2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özsaygı
Özsaygı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Özsaygı Kavramı ile İlgili 22 Makale
► Terapistten Notlar: Özgüven ve Özsaygı Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
Özgüven ve özsaygı, bireyin kendine olan güveni ve değerine duyduğu inancı ifade eder. Terapide, özgüven ve özsaygıyı geliştirmek için çeşitli stratejiler ve yaklaşımlar kullanılır. İşte bu konuda size rehberlik edebilecek bazı ipuçları: 1. Farkındalık geliştirme: Özgüven ve özsaygının temeli, kişinin kendisiyle ilgili farkındalık geliştirmesidir. Bu, kişinin içsel düşüncelerini, inançlarını ve duygularını anlaması anlamına gelir. Terapist, bireye kendi düşüncelerini ve kendine yönelik eleştirilerini fark etme konusunda yardımcı olabilir. Örneğin bir birey sürekli olarak kendisiyle ilgili olumsuz düşünceler besliyor ve kendisini beğenmiyorsa, terapist bu düşüncelerin farkına varmasına yar... »»»
► Özsaygı Nedir ve Nasıl Geliştirilir? Psk.Dnş.Aysel KESKİN
Özsaygı (benlik saygısı-self-esteem) nedir? Özsaygı bir kişinin kendine ne kadar “değer verdiği, onayladığı, takdir ettiği” nin ölçüsüdür (Adler & Stewart, 2004). Özsaygı uzmanı Morris Rosenberg’e göre özsaygı oldukça basit bir şekilde kişinin kendisine karşı olan tutumunu ifade ediyor (1965). Bu tutum kendine karşı olumlu ya da olumsuz bir tutum olabiliyor. Özsaygıyı etkilediğine inanılan çeşitli faktörler: Genetik, kişilik, yaşam deneyimleri, yaş, sağlık, düşünceler, sosyal koşullar, başkalarının tepkisi, benliği diğerleriyle kıyaslama özsaygıyı etkileyen faktöler. Şu unutulmamalıdır ki özsaygı sabit değildir, değişebilir. Bu da özsaygıyı geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Özsaygı... »»»
ÇOCUKLARDA ÖZ SAYGIYI GELİŞTİRMEK Çocuğa öz saygı kazandırma, çocuğun öğrenme, sevme ve yaratma yeteneğini güçlendirmektedir. Öz saygı, mutlulukla ve hayattaki başarıyla ilgilidir. Bazı düşünürlere göre öz saygı, tamamen aile sevgisiyle birlikte iyi bir eğitimin ürünüdür. Öz saygı, çocuğun kendi kendisiyle gurur duymasıdır. Yüksek öz saygıya sahip olmak, çocuğun hem sevgi dolu hem de yetenekli olmasını sağlamaktadır. Çocuk, değerli olduğuna inanmalı, bir şeyler önermeli ve kendi kendisiyle ve çevresiyle barışık olmalıdır. Çocuğun sevgiyi ve yeteneğini hissetme derecesi, gelecekteki yaşamında onu her alanda etkileyecektir. Aynı zamanda da, çocuğun yaratıcılık yeteneğini, diğerleriyle ilişk... »»»
Ergenlik dönemi: Ergenlik dönemi, insan yaşamında çok uzun bir zaman dilimi almamakla birlikte önemli ve zor bir yaş dönemi içerir. Bu yaş dönemi, ergenin cinsel, zihinsel, fiziksel, toplumsal ve psikolojik gelişimi açısından incelenebilir. Adams’a göre ergenlik temel olarak hormonal ve fiziksel olgunlaşmayı da içeren yaklaşımlar bileşimi olarak ele alınır. Bireylerin 10-15 yaşları arasında bu yaş dönemine girmektedir. Bu yaş aralığı, tarihsel açıdan da bakıldığında çok kısa bir zaman aralığında yaşanmıştır. İlkel tarımsal ve kentsel kültürlerde çok erken yaşlarda ergenin katkısına ihtiyaç duyulmuş ve yetişkinlik sorumluluklarını almıştır. Günümüzde eğitim yaşantılarının önemi ve süresi er... »»»
ÖZSAYGI Bir bireyin zaman zaman kendisinde bir eksiklik hissetmesi, bu durumdan sıkıntı yaşaması çok olağan bir durumdur. Bu durum aynı zamanda bireyin kendisini geliştirmesine de yardımcı olur. Çünkü bireyi harekete geçmesi için güdüler. Bireyin kendinde hissettiği eksiklikler bazen de onu güdülemek yerine, değrsizlik duygusu yaşamasına ve bir girişimde bulunmamasına yol açar. Kendini değersiz olarak algılayan bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını öncelikle aile ortamında ikinci olarak da içinde bulunduğu çevrede kabul edilip edilmemesi belirler. Sürekli başkalarının örnek olarak gösterildiği, kendi potansiyelinin yetersiz görüldüğü bireyler kendine değer verme duygusunu geliştir... »»»
ÖZSAYGIYI NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? Öğrencilerin özsaygı düzeylerinin, onların hem ruh sağlığı hem de okul başarıları üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok araştırına bulgusu vardır. Bu bulguları bir an için bir yana bırakıp öğretmenlerin kendi gözlemlerine başvursaydık, herhalde pek çok öğretmen başarılı öğrencilerinin genellikle kendilerine daha çok güvenen, kendilerine daha çok güvenen öğrencilerinin de daha başarılı öğrenciler olduklarını söyleyeceklerdi. Kuşkusuz kendilerinden hoşnut olan ve kendilerini değerli gören öğrencilerin, kendilerinden hoşnut olmayan ve kendilerini değerli görmeyen öğrencilerden daha başarılı olacakları açıktır. Gözlemler böyle olmakla birlikte, b... »»»
ÖZSAYGIYI NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? Öğrencilerin özsaygı düzeylerinin, onların hem ruh sağlığı hem de okul başarıları üzerinde etkili olduğunu gösteren pek çok araştırına bulgusu vardır. Bu bulguları bir an için bir yana bırakıp öğretmenlerin kendi gözlemlerine başvursaydık, herhalde pek çok öğretmen başarılı öğrencilerinin genellikle kendilerine daha çok güvenen, kendilerine daha çok güvenen öğrencilerinin de daha başarılı öğrenciler olduklarını söyleyeceklerdi. Kuşkusuz kendilerinden hoşnut olan ve kendilerini değerli gören öğrencilerin, kendilerinden hoşnut olmayan ve kendilerini değerli görmeyen öğrencilerden daha başarılı olacakları açıktır. Gözlemler böyle olmakla birlikte, bunu... »»»
► Kendine Saygı Duyan Çocuk Yetiştirmek Psk.Dnş.Nagehan BALCI
► Bebeğinizin Geleceği Sizin Elinizde Psk.Burçin DEMİRKAN
► Çocuklarda Özgüven ve Özsaygıyı Geliştirme Psk.Dnş.Evrim Alkış DEMİREL
► Çocukta Öz Saygı Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Özgüven Sahibi Çocuklar Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Özsaygı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
özsaygı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların özsaygı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
özgüven, özgüven etkinlikleri, özgüven teknikleri, özgüven arttıran teknikler, özsaygı geliştirici teknikler, özsaygı nedir, özsaygı nasıl geliştirilir, özşefkat, özdeğer, özsaygı özdeğer farkı, özsaygı özgüven farkı, özsaygı özşefkat farkı, yüksek özsaygının işaretleri, çocuklarda özgüven, çocukta özgüven, çocukta özgüven sorunları, içe kapanık çocuklar, çocukta özsaygı, ergenlikte öz saygı, ergenlikle özsaygı, özsaygı gelişimi, özsaygı drama ilişkisi, gençlerde özsaygı, özsaygı geliştirmek, sosyal medya, öz saygı, sosyal medya kullanımı, sosyal medya ve özgüven, sosyal medya özgüven, sosyal medya özsaygı, sosyal medya öz güven, sosyal medya öz saygı, sosyal medya özgüven ilişkisi, sosyal medya özgüveni düşürür mü, sosyal medya ve özsaygı ilişkisi, sosyal medya özgüven düzeyleri, sosyal medya özgüvene etkisi, sosyal medyanın özgüvene etkisi, cesur olmak, girişkenlik, özgüven problemi, özgüven eksikliği, kendine saygı duyan çocuk, benlik saygısı, ergenlikte benlik, özgüvende emdr, özgüven terapi, özgüven geliştirme, özgüven nasıl geliştirilir, güven, özgüven sorunu, bebekte gelişim, bebekte duygusal gelişim, bebekte özsaygı, bebekte fiziksel gelişim, bebekte zihinsel gelişim, özgüveni geliştirmek, çocukta özgüveni geliştirmek, kendine güven, özgüven gelişimi, çocuklarda özsaygı, çocuğa özgüven kazandırma, özgüvenli çocuk, özgüvenli çocuklar, çocuk ve özgüven, hırsızlık, çalma, kleptomani, çocuklarda hırsızlık, çocukta çalma, sevgi eksikliği ve çalma, özsaygı eksikliği ve çalma, kleptomani sorunu, hırsızlık ve başarı ihtiyacı, hırsızlık ve kıskançlık, hırsızlık ve doyumsuz çocuklar, hırsızlık ve mülkiyet kavramı, hırsızlık ve dikkat çekme, çocukta hırsızlık, çalan çocuk, kendine saygı, yüksek özsaygı, özsaygı düzeyi, özgüvenli çocuk yetiştirmek, empati, öğrenci, sözsüz iletişim, sözlü iletişim, beklenti, temas, kabul, öğretim, içtenlik


11:37
Top