2007'den Bugüne 90,524 Tavsiye, 27,848 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Algı
Algı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Algı Kavramı ile İlgili 173 Makale
► Algı Yanlılıkları Psk.Elif Can ÖZTÜRK
ALGI YANLILIKLAR 1. TEMEL ÇİZGİYİ İHAL ETMEK Bizler bir avukat gibi, tek bir olan olaydan sonuca gitmeye çalışırız. Bir nevi “avukat” stereotipi edinmiş oluruz ve bu da bizi sonuca götürmede yanıltır. Buradaki algı hatasının kaynağı, açıklanma ihtiyacı duyulan bir şey için hareket edilen noktanın hatalı olmasıdır. Bir hocanın bizi sevip sevmediğini verdiği notlardan ölçmek, temel çizgiyi ihlal etmenin en tipik örneklerinden biridir. 2. POZİTİF YANLILIĞI Hepimiz olan biteni iyi yönüyle görme eğilimindeyiz. Bu durum Pollyannacılık kadar uç bir noktada olmasa da, gene de yanlış algı edinmemize neden olur. Bizler sosyal ilişkiler içinde, bize benzeyenlerle olma eğilimindeyiz. ... »»»
► Görsel Algı Veli DERİN
GÖRSEL ALGI Yapılan arştırmalar sonucu bireylerin öğrendikleri bilgilerin % 70'ni görsel uyaranlarla oluştuğunu ortaya çıkarmıştır.Bu nedenle ve çocuk gelişim biliminin önemli uzmanlarından Piaget' e göre çocuklar okul çağının ilk yılları (İlk 5 Yıl) somut işlemler döneminde olduklarından konuşulan, yazılan herşeyin gerçek nesnesini resmini yada küçük boyutta yapılmış şeklini görmek isterler.Bu nedenle öğretme işlemi formal biçimde verilirken çocukların görsel uyaranlarla mutlaka karşılaşmaları gerekir. Son zamanlarda yapılan araştımalarda resimlerin ve yazıların zemin rengi değiştirildiğinde çocukların algılama ve sonunda da doğru tepkide artış olmuştur. Görsel algı konusu; görsel ... »»»
► Beden Algı Bozukluğu Psk.Damla KANKAYA
BEDEN ALGI BOZUKLUĞU Beden Algı Bozukluğunda şu soruların akıldan geçmesi dikkat çekmektedir: Acaba dışarıdan nasıl görünüyorum? İnsanlar bana baktığında şişman bir insan mı görüyorlar? Kendi cinsiyetimin fiziksel durumunu göstermiyor muyum? İnsanlardan fiziksel bozukluğumu saklamalı mıyım? Bu sorulara olumlu yanıt veriyorsanız beden algı sürecinizi bir daha gözden geçirmeniz gerebilir. İnsanların varoluştan beri sahip olmak istediği bir vücut şekli ve görünümü vardır. Bu istek zamanın ve kültürün değişimlerine göre şekil almaktadır. 19. yüzyılda insanlar daha güce dayalı bir görüntüye sahip olmak isterken 21. yüzyılda kızlar barbie bebek görünüme sahip olmayı normal karşılarken diğer vücut... »»»
TEMATİK ALGI TESTİ (TAT) Projektif testler, psikodinamik modelin öngördüğü projeksiyon (yansıtma) savunma mekanizmasını temel almaktadır. Projektif testlerde test materyalleri belirsizdir ve birey uyaranlara kendi arzu, istek, gereksinim, dürtü ve savunmaları doğrultusunda yanıt verir. Projektif varsayım, bireyin her eyleminin onun dinamik kişilik örüntüsünün ürünü olduğu düşüncesinden hareket eder. Buna göre bireye belirsiz, diğer bir deyişle yapılanmamış uyaranlar vererek onun gereksinim, duygu ve düşünceleri saptanmaya çalışılır. Projektif testler, kişiliğe ilişkin geniş bilgi vermelerinin yanı sıra kişinin belirli bir yönde cevap vermesini de zorlaştırmaktadır. Ancak, projektif... »»»
BOZUK ALGI VE YEME BOZUKLUKLARI Yeme bozukluğu olan kişilerin, çoğunlukla, kendi bedenlerini algılamalarında yanılsamalar vardır. “Şişmanım, başarısızım, kendimden nefret ediyorum, vücudum iğrenç, her tarafımdan yağ fışkırıyor... Bu benim suçum. Kontrolsüzüm. Yeme bozukluğunu hak ediyorum.” Anoreksiya(aşırı zayıflık) ve bulimiayla(yeme kusma) nervoza yaşayan kişilerin, kendi bedenlerini algılamalarında, farklı derecelerde bozukluk olduğu sıkça görülür. Aynada kendilerini farklı görürler. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırdıklarında, kendilerini çok ağır şekilde yargılayabilirler. Anoreksiya veya bulimia olan bir kişi, kendilerinden kilolu bir başkasına bakıp 'Keşke onun ... »»»
ALGININ KAYGISI Stres, kaygı, korku ve endişe kavramları günlük hayatta birbirinin yerine geçecek şekilde ya da birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Ruh sağlığı profesyonelleri her birinin farklı kavramlar olduğunu ve birbirinin yerine kullanıldığı takdirde anlaşılmayı bekleyen ruhsal katmanların sırasının bozulacağı ve bu bozulma sonucunda anlama ve anlamlandırma sürecinde yanlışların olacağının farkındadır. Bu kavramlardan biri korkudur. Korku bilinç düzeyinde organızmayı harekete geçiren şiddet, tehdit içeren durum, olay ve her türlü uyarana karşı fizyolojik ve duygusal bir reaksiyondur. Yine birbirinin yerine kullanılan diğer bir kavram olan kaygıyı tanımlayacak olursak ko... »»»
https://images.app.goo.gl/FiC2z96EuejbEDnv5 Salgın rahatsızlıklar, dünya çapında ülkelerdeki ekonomiden, sosyo-kültürel yaşama, tarımdan, hizmet ve hukuk sektörüne kadar, hemen her alanı ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkilerken, bunun yanında, gelişen teknoloji ile birlikte, dünyanın giderek daha küçük bir hale gelmesi, büyük hastalıkların dünya çapında hızla yayılabilmesi gibi anlamlı gelişmeleri de birlikte getirmektedir. Corona virüsünün hayatımıza girmesiyle birlikte, dünya çapında, ekonomi, küresel ısınma, politika, deprem gibi insanlar için önemli olan konular arka planda kalmıştır. Tüm dünyayı saran bu yeni büyük korku ile, hemen her gün , “hangi ülkede kaç insan kaybı... »»»
Bu süreçte Jared Diamond’un Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının belgeselini izleme imkânı buldum. Belgeselden de anlayacağımız gibi tarihin şekillenmesinde savaşlar kadar salgınların da etkisi büyük. Uygarlıklar ilk defa birbirleriyle karşılaştıklarında aralarındaki etkileşimlerden ötürü salgın hastalıklara da maruz kalmışlar. Bu hastalıklar bazen bazı uygarlıkların ötekilerini domine etmelerine sebep olmuş. İspanyol fatihlerinin 16.yy’da Amerika’ya tüfeklerinden daha tehlikeli bir silah olarak suçiçeği virüsünü taşımaları ve özellikle Azteklerin sadece bu virüsle yeryüzünden silinme noktasına gelmeleri gibi. Bazen de hastalıkların kendileri savaş araçları olarak kullanılmış. Örneğin, Moğol ord... »»»
Coronavirüs sadece fizyolojik açıdan değil öncelikli olarak psikolojik açıdan toplumu etkiledi. Ne kadar rasyonel bakmaya çalışsak da, var olan belirsizlik algısı bir şekilde hepimize etki etmekte. Tam bu noktada ruh sağlığımızı korumak en az beden sağlığımızı korumak kadar önemlidir. Belirsizlik, bilinmeyen, kontrol edememe hali kişilerde çaresizlik ve endişe duyguları yaratır. Böyle anlarda kişiler, olabilecek en kötü senaryolara ve kendilerinin en zorda kalabilecekleri ihtimallere odaklanırlar. Bu belirsizliği giderebilmek ve kontrol sahibi olabilmek için de kişiler aksiyon alır. Güncel durumda, tüm onaylı/onaysız haber kaynaklarını dinlemek, halk arasında yayılan söylentileri ciddiy... »»»
Çiftler için fiziksel olarak yakın olmak duygusal açıdan da besleyicidir aslında ancak salgın sürecinde kısıtlı bir alanda sınırlanmak, gündelik rutinlerin değişmesi; bununla birlikte hayati tehditlerin ve belirsizliklerin mevcut olması bireylerde ve süreki aynı ortamı paylaşmak durumunda kalan çiftlerde strese, çatışmalara, tahammül ve tolere sorunlarına neden olmaktadır. Bu dönemde hissedilen kaygı, korku, panik ya da depresif duygular doğaldır. Ancak bireyleri zorlayan, bunlarla baş edebilmek için günlük rutinlerimizdeki yöntemlerimizi kullanamamızdır. Sürekli bir aradalığın ve stresli sürecin çiftlerin ilişkilerinde sorunlar doğurmaması için dikat edilmesi gerekenler arasınd... »»»
RENKLERİN DİLİ İnsanoğlu fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve ruhsal boyutlarda buluşmuş kültür içerisinde yaşayan çok kaynaklı bir varlıktır. Hayatın içerisinde birçok uyarıcıdan beslenir ve en aktif olarak aldığı uyarıcılar bilinçaltına hitap eden uyarıcılardır. Bilinç üstümüz bilinçaltımıza oranla daha küçük bir alana sahiptir ve bilinçaltımızın kapasitesi neredeyse sonsuzdur hatta sonuna dair her hangi bir şey bilinememektedir. Yapılan araştırmalara göre dışarıdan gelen bir uyaran bilinçaltınıza hitap ettiği zaman, bilinçaltımızın bilinçten altı saniye önce o veriyi alıp işlemesi üzerine çoktan yorumlandırıp davranışa geçirmektedir. Yani örneğin karşıdaki kişinin ... »»»
Toplumdaki “Kadın” Algısı Toplum, kadın ve erkek cinsiyetlerinin hangi rolleri alabileceğini belirleyen bir unsurdur. Burada ise bu iki unsurun birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyeceğiz. İnsanların günlük hayatları içerisindeki bu etkileşimleri neticesinde çevrelerindeki kişileri ve grupları genel bir bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılmaları ve teorik düzeyde toplumsal bir olgu olan toplumun cinsiyet faktörüne etkisi ve toplumsal bir olgu olan kadın olgusunun toplumdaki yeri bu yazının temelini teşkil etmektedir. Modern toplumlarda bireyler kendilerini öğrenci, doktor, sekreter,anne, evlat, dişi, erkek diye tanıtırlar.Bu sosyal etkinliklerin her biri bireyin ... »»»
Adalet herkese hakkını vermek ve layık olduğu muameleyi yapmaktır.(Osmanlıca lügat) Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı vermektir.(TDK )Adaletsizlik ise adalete aykırı olma durumudur.(TDK )Bu adaletsizlik kavramı dar anlamda sadece mahkemelerdeki haksızlığa maruz kalmak gibi algılamamak gerekir. Tam aksine adalet veya adaletsizlik kavramı, her bireyin ve bireylerin meydana getirmiş olduğu en ufağından en büyüğüne kadar bütün toplumların ilişkilerinde olabilecek her türlü hakkı kapsamaktadır. Dolayısıyla bu hakkın verilmemesi veya layık olunan muamelenin yapılmaması durumunu devletler arasında görülebileceği gibi bir ülkenin yönetenle yönetilenleri arasında da, devlet dediğimiz m... »»»
SİNDİRİM SİSTEMİ - SYSTEMA DİGESTORİUM İnsan organizmasının da canlılığını devam ettirmesi, gelişmesi, büyümesi ve canlılığını yitiren hücrelerinin yenilenmesi için enerji maddelerine ihtiyacı vardır. Dışardan aldığımız bu maddelere besin maddeleri denir. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, eser elementler çeşitli mineraller vitaminler ve sudan ibaret olan besin maddeleri Sindirim Sistemi (Systema Digestorium) yolu ile alınıp sindirilerek kana geçirilir. Besin maddelerinin ağız yolu ile alınmasına Alimentatio (Ingestio – yemek yeme) denir. Ingestio (yemek yeme) ile sindirim kanalına alınan besin maddeleri, mekanik ve kimyasal uygulamalara tabi tutularak emilebilecek bir hale getiril... »»»
SYSTEMA ENDOKRİNATA - ENDOKRİN SİSTEMİ İÇ SALGI SİSTEMİ İnsan vücudunda normal büyüme-gelişme, üreme, iç ve dış ortamdaki streslere karşı adaptasyon ile iç ortamdaki sabitliğin (Homeostasis) korunması iki haberleşme sistemi sayesinde gerçekleşir. Bu haberleşme sistemlerinden biri telli olup sinir sistemi tarafından oluşturulur. Diğeri ise telsiz olup vücudun değişik yerlerinde bulunan, hormon adı verilen kimyasal maddelerle etkilerini gösteren iç salgı bezleri (Gandulae endocrinae) ile sağlanır. İç salgı bezleri anatomik bir bütünlük oluşturmamalarına karşın, fonksiyonel bir bütünlük sağladıkları için ENDOKRİN SİSTEMİ başlığı altında incelenir. İç salgı bezleri şu ortak özellikle... »»»
Gençlerde Beden Algısı ve Yeme Bozuklukları Büyüme ve gelişmenin tamamlanması, yaşamın sürdürülebilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Günümüz toplumunda çocuklar ve gençler, tüketime dayalı birçok sektörün hedef kitlesidir. Hem gıda hem de güzellik endüstrisi bütün pazarlama olanaklarını bu gruplar için kullanmaktadır. Bir yandan bol kalorili popüler fast food zincirleri beslenme alışkanlıklarında dengesizliğe yol açarken diğer yandan ise kitle iletişim araçlarının güzelliği santimlik ölçülere indirgeyen anlayışı, sürekli olarak gençleri baskı altında bırakmaktadır. Bunların üzerine ergenin kendi bedeni ile uğraşma merakıe... »»»
MARKA TUTKUSU VE İNSAN DAVRANIŞLARI Tüketicilerin satın alma davranışlarında önemli bir etken olarak “marka” kavramı günümüzde giderek ön plana çıkmaktadır. Markalar tüketiciler açısından somut-fiziki ürün özellikleri gibi elle tutulur ihtiyaçların giderilmesine katkıda bulunmalarının dışında psikolojik ihtiyaçların giderilmesi açısından da önemli işlevlere sahiptir. Marka fonksiyonları, tüketicilerin markaya ilişkin pazarlama faaliyetlerine karşı tepki vermelerinde büyük rol oynadıklarından dolayı firmalar için önem taşımaktadırlar. Tüketicilerin markaları algılamalarında ve marka fonksiyonlarını algılayış biçim ve dereceleri, markaları tercih etmelerine ve satın alma davranışlarına,... »»»
ALGILAR Algı, çevremizde olup biten durumların, olayların, olguların farkına varmamızı sağlayan süreçtir. Bu süreç, duyu organları aracılığıyla yaşanır. Algıların kaynağını duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcılar oluşturur. Bu uyarıcılar beyin tarafından olduğu gibi alınmaz, beyin bu uyarıcılara yorum yapar ve onlara anlamlar verir. Bu anlam verme işlemi, gelişigüzel değil belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleşir. Bu ilkeler aynı zamanda algını özelliklerini de oluştururlar. Bu özellikler insanların çevreyi algılamasını ve çevrede rahat hareket etmelerini sağlar. Bu özellikleri şunlardır: · Algılar seçicidir: Algının seçici özelliğe sahip olması etraftaki bütün uyarıcıları a... »»»
MUHABBET KUŞU HASTALIKLARI; Soğuk algınlığı,Mantar,İshal,Nezle Ev ortamında kedi, köpek gibi ev hayvanlarını besleyemeyenler muhabbet kuşu beslemeyi yeğlemektedirler. Çocukların evcil hayvan besleme hevesini kuş ile gidermek aile içinde, daha az maliyetli ve daha az zahmetli bir tercih oluyor. Köpeklerin düzenli gezdirilmesinin gerekmesi,kedilerin oyuncu ve hareketli oluşu ,eşyalara verdiği zararlar,tüy dökme problemleri kuşlarda yoktur.Muhabbet kuşlarının bakım,besleme kolaylığına karşın sağlık sorunları kedi-köpekten daha az değildir.Bozuk,bayat yemler ,ani yem değişikliği,ani ısı değişikliği,stres,yer değişikliği kuşlar için hastalık nedeni olabilir.Tedavisinin gecikmesinde hastalık ö... »»»
Çocuk gelişiminde oyun ve oyuncakların önemi nedir? Oyun ve oyuncaklar çocuğun yaşantısında önemli bir yer tutar. Oyun çocuğun bedensel ve psikolojik gelişimini sağlar. Oyuncaklar bebek ve çocukların duyularını uyarır, görme, dinleme ve dokunmaya teşvik eder. El ve gözlerini uyumlu şekilde kullanmalarını sağlayarak el-göz koordinasyonunu destekler. İnce motor kasları gelişir. Denge, koordinasyon, fizik güçleri artar. Oyuncaklar çocukların kendilerini ifade etmelerine, çevresindekilerle iletişim kurmasına yardımcı olur.İletişim kurma ve sosyalleşme becerilerinin gelişmesine destek olur. Oyun yoluyla çocuklar kendilerini ifade ederler. Konuşmayı öğrenirler. Düş güçleri ve yaratıcılıkları geli... »»»
BENLİK ALGISI Her insan ilk yaşantı deneyimlerini içinde doğduğu ortamın bir üyesi olarak edinir. Bu ortam genellikle ailedir. Anne-baba ve varsa kardeşler bu ortamda tanışılan ilk insanlardır. İlk öğrenilen birçok kavram o insanlardan öğrenilir. Bu ilk öğrenilenlerden en önemlisi de bireyin kendisi ile ilgili olarak geliştirdiği duyguları ve düşünceleridir. Anne-baba-çocuk arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli bağ, bireyde sağlıklı bir benlik bilincinin ve kendisini önemli, değerli hissetme duygusunun yerleşmesine yol açar. Çocukluğun ilk dönemlerinde yerleşen benlik algısı ergenlikte ve ileriki yaşlarda etkisini gösterir. Benlik algısının olumlu gelişmesi başkalarına zara... »»»
► Beden Algı Bozukluğu Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Tıpta Algı Oyunları Psk.İzzet GÜLLÜ
► Kişilerarası Algı ve Yükleme Dr.Psk.Sezai KALAFAT
► Rorschach ve Tematik Algı Testleri Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Medyanın Beden Algısına Etkisi Psk.Mine Didem ARULAT
► Kimse Beni Sevmiyor. Ne Yapmalıyım? Prof.Dr.Sabri EYİGÜN
► Covid-19 ve İlişkiler Psk.Dnş.Özgür YILDIZ
► Pandemi ve Psikolojimiz Psk.Namık ACAR
► Hep Birlikte Evde Psk.Beria TOPTAŞ
► Korona Günlerinde İlişkilerimiz Psk.Dnş.Onur AKKOCA
► Eyvah Evdeyiz: Korkuya mı Kapandık? Psk.Dnş.Ümran ÖRKÜN
► Karantinada Nasıl Beslenmeliyiz? Dyt.N.Sinem TÜRKMEN
► Dünyayı Algılama Biçimimiz Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Covid-19 ve Psikolojik Destek Psk.Dila HOTLAR
► Coronavirüs ve Kaygı Psk.Dicle CAYMAN
► Corona Salgınında Ruh Sağlığını Koruma Önerileri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Berard Metodu Psk.Rümeysa Selma KORKUT
► Kültür ve İnsan İletişimine Dair Bir Araştırma Psk.Rümeysa Betül SEYİTHANOĞLU
► Sosyal Destek Psk.Suna BAYRAM
► Dikkat Dağınıklığı Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
► İştah Nasıl Kontrol Edilir? Dyt.Esra GENÇAY
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
► Hastalık Psikolojisi Psk.Serap DUYGULU
► Yeniden Diyet (Diyet Algısı) Dyt.Buket ADANÇ
► Biz Ne Deriz Çocuğumuz Ne Anlar Psk.Nurhan MERİÇ
► Kendinizi Seviyor Musunuz? Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► Olumsuz Beden Algısı ve Etkileri Psk.Işınsu GÜNDÜZ
► Ben ve Öteki Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Soğuk Algınlığı ve Grip Dr.Orhan ALTINTAŞ, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Yeni Grip Salgını, Etkeni, Koruyucu Önlemler ve Tedavi (H3n2 Virüsü) Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Boşanma Salgını Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Beyin Böyle İşliyor- Bilinç Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Geniz Akıntısı, Burun Gerisine Akıntı, Post Nazal Akıntı Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Soğuk Algınlığı (Akut Nasofarenjit) Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Tıp Doktoru
► Kış Aylarında Grip ile Soğuk Algınlığı Birbirine Karıştırılmamalı! Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Algısal Beceriler ve Disleksi Psk.Dnş.Eylem Metin ÖZKURAL
► Alerji: 21. Yüzyılın Salgın Hastalığı Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Şişmanlık Salgını Doç.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Genel Cerrah
► Okuma Yazma Sorunu Hanife TETİK
► Aynadaki Sevgili Yansımam:Annem Psk.Serap SÖZEN
► Çocuk ve Gençlerde Gizli Diyabet Salgını Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kulak Burun Boğaz Açısından Sualtı Fizyolojisi Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Algı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Arzu BEYRİBEY Fotoğraf
Uzm.Psk.Arzu BEYRİBEY
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (21) - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Op.Dr.Bahadır BAYKAL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Veli DERİN, İzmir
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dyt.Merve DOYRANLI, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Prof.Dr.Oğuz BASUT, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Oya YILDIZ, İzmir
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Şeref BAYSAL, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Dr.Reşit KÜKÜRT, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
İbrahim EREN, Çorum
Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Antalya , Tıp Doktoru
Ebru EKİN, Muğla
Dr.Turgay BAZ, Bursa , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Orhan ALTINTAŞ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Osman ABALI, İstanbul , Psikiyatrist
Hanife TETİK, Aydın
Doç.Op.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Adana , Genel Cerrah
Eren ŞAHİN, Çorum
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Feyza İMREN, Ankara
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Berk OMAY, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Uzm.Psk.Elif AKSU, İstanbul
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Kerem GÜMÜŞ, İstanbul
Psk.Sezgi AKIN, İstanbul
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Prof.Dr.İlknur HABERAL CAN, Yozgat , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
İlayda GÜDER, İstanbul
Fürüzan EROĞLU, İstanbul
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
algı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların algı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
algı yanlılıkları, yanlı düşünme, yanlılık, algıda yanlılık, görsel algı, görsel, uyaran, görsel bellek, dikkat eksikliği, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü, görsel eşleştirme, görsellik, görsel yetenek, görsel ayırdetme, görsel sınıflandırma, görsel eğitim, beden algı bozukluğu, anorexia, yeme bozukluğu, bulimia, tıpta algı oyunları, tat testi, tematik algı, tematik algı testi, kişilerarası algı, kişilerarası yükleme, yükleme süreci, yükleme kuramı, yükleme teorisi, kişiler algılar, sosyal algı, benlik algısı, algı nedir, işitme, dokunma, işitsel algı, işitsel bellek, dokunsal algı, işitmeyle öğrenme, ayırdetme, işitme duyusu, dokunma duyusu, işitsellik, işitsel, kinestetik, kinestetikler, saf kinestetik, rorschach, projektif testler, yeme algısı, yemek algısı, yeme bozuklukları, yeme psikolojisi, yemek psikolojisi, disleksi, algı süreci, bellek, motivasyon, güdülenme, hafıza, motive olma, zıtların önemi, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda algı problemi, çekingen çocuklar, çocuklarda kaygı bozukluğu, çocuklarda anksiyete, çocuklarda kaygı problemleri, insan düşüncedir, düşünce, insan algıdır, hayata bakışımızı ne belirliyor, viktor frankl, ruhsal sorunlar, öğrenme modelleri, anlama şekli, görerek öğrenme, işiterek öğrenme, dokunarak öğrenme, hissederek öğrenme, algı kanalı, algı kanalları, algı kanallarımız, algılamak, algı şekli, dokunarak algı, hissederek algı, görerek algı, duyarak algı, işiterek algı, öğrenme şekli, sıkıntı, sıkıntıyla mücadele, beden algısı, beden imgesi, medyanın beden algısına etkisi, sevme ihtiyacı, ve sevilme ihtiyacı, sevilmediğini düşünmek, değerlilik algısı


23:41
Top