2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Antisosyal
Antisosyal Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Antisosyal Kavramı ile İlgili 33 Makale
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Bahar ERDEN
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? “Antisosyal kişilik bozukluğu (ASKB), çocukluktan ya da ergenlik döneminin ilk yıllarından başlayarak, başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına tecavüz etme davranışları ile kendini gösteren, psikopatlık, sosyopatlık ya da disosyal kişilik bozukluğu olarak da adlandırılan yaygın bir örüntüdür” (Özdemir ve ark.2010). ASKB gösteren kişilerde empati kabiliyeti gelişmemiştir. Oldukça kontrolsüz, sosyal ilişkilerde başarısız ve sorumsuz davranan kişiler olarak tanımlanırlar. 15 yaşından önce evden kaçma, kavga başlatma, silah kullanma, yangın çıkarma, başkalarına ait şeylere isteyerek... »»»
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Yağmur Erişen YALDIZ
Kişilik bozuklukları, ilişki sürdürmede sorun yaşama, olumlu benlik bilincinde ya da sosyal ve mesleki işlevsellikte bozulmaya yol açan davranış örüntüleridir. Bu davranış örüntüleri bireye yaşamında birçok olumsuz sonuç yaratmasına rağmen katı, kalıplaşmış durumdadır ve yıllarca sürer. Bu kişilik problemleri duygularda, ilişkilerde, dürtü kontrolünde ve bilişte etkilidir. Kişilik bozuklukları DSM-V’de üç küme halinde sınıflandırılmıştır. Antisosyal kişilik bozukluğu dramatik/değişken küme olarak adlandırılan B kümesi altındadır. Bireyin antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alması için en az 18 yaşında olması gerekir. Bu kişiler başkalarının haklarını umursamama ve çiğneme davranış örüntüler... »»»
Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişilerin sevdikleri, ailesi ve toplum üzerinde yadsınamayacak derecede olumsuz etkileri vardır (Holzer ve Vaughn, 2017). Kişilik bozuklukları arasında en güvenilir şekilde belirtilen bozukluk antisosyal kişilik bozukluğudur ve herkes tarafından bilindiği gibi çözümü oldukça zordur (Meloy ve Yakaley, 2011). Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişilere müdahale edilmeden önce kişide psikopati derecesinin belirlenmesi iyileştirme için çok önemlidir (Meloy ve Yakaley, 2011). Antisosyal kişilik bozukluğu için psikopati ve psikopatik kişilik bozukluğu terimleri en iyi şekilde Cleckley (1941) tarafından betimlenmiştir. Bu durum hem belirgin antisosyal davranış... »»»
ANTİSOSYAL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Antisosyal kişilik bozukluğu, psikopatik ve sosyopatik kişilik bozukluğu ile eşanlamlıdır. Bu gruba giren kişiler, toplumsal kurallara ters düşen, suç sayılan davranışlar sergilerler. Bu kişilerde genellikle çocukluk dönemlerinde yalancılık, hırsızlık, evden kaçma, sık kavga etme davranışları görülür ve ileriki yaşlarda da polis ve benzeri güç kuvvetleriyle karşı karşıya gelir. Antisosyal kişilik özelliği, psikiyatrik terminolojide geçen deli, ruh hastası kavramından farklıdırlar. Bu özellik onların karışık ruh hallerinden değil, başkalarını düşünen, hisseden insanlar olarak görme yeteneğinden yoksun olmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla soğuk ve hesa... »»»
Antisosyal kişilik yasalara uygun davranmama, sürekli olarak başkalarının haklarını hiçe sayma sorumsuz davranma, empati yapamama, sorumsuz ve sömürgen davranışlarından pişmanlık ve vicdan azabı duymama, tekrar tekrar suç işleme eğilimi ve fiziksel saldırganlığı da içeren dürtüsel davranışlarla karakterize süregelen bir kişilik örüntüsüdür. Bu özellikler kişinin iş, okul, aile, yakın ilişkiler topluma uyum gibi bütün yaşam alanlarını kaplar. ASKB psikopatik, sosyopatik kişilik bozukluğu, psikopat yada sosyopati olarak aynı anlamda da kullanılmaktadır. Ancak DSM 5'te antisosyal kişilik bozukluğuna yer verilmesine rağmen psikopatiye yer verilmemiştir. Hervey Checkley (1976) The Mask of ... »»»
ANTİ SOSYAL KİŞİLERDE DUYGUSAL YAPILANMANIN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERE ETKİSİ Antisosyal kişilik özelliğine sahip kişi, etrafındaki insanları kendi ihtiyaçlarına göre yönlendiren, yaşamda yalnızca kendilerine yol açan, bunu yaparken acımasızca davranmaktan, arkasında incinmiş, kırılmış, maddi zarara uğramış insanlar bırakmaktan çekinmeyen kişidir. Bir insanı kendisine kolayca âşık eder, ilişki süresince onu hem duygusal hem de maddi açıdan zor durumda bırakır ve gider. Bunları yaptığı için hiç üzülmediği ve vicdan azabı çekmediği gibi terk ettiği kişiye de kendini suçlu hissettirir. Bu kişi iletişim kurduğu kişilere sevimli görünebilir. Çünkü çok espri yapar ve konuşkandır. Onunla sohbet... »»»
SEVDİĞİNİZ İNSANDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR KİŞİLİK BOZUKLUKLARI Tanım : Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, sürekli, davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü, bilişsel, duygulanım, kişilerarası işlevsellik, dürtü kontrolü alanlarından ikisinde kendini belli eder. Bu sürekli örüntü, çok çeşitli kişisel, toplumsal durumları kapsar. Toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Değiştirilmez ve uzun süredir var olan bu örüntünü başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik dönemlerine rastlar. Başka bir mental bozukluğun bir görünümü ya da sonucu olarak açıklanmaz. Bir maddenin kullanımına ya da bir h... »»»
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Mehmet ARAS
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Beyza TAKAN
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Damla ARAZ
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.M.Enes İMERT
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Beniz YILMAZ
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Erkan KURT
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.H. Fatih DANE
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Antisosyal Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
► Psikopati, Antisosyal Kişilik Bozukluğu Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Antisosyal Kişilik-"Taht Oyunları" Örneği Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Davranım Bozukluğu Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► B Kümesi Kişilik Bozuklukları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Antısosyal Kışılık Bozukluğu Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN
► Kişilik Bozuklukları ve Psikoterapi Psk.Mustafa GÖDEŞ
► Asosyallik ve Antisosyallik Nedir? Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Kişilik Bozuklukları Psk.Nur GEZEK
► Davranış Bozuklukları Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
► Psikopati Psk.Emir Emre DOĞAN
Antisosyal Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi87 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (60) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gizem ANLAMA, İstanbul
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Damla ARAZ, KKTC (Kıbrıs)
Uzm.Psk.Beyza TAKAN, İçel (Mersin)
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Psk.Elif ÖZSOY, İstanbul
Psk.Savaş KILIÇKAYA, İçel (Mersin)
antisosyal KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların antisosyal KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
antisosyal kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik, antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi, asosyallik, antisosyallik, antisosyallik tedavisi, antisosyallik terapisi, anti sosyal, kişilik bozuklukları, sosyal kişilik bozukluğu, empati, vicdan, anti-sosyal kişilik bozukluğu, anti-sosyal kişilik, antisosyal bozukluğu, askb, psikopat, psikopatlar, beyaz yakalı psikopatlar, kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozuklukları, antisosyal kişilik nedir, antisosyal kişilik özellikleri, psikopati, psikopati belirtileri, antisosyal bozukluk, antisosyalliğin nedenleri, antisosyallikte sıklık, vicdan azabı, içgörü yokluğu, utancın yokluğu, rastgele cinsellik, yalancılık samimiyetsizlik, antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri, antisosyal kişilik bozukluğu nedenleri, toplumda antisosyal kişilik bozukluğu, antisosyal suç ilişkisi, suç ve antisosyaller, kriminal ve antisosyal, game of thrones, taht oyunları, joffrey baratheon, psikopatik kişilik, sosyopatik kişilik, öfke, empati duymamak, antisosyal kimdir, antisosyalin tanımı, anhedoni, sosyopat, içe kapanıklık, asosyal, asosyal nedir, asosyal kimdir, haz yitimi, kişilik bozukluklarında tedavi, paranoid bozukluk, çekingen kişilik, şizotipal kişilik, borderline kişilik, narsistik kişilik, histrionik kişilik, obsesif kompulsif kişilik, bağımlı kişilik, danranış bozukluğu, davranım bozukluğu, anksiyete, duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, kendilik, sahte kendilik, gerçek kendilik, kendilik bozuklukları, masterson kuramı, narsisistik savunma, borderline savunma, şizoid savunma, antisosyal savunma, narsisistik kişilik, histironik kişilik, sınırda kişilik, b kümesi kişilik bozuklukları, sosyal fobi, sosyal anksiyete, çekingen kişilik bozukluğu, sosyofobi, çekingenlik, kişilik bozuklukları tedavisi, çoklu kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu nedir, kişilik bozukluğunun tedavisi, ağır kişilik bozuklukları, asosyal kişilik, asosyallik nedir, antisosyallik nedir, kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, sınır kişilik bozukluğu


21:04
Top