2007'den Bugüne 79,993 Tavsiye, 25,559 Uzman ve 17,878 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aile ve Çocuk
Aile ve Çocuk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile ve Çocuk Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Boşanmış Aile ve Çocuk Psk.Burçak DEMİRKAN
Aile her toplumda çağlar boyunca doğal olarak oluşmuş sosyal bir kurum olarak kendini göstermektedir. Eşler, aile birlikteliğini uyum, huzur, mutluluk ve hoşgörü amaçlayarak kurmaktadırlar. Ama bazen eşler birtakım nedenlerle birlikteliklerini sürdürmenin imkanı olmadığını anladıklarında boşanma yolunu seçmektedirler. Boşanmak, kişiler arasındaki evlilik ilişkisini bitirmek veya sonlandırmak iradesi olarak anlam kazanmaktadır. Fromm’a göre, evlilik bağının başkalarıyla paylaşılmaz özelliği o kadar kaçınılmaz ve o kadar sıkı bir şekilde insan doğasının soyluluğuna ve onu yüce yanına bağlanmıştır ki, çoğu insan onu ilk orijinal ilişki olarak kabul etmektedir. Bunun sonucunda ise, böyle bir ili... »»»
► Aile ve Çocuk İstismarı Psk.Sena TUNÇ
Sosyal uyum ile ilgili çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Evlerinde yakın bir ilgiyle demokrasinin birleştiğini gören çocuklar, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde daha etkin, daha girişken, yaratıcı fikirler ileri sürebilen, fikirlerini serbestçe söyleme eğiliminde görülen çocuklar olmaktadırlar. Buna karşılık daha sert bir denetim altında tutulan ya da eğitim yöntemleri değişken olan ailelerde büyüyen çocuklarda ise, karşı çıkma ve saldırganlık gibi yollarla kendini kabul ettirmek istemekte ve kendi iç dünyalarını açıklamakta zorluğa uğramaktadırlar. Anne-babalar, çocuklarının bağımsızlık uğruna giriştikleri çabaları destekle... »»»
AİLE - ÇOCUK ÜSTÜNLÜK ÇATIŞMALARI Disiplin uygulamalarında en çok sıkıntı çekilen konulardan birisi budur. Yaşanan herhangi bir sorunda kimin sözünün geçeceği, kimin haklı olduğu neredeyse hayati bir mesele haline gelmiştir. Amaç, sorunu çözmekten daha çok üstünlük sağlama ve güç gösterisine dönüşür. Genellikle, anne babanın tutumu kendi dediğinin yapılması, çocuğun da kayıtsız şartsız itaat etmesi şeklindedir. Bu düşünce yapısıyla, aile çocuk ilişkisi ilişkiden çok bir çatışma ve güç mücadelesine dönüşür. Aslında, çatışmalar olması doğaldır ve normal kabul edilmelidir. Ancak sonuca ulaşmada kullanılan yöntem yanlıştır. Bir tarafın her zaman haklı yani kazanan olduğu, bir tarafın hep haks... »»»
Aile içi iletişimde eşlerin birbirleriyle ve çocuklarıyla olan iletişimi çocukları anlamada, duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmada özel bir önem taşır. İletişim, insanların sizi tanımasına ve karşılıklı anlayış oluşturmasına izin vermektir. Özellikle iletişim süreci aile içerisinde çocuklara karşı takınılacak tutum açısından daha da büyük öneme sahiptir. Ailenin Temel Gereksinimlerine baktığımızda öncelikle, - Aile içindeki bireyleri "ben değerliyim" ya da "değersizim" duygusuna götüren Değerli olma duygusu. - Bütün bireylere kendilerini güvende ve tehlikelerden korunduğunu hissettiren Güven ortamı. - Tüm aile üyelerinin birbirlerine karşı olumlu ve samimi duygular geliştirebilme... »»»
1. Giriş Yaşamın özel bir dönemi olarak kabul edilen çocukluk, “insanın doğumuyla birlikte başlayan ve onun, yetişkin yaşamın gereklerine uyum sağlayabilecek büyüme ve olgunlaşmaya erişmesi ile son bulan bir dönemi” ifade eder. Çocuklar, bu özel dönemde olmaları nedeniyle özel olarak bakılıp gözetilmeleri gereken bireylerdir. Özellikle Aydınlanma çağından sonra dünya konjonktüründe yaşanan bazı gelişmeler, çocuk ve çocukluğun özel bir ilgi ile ele alınıp tanımlanması ile sonuçlanmıştır. Günümüzde ulusal ve uluslararası politikalarda, çocukların içinde bulundukları dönemin özelliklerine göre yetiştirilmesi konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı görülmektedir. Öte yandan son yıllar... »»»
Boşanma hiç kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi ve potansiyel olarak onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkileyecek bir dizi değişikliği de beraberinde getirmektedir. “Potansiyel bir durumdur, çünkü boşanmış bir ailenin bireyi olarak yaşamak kaçınılmaz olarak çocuklara zarar veren bir durum değildir. Önemli olan anne ve babanın evliliklerinin sona ermesini nasıl karşıladıkları, boşanmadan sonra hayatlarını ve ilişkilerini nasıl sürdükleri ve çocukları ile ilgilenmeye devam etmeleridir. 1 yılda 1 milyondan fazla çocuk, anne baba boşanması ya da ayrılığı yaşamaktadır. Boşanmaya karşı çocukların tepkilerinin varlığının farkında oluşun artmasıyla, 1960’larda... »»»
AİLEYE ÇOCUĞUN KATILMASI Hamilelik öğrendikten sonra kadın erkek arasındaki ilişki değişmeye başlar. Anne adayının karnındaki çocuğa aşırı sevgi duyması dünyanın odak noktası olarak bebeği algılamaya başlayabilir. Hamilelik sürecinde hormonların değişimi baba tarafından hoş karşılanmalı geçici bir süre olduğu kabul edilmelidir. Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte çocuğa zarar verme korkusuyla cinsel birleşmelerde azalmalar ya da isteksizlik olabilir. Hekiminizin aksi bir söylemi olmadığı sürece cinsel ilişkinin çocuğa zararlı bir yanı yoktur. Çocuk doğduktan sonra anne kısa süreli “lohusalık depresyonu” geçirmesi olası bir durumdur. Çocuğun doğumu ile birlikte uykusuz geçen geceler,... »»»
ERGENLİK DÖNEMİ VE BU DÖNEMDE YAŞANAN SORUNLAR Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan bir geçiş dönemidir ve çocukluktan yetişkinliğe adeta bir köprü vazifesi görür. Bu dönemde hem fiziksel değişiklikler hem de ruhsal değişiklikler meydana gelmektedir. Ergen bir yandan vücudunda meydana gelen biyolojik değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan da kimlik gelişimini tamamlamaya çalışmaktadır. Ayrıca ergenin sosyal ilişkilerinde de değişimler meydana gelmektedir. Bu dönemde ergenin vücudunda görülen ilk biyolojik değişiklikler büyüme ve üreme hormonlarının üretiminin artmasıdır. Bu hormonlar cinsel organların olgunlaşmasında ve cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmas... »»»
► Aile ve Çocukta İletişim Uzm.Psk.Fatih KİRİŞCİ
► Boşanmış Aile ve Çocukları Psk.Dnş.Fatih FİDAN
► Aile Ortamının Çocuğa Etkileri Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Ara Karneler ve Tatil Psk.Serap DUYGULU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aile ve Çocuk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Dr.Sevil YAVUZ, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Uzm.Psk.Fatih KİRİŞCİ, Kahramanmaraş
Fatih KURŞUN, Samsun
İbrahim DEMİR, Yurtdışı
aile ve çocuk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile ve çocuk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
boşanma, boşanmada çocuk, boşanma ve çocuk, boşanmada istatistikler, boşanmalardaki artış, aile, çocuk, istismar, aile içi çatışma, aile içi kurallar, çocuk disiplini, aile çocuk çatışması, kural koymak, çocuklara kural koymak, aile çocuk iletişimi, aile çocuk ilişkisi, ailede iletişim, iletişim sorunları, ebeveyn tutumları, ailede çocuk, aile içinde çocuk, genç, gençler, ailede genç, gençlik dönemi, aile ve genç, anne baba çocuk, çocukluk dönemi, aile politikaları, aile danışmanlığı, aile danışma merkezi, öfkeli çocuk, çocukta iletişim, ailede boşanma, boşanmada uzman desteği, boşanmada çocuk terapisi, parçalanmış aile, boşanmadan sonra çocuk, boşanırken çocuk, boşanırken çocuklar, boşanma ve çocuklar, aile ortamı, çocuk davranışı, anne baba tutumu, boşanmış aile ve çocuklar, boşanmanın çocuklar üzerine etkileri, anne baba tutumları, aile ve çocukluk, çocuklarda güven, anne baba becerileri, pozitif tutum, demokratik aile, otoriter aile, reddedici aile, ödül ve ceza, doğum, dogum, dogumdan sonra olanlar, yeni bebek, bebek sahibi olmak, ailede doğum, çocuk sahibi olmak, ergenlik, ergen, aile ve ergen, ergenlik sorunları, aile ve çocuk çatışması, ergenlik dönemi, ergenlik dönemi problemleri, ergenlik dönemi sorunları, ara karne, tatil, karne tatili, ders çalışma alışkanlığı, tatilde ders çalışma, aile ve çocuk ilişkisi, tatilde ne yapmalı, tatili nasıl değerlendirmeli


04:15
Top