2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öfke Nedir
Öfke Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öfke Nedir Kavramı ile İlgili 25 Makale
Öfke Öfke; bir kişiye, nesneye, duruma veya fikre dayanılamadığı için ona karşı kötü niyet besleyen veya ona zarar vermek isteyen zihinsel bir tutumdur. Ancak öfke tek boyutlu bir duygu değildir. Tamamen sağlıksız ya da dengesiz bir biçimde yansıtılabildiği doğru olsa da, öfke hissetmek her zaman yanlış olmak zorunda değildir. Öfke duygusunun merkezinde, kişinin kendisine saygı gösterilmesini beklediği için başlattığı bir isyan vardır. Öfke, kişinin kendini korumak için duyduğu kuvvetli arzudan kaynaklanır ve bu arzuyla bağlantılıdır. Öfkeli insanlar kişisel değerlerini, ihtiyaçlarını ve bağlı oldukları inançlarını korumak isterler. Önemli olduklarını hissetmek ister ve diğer insanların ... »»»
1) ÖFKE NEDİR? Genel olarak öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Ancak öfke kontrol edilemeyen ve yıkıcı bir biçimde davranışlara yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme potansiyeline sahiptir. Temel olarak öfke davranışı için çözüm arayan, kontrol edilmesi gerektiğini düşünen ve bunun için yardım arayan kişiler azınlıkta olmasına rağmen öfke, günlük yaşantımızda sanıldığından daha fazla etkin olmaktadır. Dünyanın bugün içinde bulundu... »»»
► Öfke Nedir? Öfke Kontrolü Mümkün mü? Uzm.Psk.Dnş.Yalçın YILMAZ
ÖFKE NEDİR? ÖFKE KONTROLÜ MÜMKÜN MÜ? Öfke , doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan bek*lentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke de diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici bir duygudur. Ancak kontrol edilemeyen öfke, hem ruhsal tahribata hem de kişisel ilişkilere büyük oranda zarar verir. Özellikle günümüzde iş hayatında, okulda, evde ve trafikte öfke ile problemleri sık sık yaşamaktayız. Öfke sağlıklı yönetilmediğinde hem kişinin kendisine hem de karşı tarafa büyük zararlar verir. Dolayısıyla öfkemizi tanıyıp sağlıklı yönetmek çok önemlidir. Bu da kişinin kendini tanıması il... »»»
Öfke, genel olarak doyurulmamış istekler, istenmeyen sonuçlar, karşılanmayan beklentiler, engellenme, adaletsizlik ya da benliğe yönelik bir tehdit hissedildiğinde yaşanan duygudur; büyük küçük herkesin farklı doz ve sıklıkla hissettiği doğal, evrensel ve sağlıklı bir duygu. Bu yüzden öfke açığa çıktığında onu inkar etmemek, bastırmamak, öncelikle kabul edip tanımak ve kontrollü bir biçimde ifade edebilmek çok önemli. Öfke dediğimiz şey aslında kişiyi korumak için ortaya çıkar. Kendimizin veya bir başkasının haksızlığa uğradığını hissettiğimizde tepkimiz bir başkaldırı, haklı bir isyan olacaktır değil mi? Bu başkaldırı ile birlikte normalde sahip olmadığımız kadar büyük bir güçt... »»»
Öfke Nedir? Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara, olumsuz ortamlara ve kişilere, anlık beklenmedik durumlara karşılanmayan beklentilere karşı verilen, içgüdüsel, dürtüsel, evrensel ve insani duygusal bir tepkidir. Öte yandan kişiler arası ilişkileri, sosyal ortamları, bireylerin kariyerlerini olumsuz etkileyebilecek, belki de hayatlarını sonlandırmayla sonuçlanacak büyük sonuçlar doğurabilen güçlü bir duygudur. Ciddi ve zarar verici olabilen duygusal yaşantı olarak da tanımlanabilir. Kontrolsüz öfkenin hem birey hem de toplum üzerinde ciddi biçimde olumsuz bir etkisi vardır. Öfke genellikle şiddet suçları, cinsel suçlar, dürtü kontrol sorunu ile ilgili suçlar, olumsuz örnek o... »»»
► Öfke Nedir? Psk.Yasemen YARALI
Öfke, literatürde bireyin istek, ihtiyaç ve planlarının engellenmesi ve haksızlıklara uğraması karşısında, bireyin kendisini başarılı bir şekilde ifade edememesi sonucunda yaşadığı duygu durumu olarak yer almaktadır. Bir duyguyu iyi veya kötü olarak sınıflandırmak zordur. Öfke insanlarda genellikle rahatsız edici hislere neden olduğu ve insanlar bu duyguyla nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri için, öfke insanlar tarafından genellikle olumsuz olarak görülür. Bununla birlikte, bundan öfkenin temelde kötü olduğu sonucuna varmak çok ileri gitmek olarak değerlendirilebilir. Doğru kullanılırsa öfkenin olumlu yanları da olabilir. Öfkenizi doğru bir şekilde ifade ettiğiniz takdirde; sınırlarınızı... »»»
► Öfke Nedir? Psk.Barış Emre GÜNEMRE
GİRİŞ Ülkemizde öfke problemi olan çocuk ve ergenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak da öfke problemi yüzünden ortaya çıkan okullardaki şiddet olayları da günden güne büyük bir hızda artmaktadır. Öfkeli çocukların bilişsel yetersizliklerini saptamayı amaçlayan bu çalışma, buna uygun öfke kontrolü programı geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öfkenin duygusunu insanların içlerinde tutmayıp dış çevrelerine yansıttıkları zaman ortadan kalkacağı görüşü yaygın bir halk inancıdır. Bu ve bunun gibi pek çok yanlış inanç, zaten kontrol edilmesi zor bir duygu olan öfkenin uygunsuz şekilde dışa vurulmasına ve çocukların birbirlerine zarar vermesine yol açmaktad... »»»
► Öfke Nedir? ve Nasıl Yönetilir? Psk.Damla KANKAYA
ÖFKE NEDİR? VE NASIL YÖNETİLİR? Öfke; diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı ifade edildiğinde yapıcı bir duygudur. Olumlu ve olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü vardır ve bu ömrü tamamladığında etkisini kaybeder. Ancak öfke kontrolden çıkıp yıkıcı hale dönüştüğünde; okul, iş hayatı, kişisel ilişkiler ve genel yaşam kalitesinde sorunlara neden olabilir. Öfke bir buz dağının görünen yüzü gibidir. Altında birçok duyguyu barındırabilir. Genellikle buz dağının görünmeyen yüzü, görünen yüzünden çok daha büyüktür. Altında yatan duygularımız; kızgınlık. haksızlığa uğramak, değersiz hissedilmek vb. duygular olabilir. Öncelikle duygularımızın farkına varalım. Öfkenin ana... »»»
► Öfke Nedir? Neden Öfkeleniyoruz? Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN
Öfke ruhsal bir intihardır. Öfke; engelleme, incinme yada gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık anlamlarına gelir. Öfke sağlıklıdır, çünkü heyecan gibi, sevinç gibi, hüzün gibi insani yanımızın önemli bir parçasıdır. Ne kadar garip değil mi? Heyecan gibi, mutluluk gibi, endişe ve korkuı gibi normal ve bir o kadar sağlıklı bir duygu. Her insanda olması gereken, olmadığı zamanlarda endişelendiğimiz duygular gibi... Öfkede ana sıkıntı, öfkenin varlığı değil; kontrol edilmemesi ve iç dünyamızda öfkeyi işleyememekten kaynaklanan saldırganlığa, şiddete dönüşme halidir. Öfke gerçek veya hayali bir zarar görme endişesinden ortaya çıkabilir. Öfkenin kişinin özgüven... »»»
Öfke aslında sağlıklı, çoğu zaman hayvanların ve insanların yaşadığı doğal ve yapıcı bir duygudur. Ancak bireyler bazen öfkelerini farklı şekillerde ortaya koyup etrafa zarar verme şeklinde yıkıcı ve sanki kontrol edemiyormuşcasına yaşarlar. Bu durum ise kişilerin gündelik hayatlarını sekteye uğratır. Kişi ailesiyle, çocuklarıyla, kız veya erkek arkadaşıyla problemler yaşar ve belki bazen iş yerinden çıkarılma, işe gidememe gibi uyum bozuklukları da yaşarlar. Kısaca bu tür öfke deneyimleri yaşayan kişiler hem çevreyle uyum bozuklukları yaşarlar hem de kendilerine zaman zaman zarar verirler. Öfkelenmemize neden olan çeşitli faktörler vardır. Bunları düşünsel süreçler, fizyolojik süreçler ... »»»
Olumlu ve olumsuz sonuçları olan doğal bir duygudur öfke. Kontrol edilebilir ve yaşanması gerekir. Genel olarak algılanan olumsuz düşüncelerin aksine oldukça olumlu yönleri de vardır öfkenin; enerji verir, motive eder, zorlanılan zamanlarda duygularımızı ifade etmemizi sağlar, kendimizi tehlike durumlarında korumamızı sağlar. Öfkeye eşlik eden bir çok duygu vardır; kızgınlık, hiddet, intikam, düşmanlık, kaygı, nefret, kin v.b. gibi. Bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de öfkenin kesinlikle saldırganlık olmadığıdır. Saldırganlık bir davranış, öfke ise bir duygu ifadesidir. Dünyaya geldiğinde insanın belki de ilk tanıştığı duygudur öfke. Cennet olan ana rahminden kaotik bir dünyaya at... »»»
Öfke bir olay, durum ya da bir kişiye karşı duygusal, düşünsel, bedensel ve fizyolojik olarak verdiğimiz bir tepkidir. Öfke üç sebepten ötürü ortaya çıkabilir: Olumsuz ruh halimiz (O dönemde hayatımızla ilgili birikimler, istenmeyen olaylar). Karşımızdaki kişinin kabul edilemez davranışları. Çevresel faktörler (iş, trafik, sınav, sunum vb.) Kısacası, öfkemizin kaynağı ya biz ve bizimle ilgili olumsuz durumlar ve/veya olaylar ya karşı tarafın kabul edilemez bir sözü ve/veya davranışı ya da yukarıda belirttiğim çevresel(dış) faktörlerdir. Kimi zaman hayatımız yolundadır, ruhsal açıdan kendimizi iyi hissediyoruzdur ve yapılan kabul edilemez davranışlar karşısında hoşgörü ve sabrımız sonsuz gib... »»»
Genel olarak baktığımızda öfke,doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen, son derece doğal, evrensel, insani ve uygun ifade edildiğinde son derece sağlıklı olan duygusal bir tepkidir.Diğer yandan, belki de en zarar verici olabilen duygusal yaşantı olarak da tanımlanabilir. Kontrolsüz öfke,yöneldiği hedefi ve kaynağını olumsuz bir yaşantı içine soktuğu için, hem birey hem de toplum üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahiptir. Öfke üzerinde bireyin kişisel kuruntuları da daha önceden geçmişte yaşadığı ve öfkelenmesine sebep olduğu anılar ya da olaylar da etkili olabilir.Engellenme, haksızlığa uğrama, saldırıya uğrama, incinme,hayal kırıklığı gibi durum... »»»
ÖFKE NEDİR ? SEBEPLERİ NELERDİR ? KONTROLÜ NASIL SAĞLANIR? Öfke duygusu genellikle savunma ile ilgili bir duygudur. Bireylerin benlik bütünlüklerini tehdit altında hissettikleri zamanlarda ortaya çıkar ve bu yönüyle kişinin hayata olan adaptasyonunu sağlar. Aslında öfke normal bir duygudur. Fakat neden olduğu yıkıcı etkilerden dolayı normal olmadığı veya hiç olmaması gerektiği şeklinde bir algı vardır. Bu algının oluşmasında öfke duygusu değil de onun ifade ediliş şeklinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Her bireyin öfke eşiği farklıdır. Öfkelenme düzeyimizde, kişilik yapımız ve çevremizdeki bireylerin etkisi büyüktür. Özellikle aile içerisinde sorunları öfke ile çözmeye... »»»
ÖFKEYİ ANLAMAK Her birimiz hayatlarımızda bazı durumlarda bazı kişilere yönelik saldırgan davranmış ve öfke duygusunu tatmışızdır. Bunun hissedilmesinin sıklığı ve ifade edilme biçimi bireyden bireye değişse de herkesin yaşadığı ve yaşamasının gerektiği bir duygudur. Kişiler arası ilişkilerde, artan suç oranlarında, çatışma yaşayan insanlarda, boşanma ile biten evliliklerde, trafikte, okulda, işte pek çok alanda bir takım sonuçları nedeniyle bu duygunun ele alınması gerekmektedir. Öfke; beden ve zihindeki rahatlık düzeyinin bozulduğuna ilişkin bir işaretin “ihlal”, “saldırı” , “tecavüz” şeklinde yorumlanmasıyla ortaya çıkan ve davranışsal olarak ifade edilen kızgınlık duygusudur... »»»
► Öfke Yönetimi Psk.Kamil ERTEKİN
► Yaşamın Bir Parçası Öfke Psk.Zeynep ÖZGÜVEN
► Öfke Hangi Durumlarda Gerçekleşir? Psk.Gökhan BİNGÖL
► Öfkenin Temelleri ve Öfke Kontrolü Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Öfkemizi Nasıl Kontrol Edebiliriz? Psk.Gözde EMİK AKSOY
Öfke Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (30) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
öfke nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öfke nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
öfke, öfke yönetimi, pasif agresif öfke, öfkenin yansıtılması, öfkenin bastırılması, bastırılmış öfke, öfkenin fonksiyonları, öfkenin olumlu işlevleri, kızgınlığın yönetimi, öfkenin boşaltılması, öfke kontrolü, öfke denetimi, öfkenin denetimi, öfkenin kontrolü, öfkelenme, öfkelenmek, aşırı öfkelenme, öfkenin belirtileri, öfkenin sonuçları, öfkemizi boşaltmak, öfke ile başa çıkma, öfke ile mücadele, öfke terapisi, çocuklarda öfke, çocuklarda saldırganlık, gençlerde öfke, çocuklarda öfke kontrolü, çocuklarda öfke yönetimi, öfke kontrol bozukluğu, duyguları ifade etme, ergenlerde öfke kontrol bozukluğu, yetişkinlerde öfke, öfkeme yenik düşüyorum, öfkemi nasıl kontrol edebilirim, öfkenin fiziksel belirtileri, öfkeye neler sebep olur, öfkemi nasıl yenebilirim, kızgınlık, sinir, neden öfkeliniyoruz, öfkeyle başetme, öfkeyle mücadele, sık öfkelenme, öfke kontrolü eğitimi, öfke kontrolü tedavisi, öfke kontrolü nasıl yapılır, öfke kontrolü teknikleri, öfke kontrolü nasıl sağlanır, öfke nasıl kontrol edilir, öfkeyi kontrol etmenin yolları, öfkeyi kontrol etmek, sinirlilik, sinir hali, öfke nöbeti, dinir nöbeti, agresiflik, kızmak, öfkelilik, öfkenin sebepleri, öfkenin nedenleri, öfke zararları, öfke duygusu, öfke kontrolü nasıl olur, öfke kontrolünde ne yapılır, nasıl öfkemi kontrol ederim, öfke hangi durumlarda gerçekleşir, öfke nasıl oluşur, engellenme ve öfke, öfkenin yararları, öfke ile baş etme, öfkenin sebebi, öfkenin nedeni, öfkenin temeli, öfkenin temelleri, asabilik, kendini kaybetmek, öfke patlaması, sinirli çocuk, saldırganlık, saldırgan çocuk, öfkeli çocuk, çabuk sinirlenme, asabiyet, neden öfkeleniyorum, öfke kavramı, sağlıklı öfke, sağlıksız öfke, hangi durumlarda öfkeleniriz, öfkeyi dışa vurmak, öfkeyi sağlıklı yaşamak, psikoloji öfke, öfke ifadeleri, öfke kontrol eğitimi, öfke ile nasıl başa çıkarız, öfke yaratan durumlar, kızgın, kızgın insanlar, öfkeli insanlar, öfke ile yaşamı öğrenmek, öfkeyi anlamak, öfkenin tanımı


18:41
Top