şeylerin çokluğu düşünülürse, özellikle ilk yıllarda, korkuların ne kadar fazla olduğu anlaşılır. Yeni doğmuş çocuklar düşme ve gürültü dışındaki uyarıcılardan korkmazlar. Ancak yaşamın ilk yılında pek çok korku geliştirmeye başlarlar. Örneğin, gözüne sabun kaçan bebek yıkanmaktan, elektrik süpürgesinin çıkardığı sest... »»»
► Çocukluk Dönemi Obezitesi Dyt.Esra GÜLTEKİN
Çocukluk Dönemi Obezitesi Ne Sıklıkta Görülmektedir? Obezite tüm dünyada sıklığı giderek artan ve hepimizin bildiği ciddi hastalıklara yol açabilen kronik bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü bu durumu küresel bir salgın olarak görmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar, son 25 yılda ülkemizde de obezite sıklığının giderek arttığını göstermektedir. Türkiye, şu an tüm Avrupa Birliği ülkeleri arasında en obez olan ülkelerdendir. Yapılan çalışmalara göre ülkemizde obezite sıklığı yaklaşık %22’dir. Bu oran kadınlarda %30’lara kadar çıkarken, erkeklerde %13 civarındadır. Çocukluk döneminde obezite her geçen yıl artan sıklıklarda karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda obezite Amerika’da %25 ora... »»»
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları Psk.Dnş.Azize Gül OZAN
ÇOCUKLUK DÖNEMİ RUHSAL BOZUKLUKLARI Temel Kategoriler ve Alt-Tipleri 1. Zihinsel Yetersizlik (Zeka Geriliği) 2. Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) a) Otizm b) Asperger Sendromu c) Rett Sendromu d) Çocukluğun Dezingratif Bozukluğu 3. Denetimsiz Davranış Bozuklukları a) Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Boz. b) Davranım Bozukluğu 4. Öğrenme Yetersizlikleri a) Öğrenme Güçlüğü b) İletişim Bozuklukları c) Motor Beceri Bozuklukları 5. Duygudurum Bozuklukları 5.1. Depresyon 5.2. Kaygı Bozuklukları a) Ayrılık Kaygısı Bozuklukları b) Fobik Bozukluklar c) Obsesif Kompulsif Bozukluk d) Travma Sonrası Stres Bozu... »»»
► Çocukluk Dönemi Korku ve Kaygıları Psk.Dnş.Aslı DENİZ
Çocukluktan yetişkinliğe kadar herkes bir şekilde kaygı ya da korku yaşamıştır. Kaygının kendisi çok da tercih edilen kişinin kendini iyi hissetmesine yarayan bir durum değildir. Ancak, özellikle çocuklarda bu tür duygular normaldir ve gereklidir. Çünkü kaygı ve korku duyguları çocukları ani ve olumsuz durumlarla başa çıkma konusunda güçlendirir. Bir çok korku ve kaygı normaldir. Kaygı stresin bir başka şeklidir ve fiziksel, duygusal gibi farklı şekillerde deneyimlenebilir ve vücudun herhangi bir tehlikeye karşı vermiş olduğu cevaptır. Kandaki adrenalin seviyesi yükselir ve “uzaklaş” ya da “karşı koy” diyebileceğimiz iki farklı davranış için bizi hazırlar. Bu durum gerçek bir tehlike s... »»»
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Sorunları Psk.Kamil ERTEKİN
ÇOCUKLUK DÖNEMİ RUHSAL SORUNLARI Seçici konuşmazlık sorunu Çocuk normal olarak konuşmasına rağmen , başka diğer sosyal ortamlarda konuşmama ile karakterize bir durumdur. Çocuğun bu durumu en az bir ay süre ile devam etmelidir. Bu çocuklar aşırı utangaç , sessiz sakin yapıda olabildikleri gibi evde normal olarak görülebilirler . Bu durumun başlangıcı genelde beş yaşından öncedir. Bu durumda olan çocuklarda ek olarak çocukluk çağı depresyonu , aşırı katı , titiz ve yargılayıcı anne baba tutumu , ayrılık kaygısı gibi durumlar birlikte görülme olasılığı fazladır . Bu bozukluğun tedavisi başka psikiyatrik durumun eşlik edip etmemesine göre ilaç ve psikoterapi yaklaşımı ile ele alınabilir. Ç... »»»
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARI Çocukluk çağı zihinsel ve duygusal bozuklukları, sadece çocukların davranışlarını, duygularını, duygu durumlarını veya düşüncelerini değil, aynı zamanda tüm aile bireylerini etkileyebilen sorunlardır. Çocukluk çağında sık görülen ruhsal hastalıklar ve gelişimsel bozukluklar arasında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Bipolar Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları, Otizm ve benzeri Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Öğrenme Güçlüğü, Uyum Bozukluğu, Karşıt Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu vb vardır. 1) DENETİMSİZ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI - DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DE... »»»
Çocuklar doğduğu andan itibaren bazı şeylere karşı korku geliştirirler. Bu korkular yaşanan somut şeylerle de ilgili olabilir veya gelişen hayal gücüyle soyut şeylerden de kaynaklanabilir. Yeni doğan bir bebek yüksek ses ve ani hareketlerden korkarken, yaş büyüdükçe karanlık, zombi, hayalet gibi şeylere karşı korkular geliştirebilmektedirler. Bu yaşlardaki korkular, tehlikelerle baş edebilmeyi öğrenmek için oldukça gereklidir. Korkular, bizi koruyan duygulardır. Tehlike anında ortaya çıkarlar. Bilinenin aksine olumsuz değil gerekli bir duygudur. Korku: Karanlık Çocuklar ne düşünür: Karanlıkta ne olduğunu göremiyorum ve güvende hissetmiyorum. Bilmeniz gerekenler: Çoğu çocuk karanlık... »»»
Anne ve babının psikolojik yapıları, deneyim ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen, çocuğa yansıtılan davranışlardır. Anne babanın ruh sağlığı, onların yetiştirilme şekilleri, ihtiyaçlarını karşılama biçimleri, tecrübelerini hayat içerisinde aktive etme tutumları çocukları etkiler. Anne ve babanın hangi yaşlarda evlendiği, fiziksel ve psikolojik bir olgunlukla beraber; birey olma, aile olma ve çocuk sahibi olma bilincinin tam oluşmaması anne –baba tutumlarına ve çocuğun psikolojik gelişimine etkide bulunur. Erken yaşta yapılan evlilikler (ergenlik çağı) sonucu çocuk sahibi olma birey olma ve evlilik acemiliğiyle birlikte çocuğu ihmal etme ve evlilik problemlerini yaşama durumlarını beraber... »»»
“ Güvenilir bir kişiliği var, çok sağlam bir kişiliğe sahip, onun kişiliğine güven olmaz, zayıf kişilikli, karaktersiz…” gibi birçok ifadeye, günlük konuşmalarda sık sık rastlarız. Yanı sıra televizyon ve radyo programlarında, internetteki sağlık videolarında, makale, gazete, kitap ve dergilerde de kişilikten sıklıkla bahsedilir. İletişim araçları sayesinde her birimiz “Otoriter kişilik, Pasif saldırgan kişilik, Border line kişilik, Narsistik kişilik, Histriyonik kişilik, Anti sosyal kişilik, Mazoşist, Sadist…” gibi birçok kişilik bozukluğunu duymuş; hatta çoğu hakkında az ya da çok bilgi sahibi olmuşuzdur. Kişiliğe dair bu ifadelerin genel amacı, bireyi diğer kişilere tanıtmak, onu bir sın... »»»
Korku her insanın deneyimlediği sağlıklı bir duygudur, çocukların da gelişimlerinde korku ve endişe duygusu sağlıklı gelişimlerinin bir parçası olarak yaşanır. Bu korku ve endişe duygularının bir bozukluk sayılabilmesi için çocuğun hayatını olumsuz yönde etkilemesi yani işlevlerini bozması gerekmektedir. İşlevselliğin bozulması anlamında çocuk ve ergenlerde kaygı bozukluğu % 10 ila %15 oranları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamlar kaygı ve korkuyu çocukluk dönemine ait en yaygın bozukluk yapar. Çocukluk dönemi korkuları en yaygın olarak okul fobisi ve sosyal fobi olarak ortaya çıkar. OKUL FOBİSİ Okul fobisi çocuk ve ergenlerde çok aşırı düzeyde engelleyici, ... »»»
Özet: Bu makale, erken çocukluk dönemindeki dışkılama sorunlarının psikolojik yönlerini ve tedavi seçeneklerini araştırmaktadır. Kabızlık ve fekal inkontinans gibi dışkılama sorunları, bir çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Altta yatan nedenleri anlamak ve etkili müdahaleleri uygulamak, bu sorunların yönetimi açısından önemlidir. Bu makale, dışkılama sorunlarının tanımlarını ve sınıflandırmalarını tartışmakta, tedavi için psikolojik yaklaşımları gözden geçirmekte ve sağlık uzmanlarına ve ebeveynlere öneriler sunmaktadır. Bu sorunları erken aşamada ele alarak, çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırabiliriz. Giriş Kabızlık ve fekal inkont... »»»
► Çocukluk Döneminde Aşk Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Çocukluk Döneminde Mastürbasyon Psk.Gonca BAĞLAR
► Çocukluk Döneminde Korkular Psk.Senem ÖZDEMİR
► Çocukluk Çağı Depresyonu Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Çocukluk Döneminde Cinsel Merak Psk.Dnş.Fatih UYUMAZ
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Çocuklarda Beslenme Dyt.Gökhan ÇELİK
► Obezite ve Çocuk Dyt.Perran AYDEMİR
► Kendi Bedeninde Yabancı Olmak Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Çocuklarda Uyku Düzeni Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Çocuklara Ölümü Anlatmak Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
► Şiddet Hayatımızda Psk.Suzi MİZRAHİ
Çocukluk Dönemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Dr.Dt. Taner AKÇA, İçel (Mersin)
Psk.Gizem ANLAMA, İstanbul
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
Psk.Suzi MİZRAHİ, İstanbul
Prof.Dr.Semra HIZ, , Çocuk Doktoru
çocukluk dönemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocukluk dönemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukluk depresyonu, çocuk depresyonu, ergen depresyonu, çocukta depresyon, çocuklarda depresyon, korku, çocukluk, çocukluk dönemi korkuları, çocukların korkuları, çocukta korku, çocuklukta korkular, çocukluk korkuları, ilkokul çocuklarında beslenme, çocuklarda beslenme, çocukluk çağı obezitesi, çocuklarda obezite, çocuklarda şişmanlık, çocuk dürtü kontrol bozukluluğu, çocuk davranım bozukluğu, çocuk dikkat eksikliği, çocuk hiperaktivite, çocuklarda kaygı bozukluğu, çocukluk dönemi psikolojisi, çocukluk döneminde psikoloji, çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları, çocuklarda korku, çocuklarda kaygı, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklarda takıntılar, çocuklarda fobiler, çocukta kaygı, çocuklukta ruhsal sorunlar, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, asperger sendromu, rett sendromu, çocukta korkular, çocuklarda korkular, korkuyla başetme, çocuklar neden korkar, çocuğun korkuları, çocuk neden korkar, çocukta karanlık korkusu, çocukta canavar korkusu, çocukta yağmur korkusu, çocukta kabus, çocukta yalnız kalma korkusu, çocukluk dönemi problemleri, epilepsi, çocukluk dönemi epilepsileri, çocukluk dönemi epilepsisi, çocuklukta epilepsi, çocukta epilepsi, çocukta epilepsi tedavisi, çocukta epilepsi takibi, ilk çocukluk dönemi, kişilik envanteri, espq, türkiye koşullarında dilsel eşdeğerlilik, güvenirlik ve geçerlilik çalışması, 16 pf kişilik envanteri, minnesota çok yönlü kişilik envanteri, mmpı, rorschach mürekkep lekesi testi, exner sistemi, projektif testler, zeka testleri, gelişim testleri, okul fobisi, sosyal fobi, çocukluk fobileri, okul korkusu, çocuklukta aşk, çocukluk aşkı, çocuk aşkı, çocuğun aşkı, çocuğunuzun aşık olması, çocukluk dönemi aşkı, çocukluk döneminde aşk, çocukluk döneminde mastürbasyon, çocukta cinsel gelişim, çocuklukta mastürbasyon, çocukta mastürbasyon, çocuklarda mastürbasyon, çocuklukta korku


01:00
Top