2007'den Bugüne 87,022 Tavsiye, 26,990 Uzman ve 19,256 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Aktarım
Aktarım Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aktarım Kavramı ile İlgili 16 Makale
Aktarım Eyleme Vurumu Nedir? Aktarım – Karşıaktarım Bilinçdışı düzeylerde yer alan sözsüz aktarım ve karşı aktarım etkileşimleri, danışan ve terapist arasında hızlı eylemlenen otomatik düzenli ve düzensiz duygulanım durumlarının sağ beyinden sağ beyine olan iletişimlerini temsil eder. Aktarım eyleme vurumu temelde yatan iç işleyiş modeli veya intrapsişik yapının dışa vurumudur. Intrapsişik yapı teşhis edilmeli, yüzleştirilmeli veya yorumlanmalıdır. Bu da terapötik ittifakı ve açıklanması gereken aktarımı beraberinde getirir. Duygulanım durumlarının sözle ifadesi veya sözlü formülasyonu etkili ve yeni bir kendilik düzenleyici işlev sağlar. Böylece terapist duygulanım senkronizasyonu oluştur... »»»
► Terapide Aktarım ve Karşı Aktarım Psk.Alpaslan KESKİN
 AKTARIM- KARŞI AKTARIM Aktarım olgusu, kişinin diğerlerine göre daha önemli tepkilerini yeniden düzenlenmesi ve daha sonra bilinçsiz olarak bu tepkileri başkasına yöneltmesidir. Böylece, kişi bilinçsiz olarak geçmişinden gelen duygusal tepkilerini, tavırlarını, düşüncelerini şimdiki hayatındaki insanlara yansıtmaktadır. Danışanın bilinçaltında yer alan, yoğun duygusal etkisi nedeniyle ayrıştırılmış olan erken dönem yaşantılarının ortaya çıkmasına aktarım denmektedir. Aktarım; çelişik arzu ve/veya inançların zaman ve mekan içinde geçmişteki bir insandan şimdi var olan bir insana doğru bilinçsiz bir şekilde hareket etmesidir. Daha geniş tanımıyla ise; danışan geçmişinde başk... »»»
PSİKOTERAPİDE AKTARIM VE KARŞI AKTARIM Aktarım ve Karşı aktarım kavramları psikoterapinin tarihsel gelişim sürecinde öncelikle psikanalitik kuramla birlikte olmak üzere günümüzde bütün hasta terapist ilişkilerinde çok önemli birer kavram haline gelmişlerdir. Sadece psikoterapi için değil farklı branşlardaki doktorlarında ve hatta insanlarla ilgili herhangibir işte çalışan bir meslek uzmanının dahi davranışlarına yön verebilen önemli iki kavramdır. Klinik görüşmelerde, kliniğe başvuran hastalarla yapılan ilk görüşmeler ve değerlendirmelerde hastanın aktarımlarının niteliği ve bunların yorumlanması bununla birlikte varsa klinisyenin karşıaktarımlarıda üzerinde durulması gereken önemli bir d... »»»
AKTARIM Aktarım kavramı Freud tarafından ilk kullanılmaya başlandığı dönemden bu yana belirli ölçüde evrilmiştir. Aktarım; hastanın, terapisti gelişimsel alt yapılarında kendileri için önemli olan bakım verenleriyle ve başka önemli buldukları figürlerle yaşanılan deneyimler üzerinden görme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Safran, 2014).Diğer bir ifadeyle aktarım; hastanın özel yaşamı hakkında henüz bilgi sahibi olmayan terapistine karşı sanki onun annesi, babası veya kendisi için özel olan birisiymiş gibi hissettiği durumdur. Bilinçdışı olarak gerçekleşen ve geçmişin bugüne yansıması olarak nitelendirilebilen bu durumu terapistin fark etmesi hastanın ruhsal yapısının dinamiğini anlamasında... »»»
AKTARIM VE KARŞI AKTARIM Aktarım ve karşı aktarım terimleri ilk olarak psikoanalitik kuram içinde tanımlanmış ve psikanalitik tedavinin temel araçları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Klasik psikanalizde hem hastada hem de terapistte olumlu ve olumsuz aktarım çalışır. Hastanın mevcut duruma uygun olmayan, uyguzsuz ve aşırı tepkileri aktarım olarak değerlendirilmelidir. Hastanın olumlu ve olumsuz aktarımlarının terapistte karşılık bulması ya da terapistin geçmiş, şimdiki, yaşam deneyimlerinden hastaya yansıyan karşı aktarımdır. Karşı aktarım olumlu ve olumsuz olabilir. Aktarım ve karşı aktarım bilinçdışı bir süreçtir. AKTARIM Bireyin çocukluk dönemindeki erken deneyimlerinde kendisi için ö... »»»
► Aktarım Farkındalığı Psk.Erol AKDAĞ
Aktarım Farkındalığı Dinamik psikoterapinin yüz senelik tarihi incelendiğin de üzerinde en çok fikir yürütülen, araştırma yapılan, tezler ortaya atılan ve tartışmalı kavramın aktarım ‘transferans’ olduğunu görüyoruz. İlk olarak Sigmund Freud’un aktarım hakkında, 1895 yılında ‘yanlış bağlantı’ adlandırmasını yaptığını görüyoruz. Ona ilk defa aktarım diye bir olguyu düşündüren Anna O. ve Dora vakalarıdır. O zamanlar bu iki vakanın analistlerine erotik bir bağla bağlanmaları psikanalizin işleyişine engel olarak görülmüştür. O zaman Freud’un canını sıkan ve psikanalizin en büyük engeli sanılan bu durum yeniden farklı bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde onun en büyük müttefiki olmuştur... »»»
Giriş Hayatı OTTO F. KERNBERG 1928’de Viyana’da doğmuştur.11 yaşındayken ikinci dünya savaşı başlamasıyla birlikte Nazi Almanya’sından kaçan ailesiyle beraber Şili’ye göç etmişitir.Bu ülkede eğitim hayatına devam etmiş ve tıp eğitimi almıştır.1959 yılında ABD’ye yerleşmiştir.ABD’de Cornell Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü olan Kernberg ayrıca Columbia Üniversitesi Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkesinde eğitim analisti ve süpervizör analisttir. Kernberg 1997-2001 yılları arasında Uluslararası Psikanaliz Derneği başkanlığını yapmıştır. OttoF.Kernberg’inönemi psikanalizi ağır ve sınır kişilik bozukluklarına başarıyla uygulamış ve bu alanda teorik ve pratik katkılarda bulunmuş ... »»»
Kişiliğimizi, seçimlerimizi, korkularımızı ve ideallerimizi ne belirler? Bazen tamamen kendi kontrolümüzde sıradan bir hayat sürdüğümüzü zannederken aslında ebeveynlerimizin bitmemiş meselelerini tamamlamaya çalışarak bir ömür geçirdiğimizin farkında mıyız? Ne yazık ki çoğumuz bunun farkında değiliz. Farkına varmadan da kendi hayatlarımızın dizginlerini ele alamayız. Atalarımızın trajik yaşantıları, bitmemiş meseleleri, tutamadığı yasları gerilerde kalmış gibi görünse bile, aslında bizimle beraber varlığını sürdürüyor olabilir. Ve bizler bunu gerçekten geride bırakıp, gelecek nesillere aktarmamak için bir şeyler yapmalıyız. İşte bu yazıyı bu yüzden yazıyorum. Abraham ve Torok (1994) bu dur... »»»
ÖZET Borderline kişilik bozukluğu alanda çalışan terapistlerin en çok karşılaşmış oldukları danışan tipidir. Genellik 10 borderline kişilik bozukluğu gösteren danışana karşı 3 narsisistik kişilik bozukluğu gösteren, bir tane de şizoid kişilik bozukluğu gösteren danışan terapiye gelmektedir. Uzun süreli bir tedavi süreci olan borderline kişilik bozukluğunun terapisinde, son yıllarda farklı ekollerde klinik bulgularla desteklenen tedavi yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan biri olan aktarım odaklı terapi borderline kişilik bozukluğunun tedavisinde klinik olarak kanıtlanmış anlamlı bir başarıya sahiptir. Otto Kernberg' in formüle etmiş olduğu bu yaklaşım ayrıca "Modern Nesne İlişki... »»»
Evlilik tam olarak nedir? Yasalar önünde eşlerin karşılıklı sorumluluklarının olduğu bir akittir. Duygusal anlamda ise evlilik, yaşamlarınızı yan yana, elele ve karşılıklı sevgiyle bir arada geçirmek için kendini eşinize adamanızdır. Evlenmeye karar verdiğinizde, evinizi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik, hobileriniz, birbirinize destek olmak, düş kırıklıklarını hazmetmek, kazanılan zaferleri kutlamak, kısaca yaşamlarınızın müziğini birlikte bestelemek konusunda bir güç birliği oluşturmak için birbirinize söz vermişsiniz demektir. Bu evlilikle birlikte, bir de her bir bireyin geçmişten getirdiği bir hikayesi vardır. İşte tam bu noktada iki hikayenin bir araya gelip ortak bir hikaye... »»»
► Oyun, Oyuncak ve Ahşap Oyuncak Psk.Dnş.Gürcan AVCU
► Plastik Cerrahide Mikrocerrahi ile Doku Onarımı ve Serbest Doku Aktarımı Doç.Dr.Tahsin Oğuz ACARTÜRK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Aktarım Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Doç.Dr.Tahsin Oğuz ACARTÜRK, Muğla , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Şükrü YAZAR, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Celal DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Alev ELMAS, İstanbul
aktarım KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aktarım KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
aktarım eyleme vurumu, aktarım nedir, karşıaktarım, karşıaktarım nedir, eyleme vurma, karşı aktarım, terapide aşk, terapiste bağlılık, terapi bağımlılığı, terapide aktarım olgusu, aktarım olgusu, terapide aktarım, psikoterapide aktarım, psikoterapide karşı aktarım, psikolojide aktarım, olumlu aktarım, olumsuz aktarım, erotik aktarım, erotikleştirilen aktarım, ikizler aktarımı, ikizlik aktarımı, idealize adici aktarım, ayna aktarımı, anne baba kardeş aktarımı, aktarım farkındalığı, transferans, yanlış bağlantı, otto kernberg, kernberg, aktarım odaklı terapi, aktarım odaklı psikoterapi, nesne ilişkileri kuramı, nesiller arası aktarım, travmanın aktarımı, ikame çocuk, borderline psikoterapi, psikodinamik psikoterapi, borderline kişilik bozukluğu, modern nesne ilişkileri kuramı, nesne ilişkileri teorisi, zor çocukluk, kişilik bozukluğu, tekrar eden olaylar, ebeveyn ilişkisinin tekrarı, tekrar zorlantısı, ilişki mirası, evlilik aktarımı, dizim, aile dizimi, sistemik dizim, travmatik yaşantılar, psikotravmotoloji, bağlanma, nesillerarası aktarım, kuşaklararası, kuşaklararası aktarım, bilinçdışı, aile, ruhsal problemler, iyileşme, bert hellinger, franz ruppert, oyun, oyuncak, ahşap oyuncak, winnicout, oyun oynamak, oyun terapisi, oyunun işlevi, oyuncak materyalleri, geçiş nesnesi, aktarım nesnesi, oyuncak ve psikanaliz, oyuncak seçimi, oyuncağın önemi, oyuncağın tarihçesi, tarihte oyuncak, mikrocerrahi, meme onarımı, serbest doku aktarımı, free flap, plastik cerrahide mikrocerrahi, mikrocerrahiyle doku onarımı, mikrocerrahiyle doku aktarımı, doku aktarımı, estetikte mikrocerrahi, mikrocerrahiyle estetik, aile içi çatışma, karı koca kavgası, kayınvalide, çiftler, evlilik, gelin, farklılık, oğul, çatışma, evlilik kurumu, çeyiz, flört, bağımlılık, memeden ayrılma


08:19
Top