2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Akran Zorbalığı
Akran Zorbalığı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Akran Zorbalığı Kavramı ile İlgili 12 Makale
GİRİŞ İnsanoğlunun en ilkel silahlarından şiddet; düşmanlık ve öfke duygularının, kişilere veya nesnelere yönelik fiili, yıkıcı, fiziksel zor yoluyla dile getirilmesidir. Bu haliyle her türlü çatışma ilişkisinde (ailede, okulda, gruplar, ırklar, vb. arasında) rastlanan şiddet, saldırganlığın özgürlüğü, insan iradesini hiçe sayan en ileri, en aşırı boyutudur (Gökler 1993). Günümüzde şiddet, her şeyin tek çözümüymüş gibi her yaş grubunun ilk olarak başvurduğu ve gerek görsel gerek yazılı basında hatta otobüste, sokakta ve her yerde duyduğumuz ve her an karşımıza çıkabilen bir eylem haline gelmiştir. Son zamanlarda okul gibi davranışlarımızın ve düşüncelerimizin geliştiği yerlerde, yet... »»»
► Akran Zorbalığı ÇOK OKUNUYOR Psk.Damla KANKAYA
AKRAN ZORBALIĞI Okul, öğrencilerin hem kendilerini akademik olarak geliştirdikleri hem de yaşıtları ile bir araya gelip sosyal ilişkiler kurdukları bir ortamdır. Fakat özellikle okullarda karşılaşılan ve bir saldırgan davranış türü olan akran zorbalığı çocukların ve ergenlerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Akran zorbalığı, çocuk ya da ergenin yaşıtı arkadaş veya arkadaşlarına yönelik olarak sözel, fiziksel veya davranışsal olarak zarar verici hareketlerde bulunmasıdır. Akran zorbalığı bir kişi tarafından uygulanabileceği gibi grup halinde de bir kişiye uygulanabilir. Zorbalığa maruz kalma riski okulun ilk yıllarında daha fazla görülürken zorbalar da da... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Gülşah AKÇAY CİVRİZ
Belki de birçoğumuzun hiç unutamadığı çocukluk anıları arasında akranlarımızdan birinin ya da birkaçının bizi bedensel ya da duygusal olarak örselemesi yer alır. Bazılarımız da, diğerlerinin canını nasıl acıttığına dair muhtemelen daha sönük bazı kareler hatırlıyor olabilir. Ebeveyn olduğumuzda ise aynı hikâyelere çocuklarımızın ilişkilerinde şahit oluruz. Sanki kişilerin değiştiği ama sonuçların değişmediği bir kâbus gibidir, akranlarımızla zorbalık içeren yaşantılara maruz kalmak. Yani “akran zorbalığı”. Bu yazı ile akran zorbalığının ne olduğunu anlamaya ve bu sağlıksız ilişkinin dinamiklerini değerlendirerek nesiller arasında bir döngü şeklinde devam eden zinciri, farkındalıkla kırmak ad... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Betül Nesibe ÖZKARS
Fiziksel veya psikolojik olarak, muhatabının güçsüz olduğu bir konumda ona devamlı, kasıtlı ve sistematik olarak zarar vermek zorbalık olarak adlandırılır. Zorbalık fiziksel olabildiği gibi( vurma, tükürme, saç çekme, eşyalarına zarar verme vb.), sözel de olabilir (hakaret etme, lakap takma, dedikodu yayma, tehdit etme vb). Kız öğrenciler daha çok psikolojik/ sözel zorbalığa başvururken erkek öğrenciler fiziksel zorbalığı daha fazla uygulayabilirler. Örneğin kızlar arasında arkadaş gurubundan dışlama yada akranını toplum önünde rencide etme davranışı fazlayken, erkek öğrencilerde kavga gibi fiziksel zarar verici eylemler daha fazladır. Bir kişi bir grup tarafından zorbalığa uğrayabileceği gi... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Serap DUYGULU
Akran zorbalığı kavramı henüz yeni bir kavram. Yaşananlar çok eskiden beri var olan ve bilinen şeyler olsa da kavram olarak oldukça yeni. Bu alanda konuyla ilgili yapılan araştırmalar da çok eskiye dayanmıyor ve ülkemizde araştırmaların 2000'li yıllarda yapılmaya başlandığını görüyoruz.Yapılan bazı araştırmalara göre Akran Zorbalığı en çok ilkokul yıllarında görülüyor ve zorbalık türünün ilk sırasında sözel zorbalık yer alıyor.Sözel zorbalığı fiziksel zorbalık takip ediyor. Akran zorbalığında üç ayrı durum var aslında. Birinci kategoriye girenler kurban, ikinci kategoride zorba, üçüncüsünde ise hem kurban hem zorba grubuna giren çocuklar bulunuyor. Erkek çocukların daha çok saldırgan ve ... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Nergis ÖZDİNÇ
İnsanların sağlıklı, mutlu bireyler haline gelmelerinde sosyal etkileşimin önemi kaçınılmazdır. Çocuklar da anne- babaları, diğer yetişkinler, kardeşleri ve akranları ile çeşitli ilişkilere girerler. Çocuk doğduğu andan itibaren anne ya da bakım verenle ilişki içindedir. Okul çağına geldiğinde çocuk yaşam alanı ile birlikte ilişkiye girdiği çevreyi de genişletmiş olur. Önceden anne ya da bakım verene karşı önemli olan ilişkiler yerini akranları ile olan ilişkilerine bırakır. Akran, yaş grubu arkadaşlarıyla bağlantılı çocuk ya da ergenlerde aynı yaş gruplarını ifade eden bir kavramdır ( Fiyakalı & Kapıkıran, 2006). Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirme çocuğun sosyal gelişimi için old... »»»
► Akran Zorbalığı Nedir? Psk.Yasemen YARALI
AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Zorbalık, bir veya daha fazla öğrencinin , kendilerini etkili bir şekilde savunamayan, genellikle dezavantajlı veya aşağı konumda olarak gördükleri akranlarını hedef aldıkları saldırganlık halidir. Bu dinamikte saldırgan, bu kuvvet gerçek olsun ya da olmasın, kurbandan daha güçlü olarak algılanır. Öte yandan kurban kendini aşağılık hisseder, okulda korku veya acı içinde yaşar. Akran zorbalığı olarak tanımlanabilmesi için önemli olan kriterler şunlardır şunlardır: Kasıtlılık, bilerek ve isteyerek zarar verme Tekrarlama Gücü Kötüye Kullanma Zorbalık ne değildir? Zorbalık çocukların arasında yaşanan anlaşmazlıklar değildir. Çocuklar arası anlaşmazlıkta güç deng... »»»
► Şiddetin Çocuk Hali: Akran Zorbalığı Psk.Gülşah PINAROĞLU
Saldırganlığın ve şiddetin türlerinden biri olan akran zorbalığı; okul vb. kurum, kuruluşlarda en sık rastlanan, şiddetin çocuklardaki boyutunu gösteren ve ciddi ruhsal zedelenmelere yol açan bir olgudur. Akran zorbalığı; bir veya birden fazla, öğrencinin kendinden güçsüz gördüğü bir öğrenciye amacı olan, kasıtlı, zarar verici tutum ve davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı çeşitlerine bakıldığında en sık görülen fiziksel zorbalık ve bunu takip eden duygusal (sözel) zorbalıktır. Son yıllarda teknoloji kullanım yaşı ve gerekliliği okul çağına sirayet etmesinden dolayı siber zorbalık da oldukça artış göstermektedir. Zorbalık türlerinden herhangi birine maruz kalan çocukla... »»»
► Okulda Şiddet ve Zorbalık Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Sanal Zorbalık Psk.Serap DUYGULU
Akran Zorbalığı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Cenk UMUR, Eskişehir
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Hilal SARIKAYA, İstanbul
akran zorbalığı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların akran zorbalığı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
zorbalığa maruz kalma, şiddet, okulda şiddet, çocuk şiddeti, ergen şiddeti, zorba çocuk, zorba, zorbalık, çocuklarda zorbalık, sanal zorbalık, siber zorbalık, okullarda zorbalık, çocuk zorbalığı, ergenlik sorunları, mobing, akran kavgaları, kabadayılık, arkadaş ilişkileri, çocuğum okulda dışlanıyor, ergenlerde zorbalık, çocuklarda fiziksel şiddet, akran zorbalığı nedir, akran istismarı, okulda zorbalık, ailede zorbalık, çocukta zorbalık, okul ve zorbalık, çocuklarda okul zorbalığı, okula gitmek istememek, okul zorbalığı ve aileler, zorbalıkta yapılabilecekler, ergenlerde aşk ilişkileri, flört şiddeti, akranlar arası duygusal şiddet, akran baskısı, sanal alem, internette güvenlik, medya araçları, sosyal medyada zorbalık, internette zorbalık


09:16
Top