2007'den Bugüne 81,168 Tavsiye, 25,806 Uzman ve 18,067 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Allerjik
Allerjik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Allerjik Kavramı ile İlgili 30 Makale
HAPŞIRIK NÖBETLERİNİZ VARSA; Allerjik Rinit (Saman Nezlesi) Sıklığı Allerjik rinit, genetik geçişli allerjik hastalıkların en sık görüleni olup pek çok gelişmiş ülkede nüfusun yaklaşık %10-20'sinde bulunmaktadır. Son 10 yılda hastalık artış göstermiştir. Allerjik rinit sıklığı Kuzey Avrupa ülkelerinde%7, Güney Amerika'da %9-11, Avustralya'da %27.6 olarak bulunmuştur. ABD'de kronik hastalıklar sıralamasında 6.sırada yer almaktadır. Alerjik rinit'in ortalama başlangıç yaşı 10'dur. Vakaların %80'de 20 yaşından önce başlar .Çocukluk çağında erkekler kızlardan daha çok etkilenir, erişkinlerde sıklık her iki cinste aynıdır. Hastalık ortaya çıktıktan sonra genellikle yıllarca devam eder... »»»
► Allerjik Rinit Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Alerjik Rinit toplumda sık görülen alerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Hastalık küçük yaşlarda görülmekle birlikte, ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Anne ve babasında Alerjik Rinit görülen bir çocukta ortaya çıkma olsaılığı oldukça fazladır. Havada taşınabilecek kadar küçük ve hafif olan polenler, ev tozları, mantar sporları, hayvan tüyleri, ve bunların proteinleri, nefes alıp verirken göz, burun ve ağzımızdan girerek, bu bölgelerdeki mukozalar üzerinde birikir. Vücudumuza giren her yabancı maddeye karşı olduğu gibi, bu yabancı parçacıklara karşı da bağışıklık sistemimizde bir yanıt meydana gelir Bu doğal olarak vücudumuzun yabancı cisimlere karşı yapmış olduğu doğal bir s... »»»
► Saman Nezlesi (Allerjik Rinit) Dr.Mehmet Ali TUNÇBİLEK, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Saman nezlesi (Allerjik rinit) Allerjik rinit (saman nezlesi), toplumda sık görülen allerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Özellikle allerjik olan anne ve/veya babaların çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık; endüstriyel gelişmiş ülkelerde, çevre kirliliği gibi faktörlerin artması ile giderek artmaktadır. Hastalığın başlama yaşı genellikle küçük yaşlarda olmakla birlikte, ileri yaşlarda da başlayabilir. Hastalık genllikle allerjik konjonktivit (göz nezlesi), allerjik sinüzit veya astımla birliktelik gösterebilir. Allerjik rinit hayatı tehdit etme özelliği olmayan ancak hastanın konforunu belirgin şekilde bozan bir hastalıktır. Bu hastalıkta özellikle ha... »»»
► Allerjik Hastalıklarda İmmünoterapinin Etkinliği Prof.Dr.Nerin Nadir BAHÇECİLER ÖNDER, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
VENOM DUYARLILIĞINDA İMMÜNOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ Venom immunoterapisi (VIT) venom duyarlılığı olan hastaların %95’inden daha fazlasında provakasyon sonrası sistemik reaksiyonları önlediğinden allerjen immünoterapisinin etkinliğini kanıtlayan bir model olarak kabul edilmektedir (1). Ross ve arkadaşlarının yaptığı bir meta-analiz çalışmasında venom duyarlılığı olan kişilerde VIT etkinliği irdelenmiştir. Bu meta-analizde toplam 30 çalışmaya ulaşılmış, bunların sekizi meta-analize alınma kriterlerini karşılamıştır (Tablo 1). Bu sekiz çalışmanın beşi plasebo kontrolü değildir ve yedisi de açık çalışmadır. Bu çalışmalardan birinde sadece erişkinlerde, ikisinde sadece çocuklarda VIT etkinliği... »»»
► Allerjik Rinit Guatr Habercisi Olabilir Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
ALERJİK RİNİT VE GUATR Alerjik rinit hastalarında yapılan çalışmalarda guatr hastalığının sık görüldüğü saptanmıştır. Burun tıkanıklığı ve sık hapşırma ve burun akıntısı ile kendini gösteren allerjik rinit özellikle tiroid antikoru (anti-TPO) yüksek olan hastalarda daha fazla görülmektedir. Bu nedenle alerjik rinit varsa TSH T3 T4, anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerine bakılmalı ve bir ENDOKRİN UZMANINA başvurmalıdır. ALERJİK OLAYLAR VE GUATR Bazı allerjik hastalıklar tiroid hastalığı ile birlikte sık görülür. Ürtiker (kurdeşen) denilen ve ciltte kabarıklıklar ve kaşıntı ile kendini gösteren hastalık ve burun tıkanıklığı ve sık hapşırma ve burun akıntısı ile... »»»
► Allerjik Rinit- Astım Birlikteliği ve Tedavisi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
ALLERJİK RİNİT- ASTIM BİRLİKTELİĞİ Yapılan çalışmalarda allerjik rinitli hastaların %20-40'da aynı zamanda astım olduğu saptanmıştır. Ayrıca astımlı hastaların %60-80'de Üst solunum yollarına ait şikayetler ve bulgular bulunmaktadır. Hatta rinit açısından sorgulama biraz daha ayrıntılı yapıldığında allerjik astımlı hastaların %98'de rinit varlığı saptanmıştır. Allerjik rinit hastalarına astım bulguları olmadığı halde solunum fonksiyon testi yapıldığında bronş aşırı duyarlılığının yüksek olduğu saptanmıştır. Rinitli hastalarda astım gelişme riskinin riniti olmayanlardan üç kat daha fazla olduğu ve rinitin astım için bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Rinitin eşlik ettiği astım hasta... »»»
► Çocuklarda Alerjik Nezlenin (Allerjik Rinit) Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Çocuklarda Alerjik Nezlenin Tanı ve Tedavisi Tanım Allerjenlere burun mukazasının spesifik allerjik reaksiyonu sonucu gelişen ve diğer aile bireylerinde benzer bulguların olmaması şartıyla en az 3 hafta süren nezle,burun tıkanması, peşpeşe hapşırma, göz, burun, kulak ve boğazın kaşınmasıyla karakterize olan durumdur Epidemiyoloji Allerjik rinit herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen başlangıç yaşı insidensi adelosans çocuklarda daha yüksektir. Alerjik rinit semptomlarının görülmesi 6 aylık infantlarda bildirilmesine rağmen genellikle yeni antijenlerle karşılaşma için 2 veya daha fazla mevsim gerekir. İleri yaşlarda insidensin azalmasıyla birlikte ileri yaşlarda i... »»»
► Allerjik Astım ve Rinitte Dil Altı Aşı Tedavisi (Sublingual İmmünoterapi) Prof.Dr.Nerin Nadir BAHÇECİLER ÖNDER, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Son yıllarda astım ve allerjik hastalıkların gelişmiş batı ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde sıklığı giderek artmaktadır (1). Günümüzde allerjende kaçınmanın yanısıra, son yıllarda inhale steroidlerin yaygın olarak kullanılması ile astım klinik olarak kontrol altına alınabilmektedir (2). Buna paralel olarak gerek mevsimsel gerek tüm yıl boyunca görülen allerjik rinitin tedavisinde ise özellikle antihistaminikler ve intranazal kortikosteroidlerin tedaviye eklenmesi ile hastalığın bulgularında belirgin olarak azalma sağlanabilmektedir (3). Öte yandan, hem astımda hem de allerjik rinitte semptomların gerilemesinden sonra ilaç tedavisine ara verilmesi ya da tedavinin tamamen kesilmesi son... »»»
► Persistan (Kronik) Rinosinüzit' Te Günceller Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerji Nedir? ve Alerji Sözlüğü Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Göz Alerjisi ve Nasal Polipozis Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► Soru ve Cevaplarla Astım Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Hayvansal Kaynaklı Alerjenlerden Korunma Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Sigara, Alerji ve Astım Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Çocuk ve Dondurma Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Hastalıklarda İmmünomodülatuvar (İmmün Sistemi Değiştiren) Tedaviler Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Atrofik Rinit (Kuru Burun, Özena) Sendromu Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Rinit (Saman Nezlesi) Hastalığında Korunma Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Kontak Dermatit (Temas Sonucu Oluşan Cilt Alerjisi) Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Gıda Alerjisi ve Aşırı Duyarlılık Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Alerjik Hastalıklar ve Yaşam Kalitesi Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Soru ve Cevaplarla Zor Astım ve Yeni Bir Tedavi Modeli Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Hamilelikte Alerjik Hastalık Tedavisi Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Atopik Dermatit Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Alerjik Kontak Dermatit (Temas Dermatiti) Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Besin Allerjileri Dyt.Gülşen LÜKEL
► Astım (Astma) ve Bronşit Tedavinde Vitamin Desteği Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Saç Dökülmesi ve Allerji Varsa Tıroıd-Guatr Olabılır Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Besin Allerjisi ve Alerjiye Neden Olan Besinler Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Allerjik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Muhammet DİLBER, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Prof.Dr.Ömer Taşkın YÜCEL, Ankara , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Ayşe AKBAŞ, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Nevin UZUNER, İzmir , Çocuk Doktoru
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Doç.Dr.Sinan EMRE, İzmir , Göz Doktoru
Prof.Dr.Figen GÜLEN, İzmir , Çocuk Doktoru
Dr.Turgay BAZ, Bursa , Çocuk Doktoru
Dr.Zafer BERBER, Antalya , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Derya Ufuk ALTINTAŞ, Adana , Çocuk Doktoru
Dr.Cengiz ŞEN, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Ali Kasım HACIM, Ankara , Akupunktur Hekimi
Yrd.Doç.Op.Dr. Tamer HALİLOĞLU, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.Fatih EVCİMİK, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Nerin Nadir BAHÇECİLER ÖNDER, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.Dane EDİGER, Bursa , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.İlknur TOPKAR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Gül KARAKAYA, Ankara , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Ahmet Zafer ÇALIŞKANER, Konya , İç Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Mehmet Ali TUNÇBİLEK, KKTC (Kıbrıs) , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Gürkan KILIÇ, Bursa , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Pelin KIYAN, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Özlem ÜNSAL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Denizhan ÖZKAYA, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Osman ŞENER, Ankara , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.Hülya Ercan SARIÇOBAN, İstanbul , Çocuk Doktoru
Prof.Op.Dr. Serdar AKYILDIZ, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Kağan İPÇİ, Ankara , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Hamza KAŞIKOĞLU, Düzce , Akupunktur Hekimi
Dr.Hatice KEÇELİ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Dr.Ebru ÖZATEŞ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.M.Ali BARS, Diyarbakır , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Muammer KARAGÖZ, Kayseri , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
allerjik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların allerjik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
alerji, alerjik rinit, alerji testi, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, hapşırık, allerji, alerji belirtiler, allerjen, allerjenler, aralıklı alerjik rinit, sürekli alerjik rinit, deri testi, ige seviyesi, göz kızarıklığı, gözlerde kızarıklık, gözde kızarıklık, allerjik konjoktivit, göz allerjisi, atoik kerato konjonktivit, vernal konjonktivit, allerjik konjonktivit, allerjik rinit, prick testi, nazal provakasyon testi, immünoterapi, hapşurma, saman nezlesi, burunda kaşıntı, kuru öksürük, burun allerjisi, mevsimsel allerji, deri prick testi, allerji testi, eozinofil, mevsimsel allerjik rinit, saman nezlesi belirtileri, allerjik rinit belirtileri, hapşırma, allerjik rinitte tedavi, saman nezlesinde tedavi, astım, etkinlik, allerji tedavisi, allerjik bünye, allerji çeşitleri, allerjiler, venom duyarlılığı, venom immunoterapisi, astımda immünoterapi, guatr, hashimoto, hasimoto, graves hastalığı, zehirli guatr, rinit, öksürük, alerji aşısı, allerjik rinit tedavisi, kortizonlu spreyler, lökotrien reseptör antagonistleri, anti ıge, omalizumab, spesifik immunoterapi, immunoterapi, antihistaminik ilaçlar, alerjik nezle, alerji testleri, polen alerjisi, çocukta alerji, çocuklarda alerji, çocukta allerji, çocuklarda allerji, allerjik nezle, alerjik rinit tedavisi, aşı tedavisi, dil altı, sublingual, sublingual immünoterapi, dil altı aşısı, astım aşısı, astım tedavisi, allerjik astım, allerji aşısı, rinit tedavisi, kronik sinüzit, rinosinüzit, persistan sinüzit, alerjik sinüzit, allerjik sinüzit, sinüzit, alerji nedir, alerjinin anlamları, alerji çeşitleri, allerji belirtileri, allerji nedir, allerji hastalığı, antijen, antikor, atopi


02:32
Top