2007'den Bugüne 81,954 Tavsiye, 25,992 Uzman ve 18,194 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Başa Çıkma
Başa Çıkma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Başa Çıkma Kavramı ile İlgili 132 Makale
► Stresle Başa Çıkma Uzm.Psk.Fundem Ece KAYKAÇ
Stres, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi, zorlanması ile ortaya çıkan ve kapasitesini zorlayan bir durumdur. Stres, kişinin verimliliğini düşürür, kararsızlığa, kişinin duygusal ilişkilerinde ve iletişiminde bozulmalara neden olur. Öfke, düşmanlık ve kızgınlığa neden olabilir. Kişi stresliyken değersizlik ve güvensizlik gibi duygular yaşayabilir. Stresin, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu gibi potansiyelimizi kullanmamıza ve gelişmemize katkı sağlayan bir yanı da vardır. Duygu bakımından hafif bir genel uyarılmışlık düzeyinin bulunması yapılacak işe ilginin artmasına katkıda bulunabilir. Bu anlamda bir miktar stres, normal işlevlerde ge... »»»
► Takıntılarla Başa Çıkma Uzm.Psk.Handan ERDOĞAN
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) halk arasında takıntı diye ifade edilen bir ruhsal bozukluktur. Obsesyon, istenmeyen bir şekilde ortaya çıkan, kişide anlamlı derecede kaygı ve sıkıntı oluşturan, yineleyici ve kalıcılık gösteren düşünceler, istekler ,hayaller ve imgelerdir. Kompulsiyon ise kişinin, obsesyona karşı yapmak zorunda hissettiği yineleyici davranışlar ya da zihinsel faaliyetlerdir. Örneğin; ütünün fişini çekip çekmediğini sürekli olarak düşünme kontrol obsesyonu iken, tekrar tekrar fişi kontrol etmek kompulsif bir davranıştır. Kompulsiyon anksiyeteyi ve sıkıntıyı azaltma stratejisidir. Kompulsiyonlar kısa vadede anksiyeteyi azaltırlar ve bu nedenle de yerleşirler. Ancak uzun vaded... »»»
► Stresle Başa Çıkma Uzm.Psk.Şeyda KUTSAL
Günümüz koşullarında stres yaşamayan pek kimse yoktur. İş, özel yaşam, toplumsal olaylar ayrı ayrı stres kaynakları olabildiği gibi aynı anda birbirini tetikleyen durumlar da olabilir. Stres yaşamayan pek kimse yoktur ancak herkesin kendine göre bir stres tanımı vardır. Örneğin; bir öğrenci için sınava girmek, kimi için evlilik, kimisi için ekonomideki değişiklikler stres kaynağı olarak tanımlanabilir. Bu durumlar çoğu zaman olumsuz bir durum olarak görülse de, belirli dozda stres organizmada fiziksel, ruhsal değişmeleri, büyümeyi ve olgunlaşmayı da sağlar. Bu farklılığı belirleyen; kişinin stres kaynağını nasıl algıladığı, yorumladığı ve başa çıkma stratejileridir. Stres anında ha... »»»
STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres kelimesi, adını çokça duyduğumuz ve psikolojik rahatsızlıklar arasında en sık karşılaştığımız klinik tablodur. Stresin genel tanımını yapacak olursak; kişinin günlük hayatta karşılaştığı durumlarla başa çıkmada hissettiği zorlanma ya da sıkıntıdır. Stres bedenen ve ruhen kişiye zarar verse de, belirli düzeyde stresin iç motivasyon sağladığı da bir gerçektir; örneğin hedeflediği üniversiteye girebilmek için düzenli ders çalışan ve sınavda başarısını gösterebilen öğrencinin durumu gibi. Yüksek dozda ve sürekli stresli hissetmek kişiye oldukça zarar verir ve günlük işleyişini bozabilir. Stresin en büyük zararı bağışıklık sistemine zarar vermesi, yorgunluk... »»»
► Öfke ve Başa Çıkma Psk.Seçil YİKAR
Öfke nedir? İnsanın davranışlarına 4 temel duygu eşlik eder. Bunlar keder, sevinç, kaygı ve öfkedir. Bu duyguların hepsinin de yaşamımızı şekillendiren işlevleri vardır. İlk bakışta öfkenin ve kaygının bize ne faydası var diyebilirsiniz. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki öfke az yada çok hepimizde olan insani bir duygudur. Kişiden kişiye çok hafif bir sinirlilikten aşırı bir kızgınlık patlamasına kadar değişik şiddette hissedilebilir. Bazı kişiler sözel olarak tepki verirken bazı kişiler ise saldırgan tepkiler verebilirler.Bu durum "Öfke duygusunun her zaman saldırgan davranışa yol açacağı" biçimindeki yargının doğru olmadığını ortaya koyar. Kişi bunu dışarıdan herhangi bir etki olmasa da... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Uzm.Psk.Emine Lamiser ATİK
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres günlük yaşamın bir parçasını oluşturur ki öyle ki gün içerisinde karşılaştığımız ufak tefek pek çok durum üzerimizde stres oluşturur. Örneğin; sabahleyin kalktığınızda suyun ya da elektriğin kesik olması, kaloriferin yanmaması ve bu nedenle evin soğuk olması, iş yerindeki insanların çatışmalı ve gergin iletişimleri vb. stres kaynağı olarak sizi sürekli etkiler. Bu günlük strese hastalık, ölüm, ayrılık ve benzeri gibi zorlayıcı olaylar eklenince baş etmede zorlanılabilir ve bu durum hastalıklarla kendini göstermeye başlar. Stresli olayları önlememiz çoğu kez olanaklı değildir. Bu nedenle stresle başa çıkma yollarını öğrenip, günlük yaşamımıza... »»»
STRES İnsanların sağlığı ve huzuru için tehlike olarak görülen bazen bir uyarı olarak algılanan dolayısıyla yetersiz bir şekilde ele alınan olaylara gösterilen açık olmayan psikolojik ve fizyolojik tepkiye stres denir. Stresi genel olarak başka bir ifade ile tanımlarsak; çevrenin tehdit edici potansiyel durumuna duygusal ve fiziksel tepki genel olarak bu tanım kişilerin ve çevrelerin arasındaki uyum yetersizliğini gösterir. Stres altında bulunan kişi, sürekli olarak yorgunluk, tansiyon veya yüksek kan basıncı gibi sorunlarla sık karşılaşmaktadır ( A-Z. Baldaş, 2010: 18). Yaşamımızın her evresinde karşılaştığımız stres, kişilerin bir tehdit, zorluk olarak hissettikleri durumlara karşı göst... »»»
► Engellenme ve Başa Çıkma Yolları Uzm.Psk.Mehmet Enver BAYATLI
ENGELLENME VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Engellenme; amaca ulaşamayan kişinin önlenmiş güdülerinin ortaya çıkardığı heyecan halidir. Günlük yaşamımızda birçok kez engellendiğimiz duygusu yaşarız. Ancak bunların şiddeti birbirinden farklıdır. Bu engellenme durumların zaman zaman bilinçli zaman zaman bilinçsiz tepkiler veririz. Verilen bu tepkiler planlı ya da plansız olabilir. Verdiğimiz bu tepkiler olaylarla başa çıkma yöntemlerimizdir. Engellenmenin iki temel başa çıkma yöntemi vardır. a) Bilinçli ve planlı başa çıkma yöntemi: Belli bir plan ve program dahilindedir. Kişi hangi davranışı hangi amaçla yaptığının farkındadır. Engellenme duygusunun kaynağı kaygı durumunda olduğu gibi ya çevr... »»»
► Stres ile Başa Çıkma Yolları Uzm.Psk.Deniz AKINCI
Stres; biyokimyasal, fizyolojik, bilişsel ve davranış değişiklikleri meydana getirebilen negatif duygusal deneyimdir. Bu etkiler olaylar ve değişen bu olaylara uyum sağlamaya göre değişiklik gösterir. Stres etkenleri çeşitli olmakla birlikte bazı insanları strese sokan faktörler bazı insanları etkilemeyebilir. Burada belirtmemiz gereken bir husus ise az stresin de zorluk yaratabildiğidir. Strese karşı verilen tepkiler stresle başa çıkmak için oluşan bilinçli çabalardır. Strese karşı verilen tepkilere ne sebep olur, kontrolü mümkün müdür, ne derece tehdit edici olduğu üzerinde durulması gereken hususlardır. Aynı zamanda stresin fizyolojisi(SAM) şu şekilde açıklanmıştır; sempatik-adrenomedüll... »»»
Kaygı, kişinin başa çıkmakta güçlük çektiği durum ve olaylar karşısında yaşadığı endişe, korku ve gerginlik gibi duygulara işaret eder. Tehlikeli bir durumda, örneğin, bir köpek saldırısı karşısında bedenimizin verdiği tepki kaygıdır. Bir sunum veya sınav öncesinde, toplantı sırasında, topluluk içerisinde ya da bir kaza atlattığımızda kaygı duyabiliriz. Kaygılı hissettiğimiz durumlarda bedenimizin verdiği tepkileri; kasların gerginleşmesi, terleme, kızarma, titreme, baş dönmesi, hızlı nefes alıp verme, çarpıntı, kan basıncı değişiklikleri, soluk renk ya da yüzde kızarma, boğazda düğümlenme, bunaltı, kusma, bayılma hissi, karın ağrısı, sık idrara çıkma, cinsel isteksizlik vb. olarak sıralay... »»»
İş Stresiyle Başa Çıkma Yöntemleri... Çalışmak, bir işi tanımlamanın dışında genel bir kavramdır. Hem üretmeyi hem bireysel hayatı idame ettirebilmeyi hem de fiilen iş görebilmeyi ifade eder. Emek, zaman ve efor gerektirir, başarı,refah ve statü getirir. Sosyal bir varlık olan insan tüm bunlara sahip olabilmeyi arzular. Süreç içerisinde birçok kişi bazı sorunlara farklı anlamalar yüklemesi, çözüm üretme konusunda becerilerinin yetersiz kalması, beklenti ve gerçeğin uyuşmaması gibi nedenlerle tökezleyebilir ve iş hayatında sorunlar yaşayabilir, buna eş zamanlı olarak da psikolojik olarak çökebilir. Çalışma hayatında bireyin psikolojik olarak çökmesi, işin yarattığı bıkkınlık ve tükenme ... »»»
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.Doğan KUŞ
“STRESLE BAŞA ÇIKMA” STRES İçinde bulunduğumuz yüzyılın zor, yarışmacı, aşırı çalışmaya dayalı sanayi yaşamı, iş yerimizde stres etmenlerinin daha belirgin şekilde ortaya çıkmasına yol açmış ve çalışanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmiştir. Stresi, basit bir tanımla bazı olaylara verdiğimiz tepki olarak tanımlarız. Genelde olumsuz bir durum olarak algılanan stres, araştırmacı ve bilim adamlarına göre kısaca bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Açıkçası stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekler... »»»
DEPRESYON ve DİNİ BAŞA ÇIKMA Depresyon günümüzün en ciddi sağlık problemlerinden biridir. Bu önemli ruh sağlığı problemine dikkat çekmek için 2012 yılında depresyonu ana tema olarak belirleyen Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu ‘nun verileri de bunu göstermektedir. Dünya genelinde üç yüz elli milyon kişi depresyondan muzdariptir. Yine de depresyonun 2030 yılına kadar insan sağlığını tehdit eden hastalıkların başında olacağı tahmin edilmektedir. Psikologlar depresyonu ‘’ Biyolojik psikolojik ve sosyal sebepleri olabilir bir duygu durum bozukluğu olarak’’ tanımlamışlardır. Depresyon kavramı dünyaya umutsuzca bakmak ve can sıkıntısı gibi hafif bir olumsuzluktan intiharı düşün... »»»
► İnatçı Çocukla Başa Çıkma Psk.Elif GÜNERİ
İNATÇI ÇOCUKLA BAŞA ÇIKMA Çocukların davranışları yönünden dengeli yetişmeleri, sağlıklı ve başarılı bir toplumun temelini oluşturmaktadır.Büyümekte ve gelişmekte olan bir çocuk bir yandan çevresine uyum sağlamak için devamlı çaba harcarken bir yandan da gelişmenin ve uyum sağlamanın getirdiği yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Öfke, saldırganlık, inatçılık, gibi davranışlara çocukların okul ve ev hayatında sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu davranışlar her yaş ve gelişme basamağında yeni gelişme ve değişimlere bağlı olarak kısa süreli, gelip geçici olabilir İnatçı çocuk, saldırganlığını pasif direniş yoluyla açığa vuran çocuktur. Bu çocuklar açıktan saldırgan değildir. Başkaldırmaz ama söz de ... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Uzm.Psk.Uğur ŞENOL
Stres Nedir? Stres, çok duyduğumuz, herkesin hayatı boyunca karşılaştığı bir durumdur. Kişinin çevreyle uyumunu bozar ve kapasitesini zorlar. Herkes streste olup olmadığını anlayabilir. Stresi tanımlamak gerekirse, bireyin kendisini rahatsız eden bir ortamda organizmanın verdiği cevaptır. Vücut, stresli halde her duruma aynı tepkiyi vermez. Yani güzel bir olayla da karşılaşsa, kötü bir olayla da karşılaşsa her iki duruma da adaptasyon (uyum) göstermek zorundadır. Stressiz bir insan yoktur. Çünkü insanlar çevrede olup bitenlere tepki verirler. Eğer stres hiç yoksa kişi tepki veremez. Çünkü enerjisi yoktur. Bu yüzden stres hayatın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bunun tam tersi bir ... »»»
KAYGI İÇİN HARCADIĞINIZ ZAMANIN YARARI YOK Bir organizma, çevresine sürekli uyum yapma durumuyla her an karşı karşıyadır. Bireyin dış çevresindeki fiziksel koşullar ya da içinde bulunduğu sosyal ortamdaki psikolojik koşullar uyumu ya kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Uyumun zorlaştığı anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya başlar. Dış çevrede fiziksel koşullara basit bir örnek olarak hava soğukluğu verilebilir. Hava soğudukça birey kendini korumak ve bir anlamda çevreye uyum sağlamak için üstüne bir şeyler giyinmek ya da sıcak bir ortama girmek zorunluluğu duyar. Psikolojik koşullara örnek olarak da üniversite giriş sınavına çalışan bir kimseyi düşünebilirsi... »»»
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Aykut ÖZTÜRK
Stres Nedir? Stres en geniş anlamıyla, zorlama ve kısıtlama uyaranlarına maruz kalan kişinin verdiği tepkilerdir. Stres, birey-çevre etkileşiminde kişinin uyumunu bozar. Pek çok insan stresin, kişinin dışında gelişen çevresel nedenlerle oluştuğunu düşünür. Aslında stresi oluşturan, bu çevresel etkileri, bireyin nasıl algıladığıdır. Kişi karşılaştığı olayları pek çok faktör ışığında değerlendirir ve yaşadığı olaylara bir anlam yükler. Kişi yaptığı bu değerlendirmeler sonucunda çevresindekiler sebebiyle stres yaşar ya da yaşamaz. İş hayatı, ev, çocuklar, ödenecek faturalar, kredi kartı borçları, okul taksitleri, kalabalık, trafik, gürültü derken, bu kadar koşuşturmaca arasında kendimize,... »»»
► Depresyon ve Başa Çıkma Yolları Uzm.Psk.Hemra MAMİYEV
Depresyon Orta okula giden Ellen, 15 yaşındadır. Aile hekimi tarafından depresyonla ilgili problemler ve düşük benlik saygısı nedeniyle bir psikiyatri kliniğine gönderilmiştir. Son altı aydır Ellen’de artan bir ümitsizlik vardır. Sık sık ağlamakta, karamsar ve kederli hissetmekte, kendini çok fazla eleştirmekte, geçmişteki hataları konusunda tekrar tekrar kendini suçlamakta, geleceğe yönelme, okuldaki geleceğiyle ilgili hedeflerini düşünememe, aile, arkadaş ve sosyal aktivitelerden kendini geri çekme gözlenmektedir. Ellen başarılı bir öğrenci olmasına rağmen kendini tembel, yeterince çalışmayan ve “çok iyi bir insan” olmamakla suçlamaktadır. Okula ilgisini kaybetmekte, yarı zamanlı... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs... Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, ciddi sorunlar da yaratabilir. Ancak... »»»
► Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Uzm.Psk.Didem Turgut ÇÖNKÜ
SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA Kaygı Nedir? Sınav Kaygısı Nedir? Sınav Kaygısı Yaşayan ve Yaşamayan Kişiler Arasında Ne Gibi Farklar Vardır? Nasıl Üstesinden Gelinebilir?Kaygı Nedir? Kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur. Dünyaya geldiğimiz anda bir öğrenme süreci içine gireriz ve bu süreç yaşamımızın sonuna dek devam eder. Öğrenme, kişinin yaşamını sürdürebilmesi ve süregelen yaşamdan doyum alması için gerekli tüm bilgi, eylem ve becerilerin kazanılması sürecidir. Öğrenilenler, kişinin birikimini (potansiyelini) oluştururken, öğrenilenlerin belli bir amaca yönelik... »»»
Evlilikte Stresle ve Sorunlarla Başa Çıkma Pek çok çift, ilişkilerinin bazı dönemlerinde adaptasyon gerektiren durumlar ve stresli geçiş olayları yaşarlar. Böyle negatif ve stresli olaylar, sağlık, çocuklar, ev geçindirme veya iş ile ilgili olabilmektedir (Kluwer, 2000, s.s. 59-78). Bununla birlikte, çiftler büyük problemlerle karşılaştıklarında, strese bağlı duygu ve davranışların ilişkilerini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği, onların başa çıkma becerilerine bağlıdır (Kluwer, 2000, s.s. 59-78; Patterson, 2002, s.s. 349-360). Bowman(1990, s.s.463-474)’ın belirttiği gibi, yakın ilişkilerde, özellikle evlilikte, tekrar eden güçlükler, bireylerin diğer negatif olaylara verdikleri cevapla... »»»
KAYGI BOZUKLUKLARI Kaygı, tüm insanların temel olan doğal duygularından biridir. Fiziksel bir tehditin varlığında hissedilen gerilime “korku” denir. Kaygı ise kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı vermiş olduğu bedensel ve ruhsal tepkidir. Hayatımızın her anında; biriyle ilk tanışıldığında, iş başvurusunda bulunurken, okula ilk başlarken, herkesin önünde önemli bir konuşma yapacakken, bizi çok boyutlu şekilde etkileyen, o duygunun adı kaygıdır. Kaygı, duygusal veya fiziksel uyaranlar karşısında geliştirilen, zaman zaman rahatsız edici olabilen bir tepkidir. Kaygının hissedilen yoğunluğuna göre bedenimiz farklı tepkiler verir. Bu tepkileri: 'düzensiz soluk alıp verme... »»»
Zor İnsanlar Ve Onlarla Başa Çıkma Yöntemleri Kendi ve çevresindeki insanların hayatlarını zorlaştıran, yaşam kalitelerini düşüren, “eyvah yine o geldi” dedirten kişiler vardır hepimizin çevresinde. Ancak daha önemli olan ise bu kişi siz de olabilirsiniz. Bu makalede, zor insanlar ve onlarla başa çıkma yöntemleri anlatılacaktır. Bazı karakter özelliklerinin çok belirgin ya da katılaşmış alması, durumlara uyum sağlayamaması ve kendi ya da başkaları için ya da her iki taraf için bir ıstırap olmasına neden olan kişilik örgütlenmesine sahip olan insanlara zor insan diyoruz. Diğer bir ifade ile iletişim Kurmakta zorlandığımız kişilerdir. Bu kişilerle birlikte olduğumuz zamanlar bizim için ıstır... »»»
► Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları Uzm.Psk.Melis TÜMER SÜYÜR
SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Her yıl Türkiye'de milyonlarca genci ve ailesini etkileyen temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavı, psikolojik etkileri açısından son derece önemli bir sınavdır. Fiziksel, duygusal ve sosyal olarak yaşamlarının en zor yıllarında gençlerin bir de başarılı bir liseye geçme istekleri ile ilgili olarak yaşadıkları stres ve belirsizlik, onların endişelerini daha da yoğunlaştırmaktadır. Buna ilişkin görüşlerimi sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası dönemde yaşanabilecek etkilerin yoğunluğunun azaltılabilmesine katkıda bulunmak amacıyla sizlerle paylaşıyorum. Sınava hazırlık sürecinde öğrenciler kadar ebeveynler de heyecanlı bir bekleyiş içerisindedir. S... »»»
SINAV KAYGISI İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Ülkemizde her yıl üniversiteye girmek ümidiyle yaklaşık 1,5 milyon öğrenci YGS-LYS sınavlarına girmektedir. Ne yazık ki ancak üniversite sınavları yaklaştığı günlerde sınav stresi konusu gündeme gelmekte, sınav bittikten sonra da ertesi yıl sınav zamanına kadar tekrar gündeme gelmemektedir. Sınava günler kalan yapılan yayınlar da öğrencilerin stres seviyesini yükseltmekten başka bir işe yaramamaktadır. Özellikle görsel ve yazılı basın tarafından sadece sınav yaklaştığında odaklanılan bu konu aslında tüm ilköğretim ve ortaöğretim hayatı boyunca öğrencilerin dert yandıkları oldukları bir konudur. Bu çalışmadaki amacımız sınav stresi yaşayan öğrencilerin t... »»»
Stres, temelde kişinin çevresine, yaşadığı olaylara, içinde bulunduğu durumlara adaptasyon becerisidir. Yani ortalama bir stres düzeyi istenilen bir durumdur. Stres yaşamayan insan yoktur. Stres hiç olmazsa insanlar çevrelerinde olup bitenlere tepki veremezler. Bu yüzden stres hayatın bir parçasıdır. Ancak aşırı streste hayatımız oldukça zorlaşır. Aşırı stres, sürekli duyduğumuz, herkesin hayatının en az bir döneminde karşılaştığı bir durumdur. Kişinin sosyal, iş ve özel hayatıyla ilgili uyumunu bozar ve sınırlarını zorlar. Kişi yaşadığı stresi fark edebilmektedir. Stresi tanımlamak gerekirse, bireyin kendisini rahatsız eden bir ortamda organizmanın verdiği cevaptır. Ancak aşırı stres, aşırı... »»»
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI “Çok stresli bir gündü”, “Sınavda o kadar stres yaşadım ki tüm bildiklerimi unuttum” ,“Strese girdim”, ...vs bunlara benzer cümleler belki de günlük yaşamımızda en sık duyduğumuz cümlelerdir.Modernleşme ile beraber kentlerdeki nüfusun artışı,trafik,iş yaşamındaki rekabet,kısa zamanda çok iş yapma zorunluluğu ,ekonomik güçlükler…gibi nedenler maruz kaldığımız stresin de artmasına sebep olmuştur. STRES NEDİR? • Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.Bizi zorlayan,kısıtlayan,engelleyen olaylar ve durumlar karşısında verdiğimiz tepkilerin tümüdür. Stres temel olarak b... »»»
SINAV KAYGISI VE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ Psk.M.Kenan ALYÜRÜK Bir insanın yaşamda kalabilmesi için bir takım duygulara sahip olması gerekir. Bunlar korku, kaygı, endişe, kızgınlık, bunalım ya da stres gibi olmazsa olmaz duygulardır ve yaşamın sürmesi için belki hava, su kadar önemlidir. Düşünün aktif bir tehlikeden korkmadığı için kaçmayan bir kuş ya da insan yaşamını sürdürebilir mi? Ya da çevresel koşulların yaşam için yeterliliğinin tükenmiş olmasında bunaltıya düşmeyen bir canlı ( yiyecek bulamayan kuşlar örneği ) yaşamda kalabilir mi? Bu duyguların özünde bireyin varlığına yönelik objektif yani gözle görülür, elle tutulur bir tehdidin bireyce algılanması vardır. Yani kaygı, orga... »»»
SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI Gerçekte sağlıklılığın korunması ve aşama yapılması için belirli düzeyde, aşırı olmayan, kaygıya ihtiyaç vardır. Kaygı, çoğu zaman nedeni belli olmayan korkudur. Olmayan, olduğu varsayılan bir değerin, kişiliğin kaybedilme korkusudur. Korku ile kaygı genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ama ikisi aynı şey değildir. Korku, bir tehdit anında bedensel tepkilerin yanı sıra hissedilen duygusal tepkidir. Tehditle orantılı olarak azalıp çoğalır. Kaygı ise , bununla orantılı değildir. Tehditten bağımsız olarak da devam edebilir. Kaygı temelde kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Bir ço... »»»
STRES YÖNETİMİ (stresle başa çıkma) Stres, hayatı olumsuz yönde değiştiren, kişileri verimsizleştiren, performansı düşüren ve aynı zamanda da sağlığı bozan bir sorundur. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir sorun haline gelen stres; çalışanların, yöneticilerin ve kuruluşların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.Stres düzeyi yüksek olduğunda verimlilik düşebilir, yaşamdan alınan zevk azalabilir ve çevreyle olan ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz ancak bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir. Onları stresli hale getiren, bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdi... »»»
STRES VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI Stres yaşamıyorum diyen var mıdır? Hiç sanmıyorum. Stres; günlük hayatın içinde ne kadar engel olmaya çalışırsak olalım karşımıza çıkan bir faktördür. Eğer çevremizdeki olaylar ve insanlar ile etkileşime geçiyorsak ki geçmememiz mümkün değil, mutlaka az ya da çok stres yaşıyoruzdur. Tabi bütün suçu çevremize atmamız haksızlık olur. Stresin oluşumunda çevre kadar kendi algılama ve düşünme biçimimizin de etkisi var. İnsanlar; karşılaştığı olayları pek çok faktör ışığında değerlendirir ve yaşadığı olaylara anlam yükler. Yani stres; ortamda ne olduğuna bağlı olmamasının yanı sıra kişinin olaylara verdiği tepkilere bağlı olarak da ortaya çıkar. Pek... »»»
Sınav kaygısı, genel bir ifade ile sınava hazırlanma sürecinde ve sınav esnasında öğrencinin performansını olumsuz yönde etkileyen bir duygudur. Aslında kaygı olumsuz bir duygu değildir, hatta belli ölçülerde gereklidir de. Çünkü sınava hazırlanma sürecinde sıfır kaygı ilgisizliğe, motivasyon düşüklüğüne ve boş vermişliğe yol açar. Dolayısıyla bunlara yol açmayacak kadar kaygı yararlıdır. Bu nedenle sınav kaygısı ile baş etme programlarında sıfır kaygı hedeflenmez. Ancak, kaygı öğrencide aşırı korku, heyecan, konsantrasyon düşüklüğü gibi performansı olumsuz olarak etkilediğinde problem olarak değerlendirilir ve kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım: Eleme gerekti... »»»
Çocuğa her hangi bir şeyi dayatmak, genelde tartışma küskünlük ve baş kaldırma ile sonuçlanır. İletişimimiz sevecen, yardımsever ve olumlu olursa, çocukların işleri kabul etmesi daha kolay olur. Kararlı ve anlayışlı olmak bizi çözüme biraz daha yaklaştırır. Anlayışlılık çocuğa duyulan saygıyı, kararlılık da işe duyulan saygıyı gösterir. Eğer çocuklarımız yapmaları gereken işleri erteliyorlarsa, öncelikle kendi halimize bakmalıyız. Eğer biz de bazı durumlarda yapmamız gerekenleri erteliyor ve bazı konuşmalara kulak tıkayabiliyorsak, çocuğumuzun ertelemesi doğaldır. Kendi işlerimizin zamanını planladıktan sonra, çocuğumuza o işin nasıl yapıldığını göstermeliyiz. Belki de gerçekten işi nasıl ... »»»
SINAV KAYGISI Sınav kaygısı okul ve eğtim psikolojisinin en önemli konularından birisidir ve özellikle yabancı literatürde pek çok bilgi birikimi ve araştırma zenginliğine sahiptir. Dünyada sınav kaygısı ile ilgili araştırmaların geçmişi yaklaşık 45 yıl geriye gitmektedir. Ülkemizde ise bu konudaki araştırmalar 70’li yıllarda başlamıştır ve sınav kaygısı ve akademik başarı, sınav kaygısı, tedavi ve baş etme becerileri, grup çalışmalarının sınav kaygısı üzerine etkileri ile ile ilgili birçok nitelikli çalışma yapılmıştır. Baltaş ve arkadaşlarının 1986 yılında yaptığı bir araştırmada Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin kaygı düzeylerinin genel cerrahi bölümünde ameliyat olmayı be... »»»
Öğrenim hayatımız boyunca defalarca sınavlara gireriz, sahip olduğumuz bilgiler bu sınavlarla ölçülür ve aldığımız puanlara göre ya sınıfımızı geçeriz ya da üniversite sınavında olduğu gibi bir üniversiteye yerleştiriliriz. Özellikle ÖSS sınavında aldığımız puanlara göre gösterdiğimiz performans değerlendirilir ve diğer kişilerle bir kıyaslama yapılır. Üniversiteye yerleşmek gibi direkt hayatımızı etkileyen böyle bir sınava girmek üstümüzde büyük bir psikolojik baskı oluşturur. Eğer bu psikolojik baskıyı doğru okuyamaz ve kontrol edemezsek fiziksel, psikolojik ve duygusal sorunlara yol açabilir. SINAV KAYGISI NEDİR? Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir bi... »»»
Birçok kişiden bazı besinlere karşı alerjisi olduğunu duyabilirsiniz veya sizde besin alerjiniz olduğundan şüpheleniyor olabilirsiniz. Besin alerjilerinin gerçekte ne olduğunu ve hangi besinlerin alerji oluşturabileceğini ve gerçekten besin alerjiniz varsa başa çıkma yollarını öğrenmenin zamanı gelmedi mi? BESİN ALERJİSİ NEDİR? Bazı besinlerde bulunan proteinler, vücutta bağışıklık sisteminin uyarılmasına sebep olur. Uyarılan bağışıklık sistemi, besine karşı bağışıklık yanıtı oluşturur ve besin alerjileri ortaya çıkar. Besin alerjileri genelde kalıtsaldır. Yani sizde herhangi bir besine karşı alerji varsa, çocuğunuzda oluşma riski olduğunu da unutmamanız gerekir. Çocuklar besi... »»»
Romantik İlişkilerdeki ve Evlilikteki Sorunlarla Başa Çıkma Romantik ilişkilerdeki ve evlilikteki sorunlar, çiftlerin hem psikolojik hem de fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle bu sorunların nasıl oluştuğunun ve bu sorunlarla başa çıkma yollarının incelenmesi oldukça önemlidir. Bu konudaki bazı tanımlara bir göz atacak olursak; İlişki kalitesi, çiftlerin ilişkilerinin ne kadar iyi olduğuna dair o andaki değerlendirmeleridir. İlişki başarısı ise, bir süreç içinde ilişkiye ne olduğuyla ilgilidir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz, eğer bir ilişki sürüyor ve partnerlerin her ikisi için de tatmin ediciyse çiftlerin her ikisi de bu ilişkide başarılı demektir. İlişki uyumunu et... »»»
Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri: Rahatlama Uygulamaları: Bu yöntemlerden bazıları uygulanarak stresin olumsuz etkilerini sınırlamak bedensel ve zihinsel yapıyı strese karşı güçlü hale getirmek mümkün olabilir.* Bu konularda uzman danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Geliştirici Rahatlama Yöntemi: Temel kuramı zihinsel stresle bedensel yorgunluk arasındaki karşılıklı etkileşimi kırmaktır. Kişi zihinsel olarak stresi yaşadığında kasları kasılabilir. Kasılan kasların yarattığı fiziksel rahatsızlık ve yorgunluk zihinsel stresi daha da arttırabilir. Geliştirici Rahatlama Yönteminin amacı farklı kas gruplarını önce gerip sonra rahatlatmak yoluyla, rahatlamanın nasıl bi... »»»
Ey OKB'li yani takıntı sorunu olan Arkadaşım; İşte şifa için yeni bir yazı daha geldi... Oku, anla, içselleştir, uygula ve kurtul... Bu yazı sana yüz seansta bile alamayacağın şeyleri veriyor... OKB'nin iki evresi vardır. Uyku evresi ve aktif evre. Uyku evresi sizin normal olan, ataklarınızın gelmediği yani kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlardır. OKB mücadelesi bir bütünün iki yarısını da önemsemekle mümkündür. Yani uyku evresinde bir şey yapmaz, sadece takıntılar aktif hale gelince bir şey yapmaya çalışırsanız sonuç alamazsınız. Halihazırda yapılan en büyük mücadele hatası budur. Çoğu terapi yaklaşımı dahi bu evreyi atlar. Cephede savaşı kazanabilmek için barış sürecinde de eğitim v... »»»
ÇOCUKLARDA İNATLAŞMA VE BUNUNLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI İnatlaşma insanlarda her yaşta görülebilen bir tepki şeklidir. Bu davranış çocuklarda, kişiliğini geliştirmeye ve varlığını belli etmeye çalıştıkları için daha sık gözlemlenir. Okul öncesi süreçte her yaş döneminde yaşanabilen inatlaşma davranışı çocuklarda, dünyayı keşfetmeye ve bağımsız birer birey olduklarını fark etmeye başlamaları ile oluşur. Bu dönemde çocuklar, anne babaları ve çevrelerindekilerle sık sık çatışmaya girebilirler. Çocukların bir inatlaşma süreci içerisinde fikir değiştirdiklerine şahit olabilir, hatta ne isteyip ne istemediğini tam olarak anlayamayacağımız tavırlarını görebiliriz. Örneğin açtır ama bizim sunduğunuz y... »»»
STRES ve PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR YAZI DİZİSİ: 2- STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres ve psikolojik rahatsızlıklar yazı dizisinin ilk makalesinde, bir durumun bizim için stresli olup olmadığı, o yaşam olayına biçtiğimiz değere bağlı olduğunu, stresin organizmanın biyo-psiko-sosyal yapısı ile içsel ve dışsal çevresi arasındaki karşılıklı ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin gelişmesine yardımcı olabildiği gibi, aşırı olduğu durumlarda ise bireyin tüm biyolojik ve psikolojik kaynaklarını tüketebilen bir yaşantı olarak değerlendirilebileceğini yazmıştım. Ayrıca, stres karşısında oluşan bedensel tepkiler ile savaş ya da kaç tepkisinden bahsetmiştim. Bu makale stres ve psikolojik r... »»»
STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Her insan aynı koşulları altında bile bir birinden çok farklı tepkiler gösterir. Biri kaygılı ve gerilimliyken diğeri soğukkanlı ve sakin olabilir. Bu çok doğaldır. Herkesin kendine özgü bir stresle başa çıkma tarzı vardır. Başaçıkma tarzımızın bazı yönleri sağlıklı ve etkiliyken diğer yönleri daha az etkili ve üstelik sağlığımıza, ilişkilerimize ve performansımıza zararlı olabilir. Stresle başa çıkma tarzları: Sigara içmek, alkol almak, yemek yemektir. Bazıları strese tepki olarak geri çekilir, içine kapanır, pasifleşir, sorunlarıyla yüzyüze gelmekten kaçınır, bazıları aşırı tepki gösterir, bazıları stres karşısında hiç tepki göstermeyip yaşa... »»»
Zorluklarla Başa Çıkma Yöntemleri Jeffrey Young tüm hayatını öğrenilmişlikleri inceleyerek geçirmiş teorilerini amprik verilere dökerek Psikoloji Literatürüne Şema Terapi kazandırmıştır. Bu yazı zorluklara baş ederken kullanabilirseniz size yarar sağlayacağını düşündüğüm metodları içerir, kullanabilirseniz dememim nedeni ise değişim için sadece mantığının anlanması veya idrak etmemiz yeterli değildir, duygusal ve fenomenolojik tekrar yapılandırma sadece terapide gerçekleşir . Zorluklarla baş etme de iki farkındalık çok ama çok önemlidir. Bir problem varsa bunun mutlaka iki tarafı vardır , biri siz , diğeri karşı taraftır. Dolaysıyla size ait ve karşıya ait bir farkındalıkla başlamak başl... »»»
ÇOCUKTA KORKULAR VE FOBİLER. KORKULARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI Korku, çocuklukta yaşanması gereken doğal bir durumdur. Ancak çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için, korkularını yenmesi ve kendine güven duymayı öğrenmesi gerekir. Korkular çocukluk döneminin normal bir parçasıdır. Ancak pek çok anne-baba hangi korkuların normal, hangilerinin bir sorun olduğunun çoğu zaman farkında değildir veya çocuğunun bir korkusunu fark ettiğinde nasıl bir tutum içinde olması gerektiğinin farkında değildir. Şunu unutmamak gerekir ki çocuğun karşı karşıya olduğu bu doğal süreç, bazen yetişkinlerin bilinçsiz tutumlarıyla çocuk için tamamen içinden çıkılmaz bir hale dönüşebiliyor. KORKU NEDİR ? ... »»»
ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞEBİLMEK: BAŞA ÇIKMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 5 SORU Yediden yetmişe, çocukluktan yaşlılığa -küçük ya da büyük- hepimiz doğru bildiğimiz yanlışlar yapabiliyoruz. Yaptığımız hatalar, deneyimlediklerimiz ve bu deneyimlerden edindiklerimiz hayat yolumuzun önemli bir kısmını oluşturuyor. Karşımıza çıkan irili ufaklı aksaklıklara karşın verdiğimiz reaksiyonlar da bize duygularımızın, duygularımızla başa çıkmada kişisel yöntemlerimizin ve durumu algılama çerçevemizin sinyallerini veriyor. Dahası bu sinyaller yıllar geçtikçe; aile, arkadaşlar, öğretmenler…ve nice başka kişilerle etkileşime girdikçe kalıcılaşmaya ve hayat boyu devam etmeye başlıyor. Öfke, utanç, korku, kay... »»»
İNSANLAR ARASI İLETİŞİM TUTUMLARI: Sosyal bir canlı olarak insan gerek aile içinde gerekse toplum içerisinde iletişime bağlı yaşadığı sorunlar ve olaylar karşısında oluşan gerilimle başa çıkmak için çeşitli tutumlar geliştirmektedir. İnsanların geliştirdikleri bu tutumlar çocukluğunda aile içerisinde ebeveynlerin çocukken gelişimi destekleyen bir tavır ve davranış içerisinde olduğunda; çeşitli sorunlar ve durumlar karşısında, öz değerinden ve özgüveninden bir şey kaybetmediği, başa çıkma tutumunda kendine ve ötekine zarar vermeyen, uyumlu, çözüm üretici, kendini ortaya koyduğu bir üslupla olur. Eğer çocukluğunda aile içerisinde ebeveynlerinin davranışları kendisinin gelişimini destekleye... »»»
SINAV KAYGISI Sınav kaygısı, kişinin sınav sonucunda elde edeceği akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan,dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Sınav kaygısı aslında sınava hazırlanmak için motive olmamızı, sınav sırasında başarılı olmamızı sağlamakta yardımcıdır fakat aşırı sınav kaygısı olumsuz belirtiler ve sonuçlara yol açabilmektedir. Zihinsel Belirtiler Zihinsel belirtiler, daha çok sınav kaygısını tetikleyen düşüncelerden oluşmaktadır.Felaket yorumları içerir.Bu düşünceler: Bu sınavda başarılı olamayacağım. Bu sı... »»»
Sınav Kaygısı Kaygı; hüzün, öfke, mutluluk gibi temel duygularımızdan biridir. Kaygı, temel anlamda bireyde rahatsızlık oluşturan olayın kendisinden değil, o olayın birey için ne anlama geldiğinden (taşıdığı anlamdan) kaynaklanmakta (Baştürk, 2007:167) ve hayatta kalmamız için en temel duygularımızdan birini oluşturmaktadır. Eğer kaygı duygusu insanlıktan çekilip alınsaydı, neslimizin 21. yüzyıla ulaşması neredeyse imkânsızdı, neslimiz çoktan tükenmişti. En basit manada caddenin diğer tarafına geçerken sağımıza ve solumuza bakmamız bile hissettiğimiz kaygı sayesindedir. Bu sebeple eğer halen hayattaysak bu durumu en çok “kaygı” duygumuza borçlu olduğumuzu bilmekte fayda vardır. Ancak kaygı... »»»
SINAV KAYGISI Sevgili öğrenciler ; hayatımız boyunca bir çok sınavla karşılaşırız, üniversite sınavı bunlardan yalnızca bir tanesidir. Sınava hazırlandığınız şu günlerde sizlerle sınav kaygısı nedir ? Nasıl başa çıkabiliriz ? Kaygının ne kadarı gereklidir? Sorularına cevap bulmak istedim. Herhangi bir alanda başarılı olmak için hiç kaygı yaşamamak mı gerekir? Tabi ki hayır… Her duygu gibi kaygı da kişinin yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamdan zevk alabilmesi için gereklidir. Öyleyse amaç , kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak değil; kaygıya yenik düşmemek ve yaşanılan kaygıyı belli bir düzeyde tutarak onu kendi yararımız için kullanmaktır. Normal düzeydek... »»»
Panik atak korku, endişe, sıkıntılı ruh halini içinde barındıran, ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan rahatsızlıktır. Panik ataklardan dolayı kişi de, hayatını sürdürmekte zorluk, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları meydana gelir. Yeni atakların gelebileceği korkusundan dolayı yaşam kalitesinde bozulmalar başlar. Panik ataklar genellikle 18-25 yaş döneminde başlama eğilimindedir. Toplumda 100 kişiden 3-4’ ü bu rahatsızlığı ya geçirmiş ya da halen bu rahatsızlığı yaşamaktadırlar. Kadınlar, erkeklere göre 2-3 kat daha fazla risk altındadırlar. Panik atakların sıklığı kişiden kişiye değişebilmektedir. Ayda 1 defa olabileceği gibi her günde olabilmektedir. Panik ataklar beklenmedik bir ... »»»
Anılar, kimi belirsiz kimi kalıcı şekilde belleğimizde tuttuğumuz imgeler bütünüdür. Anılarımız bizler için çok önemlidir, çünkü bizi biz yapan parçalarımız anılarımızın bütünüdür. Hatıralarımız, geçmiş ve gelecek arasında kurduğumuz köprülerdir. Başka bir deyişle bugünü anlamlandırma geleceği şekillendirme halidir. Anılar, zihinde durmaksızın şekil değiştirir, yenilenir, eklenir, silinir sürekli bir değişim halindedirler. Aynı zamanda sadece beynimizde imgeler değil bedenimizde duyumlar ve duygular olarak da varlıklarına devam ederler. Onları nereden ne zaman çağırdığımız içinde bulunduğumuz duygu durum ile doğrudan ilintilidir. Travma Nedir? Her anı bizde olumlu duygular uyandırmaz... »»»
ERGENLERDE BAĞLANMA, SINIRLAR VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Saldırganlık, “Bedensel ve ruhsal açıdan başkalarına zarar verme amacıyla yapılan, kızgınlık, öfke ve nefret dolu yıkıcı davranış” şeklinde tanımlanmaktadır (Abay ve Tuğlu, 2000). Saldırgan davranışların ortaya çıkmasına bireysel, biyolojik, çevresel ve durumsal pek çok etken neden olabilmektedir. Ergenlik dönemi yaşam sürecince karşılastığımız en karmaşık dönemlerden biri olmakla birlikte çok sayıda biyolojik ve sosyal değişimin gerçekleştiği, çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçis dönemi olarak tanımlanmaktadır. Hall' e göre ergenlikte fırtına ve stres hormonal değişimlerle belirlenmektedir. Ergenliği açıklaya... »»»
Stresi tanımlamadan önce sağlıklı olmanın ne demek olduğu üzerinde biraz düşünelim. Sağlıklı olmak denince genelde akıllara ilk gelen bedensel olarak sağlıklı olmaktır. Eğer vücudumuzda ağrı, sızı, acı yoksa sağlıklı olduğumuzu düşünürüz. Ancak sağlıklı olmak için sadece bedensel olarak sağlıklı olmak yeterli değildir. Psikolojik açıdan da sağlıklı olmak gerekmektedir. Bizler psikolojik sağlık üzerinde yeterince düşünmemekteyiz.Bu yazımızda psikolojik sağlığımızın da önemli olduğunu fark etmek ve psikolojik açıdan sağlıklı olmak için çabalamak konuları üzerinde düşüneceğiz. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, her insanın temel haklarından biridir. Sağlık, bedenen, ruhen ve... »»»
Öfkenin ateşinde yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz bir noktadır BOŞANMA. Boşanma sürecinde yangın olasılığı çok güçlüdür ve onunla gerektiği gibi ilgilenmeyecek olursak, alevler hem sizi, hem de çocuklarınızı etkileyerek yaşamınızda ilerlemenize engel olur. Boşanma öfkesi, ilişki sona ermek üzereyken duyulan aşırı hiddet, öç alma ve bizi sarmalayan burukluk duygusudur. Bu, daha önce hiçbir şekilde yaşanmamış özel bir öfkedir. Kendileri de daha önce bir ilişkinin sona ermesini yaşamamışlarsa, evli dostlarınızda bunu anlayamazlar. Yakın ilişkilerde eşler birbirlerine karşı öfke hissettikleri zaman, bunu çeşitli yollarla ifade edebilmektedir. Bireyler ilişkilerinde öfke hiss... »»»
ÖFKE ve ÖFKE KONTROLÜ Öfke hayatımızın bir parçasıdır ve uygun ifade edildiğinde son derece doğal ve sağlıklı bir duygudur. Hatta kişinin uyarılmasını sağlayarak koruyucu ve harekete geçmesini sağlayıcı bir işlevi vardır. Ayrıca kişinin sınırlarını koruyabilmesi için de gereklidir. Ancak öfke kendimize, çevremize ve ilişikilerimize zarar verecek noktadaysa kontrol altına alınmalıdır. Genellikle insanlar öfkeyle ilgili ne kadar çok sıkıntı yaşıyor olsalarda bunu kabul edip yardım için bir uzmana başvurmak yerine bu duyguyu bastırmak, yok saymak ve inka etmek eğilimdedir. Ancak bu bastırma, inkar etme ve yok sayma, öfkeyle sağlıklı ve etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlamaz. Çünkü ya... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türden ise ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres sürecinde insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar,kalp atış sayısı, solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir, endişe vs... oluşur. Stres altındayken değişim, tehdit olarak algılanır ve beyinde stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Böylece vücut üç aşamadan geçer. İlk aşama olan Alarm aşa... »»»
ÖFKE NEDİR? Öfke tıpkı üzüntü ve mutluluk gibi bir duygudur. Öfke,hepimizin zaman zaman yaşadığı olumsuz olaylara karşı verilen, doğal bir tepkidir. Öfkeyi doğru ifade etmeyi öğrendiğimizde sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kontrolden çıkıp yıkıcı hale dönüştüğünde, aile, iş,okul yaşamımızda, kişisel ilişkilerimizde sorunlara yol açar. Öfkelendiğimizde yüzümüz kızarır,bağırırız, sert davranışlarda bulunabiliriz. Bu davranışları, hissettiğimiz olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulmak için gerçekleştiririz. Gereksinimlerin hiçbir zaman ve hiçbir koşulda karşılanamadığı durumlarda öfkeyi yaşamak ise kaçınılmazdır. NE ZAMAN ÖFKELENİRİZ? Kişiliğimize saldırıya ... »»»
Öfke Kontrolü Öfke, hissedilmesi normal olan,herkes tarafından hissedilen, güçlü bir duygu ama aslında kontrol edilebilen bir duygudur. Uygun bir şekilde ifade edildiğinde, bazı durumlarda kişinin kendisini korumasını sağlayan sağlıklı bir duygudur. Öfke kontrolden çıktığında, kişinin iş, özel hayatındaki ilişkilerde bozulma ve hayattan aldığında tatminde azalma sorunlara yol açar. Bazen çevremizdeki kişilerle ilgili durumlara öfkelenme olabileceği gibi bazen de, trafikte yaşanan olaylar, işimizle ilgili aksaklıklar, asansörün geç gelmesi gibi durumlara da öfkelenebiliriz. Bazı kişiler öfkelerini ifade etmekte zorlanırlar. Bu kişiler öfkelendiklerinde, surat asma, küsme, imalarda bu... »»»
STRES VE BAŞ ETME YOLLARI Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs. Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, c... »»»
Öfke aslında normal ve sağlıklı bir duygudur. Ama kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüştüğünde, okul ya da iş hayatınızda, kişisel ilişkilerinizde sorunlara yol açar. Öfke çok çeşitli olaylar sonucu ortaya çıkabileceği gibi doğal afetler gibi hiç beklenmeyen bir anda gelip hayatı alt üst eden ve istenmeyen değişikliklere sürüklenme durumlarında da sıkça ortaya çıkar. Öfkenin ifadesi Öfke sadece insanlarda varolan bir duygu değil, her canlı organizmanın tehdit karşısında olaylara gösterdiği doğal bir tepkidir. Afetler de genellikle beklenmeyen olaylar oldukları için insanın varoluşunu tehdit eder. Sağduyumuz, öfke duygumuzu nereye kadar götüreceğimiz konusunda önümüze sınırlar koyma... »»»
ÖFKE KONTROLÜ Öfke karşılanmamış istekler, istenmeyen sonuçlar ve beklentiler sonucu oluşan doğal ve her insanda görülen evrensel bir tepkidir. “Kötü” bir duygu olarak görülerek hep zarar verici sonuçları ön plana çıkarılsa da uygun bir şekilde ifade edildiğinde etkili bir iletişim için yararlı bir duygudur. Hem bu zararları hem de yararları göz önüne alındığında öfkenin yönetilmesi gerektiği görülmektedir. Öfke uygun şekilde baş edilmesi gereken bir duygudur. Çünkü bu şekilde ifade edilmezse oldukça yıkıcı bir duygudur ve ev içi şiddeti de içeren bir çok sosyal ve kişisel sorunlara neden olmaktadır. Bireylerin iş ve aile yaşantılarını etkilemektedir. Eğer uygun bir şeki... »»»
ÖFKE YÖNETİMİ Öfke, sevgi, hoşlanma, korku, gibi temel duygularımızdan biridir. Öfke, baskı, engellenme, hayal kırıklığı, incinme, korku, haklarımızın çiğnenmesi karşısında gösterilen bir tepkidir. Öfke, yaşanması normal olan, yapıcı bir şekilde ifade edildiğinde sağlıklı ve uyumu kolaylaştıran bir duygudur. Öfke doğal bir duygu olmasına karşın, kontrol edilememesi, iyi yönetilememesi saldırganlığa ve olumsuz davranışlara; okul ve iş hayatında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açmaktadır. Öfke haklı ya da haksız, yararlı ya da yararsız değildir. Öfke sadece vardır. “Öfkelenmekte haklı mıyım” diye sormak “Susamaya hakkım var mı ki? Ne de olsa daha 5 dakik... »»»
STRESİ ANLAMAK VE STRESLE BAŞETMEK… Stresin hayatımızdan tamamen çıkması imkânsız, stresten kurtulmanın yollarını sunan, formülünü veren her kaynak inandırıcılıktan uzaktır. Aşağıdaki yazıda stresten kurtulmanın değil sadece onu anlama ve stresle baş etme yolları konularında ipuçları bulacaksınız. Evet , ”Okuyun, hayatınız değişecek!” gibi bir iddiam yok, sadece bu konunun üzerinde biraz düşünmenizi sağlamak adına aşağıdaki yazımı sizlere sunuyorum. Çünkü hayatımızdaki bir şeylerin değişebilmesi için, önce üzerinde düşünmemiz gerekir… Yaşam içerisinde zaman zaman değişimle, adapte olmamız gereken yeni bir durumla ya da alışagelmediğimiz yeni koşullarla karşı karşıya kalırız. Bununla be... »»»
ÇOCUKLUĞUN MİRASI ; HAYATTA KALMA STRATEJİLERİ İnsanlar , temel bir çaresizlik durumu ile dünyaya gelirler.Yeni doğan insan yavrusu kendine bakabilecek, hayatta kalmasını sağlayacak güçten yoksundur. Hayatta kalması annenin ya da bir bakıcının varlığına bağlıdır.İnsanlar ,hayvanlara göre daha uzun süre annesine,başkalarına bağımlı kalır.Kendi bakımını kendisinin sağlayamaması, başkalarını ve çevreyi fark etmesine sebep olur. Bebeğe verilen bakım ilişkisi düzenli ve tutarlı olduğunda , bebek; dünya,başkaları ve kendisiyle ilgili tutarlı,güvenli bağlantılar kurmaya başlar.Temel gereksinimleri beslenme,yatıştırılma,sevilme, temizlenme vb karşılandıkça; kendisinin sevilmeye,korunmaya, değ... »»»
Stres birkaç sözcükle açıklamak gerekirse; baskı veya gerilim yaşanılan zamanlarda içine girilen ruh hali şeklinde tanımlanabilir. Ancak stresin sadece yaşanılan olumsuz durumlarda veya olaylarda maruz kalınan bir durum olduğunu söylenemez. Okuldan iyi bir dereceyle mezun olan bir kişi istediği bir firmanın iş görüşmesine yoğun bir stres altında gidebilir ya da hayatlarını birleştiren mutlu bir çift nikahlarında çok mutludurlar ama genellikle en çok strese giren onlar ve aileleridir. Dolayısıyla sadece olumsuz durumlar kişide stres yaratır diye bir genelleme yapılamaz. Peki stressiz bir yaşam mümkün müdür? Herşeyin her arzu edilen anda olduğu, tüm istek ve arzulara her an ulaşabildiği, ... »»»
KORKU EŞİTTİR ENDİŞE MİDİR? Endişe ile Başa Çıkarken Kullanılan Savunma Mekanizmaları. Korkunun yada endişenin ne olduğuna ilişkin en kabul gören tanım yaşamın devamı ve korunması için var olan yaşamsal bir içgüdü olduğu yönündeki tanımdır. İnsanın tehlike olarak algıladığı durumlarda, bu uyarılmışlık hali ile gelişen bir tepki türüdür. Çarpıntı, soluk alıp vermede hızlanma, terleme, ağız, boğaz kuruluğu, idrara çıkma ihtiyacı gibi fizyolojik belirtilerin yanı sıra, psikolojik yapımızda da kişiliğimizle ilişkili olarak bazı korkuyla başa çıkma mekanizmaları ortaya çıkar. Başlangıçta kolay ve anlaşılabilir bir tanımmış gibi görünmekle beraber, bazı kafa karıştırabilecek ayrıntılardan bahse... »»»
► Dini Tutum - Stresle Başa Çıkma İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Psk.Dnş.Erkan KAVAS
► Öfke Modumuzla Başa Çıkmak Uzm.Psk.Alpaslan KESKİN
► Panik Bozukluk ile Başa Çıkmak Psk.Tuğçe PEKER
► Hamilelik Stresiyle Başa Çıkmak Psk.Serap DUYGULU
► Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmak Psk.Nezahat BEDİR
► Krizler Ülkesinde Krizle Başa Çıkmak Doç.Dr.Psk.Dnş.Aylin DEMİRLİ YILDIZ
► Sınav Kaygısı, Nedenleri ve Başa Çıkmak Uzm.Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Sıvan Kaygısı/ Stres Yönetimi Psk.Dnş.Ferhat BULDUM
► Duygularını Yönet Uzm.Psk.Ayşegül SOYSAL
► Depresyonda Mıyım Yoksa Tükendim mi? Uzm.Psk.M. Emin BAYRAKTAR
► Sınav Kaygısıyla Baş Etme Uzm.Psk.Nuray ŞAHİN
► Sınav Kaygısı ve Aile Uzm.Psk.Dila HOTLAR
► Stresi Yok Etmek Değil Ama Yönetmek Mümkün Uzm.Psk.Ebru ÖZKURT TOPÇU
► Erkeklerin Duygu Maskesi: Öfke Uzm.Psk.Ebru ÖZKURT TOPÇU
► Hastalık Psikolojisi Psk.Serap DUYGULU
► Neden Öfke ? Meral HASANDAYIOĞLU
► Kıskançlık Hakkında Uzm.Psk.Bahar Esin ERGİN
► Stresin, Panzehiri Kahkaha Psk.Nihal ARAPTARLI
► Öfke Kontrolü Uzm.Psk.Saadet ELEVLİ
► Ayrılık Uzm.Psk.Şeyma KAMA
► Stresine Sahip Çık (Malı Mı) Psk.İzzet GÜLLÜ
► Nedir Bu Stres? Psk.Selcen YETKİN ÖZDEN
► Boşanma ve Kadın Uzm.Psk.Nazlı AKAY
► Modern Çağda Stresi Anlamak Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Kış Depresyonu Uzm.Psk.Saadet YAVUZBİLGE
► Stresin Etkileri Yrd.Doç.Dr. Psk.Özge SOYSAL
► Stres ve Stresle Baş Etme Teknikleri Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Kadınlarda Stres Psk.Ayben ERTEM
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Serap DUYGULU
► Stres ve Başaçıkma Yolları Psk.Tarık GANDUR
► Çin Tıbbına Göre Stres Dr.Tolga UÇAR, Akupunktur Hekimi
► Kanser Hastalarına Psikolojik Destek Uzm.Psk.Esra SAVAŞ KAPLAN
► Duygusal Yeme Sendromu Psk.İlknur YILMAZ
► Panik Atak ve Baş Etme Yolları Psk.İlknur YILMAZ
► Siz de Bir Mükemmeliyetçi Misiniz? Psk.İlknur YILMAZ
► Stres ve İnfertilite İlişkisi Psk.İlknur YILMAZ
► Korkuyu Yenmek Elimizde ...Nasıl mı? Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Korkularımla Baş Edebilmek İstiyorum Uzm.Psk.Füsun BUDAK
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Başa Çıkma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gizem ŞEBER Fotoğraf
Dyt.Gizem ŞEBER
İstanbul
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi292 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar (41) - İletişim Bilgileri
Beliz EREREN Fotoğraf
Uzm.Psk.Beliz EREREN
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi16 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Taner TOKUÇCU, İçel (Mersin)
Psk.Oktay KORKMAZ, İstanbul
Psk.Tuğçe PEKER, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Elif HERGÜNER, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Şahnur KARAŞAHİN, İçel (Mersin)
Psk.Fahri ŞAHİN, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Dnş.Utku ARAT, İstanbul
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Dr.Tolga UÇAR, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dyt.Serra UÇTUM, İstanbul
Psk.Dnş.Burak AZAK, Eskişehir
Dt.Aykut TAŞKIN, Tekirdağ
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
başa çıkma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların başa çıkma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres, stresle başa çıkma, takıntı, obsesyon, takıntılar, stresle mücadele, öfke yönetimi, öfkeyle başa çıkma, stresle başa çıkma yolları, stresin belirtileri, stresin nedenleri, stresin kökeni, stres tedavi yolları, günlük stresler, iş stresi, sınav stresi, engellenme, engellenme duygusu, engellenme nedir, travma, kaygı, kaygıyla başa çıkma, kaygıyla mücadele yöntemleri, kaygı nedir, kaygı belirtileri, kaygıdan nasıl kurtulurum, kaygıyı nasıl yenerim, tükenme sendromu, iş stresiyle başa çıkma, stres psikolojisi, stres nedir, stres yönetimi, depresyon, inatçılık, inatçı çocuk, inatçı çocukla başa çıkma, çocuğum inatçı, inatçı çocuklar, çocuklarda inat, çocuklarda inatçılık, depresyon tedavisi, depresyondayım, depresyon belirtileri, depresyon nedir, depresyonun sebepleri, depresyonla başa çıkma yolları, bilişsel terapi, davranış tedavisi, depresyon ve uyku, depresyon ve mutsuzluk, uygunsuz pişmanlık, değersizlik ve suçluluk duyguları, intihar, intihar düşüncesi, iştahsızlık, uykusuzluk, keder, mutsuzluk, dikkatini toplayamama, kararsızlık ve unutkanlık, olumsuz düşünceler, sınav kaygısı, sınav kaygısı nedir, kaygının tanımı, kaygıyla mücadele, endişe, endişe duygusu, sınav endişesi, sınav heyecanı, evlilikte başa çıkma, başa çıkma stratejileri, eşler arası iletişim, evlilikte stres, evlilikte sorun, evlilikte sorunlar, evlilikte sorunla başetme, kaygı bozuklukları, kaygıyla baş etme, zor insan, zor insanlar, sınav kaygısıyla başa çıkma, sınav, nefes, egzersizi, biofeedback, gevşeme, teknikleri, başaçıkma, aşırı stres, gerginlik, normal stres, stersin zararları, stresin faydaları, yararlı stres, stresle başa çıkmak, stresin üstesinden gelmek, stresi kontrol etmek, stres belirtileri, tükenmişlik duygusu, stresi yenmek, stres faktörleri


17:08
Top