2007'den Bugüne 86,009 Tavsiye, 26,779 Uzman ve 19,114 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Örgüt
Örgüt Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Örgüt Kavramı ile İlgili 15 Makale
► 10 Temel Psikoloji Disiplini ÇOK OKUNUYOR Psk.Furkan AKGÖZLÜ
10 TEMEL PSİKOLOJİ DİSİPLİNİ Bilimin genişliğini temsil eden birkaç temel psikoloji disiplini vardır. İnsan zihni ve davranışı üzerine yapılan çalışmalarda, düzinelerce disiplinin ve alt alanın belirli bir bakış açısını açıklamaya yardımcı olması doğaldır. Hatta bazı insanlar psikoloji disiplinlerini iki ana gruba ayırır: uygulamalı psikoloji ve deneysel psikoloji . Aşağıdaki bölüm bazı temel psikoloji disiplinlerine bakmaktadır. Anormal Psikoloji: Bu alan, akıl sağlığındaki anormal davranışlara yaklaşır. Araştırma, anksiyete, depresyon gibi psikolojik bozukluklar ve yeme bozuklukları ve travma sonrası stres gibi akıl hastalıkları ile ilgileniyor. Psikoterapistler, klinik psikologlar ve ... »»»
► Borderline Kişilik Psk.Yasemin TÜZEMEN
Borderline kişilik nedir? Borderline kişiliğin günlük hayattaki görünümü nasıldır? Bu kişilerin en belirgin özelliği kolayca değişen ruh halleri, duygusal geçişlerinin hızlılığıdır. Bu duygu geçişleri sürekli ve yoğundur. Bu kişiler kendilerini tanımlarken de bu dalgalanmaları cümlelerinde görebilirsiniz. Siz nasıl birisisiniz diye sorduğunuzda, kendilerini net bir biçimde tanımlayamazlar. Ben çok sıcakkanlı birisiyim derken, ardından aslında biraz da mesafeliyim diyebilirler. Olaylardan ve kişilerden kolayca etkilenip, iyi ve kötü duyguya girebilirler. Bu kişiler çok duygusaldırlar. Normal kişilerden daha fazla olayların etkisinde kalırlar. Kişilerarası ilişkilerde yakınlık ve uzaklıkla i... »»»
► Örgütsel Verimlilik Psk.Dnş.Ferhat BULDUM
ÖRGÜTLERDE VERİMLİLİK ARTIRMA Son yıllarda büyük ölçekli örgütler, örgüt içinde verimliliği artırmak için gerekli ve ön koşul olan düzenleme ve çalışmalar yapılmasına rağmen işgörenlerinden yeterli düzeyde verimlilik alınamadığı gerçeğinden kaçamamaktadır. Örgütler, özellikle işten ayrılmalar veya sahip olduğu potansiyel kaynağının tamamını çalıştığı örgüte vermemesi ya da verememesi gibi, örgütün emek ve zaman kaybına uğraması sonucunu doğuran sorunları çözemediklerini fark etmişlerdir. Peki yok mudur bir çözümü? Çözüm endüstriyel psikologlarda. Örgütsel bağlılık kavramı tam da burada önemli hale geliyor. Örgütsel bağlılığı 3 kategoride tanımlayan uzmanlar, verimliliğin en üst düzeyde olmas... »»»
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE KİMLİK Erik Erikson (1956) benlik kimliği kavramını ortaya atarak '' bireyin hem kendi içinde sürekli bir aynılık (kendilikte aynılık), hem de aynı biçimde dışsal sürekliliği yani insanlarla sürekli paylaşmayı'' ifade etmek için kullanmıştır Psikanalitik açıklamalarda ise kimliğin oluşumunu en erken dönem anne çocuk etkileşimlerinden kaynaklandığını ve kimlik oluşumu çekirdeğinde beden imgesi gelişiminin yer aldığı görüşünü desteklemektedir. Psikanalitik literatürde benlik, bedenle eşleştirilmiştir. Klinikte de kişilik bozukluklarında çarpık beden imgesi algılamaları, bulimia ve anoreksiyanın kişilik bozukluklarına eşlik ettiği ve bu patolojiye sahip kişilerin yoğu... »»»
ÖRGÜTSEL STRES Bir toplumda insanlar gereksinimlerini giderebilmek için çalışmak zorundadır. İnsan çalışıp ürettikçe, kendisine olan güveni; başarılı oldukça da kendisine olan saygısı artar. Böylece çalışma yaşamına giren birey, örgüt içerisinde diğer insanlarla ilişkiler kurarak örgütün değer ve normlarına uyum sağlamaya başlar. Örgüte uyum sağlamak, iş görenin (çalışanların) örgüt sistemi ile ahenk içerisinde olmasını ifade eder. Ancak bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı değişim çalışma alanlarındaki iş çeşitliliğini artırırken çalışanlar açısından, sürekli yenilenme ve örgütteki konumunu koruma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gerek sanayi gerek endüstri gerekse bilim ve teknoloji alanı... »»»
Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğasına dair bıraktıkları yazılara dayanır. Aristo'nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca'ya zihin anlamında kazandırılır. Psikoloji, psyche (Nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimesinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı ruh bilgisidir ancak gerçek manada organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalını ifade eder. Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. İnsan merak eden, öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır. Hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. Elde ettiği bilgiler de... »»»
► Kişiliğimiz Nasıl Oluşur Psk.Abdullah ALPASLAN
► İnsan Kaynaklarında Disiplin Psk.Süleyman ÇOKAY
► Örgütsel Stres Psk.Süleyman ÇOKAY
► Örgütsel Davranış Psk.Dnş.Ercan TEKİN
► Kişilik ve Kişisel Farkların Analizi Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Örgüt Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Murat MANGIR, Balıkesir
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
örgüt KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların örgüt KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
anormal psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstriyel - örgütsel psikoloji, nöropsikoloji, kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji, spor psikolojisi, psikoloji disiplinleri, temel psikoloji disiplinleri, borderline, borderline kişilik bozukluğu, günlük hayatta borderlerine, borderline kişilik örgütlenmesi, borderline kişilik nedir, borderline kişilik, örgütsel verimlilik, şirketlerde verimlilik, personel güçlendirme, kimlik, kişilik, kişilik bozukluğu, sınır kişilik örgütlenmesi, sınır örgütlenme, ağır kişilik bozuklukları, kişilik bozuklukları, kimlik dağılması, kişilik oluşumu, kişilik nasıl oluşur, kişilik örgütlenmesi, kimlik oluşumu, kimlik ve kişilik, kişilik terapisi, psikolojik dayanıklılık, öğretmenlerde psikolojik dayanıklılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel vatandaşlık, şizoid, şizoid kişilik bozukluğu, şizoid kendilik bozukluğu, şizoid kişilik örgütlenmesi, şizoid kendilik örgütlenmesi, şizoid tedavisi, şizoid terapisi, yalnızlık terapi, asosyal, asosyal terapi, kendilik bozuklukları, kendilik üçlüsü, masterson terapisi, masterson kuramı, disiplin, insan kaynaklarında disiplin, okulda disiplin, işyerinde disiplin, disiplin çeşitleri, disiplin türleri, disiplin kavramı, disiplin nedir, disiplin sistemi, şirket içi disiplin, şirketlerde disiplin, örgütlerde disiplin, topluluklarda disiplin, yapıcı disiplin, kademeli disiplin, düzeltici disiplin, önleyici disiplin, disiplinin önemi, disiplin zorunluluğu, personein disiplini, örgütsel stres, örgüt içi stres, kurumsal stres, iş stresi, kariyer, kariyer danışmanlığı, stres ile başetme, stres, iş yeri sorunları, işyerinde stres, örgüt kültürü, insan kaynakları, insan yönetimi, örgüt yönetimi, örgütsel davranış, dünya sağlık örgütü, sağlık politikaları, sağlık sistemleri, aile sağlığı, sağlık sistemi, sağlık sistemimiz, dünyada sağlık sistemi, dünyada sağlık sistemleri, dünyada sağlık politikaları, dünya sağlık raporu, kuveyt sağlık sistemi, arabistan sağlık sistemi, suriye sağlık sistemi


05:19
Top