2007'den Bugüne 90,558 Tavsiye, 27,858 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ödül ve Ceza
Ödül ve Ceza Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ödül ve Ceza Kavramı ile İlgili 11 Makale
Her şeyden önce problemli çocuk yoktur, problemli davranışı olan çocuk vardır, bakış açısı ve ilkesiyle hareket etmek gerekir. Problemli çocuk ifadesi ötekileştirici, yargılayıcı ve çocuğun varlığını tehdit ederken, problemli davranışı olan çocuk ifadesi ise bütün taraflara çocuğun varlığı ile problemli davranışın aynı olmadığını düşündürür. Anne babaları rahatsız eden çocukların olumsuz davranışlarının nedenlerini ve kökenini anladığımızda daha kolay çözümler üretiriz. Çocuk davranışlarını tanıyıp anlamak için onlarla iyi bir iletişim dili geliştirip gözlem yapmak gerekir. Her yaptıkları olumsuz davranış ve yaramazlıkların özel bir rahatsızlık yoksa (DEHB, Davranış Bozukluğu) yaşantısal ... »»»
► Ödül ve Ceza Psk.Dnş.Banu KAYIK
Ödül ve ceza, hem anne-baba görüşmelerinde çok sık karşılaştığım hem de son zamanlarda çok tartışılan bir konu. İki yöntem de davranışların düzenlenmesiyle ilgili anne-babaların sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Özellikle gözlemlediğim, anne-babaların, çocuğa bir iş yaptırmak istedikleri zaman bir ödül için söz vermesi durumu. Davranışları düzenlemek için etkili bir yöntem gibi görünse de zamanla çocuğun ödülü beğenmemesi ve adeta ödüle bağımlı hale gelmesiyle sonuçlanıyor. Beklenen davranışı yerine getiren çocuk zamanla beklenti içine giriyor ve anne-baba ödülü dillendirmediğinde çocuk sorar hale geliyor: "Ödevimi yaparsam bana ne alacaksın?" İşin içinden çıkamayan anne-babalar daha etkili bi... »»»
Çocuğunuza bir türlü yaptıramadığınız, alışkanlığını kazandıramadığınız davranışlar var mı?Peki ya yapmaktan vazgeçmesini istediğiniz davranışlar? Pek çok anne baba bu davranışları kazandırmak veya değiştirmek için ödül ve cezayı kullanır. Bu yöntem doğru kullanıldığında kısa sürede sonuca ulaştırır fakat yanlış kullanıldığında, aşırıya kaçtığında işler daha da karışabilir. Bu yöntemi kullanacaksanız öncelikle ödülün rüşvet, cezanın tehdit olmadığını bilmelisiniz. 'odanı toplarsan sana çikolata veririm' , 'dersini yaparsan sana oyuncak alırım' , 'yemeğini bitir, bak yoksa seni burada bırakıp giderim' , 'terliklerini giy, tamam giymiyorsan çöpe atıyorum' biçiminde ifadeler sizi sonuca götü... »»»
► Çocuklarda Ödül ve Ceza Yöntemi ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
Disiplin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme yada iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk şartı; ebeveyn ile çocuk arasında bir uyum sağlayabilmektir. Herkes rollerinin ve statülerinin farkına varmalıdır. Bu uyum çocuğunuz yürümeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar genelde olumlu aile yapısına sahip anne babalar tarafından gerçekleştirilir ama bu devreden sonra ebeveynlerde geleneksel görev sayılan “iş buyuruculuk” başlar ve bu uyum bozulur. Anne-baba olarak kural koymanız neden önemlidir? Çocuğunuzun mutluluğunu istiyorsanız, bazı isteklerine hayır diyebilmeli ve uyması gereken kuralları... »»»
Ödül, yapılması istenen bir davranış için verilen; keyif veren bir olanak, bir haktır. Yiyecek, içecek, çikolata, tv seyretmesine ve/veya arkadaşıyla oynamasına izin vermek, hediye vermek gibi.. Anne-babalar genelde çocuklarının yapmasını istedikleri davranış için önceden ödül vereceklerine dair söz verirler. Böylelikle çocuk davranışı yapar ve ödülü kazanır. Bu başta işe yarayan bir yöntemmiş gibi görünse de zamanla çocuk ödüle bağımlı hale gelir. Çocuk kendisinden istenen davranışı yapması gerektiğine inandığı için değil de sadece ödülü almak için yapmaya başlar. “Bugün ödevimi yaparsam, dışarı çıkmama izin vereceksin değil mi?” Ödül almaya alışan çocuk, her yaptığı davranış karşısında b... »»»
EĞİTİMDE ÇAĞDIŞI BİR UYGULAMA: ÖDÜL VE CEZA Küreselleşmenin, bilim ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişmelerin ve internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri de eğitim alanında kendini hissettirmektedir. Birçok ülke’de eğitim reformları yapılmakta, programlar yenilenmekte, zorunlu eğitimden vazgeçilerek gönüllülük öne çıkmakta, insan odaklı anlayışlar etkili olmakta ve bütün bunların bir yansıması olarak insanlık yeni bir gelişim aşamasına yönelmektedir. Bu makale öğrencileri Pavlov’un köpeği gibi gören klasik davranışçı eğitim anlayışının yerine; çocukları hakları ve sorumlulukları bulunan, özgürleşmek için okula gelen, eğitim kurumu olan ailede... »»»
Dayak ve şiddet gibi olumsuz bir - iki ceza yöntemine duydukları aşırı öfke ile bir genellemeye giden, böylece sağlıklı ödül / ceza yöntemine de tavır alan bazı uzmanlar hariç pekçok kişi / uzman ödül ve ceza yönteminin çocuk yetiştirmedeki yadsınamaz rolü ve önemi konusunda fikir birliği içersindedir. Ancak yaptığım kaba bir araştırmaya göre hiçbir kimsenin (hatta uzmanın) sözü edilen ödül / ceza uygulamasının "nasıl olması" gerektiği hususunda fazla birşey söylediğini görmüş ve duymuş değilim. Daha ötesine geçmeyen bir "Ödül ver, ceza uygula" klişesinin "Eczaneye git, ilaç al" demekle (oysa prospektüs ilacın kendisi kadar önemlidir) aynı sonucu verdiğini gözlemlemiş bir psikolog olarak k... »»»
Ödül ve ceza sistemi çocuk eğitiminde vazgeçilmez unsurlardandır. Eğer biz çocuğumuzda gördüğümüz sevilen, takdir edilen davranışların tekrar ortaya çıkmasını istiyorsak onu ödüllendirmemiz, yok bu tür davranışların bir daha ortaya çıkmasını istemiyorsak onu cezalandırmamız gerekir. Zaman her şeyde hızlı bir değişim oluşturduğu gibi ödül ve ceza sistemimizde de değişiklikler oluşturdu. Medyadan ve uzmanlarımızdan duyup, gördüklerimize göre sürekli ’ Çocuğunuzu ödüllendirin’ telkinleri var. Çocuğunuza oyuncak alın ,şeker alın, çikolata alın gibi . Çocuğun maddesel yönünü güçlendiren ödülleri ve övünmeyi maddesel olarak algılatacak davranışları benimsiyoruz. Bir yerde uygulanan ödül ve... »»»
Çocuk Psikolojisinde Ödül ve Cezanın Değerlendirilmesi Kendi çocukluğumu hatırlıyorum, misafirliğe gittiğimizde annemin sadece gözlerine bakarak müsaade alıp alamayacağımı kestirirdim. "Dur, yapma" demesine bile gerek kalmazmış demek ki. Benim çocuklarım böyle mi, hayır değiller. Bir gözden bir göze akan iletişim ve anlaşma şekli elbette yetişkinler dünyası için ne kadar güzel, ne kadar anlamlı. Ama çocuklar için, şu anki bakış açımla bunu fazla resmi, hatta disiplinüstü bulduğumu söyleyebilirim. Kaç kere, evine gittiğimiz çocuğun odasına koşarak gidip, o oyuncaklarla oynamak istediğim halde; non-verbal (sözlü olmayan) bir kuralın altında ezilip koltukta oturdum hatırlamıyorum bile. ... »»»
Ödül ve Ceza Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Dnş.Duhan ŞEN, Balıkesir
ödül ve ceza KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ödül ve ceza KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuk terbiyesi, çocuklarda olumsuz davranışlar, anne baba tutumları, ödül, ceza, çocuklarda davranış yönetimi, çocuğa ödül vermek, çocuğa ceza vermek, disiplin, çocuk disiplini, ödül ceza yöntemleri, çocuk psikolojisi, eğitim yöntemleri, çocukları eğitmek, çocuk eğitimi, çocuk gelişimi, çocuk büyütmek, çocuk problemleri, davranış problemleri, çocuk, davranış bozukluğu, bekleyemeyen çocuk, çocukların ödüllendirilmesi, çocukların cezalandırılması, çocuk ceza, çocuklara ceza vermek, çocuk cezaları, çocuklara kural koymak, pozitif ödüllendirme, çocuğu eğitme, çocuğu cezalandırma, direnen çocuk, inatçı çocuk, laf dinlemeyen çocuk, alternatif cezalar, çocuk eğitiminde ödül, çocuk eğitiminde ceza, çocuk eğitiminde disiplin, ödül kullanımı, ceza kullanımı, çağdaş eğitim, eğitimde ödül, eğitimde ceza, ödül sistemi, ceza sistemi, ceza ve ödül, çocuğu cezalandırmak, çocuğu ödüllendirmek, çocuklarda ödül, çocuklarda ceza, çocukta ödül, çocukta ceza, çocukları ödüllendirmek, çocuklarda sınır koyma, olumlu davranış geliştirme yöntemleri, doğru sınır koyma, kural koyma, çocuklarda doğru kural, çocuklarda doğru sınır, çocuklarda yaptırım, aile ve çocukluk, çocuklarda güven, anne baba becerileri, pozitif tutum, demokratik aile, otoriter aile, reddedici aile


21:20
Top