2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Akıcı Konuşma
Akıcı Konuşma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Akıcı Konuşma Kavramı ile İlgili 4 Makale
KEKEMELİK NEDİR? Her insanın konuşması kusursuz değildir. Arada bir hepimiz seslerin yerlerini karıştırır, kelime ve heceleri tekrarlar, cümlede yanlış yerde durur, uygunsuz vurgulamalar yapar ya da çeşitli sesler çıkartarak akıcılığı bozabiliriz. Bütün bunlar kekemelik değil, akıcısızlıktır. Kekemeliğin bunlardan farkı; spazmlar, ses uzatmaları, tekrarlamalar, kaçınma ve mücadele davranışları ile karakterize bir akıcı konuşma bozukluğu olmasıdır. (Bloodstein, 1995) BELİRTİLERİ NELERDİR? - Ses, hece ve sözcük tekrarları, - Sesleri uzatma, - Sözcüklerin parçalanması, - Duyulabilir ya da sessiz bloklar, - Dolambaçlı yoldan konuşma, - Aşırı fiziksel gerilimle üretilen sö... »»»
Çok az kişi hiç duraksamadan akıcı şekilde konuşma yeteneğine sahiptir. Birçok kişi konuşurken çeşitli nedenlerle –ıı –ee gibi sesler çıkarır. Bu sesler dilimize o kadar çok yerleşmiştir ki bazen bu sesleri çıkardığımızın farkında bile değilizdir. Uzmanlar bu sesleri, “doldurucu kelimeler”veya “dolgu sesleri” olarak adlandırmıştır. Bu sesler birçok dilde farklı şekillerde görülür. Örneğin İngilizcede ”–um –ah” , Fransızcada ”– eu –em”, İspanyolca’da “–eh –pues” sesleri ile karşımza çıkar. Bu dolgu kelimelerini kullanmak konuşmanın akıcılığını bozar, dinleyicileri konuşmanın temasından uzaklaştırıp çıkardığımız bu seslere odaklayabilir. Bu yüzden bu kelimeleri kullanmak konuşmacı için ... »»»
KEKEMELİK HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER VE ANNE- BABALARA ÖNERİLER Kekemelik insanoğlunun varoluşundan bu yana biliniyor. Mezopotamya’da bulunan kil tabletler ve Mısır’da gün yüzüne çıkan hiyoreglifler bunun açık bir göstergesi. İsa’dan önce 2000 li yıllarda Mısır’da kekemelik anlamında „Hîtît“ kelimesi kullanılmıştır. Bulunan beş hiyeroglifte kekemelik „çekingen şekilde davranmak“ olarak tabir edilmiş ve eliyle ağzını kapatan bir figür şeklinde resmedilmiştir (1,2). Kekemelik çok yönlü bir fenomendir. Tarihin akışı içerisinde çözümü üzerinde en çok tartışılan ve 250 (3,,4) den fazla terapi konsepti geliştirilen belkide tek dil ve konuşma bozukluğudur. Bütün bu yoğun araştırmalara ve çalı... »»»
Akıcı Konuşma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Veysel KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Yeliz YEKDAR, Uşak
Özlem BİLGİLİ, İstanbul
akıcı konuşma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların akıcı konuşma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


08:48
Top