2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Baba Çocuk İlişkisi
Baba Çocuk İlişkisi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Baba Çocuk İlişkisi Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Baba Çocuk İlişkisi Psk.Bilge AYGÜN
Her insanın içinde bir anne bir de baba imgesi mevcuttur. Varoluşumuzun iki önemli yapı taşı gibidir anne ve babalar. Annelerin bir insanın yetişmesindeki rolü pek çok kişi tarafından kolayca anlaşılır. Anne dendiğinde pek çok kişi için akan sular durur. Ancak baba rolü zaman zaman anlaşılmaz veya babalık rolü bazen küçümsenir. Oysaki bir çocuğun büyümesinde annelerin sağlayamayacağı katkıları babalar üstlenir. Bir bakıma iş bölümü vardır. Annenin yetemediği noktada baba yetişir ve aile bütünlüğü sağlanır. Baba Rolü Baba rolü, bir erkeğin baba olmayı ilk düşündüğü andan itibaren gelişmeye başlar. “Çocuğum olduğunda ona ……… şeklinde davranacağım” hayalleri ilk önemli hazırlıktır. Babalık... »»»
► Baba Çocuk İlişkisi Psk.Serap DUYGULU
Bebeklerin anneyle ilişkisi henüz doğmadan başlıyor. Özellikle biyolojik bağla başlayan ilişki, annenin çocuğunun hareketlerini hissetmesiyle beraber bambaşka bir boyuta geçiyor ve hep bahsedilen muhteşem anne çocuk ilişkisi manevi anlamda da zenginleşiyor. Anne çocuğunun hayatında bu anlamda hep bir mutlak otorite konumundayken maalesef babalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Babalar çocuklarla ilişkilerinde neredeyse bir üçüncü kişi konumunda ve bu durum doğumdan sonra da sürüyor. Hatta babaların çocuklarıyla oluşturdukları baba çocuk ilişkisinin derinleşmesi bazen 18 ayı bulabiliyor. Baba çocuğunun doğmadan önceki varlığına sadece gözlemci olarak katılabiliyorken anne çocuğun her... »»»
► Anne-Baba-Çocuk İlişkileri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
Aile, bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Bireyin yaşamında önemli yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ilk yerdir. Ailenin çocuk üzerindeki etkisi çoğu kez daha doğumdan önce başlar. Ailenin çocuğa karşı istekli ya da isteksiz oluşu, gerek ruhsal- kültürel, gerekse ekonomik-toplumsal yönden bu çocuğun gelişimine hazır olup olmadığı ve çocuktan beklentileri, doğacak çocuğun yaşantısını, ilk izlenimini ve çevresi ile duygusal iletişimini önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle insanın yaşamı boyunca seçme özgürlüğüne sahip olmadığı tek ve en önemli şeyin ai... »»»
► Baba-Çocuk İlişkisinde Annenin Rolü Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
Evli ve çocuk sahibi kadınlar kimi zaman eşlerinden, çocukların tüm sorumluluğunu kendilerine yükledikleri konusunda yakınırlar. Çocuk bakımı konusunda destek göremediklerini söylerler. Bunun kültürel de olmak üzere birçok nedeni olabilir. Ama bu yazıda sadece kadınların tutumları, yani değiştirebilecekleri davranışları üzerinde durulacaktır. Kadınların bazı tutumlarını değerlendirerek değiştirmeleri, istedikleri aile düzenine kavuşmalarını sağlayabilir. İyi niyetlerle atılmış pek çok adım istenmeyen mesajlar içerebilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. Örneğin; çocuğundan kopamayıp, eğitim ve diğer tüm ihtiyaçlarında kontrolü ellerinde bulundurmak isteyen kadınlar, eşlerine istemeden de ol... »»»
Evlilikler her zaman arzu edildiği biçimde devam etmeyebilir ve maalesef hiç istenmemesine rağmen ayrılıkla sonlanabilir.Evlilik kararı kadar boşanma kararı da normal ve belki de olması gereken bir karardır.Hatta zaman zaman yaşanan mutsuzluk boyutu o kadar yüksek ve yoğundur ki,bir arada olmak yerine eşlerin ayrılmaları daha sağlıklı olarak görülür.Arada çocukların da mutsuz olduğu ve belki de en çok mutsuz olanların çocuklar olduğunu düşündüğümüzde,sağlıksız bir aile ortamında yaşamak zorunda kalan çocukları korumak adına ayrılığın en doğru karar olduğu evlilikler vardır.Bu tip mutsuzluklarda ayrılmak tek çözümdür. Ayrılık olsa da olmasa da aile olma kavramı içinde öncelik her... »»»
► Başarılı Anne-Baba-Çocuk İlişkisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
BAŞARILI ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİSİ Ana-baba, çocuklarını eğitirken öncelikle gelişim evrelerini bilmeli ve çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini tanımalıdır. Başka bir deyişle,çocuklarını tanıyarak işe başlamalıdır. Ana-baba,çocuklarının kendi modelleri olmadığı gibi,kardeşlerinden ve arkadaşlarından farklı,bağımsız,kendine özgü zeka ve kişilik özellikleri olan bir birey olduğu gerçeğinden hareket etmelidirler. Anne ve babanın çocuklarına , “uygun olan davranışı” ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretebilmeleri için,gerek kendi aralarında gerekse çocuklarına yönelttikleri davranışlarında dengeli,tutarlı ve kararlı olmaları gerekir.... »»»
Baba çocuğun hayatında önemli rol modellerden biridir. Çocuklar, çocuk gelişimi açısından uygun roller üstlenen babalarını gözlemleyerek, tüm gelişim alanları açısından fayda sağlayabilirler. Buna rağmen, babalar pedagoji ve psikoloji alanında yıllardır göz ardı edilmişlerdir. Psikoloji biliminin önde gelen kuramcıları babalık konularında ya çok fazla bilgi vermemiş ya da kısaca önemi hakkında bilgi verip geçmişlerdir. Öyle ki şimdiye kadar yapılan araştırmalara bakıldığında anne-çocuk ilişkisini inceleyen birçok araştırma olduğunu görebilirsiniz. Annenin yaklaşımının çocuk gelişimine etkileri, annelerin çocuklar ile kurdukları ilişkinin, çocuğun dünyaya karşı kurduğu ilişkinin temeli olduğu... »»»
► Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkisi Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Babalar ve Çocukları Psk.Dnş.Begüm KODALAK BİLİK
► Sinirli-Öfkeli-Kızgın Babalar ve Çocukları Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
► Çocuğuna Yeterli Zaman Ayırıyor Musun? Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
Baba Çocuk İlişkisi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
baba çocuk ilişkisi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların baba çocuk ilişkisi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
baba rolü, babanın çocukla ilişkisi, çocuğun babayla ilişkisi, baba imgesi, babanın önemi, baba ve çocuk, baba olmak, babada sorumluluk, anne-baba tutumları, çocukla ilişki, ergenle ilişki, ailede çatışma, aile içi iletişim, aile içi şiddet, anne baba çocuk ilişkisi, baba, baba figürü, babanın rolü, boşanma, boşanma sonrası baba, boşanmış aile çocuğu, anne baba ayrılığı, boşanmada çocuk psikolojisi, boşanmadan sonra baba, başarılı ilişki, anne baba, çocuk, ebeveyn çocuk ilişkisi, babaya öneriler, babalık, baba kavramı, boşanmış baba, baba çocuk, babayla ilişki, babalara öneriler, anne baba tutumları, aile tutumları, anne baba tutumu, çocuk yetiştirme, çocuk yetiştirme stili, çocuk yetiştirme stilleri, çocuklarla çatışma, çatışmanın önlenmesi, anne baba çocuk çatışması, sinirli baba, öfkeli baba, kızgın baba, çocukla ilgilenmeyen baba, çocuğun babaya bakışı, babayla mesafe, babayla mesafeli olmak, mesafeli baba, baba çocuk iletişimi, çocuğa zaman ayırma, çocukla ilgilenme, baba sevgisi, baba ile ilişki, ergenlerle iletişim, ergenlik psikolojisi, ergenlik sorunları


14:43
Top