2007'den Bugüne 90,952 Tavsiye, 27,959 Uzman ve 19,825 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Anoreksiya Nervoza
Anoreksiya Nervoza Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Anoreksiya Nervoza Kavramı ile İlgili 20 Makale
Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme bozuklukları tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yeme davranışı bozukluklarıdır. Güzellik ve çekicilik algısındaki değişim yeme alışkanlıklarındaki değişimi beraberinde getirmiştir. Güzellik algısının zayıflık olduğu toplumlarda, ergen ve genç kadınlarda ve giderek artan sayıda erkeklerde sıklıkla görüldüğü dikkat çekmektedir. Yeme bozukluklarından anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza, ruhsal kaynaklı ve bedensel belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir bozukluktur. Anoreksiya Nervoza Zayıf bir bedene sahip olma isteği, kilo almaktan korkma, beden imgesinde bozukluk ve adet kesilmesi anoreksiya nervoza... »»»
KİLO FOBİSİ Yeme bozuklukları çok sayıda ergen ve genç yetişkini etkileyen ve yaşamı tehdit eden fiziksel komplikasyonlara neden olan ciddi bir sağlık problemidir. 1970’lerden sonra yeme bozukluklarının görülme sıklığında dramatik bir artış gözlenmekte ve kolej kampüslerinde ve klinik pratikte sıkça karşılaşılmaktadır.Yeme davranışında ciddi bozulmayla karakterize olan yeme bozuklukları özellikle Batı toplumlarında yaygın olarak görülmektedir ve iki klinik tabloyu içermektedir: Anoreksiya nervoza (AN) ve bulimiya nervoza (BN). Her ikisi de biyolojik, ruhsal ve sosyal yönü olan bozukluklardır. Bu iki bozukluğun ortak özelliği beden imgesinde değişiklik göstermeleridir. Anoreksiya Ner... »»»
► Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
ANOREKSİYA NERVOZA BULİMİYA NERVOZA YEME BOZUKLUKLARI,“0″ BEDENİ YAKALARKEN… Yeme Bozuklukları anoreksiya nervoza , bulimiya nervoza ve son yıllarda tanımlanan tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların içinde yer aldığı bir tanı grubudur. Bu hastalıklar ruhsal kaynaklıdır ve bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de ciddi ruhsal sorunlarla birliktedir.Tüm psikiyatrik hastalıklar içinde en ölümcül olanlarıdır. Özellikle anoreksiya nervozalı hastalar daha fazla risk altındadır. İyi örgütlenmiş yeme bozukluğu kliniklerinin olduğu ülkelerde bile, anoreksiya nervozalı hastaların yaklaşık % 10’u bu hastalıktan dolayı ölmektedir. Anoreksiya nervoza için en ri... »»»
► Anoreksiya Nervoza Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
Anoreksiya Nervoza Anoreksiya nervoza ilk kez 1500’lü yıllarda Simone Porto O. Portio tarafından tanımlanmıştır. Açlık ve çileciliğin (asetizm) kutsal, özendirilen bir davranış olduğu bu dönemde, anoreksiya olarak tanımlanabilecek olan bu durum din uğruna dünya zevklerinden vazgeçme anlamına gelmektedir. Sonraki dönemlerde, amenore, iştahsızlık, aşırı hareketlilik ve zayıflıkla seyreden kadın olgular bildirilmiş olup, psikiyatrik bozukluk olarak kabul edilmesi son 30 yıl içinde mümkün olmuştur. Anoreksiya Nervoza vücut yapısında ağır bir bozuklukla karakterize, zayıf olma adına kişiyi sıklıkla ölürcesine açlık sınırına getiren bir durumdur. Vücut algısının yanlış algılanması, şişmanlı... »»»
► Anoreksiya Nervoza Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
ANOREKSİYA NERVOZA İştahsızlık ve ağırlık kaybı gibi genel tıpta çok sık görülen şikayetlerle seyreden anoreksiya nervoza,dramatik bir psikiyatrik bozukluktur. Günlük tıbbi uygulamada anoreksiya nervozanın karakteristik özelliklerinin yeterince bilinmemesinin doğurduğu bazı ayırıcı tanı sorunları görülebilmektedir.Anoreksiya nervoza,kilo almaktan aşırı korkma,bireyin vücut ağırlığını ve biçimini yanlış değerlendirmesi,bir deri bir kemik haline geldiği halde kendini hala şişman olarak değerlendirme gibi belirtilerle görülen bir ruhsal rahatsızlıktır. Anoreksiya 10-30 yaşları arasında,sıklıkla 12-18 yaşlarında görülen,kadınlardaki görülme sıklığı erkeklere göre %95 fazla olan bir bozuk... »»»
Anoreksiya Nervoza ilk kez 1873’te İngiliz hekim William Gull tarafından tanımlandı.Terimin sözcük anlamı ‘tedirginliğin ortaya çıkardığı iştahsızlıktır.’Bununla birlikte, bu tanımda bir tür yanlış adlandırma söz konusudur.Çünkü asıl sorun iştahsızlık değildir.Anoreksiya Nervoza’nın altında yoğun bir kilo alma korkusu yatar ve buna düşük bir vücut ağırlığının bile reddedilmesi eşlik eder.Kendisini kilolu hissedip diyet yaparak ileri derecede zayıflama (yaş, boya göre standart ağırlığının %15’inin altında ya da beden kitle endeksinin 17.%’in altında olması),vücut ağırlığı ve biçimi ile aşırı uğraş,kilo almaktan aşırı korkma,zayıf olmayı şiddetle arzulama gibi belirtilerle seyreden biyolojik,p... »»»
Yemek yemek hayatımızdaki en önemli eylemlerden biridir. Kimi insanlar sadece yaşamak için yemek yerken, kimi insanlar da yemeğe çok farklı anlamlar yükleyebiliyorlar. Yemek yemek sadece fizyolojik bir ihtiyacımızı doyurmak değil, aynı zamanda sosyalleşmeyi, diğer insanlarla bir araya gelmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi de sağlayan kültürel bir aktivite aynı zamanda. Ayrıca yemek yemek bazen duygusal olarak da bir avunma aracı ya da sıkıntı giderme aracı olabiliyor. Güzel bir yemek günümüzü güzelleştirip bizi mutlu edebiliyorken, gereğinden fazla yedikten sonra yaşanan pişmanlık, suçluluk duyguları ve kilo takıntısı yenilen yemeği bir eziyete çevirebiliyor. Yeme bozuklukları son yıllarda sıkç... »»»
► Yeme Bozukluğu: Anoreksiya Nervoza Psk.Emir Emre DOĞAN
Anoreksiya Nervoza hastalarının yaklaşık %95’i kadındır ve 100 ergen kızdan 1’i bu hastalıktan muzdariptir. Bozukluk en çok, yüksek sosyal sınıftan gelen ergen kadınlarda görülür. Bu kişiler genellikle düşük özsaygı ve kişisel yetersizlik hissi içindedirler. İçsel duygularına karşı güvensizdirler. Hastalar, kendileri için olağan sayılan en az kiloda olmaktan dahi rahatsızlık duyarlar. Beklenen kilonun çok altında olmalarına rağmen, kilo almaktan ve şişman biri olmaktan aşırı derecede korkarlar. Vücut ağırlıklarını ya da biçimlerini algılamaları oldukça çarpıktır. Çok düşük kiloda olduklarını şiddetle inkar ederler. Anoreksiya Nervoza sadece biyolojik faktörlerle meydana gelen bir bozukl... »»»
Sistemsel Psikopatoloji, psikolojik sorunların içinde bulunduğumuz sistemden etkilenme durumuna vurgu yapan bir anlayıştır. Psikopatoloji ve psikolojik sorunlarımızın bireysel hikayemizden kaynaklanan bir yansıması vardır. Bazen genetik altyapı, bazen de düşünce ve davranış kalıplarımız nedeniyle süreç şekillenebilir. Ama bir yandan da önemli bir kavram sistemdir. Sistem, üyesi olarak bulunduğumuz tüm yapıları temsil etmektedir. Sistemsel Psikopatoloji ise sistemde yer alan sorunların bireylerin psikolojilerindeki etkisine odaklanmaya çalışmaktadır. Sistemi, bireylerin bir araya getirdiği etkileşimler bütünü olarak görebiliriz. Sistem, bireylerin toplamından daha fazlasıdır. Sistemin üyeleri... »»»
► Aşırı Zayıflama Tutkusu: Anoreksiya Nervoza Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
Günümüz insanı fiziksel görünümüne önem vermekte, özellikle kadınlar ve genç kızlar “ince” bir beden yapısına ulaşmak için çaba sarf etmektedir. Kilo verme yönündeki uğraş kimi zaman bir tutku ya da saplantı haline gelmekte ve kişinin sağlığını tehdit etmektedir. Hatta, bazı kişiler boylarına ve yaşlarına göre olmaları gereken kilonun altında olmalarına karşın kilo alma ve şişman olma korkusu yaşarlar. Israrla rejim yapmaya devam ederler. “Aşırı zayıflama tutkusu” ya da “kilo alma korkusu” olarak da adlandırabileceğimiz bu durum tıp dünyasında “anoreksiya nervoza” olarak anılır ve önemli bir psikiyatrik hastalıktır. “Anoreksiya” kelimesi “iştahsızlık” anlamına gelir. Ancak, bu hastalığa... »»»
ANOREKSİYA NERVOZA Genç kızların kültür değişimine bağlı olarak sağlıksız vücut ağırlığına ulaşma istemleri duyusal faktörlerin yanında ciddi hastalık tetikleyicisidir. Günümüzde bireyler sağlıksız diyet yapma sonucunda ciddi hastalıklara yakalanmakta ve tedavisi olmayan sorunlarla karşılaşmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ergenlik çağındaki sağlıklı erkeklerin 1/3’ünün, kızların 1/2’sinin kendilerini şişman buldukları belirlenmiştir. Bu nedenle ergenler kilo almamak hatta kilo vermek için büyük gayret gösterirler. Diyet yapma konusunda katı ve seçici davranırlar ve daha hızlı kilo vermek için çok kısıtlı enerji içeren, sağlıkla bağdaşmayan diyetlerle başarıya ulaşmaya çalışırl... »»»
ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR, BESLENME TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR? Anoreksiya nervoza terimi Yunanca ‘iştah kaybı’ anlamına gelir. Anoreksiya nervoza en şiddetli yeme bozukluğudur. Tüm psikiyatrik hastalıklar arasında uzun süreli bir hastalık seyri ve en yüksek mortalite oranı vardır. Enerji alımının kısıtlanması ve ardından kaşeksi ve ilgili tıbbi sonuçlarla sonuçlanabilen önemli kilo kaybı, kilo alma korkusu ve çarpık vücut görüntüsü ile karakterizedir. Anoreksiya nervoza hastalarının kalıcı olarak iyileşmesi genellikle yıllar alır. Yetişkin hastaların dörtte biri bozukluğun kalıcı bir formunu geliştirmeye devam eder ve hastaların üçte biri uzun vadede kalıcı semptomlardan etkilenmeye devam... »»»
Modern Çağın Gençlik Hastalığı: Anoreksiya Nervoza Yeme Bozukluğu Nedir? Kişilerin beden algılarının, çeşitli ruhsal faktörler sonucunda bozulması ile, yeme davranışlarında bozuklar oluşması manasına gelmektedir. Genç yaş grubun ve kadınların bu bozukluğa yakalanma olasılığı daha yüksek olup, Yeme Bozuklukları arasında Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, Pika, Bulimiya Nervoza vb. ayrımlar olmakla birlikte, bu yazımızda Anoreksiya Nevroza üzerinde duracağız. Ergenlik dönemi sırasında görülebilen rahatsızlıklardan biri olan yeme bozuklukları hem kronikleşme hem de sebep olabileceği fiziksel rahatsızlıklar sebebiyle genç kadınlar ve ergen kızların hayatındaki önemli sorunla... »»»
► Yeme Tutumu ve Yeme Bozuklukları Psk.Şeyma ALTINEL
► Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Psk.Gizem HÜNERLİ
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
► Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Zayıflığın Diğer Yüzü Dyt.Beste ALİMERT
Anoreksiya Nervoza Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
anoreksiya nervoza KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların anoreksiya nervoza KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
yeme bozuklukları, anoreksiya, bulimiya, bulimiya nervoza, yeme bozukluğu, tıkanırcasına yeme, yemekten sonra kusma, kilo psikolojisi, kilo fobisi, kilo alma fobisi, zayıflık takıntısı, bulimia nervoza, anoreksiya nervoza nedir, bulimia nervoza nedir, anoreksiya nervoza tedavisi, bulimia nervoza tedavisi, anoreksiya nervoza belirtileri, bulimia nervoza belirtileri, 0 beden, sıfır beden, 0 beden takıntısı, sıfır beden takıntısı, 0 beden hastalığı, sıfır beden hastalığı, yedikten sonra kusma, anoreksia, anoreksiya nervoza nedenleri, anoreksiya nervoza hastalığı, bulumia, sistemsel psikopatoloji, zayıflık, zayıflama hastalığı, açlık hastalığı, zayıflık hastalığı, blumia, yeme tutumu, yeme tutumları, tıkınırcasına yeme, yeme tutumu nedir, yeme tutumunun tanımı, yemek yeme bozukluğu, tıkanırcasına yemek, tıkanırcasına yeme bozukluğu, ergenlerde yeme, yemek yedikten sonra kusma, ergenlerde beden algısı, bulumiya, ergenlerde yeme bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, yeme bozukluklarının terapisi, yeme bozukluklarının tedavisi, bulimia, beslenme bozuklukları, ruminasyon bozukluğu, pika, dsm4 tanı, dsm4, pika bozukluğu, beslenme bozukluğu, post-travmatik yeme bozukluğu, aşırı beslenme, çocuklarda aşırı beslenme, bebek anoreksiya nervozası, seçici gıda reddi, anoreksia nervoza, kolik, kolik bebek, kolik çocuk, bebek obesitesi, bebek şişmanlığı, şişman bebek, ergenlik dönemi yeme bozuklukları, anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, zayıflamak, aşırı zayıflık, kusma hastalığı, kendini kusturma, b1 vitamini, tiamin, benfotiamin, şeker hastalıgı, metabolizma, beriberi hastalığı, wernicke-korsakof hastalığı, b2 vitamini, riboflavin, enerji, protein, antioksidan, kanser, anemi, kansızlık, çölyak hastalığı, wernicke-korsakof, wernicke-korsakof sendromu, beriberi, leigh sendormu, alkolikler, ensafomyelopati, laktaz enzim eksikliği


18:07
Top