2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Şemalar
Şemalar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Şemalar Kavramı ile İlgili 24 Makale
► Şemalar ve İlişkiler Dr.Psk.Bahar KÖSE
Young ve arkadaşları (2003), şemaların kendini sürdürücü özelliğinin yakın (romantik) ilişkilere yansıması açısından “şema kimyası” kavramından söz etmektedirler. Şema kimyasına göre; kişiler erken dönem uyum bozucu şemalarını aktive edecek olan kişileri daha çekici bulmakta ve ilişki için bu kişileri seçmekte ya da ilişkiyi bu yönde sürdürecek davranışlar sergilemektedirler. Yani yaşantısal olarak şemalarını sürdürecek eşler seçmektedirler. • Terk edilme / İstikrarsızlık (Abandonment / Instability): Bu şemaya sahip kişiler yakınları ya da bağlanacakları kişilerle olan ilişkilerinin kalıcı olmayacağına, bu kişilerin kendilerini ölüm gibi beklenmedik bir nedenle ya da bir başkası i... »»»
Özellikle çocukluk deneyimlerimiz bize; kendimizle ilgili, diğer insanlar ile ilgili ve dünya ile ilgili bir takım şeyler öğretir. Ve biz kişisel tarihçemize göre bir takım kalıplar geliştiririz. Dünya kendi başımıza kaldığımız bir yer, insanlar güvenilmez, gerçek beni tanısalar sevmezler gibi çeşitli saptamalarımız vardır. Bu saptamaların kökeni genellikle geçmiştedir ve bir şekilde gelecekte devam edebilme potansiyelleri vardır. Geçmişin bugüne etkisini somutlaştırmak için literatürde yer alan ‘şema’ kavramından yararlanabiliriz. Şemayı, çok genel olarak, çocuklukta başlayan ve hayat boyu tekrar eden kalıplar olarak tanımlayabiliriz. Şemalar hayatımızdaki bir takım yaygın duygu, düşünce ... »»»
► Şemalar, Şema Terapisi ve Bağlanma Psk.Ali İhsan YAKA
Şema Kavramının Gelişimi Şema kavramı tarihsel olarak Antik Yunan felsefesine, Kant felsefesine, psikolojideki gestalt hareketine, Barlett’in hatırlamayla ilgili görüşlerine ve Piaget’in düşüncenin gelişimiyle ilgili kuramına dayanır. Genel bir terim olarak şema, yapı, iskelet, taslak anlamındadır. Antik Yunan felsefesinde Stoacı mantıkçılardan özellikle Chrysippus’un (M.Ö. 279-206) “çıkarım şemaları” (inference schemata) şeklinde mantık prensiplerini sunduğu belirtilmiştir. Kant felsefesine göre şema, herhangi bir sınıfın tüm üyeleri için ortak olan şeyin adı olarak ifade edilmiştir. Kavram ayrıca geometri, eğitim, literatür analizi ve bilgisayar programlamada farklı alanları ifade etmek... »»»
ŞEMA NEDİR? *İnsanlarla kurduğunuz ilişkilerde genelde, memnun etmeye mi çalışıyorsunuz? Çoğu zaman endişeli ve hayır diyemeyen bir yapıda mısınız? *en yakınlarınız dahi insanların sizi anlamadığı, yeteri kadar değer vermediğini mi düşünüyorsunuz? Çoğunlukla soğuk ve mesafeli kişileri mi çekici bulup, onlarla mı ilişki yaşıyorsunuz? *Sosyal ilişkilerinizde, diğerlerinden daha farklı ve çoğunlukla yalnız mı hissediyorsunuz? Ya da istenmeyen biri olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sözünü ettiğimiz bu ve buna benzer durumlar, yaşamınızda bir kalıp bir kısır döngü haline gelmişse, benzer durumlara, duygulara, düşüncelere ve hatta fiziksel duyum ve belirtilere sık sık rastlıyorsak, bunları “şema” ... »»»
► Şemalar: Hayata Açılan Pencerelerimiz Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
ŞEMALAR: HAYATA AÇILAN PENCERELERİMİZ İnsan söz konusu olduğunda en temel sorulardan biri “neden öyle davrandığı, tepki verdiği”dir. Bir insan, belirli bir durumla karşı karşıya kalınca neden yüzlerce, belki binlerce seçenek içinden “o” davranışı/tepkiyi seçer. Bu sorunun birbirinden farklı; ama kendisinin dışındakilerle ilişkili, ve kuşkusuz hepsi bir miktar eksik olabilecek birçok cevabı olagelmiştir. Biz bu yazımızda bu temel soruya “şema”lar penceresinden bakmaya çalışacağız. Her insan teki, en nihayetinde kendisini ötekilerden ayıran, nev-i şahsına münhasır bir donanımla dünyaya gelir ve bu donanım o insanı “biricik” ve “çok özel” yapar. Bu “ayırt edici donanım”, insan tekin... »»»
Ergenlerde Uyum Bozucu Şemalar İle Mizaç ve Karakter Arasındaki İlişki İnsan, topluluk halinde yaşayan bir organizmadır ve başka insanlarla bir arada bulunma isteği içerisindedir. İnsan yavrusu, biyolojik açıdan gözlenen özel durumu nedeniyle, yaşamını sürdürebilmek için, diğer türlerin yavrularına oranla, çok daha uzun süre anne-babasının doğrudan yardımına muhtaçtır. Bu kaçınılmaz durum, insan türünden organizmaların bir arada yaşama, eğilim ve gereksinimlerini açıklamaktadır (Soysal, Bodur, İşeri ve Şenol, 2005). Bireylerin, bir arada sürdürdükleri yaşantılarını devam ettirirken içinde bulundukları çevreden etkilenmekte ve çevreleriyle süreğen olacak şekilde etkile... »»»
YAŞAMINIZDA TEPKİLERİNİZİN TEMELİNDE… SİZDE HANGİ ŞEMALAR VAR? Depresyon, anksiyete(kaygı) ve öfkeye yatkınlığın altında, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki temel inançları yatar. Çoğu insan, olaylara bakış açılarında bazı sık kullandıkları önyargıları olduğunun farkındadır. Örneğin YENİLGİ konusuyla aşırı ilgilenen insanlar zorluklar, hatalar, motivasyon ve amaçlarını gerçekleştirme üzerinde odaklanır, başkalarının performanslarıyla kendilerini karşılaştırırlar. Hepimiz neye odaklandığımız ve neyin önemli olduğu konusunda bir şekilde seçiciyiz. Başkalarının fark etmeyeceği ya da hatırlamayacağı bazı şeyleri fark edebilir veya hatırlayabiliriz. Kırmızı mercekleri olan bir gözlü... »»»
YAŞAMINIZDA TEPKİLERİNİZİN TEMELİNDE… SİZDE HANGİ ŞEMALAR VAR? Depresyon, anksiyete(kaygı) ve öfkeye yatkınlığın altında, kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki temel inançları yatar. Çoğu insan, olaylara bakış açılarında bazı sık kullandıkları önyargıları olduğunun farkındadır. Örneğin YENİLGİ konusuyla aşırı ilgilenen insanlar zorluklar, hatalar, motivasyon ve amaçlarını gerçekleştirme üzerinde odaklanır, başkalarının performanslarıyla kendilerini karşılaştırırlar. Hepimiz neye odaklandığımız ve neyin önemli olduğu konusunda bir şekilde seçiciyiz. Başkalarının fark etmeyeceği ya da hatırlamayacağı bazı şeyleri fark edebilir veya hatırlayabiliriz. Kırmızı mercekleri olan bir gözlü... »»»
► Şema Terapi Psk.Özlem YILMAZ
► Şema Terapi Yaklaşımı Psk.Ebrar YENİCE KANIK
► Depresyon ve Bilişsel Terapi Dr.Psk.Dnş.Fahrettin KORKMAZ
► Bilişsel Terapiler Dr.Mehmet TEKNECİ
► Streste Zihnin Rolü ve Şemalarımız Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
Şemalar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
şemalar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların şemalar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şema, şema terapi, ilişki problemi, yanlış kişileri seçmek, ilişki şemaları, ilişkilerde şemalar, şema kimyası, ilişki problemleri, ilişki sorunları, yalnızlık, terk edilme korkusu, utanç, kusurluluk, eksiklik duygusu, şema terapisi, bağlanma, şema nedir, şema kavramı, psikolojide şema, bartlett, piaget, şema kavramının gelişmesi, kişisel yapılar, düşünme kalıpları, düşünme yapıları, şemaların tanımları, şemaların kökeni, uyumsuz şemalar, early maladaptive schemas, şemaların ölçülmesi, şemaların değerlendirilmesi, bağlanma ve şemalar, şemalarla ilgili araştırmalar, şema-odaklı araştırmalar, psikoterapi, bilişsel teknikler, uyum bozucu şemalar, ergenlerde şemalar, şema psikolojisi, insanın şeması, insanların şeması, tepkilerimiz, evlilik, evlilik doyumu, bağlanma stilleri, şema ve evlilik ilişkisi, şema ve bağlanma, aile terapisi, ailede şemalar, ailelerde şemalar, bilişsel davranışçı aile terapisi, kendini izleme, kendini izleme yöntemi, erken dönem uyumsuz şemalar, bilişsel terapilerde şemalar, şema devamlılığı, şema döngüsü, ilişki döngüleri, çocukluk travmaları, çocukluk travmalarının izleri, çocukluk travmalarının etkisi, şemaların özellikleri, young, jeffrey young, şemaların işlevi, şemalar nedir, psikojide şemalar, yeme bozuklukları, anoreksiya, tıkanırcasına yeme, duygusal yeme, farkındalıklı yeme, eleştirel ses, depresyon, beden algısı, diyet, zayıflama, kilo verememe, kilo problemi, yeme davranışları, bilişsel terapi, bilişsel şemalar, takıntılı aşk, saplantılı aşk, onsuz yapamama, şemalarımız, düşünce kalıplarımız, ilişkiler, eş seçimi, romantik ilişkiler, romantik ilişkilerde problemler, ayrılamama, modlar, şema terapi nedir, şema terapi yaklaşımı, düşünce kalıpları, şemaları değiştirmek, şema nasıl oluşur, şema oluşumu, şema teslimi, şema teslimi nedir


13:03
Top