2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Aile Nedir
Aile Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Nedir Kavramı ile İlgili 5 Makale
AİLE DANIŞMANLIĞI/AİLE TERAPİSİNE GİDEN YOLDA AİLE KAVRAMI VE AİLENİN İŞLEVLERİ, DANIŞAN HAKLARI AÇISINDAN BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR Sosyal bir varlık olan insanoğlu soyun devamını sağlamak, birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamak, bunun ötesinde bağlanma, ait olma, güvenlik gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce yıldır aile kurmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski aile olgusu, insanlığın geçirdiği psiko-sosyal değişimlerle birlikte yeni boyutlar kazanmaktadır. Geleneksel kadın, erkek, çocuk, ann, baba, evlat, büyükanne, büyükbaba, gelin gibi çekirdek aile ve geniş aile rolleri modern dünyanın gerekleri üzerinden yeniden şekillenme... »»»
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
1.1 Aile ve Evlilik Yaşantısı Öncelikle “aile” ve “evlilik” arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. Aile bir tür grup veya bir örgüttür. Evlilik ise çocuk yetiştirmek ve korumak için yapılan bir anlaşmadır (Koenig, 2000: 135). Toplumsal yaşamın en küçük birimini oluşturan aile, evlilik ile meydana gelir. Toplumumuzda ailede eşler arasındaki ilişkilerde yakınlığa fazlaca önem verilir (Bilen, 2004: 97). Evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için bireyi tanımaya gereksinim vardır (Özgüven, 2002: 47). Evlilik uyumu ve çocukların birbirleri arasındaki uyum ilişkisi bir çok kez araştırmalara konu olmuştur. Konunu çekiciliği beni de bu araştırmaya yönlendirdi. Hepimiz biliriz ki ail... »»»
► Aile ve Evliliğin Tanımı Psk.Hasan KUL
AİLE VE EVLİLİĞİN TANIMI (*) Toplumun oluşmasının temel taşlarından biri ailedir ve ailenin meydana gelmesinde evliliğin önemi büyüktür. Evlilik, kişiliğin gelişmesinde ve kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük işleve sahip olan ilişki biçimidir. “Aile ve evlilik kurumu, boyutları ve içeriği değişime uğramakla birlikte insanlık tarihi boyunca toplumun temel birimi olma özelliğini korumuştur. Ailenin, tüm toplumlarda büyük benzerlik gösteren yedi temel işlevi vardır. Bunlar üremek, ekonomik gereksinimleri karşılamak, statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, din eğitimi vermek, boş zaman etkinliklerini gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirlerini korumalarını sağlamak, ka... »»»
► Neden Aile Terapisi? Psk.Dnş.Muharrem KÖSE
Aile Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
aile nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
aile terapisi, aile danışmanlığı, aile kavramı, ailenin tanımı, ailenin işlevi, ailenin işlevleri, ailenin işlevi nedir, aile, evlilik, çift uyumu, sağlıklı aile, sağlıklı aile nedir, sağlıklı aile yapısı, aile ortamının çocuğa etkisi, aile ortamı, aile içi şiddet, ailede şiddet, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, eş seçimi, anne-baba tutumları, ailede güven, ailede gelişim, aile yapısı, ailenin yapısı, evliliğin tanımı, evlilik nedir, neden aile terapisi, aile terapisi nedir, sağlıksız aile, mutlu aile, mutsuz aile, ailede mutluluk, anne baba tutumları, helikopter anne baba, çocukta benlik gelişimi, çocukta benlik saygısı, çocukta özgüven, helikopter aile, helikopter anne, helikopter baba, helikopter aile nedir, helikopter anne kimdir, helikopter baba kimdir, helikopter aile kavramı, helikopter anne kavramı, helikopter baba kavramı, aşırı ilgili aile, aşırı ilgili anne, aşırı ilgili baba, helikopter anne babalar, helikopter ebeveynler, helikopter ebeveyn


21:54
Top