2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğrenilmiş Çaresizlik
Öğrenilmiş Çaresizlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öğrenilmiş Çaresizlik Kavramı ile İlgili 16 Makale
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Ecem DOĞANAY PIÇAK
Öğrenilmiş Çaresizlik kavramını daha sık duyar ve kullanırdık olduk bugünlerde. Özellikle depresyonda karşılaşılan bu kavramın, kişinin umutsuz, çökkün ve değersiz hissetmesinde de oldukça büyük bir payı bulunuyor. Yaşadıkları durumlarla başa çıkamadıklarını, sorunları çözebilmeyi ya da üzerlerinde kontrol sahibi olmayı başaramadıklarını düşünen bireyler hayata, kendilerine ve geleceğe karşı umutsuzluğa kapılıyorlar. Kendilerini değersiz, yetersiz ve suçlu hissedebiliyorlar. Bir süre sonra şartların değişmesine yardım edebilecek, sorunlarını çözebilecekleri fırsatlar ortaya çıksa dahi, geçmiş deneyimlerinde başarısız olduklarına dair düşünce ve duyguları sebebiyle, bu fırsatı değerlendir... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Dr.Müberra YENİŞAR, Tıp Doktoru
Hikayeyi hepimiz duymuşuzdur. İnsanların isteklerini yapmaları amacı ile eğitilen bebek filler bir direğe bağlanır, hayvan önce kurtulmak için uğraşır, uğraşır, uğraşır… Boynunda onu oraya bağlayan ipten kurtulamadığını fark ettiğinde artık denemekten vazgeçer. Büyüyüp kocaman, güçlü bir fil olduğu zaman da, tek bir hareketle kurtulabileceği boyunduruktan kurtulmak için hiçbir hareket yapmaz. Çaresiz olmayı öğrenmiştir bir kere. Öğrenilmiş çaresizlik; insanın kontrol edemediği çevre ve olaylara maruz kaldığında bu durumu değiştiremeyeceğine inanmasıdır. İnsanın çaresizliğini kabullenmesi demek, başına gelenlere razı olması demektir, bu da özgüvenini kaybetmesi anlamına gelir. Özgüven kayb... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
Öğrenilmiş çaresizlik hipotezi Akademik başarı ve sosyal başarısızlık, sınav kaygısı, tutum ve değerlerin yozlaşması ve kaybolması gibi alanlarda insanlarla ilgili çeşitl i durumları açıklamak için kullanılmıştır.Öğrenilmiş çaresizlik, kişilerin kendisi ile kalmayan, bulunduğu çevreye de bulaşan ve insanların içlerindeki yaşama ve öğretme-öğrenme çabası ve performansını deneme ellerinden alan bir umutsuzluk halidir. ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK NEDİR? 1965’in başlarında, Martin E. P. Seligman meslektaşları ile birlikte, öğrenme ile korku arasındaki ilişkiyi incelemek üzere, köpekler üzerinde Pavlov’un (klasik koşullanma) şartlı refleks deneyini yaparken tesadüfen beklenmedik bi... »»»
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Öğrenilmiş çaresizlik kavramı ilk kez Martin E. P. Seligman tarafından “bireyin kendisinin kontrol edemediği olumsuz olaylara maruz kalmasıyla ortaya çıkan çaresizlik duygusu ve motivasyonsuzluğu” tanımlamak için kullanılmıştır. Öğrenilmiş çaresizlik, bir davranış ile bu davranışın sonucu arasında bir bağlantı olmadığını öğrenmesi sonucunda, bireyin benzer durumlarda gereken davranışı gösterememesi olarak tanımlanmaktadır. Bu modele göre birey, herhangi bir davranışta bulunurken yaptığı davranışın sonucunu kontrol edemediğini öğrendiği zaman, başka bir durumda olayın sonucunu kontrol edebileceği halde bir başarısızlık beklentisi içine girmekte ve başarmak/sonucu... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Saadet ELEVLİ
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK Çaresizlik, sonradan öğrenilen bir duygudur. Belki de pek çok okur çaresizliğin sonradan öğrenildiği düşüncesine başlangıçta kabul etmek istemeyebilir. Bu nedenle çaresizliğin nasıl öğrenilen bir davranış olduğunu bizlere kanıtlayan birkaç bilimsel deneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci deney: Bir laboratuara büyük bir akvaryum konuluyor, içerisine büyük bir balık ve çokça küçük balık atılıyor, doğal olarak büyük balık küçük balıkları yiyor… Sonra akvaryumun ortasına dikey bir cam yerleştiriliyor, böylece akvaryum ortadan bir cam ile ikiye bölünüyor. Bu sefer de büyük balık akvaryumun bir bölmesine, küçük balıklarda diğer bölmesine bırakılıyor. Büyük balık, ... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Tuncay MATIR
İlgisiz olayların araştırılması için orijinal olarak sürdürülen deneylerden elde edilen tamamen beklenmedik sonuçlar ile başlayan psikolojideki kuramlar, şimdi geniş ölçüde kabul edilen psikoloji kuramlarıdır. Depresyonun öğrenilmiş çaresizlik teorisine yol gösteren araştırmaların aşağıdaki raporu, bu olayın nasıl meydana gelebileceğini ortaya koyan klasik bir örnektir.(Seligman, 1953) Klinik psikologların ilgi alanlarının büyük bir kısmı, cezanın davranışı belirleyici veya değiştirici etkileridir. Bu ilişki, Richard Solomon ve araştırmacılarının (Solomon, Kamin, Wynne 1953) köpekleri laboratuar denekleri gibi kullanarak yapılan travmatik kaçınma deneyleri adıyla anılan deneyleriyle başl... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Psk.Nur GEZEK
Öğrenilmiş çaresizlik kuramının temeli, bireyin pasifliği, eyleme geçememesi ve yaşamını kontrol edememe duygusunun, bireyin daha önceden kontrol etmeye çalıştığı ama başarılı olamadığı yaşam olayları ve travmalar sonucu geliştiği şeklindedir. Bu durumun daha sonra depresyona yol açtığı görülmüştür. Kaçamayacakları elektrik şokuna maruz kalan köpeklerin davranışlarını açıklamak üzere geliştirilmiş bir öğrenme kuramıyken daha sonra insanlardaki depresyonun bazı çeşitleri için model olabileceği düşünülmüştür. Elektrik şoku verilen köpekler ilk şoku aldıktan bir süre sonra koşuşturup şoktan kaçmaktan vazgeçiyorlar ve acı verici bu uyaranı pasif bir şekilde kabulleniyorlar. İlk kaçma girişim... »»»
► Öğrenilmiş Çaresizlik Yaşamak Psk.Dnş.Onur AKKOCA
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK YAŞAMAK Küçük balıkları onları yiyen bir büyük balıkla akvaryuma birlikte koyarsanız ne olur? Büyük balık küçükleri yer. Bir laboratuarda deney yapılıyor. İçinde bir büyük ve çokça küçük balığın olduğu kocaman bir akvaryum konuyor. Haliyle, büyük olan acıktıkça küçükleri yiyor... Daha sonra akvaryumun ortasına dikey bir cam yerleştiriliyor . Böylece akvaryum ikiye ayrılıyor. Büyük balık bir tarafa küçük balıklar da diğer tarafa yerleştiriliyor. Büyük balık cam bölmeyi geçmek ve küçük balıkları yemek için defalarca deneme yapıyor. Bu durum tam 28 saat boyunca sürüyor. 28 saatin sonunda büyük balık artık diğer tarafa geçmek için mücadele etmeyi bırakıyor. Deneyin ... »»»
Hayatımızda herşeyi öğreniriz. Kimi zaman bir sonraki öğrenmeyi kolaylaştıran, kimi zamansa o yolu kapatan öğrenmelerdir. Neticede davranışlarımızın sıklığını ve gücünü ve yerini/zamanını esas olarak sonuçları belirlediği için, davranışta bulunmak için sonuçlara bağlı, hatta bağımlıyız. Ama ya 1 gücünde davranıp 0.1 gücünde sonuç alacağımızı “bildiğimizden” en baştan hiç “davranmıyorsak?”. “Öğrenilmiş Çaresizlik” olarak literatürde geçen bu durumu aslında çoğumuz deneyimleriz. “Öğrenilmiş çaresizlik” binlerce yıldır hayatımızda olsa da, geçmişte bugünki gii etik kuralları olmadığından bir köpek deneyiyle başlar. Çok özet haliyle; 1967 yılında Amerikan psikolog Martin Seligman’ın g... »»»
Köpek Balığı Hikayesi Bilim insanlarının yaptığı bir deneyde su dolu depoda aç bir köpek balığı, küçük bir japon balığı ve de her ikisinin arasında cam bir bölme vardır. Tam olarak köpek balığı için sunulmuş bir yem gibi. Bunu gören köpek balığı küçük yemi yemek için hareket eder. Dener dener ve cama her çarptığında daha fazla sinirlenip hırslanır. O kocaman bir köpek balığıdır karşısındaki ise küçük bir japon balığı nitekim. Denemelerinin neticesini görünce o balığı yiyemeyeceğine ikna olur. Gerçek bir çaresizlik yani. Ardından deneyin ikinci aşaması için harekete geçilir. Su dolu deponun ortasındaki cam bölme kaldırılıp köpek balığının hareketleri gözlemlenmeye devam edilir. Köpek balığı h... »»»
► Öğrenilmiş İyimserlik Psk.Gözde EMİK AKSOY
Bu yazımda sizlere “Öğrenilmiş İyimserlik”i anlatmak istiyorum. Öncelikle Öğrenilmiş İyimserlik Martin Seligman tarafından geliştirilmiş bir kavramdır ve kendisinin aynı ismi taşıyan bir kitabı bulunmaktadır. Sizlere bu kitabı edinmenizi ve okumanızı tavsiye ederim. Bu yazımda ise sizlere Öğrenilmiş İyimserliği biraz da olsa tanıtmak istiyorum. Öğrenilmiş iyimserliği tanımlamadan önce, yine Martin Seligman tarafından 1970’lerde ortaya konan Öğrenilmiş Çaresizlik kuramından genel hatları ile söz etmek istiyorum. Seligman insan davranışlarını anlamak için çeşitli öğrenme deneyleri yapmıştır. Bu deneylerin birinde köpekler ile çalışmış, hayvanların çaresizliğini gösterecek bir deney dü... »»»
► Çaresizlik Öğrenilir mi? Psk.Damla KANKAYA
ÇARESİZLİK ÖĞRENİLİR Mİ? “Bazen sizin de böyle gelmiş böyle gidecek dediğiniz ya da çaba göstermeme gerek yok nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek şeklinde düşündüğünüz oldu mu? İsteklerinizin gerçekleşmeyeceğine inandığınız zamanlar? Bu inancınızdan dolayı isteklerinizin gerçekleşme ihtimali olsa bile hiçbir çaba göstermediğiniz oldu mu? İşte bu kişilerin yaşadığı durum, Öğrenilmiş Çaresizlik olarak tanımlanıyor. Siz de bu sorulara evet yanıtını veriyorsanız, gelin Öğrenilmiş Çaresizlik kavramını birlikte inceleyelim.” Öğrenilmiş çaresizlik, sıklıkla kontrol edilemeyen durum veya olaylarla karşılaşan bir canlının, kontrol etmesinin mümkün olduğu sonraki anlarda dahi içinde bulunduğu durum... »»»
► Çaresizlik Hissinden Arınma Psk.Filiz OLCAYTO
Öğrenilmiş Çaresizlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Filiz OLCAYTO, İstanbul
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
öğrenilmiş çaresizlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öğrenilmiş çaresizlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
umutsuzluk, depresyon, martin seligman, öğrenilmiş iyimserlik, kötümserlik, iyimserlik, iyimserliğin yararları, öğrenilmiş çaresizlik teorisi, öğrenilmiş çaresizlik nedir, öğrenilmiş çaresizlik kavramı, psikolojide öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik kuramı, öğrenilmiş çaresizlik terimi, seligman, çaresizlik, çaresizlik duygusu, çaresizlik hissi, çarasizlik, baş etme becerisi, psikolojik kuramlar, cesaret kırılması, depresyon hissi, umutsuzluk hissi, umutsuzluk duygusu, umutsuzluk psikolojisi, çaresizlik psikolojisi, şartlanma, öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak, öğretilmiş çaresizlik, hiperbolik indirgeme, depresyon ile baş etme, tersliklerle baş etme, iyi hissetmek, iyi hissetme, iyimserler, gerçekçi iyimserler, kötümserler, düşünceleri değiştirmek, olumsuz düşünceler, akılcı düşünceler, umut, umut etme, umut etme sanatı, depresif belirtiler, depresyonla mücadele, olumsuz düşüncelerle mücadele, iyimser bakış açısı, bakış açılarını değiştirme, çaresizlikten kurtulmak, psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, klasik koşullanma, operant şartlanma, edimsel koşullanma, koşullanma yoluyla öğrenme, koşullanma, çocuklar için psikolojik testler, psikolojik testler, kişilik testleri, çocuk kişilik testleri, atılganlık envanteri, beck umutsuzluk ölçeği, beden imgesi testi, profil alt testi, beier cümle tamamlama testi, çocukların davranışlarını değerlendirme ölçeği, çocuklar için öğrenilmiş çaresizlik ölçeği, ilk çocukluk dönemi kişilik envanteri, 16pf, espq, sınıf ortamı ölçeği, çocuklar için algı testi, resim yorumlama testi, beier resim yorumlama testi, rorschach mürekkep lekesi testi, holtzman mürekkep lekesi testi, jackson aile tutumları testi, loisa düss psikanalitik hikayeler testi, aile kabul ve reddetme ölçeği, ana baba tutum envanteri, ana baba tutum ölçeği, aile çiz testi, machover bir insan çiz testi, ağaç testi


12:02
Top