2007'den Bugüne 90,697 Tavsiye, 27,885 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bakış Açısı
Bakış Açısı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bakış Açısı Kavramı ile İlgili 27 Makale
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞ AÇISI GİRİŞ Şiddet, insan hayatının her döneminde farklı şekillerde var olan, çok yönlü ve derin bir olgudur ve insanların fiziksel ve ruhsal yönden yaralanmasına sebep olmaktadır. Şiddet içgüdüsel olarak tanımlanmakta ve şiddetin çevresel etkenlerdenetkilenmekte olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler şiddet oluşumunda rol oynarlar. Şiddete dünyadaki tüm ülkelerde ve tüm sosyoekonomik sınıf düzeylerinde rastlanmakta, cinsiyet fark etmeksizin her insan şiddete maruz kalmaktadır.Ancak yapılan birçok araştırmaya göre, şiddete en çok maruz kalanların kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddet, kadının; fizi... »»»
Türk toplumunun geneli göz önüne alındığında, ailelerde cinsellikle ilgili konular konuşulmaz. Bu konularda sorulan sorular çoğunlukla ayıplanır, geçiştirilir. Çocuklar cinsiyet özelliklerini ve farklılıklarını, zihinsel gelişimlerine paralel olarak 3 yaşları dolayında fark etmeye ve dolayısıyla bu konularda anne babalarına sorular sormaya başlarlar. Genellikle anne babalar bu tür sorulardan rahatsızlık duyarlar ve paniğe kapılırlar. Bunun en belirgin nedenlerinden bir tanesi anne babaların bu tarz soruların cevaplarını bilmemeleri değil, bu konulara yetişkin gözüyle bakmalarıdır. Yani temel problem soruya verilecek cevaptan çok bu cevabın nasıl verileceği üzerine gelişmektedir. Bir diğer ... »»»
İlgisizlik sorunu birçok açıdan ele alınabilecek çok boyutlu bir sorundur. Bu yazıda bu boyutlardan en sık olarak karşımıza çıkanlardan birini ele alacağım. Sürekli yakınma ve yargılama modunda olmak. Yorucu veya stresli bir günün ardından, kendinizi pek de iyi hissetmediğinizi düşünün. Üzüntü, öfke, kaygı, suçluluk, utanç gibi duygularla boğuşuyor olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmek için eşinizle evde veya dışarıda birlikte vakit geçirmeyi hayal edebilirsiniz. Belki yaşadığınız sıkıntılarınızı ona anlatıp rahatlamak istiyorsunuz. Ya da birlikte bir film izleyip sonrasında uzun uzun sohbet etmeyi diliyorsunuz. Ancak eşinizle bir araya geldiğinizde onun o gün pek de empatik, destekleyic... »»»
TÜRK TOPLUMU’NUN ‘’SORUNLARA’’ BAKIŞ AÇISI SORUNU ‘’Sorun’’un kelime anlamı fırsat olarak nitelendirilirken,bizim toplumumuzda çok farklı anlamları çağrışım yapmakta.Bu anlamlar daha çok olumsuzluk ve memnuniyetsizlik durumlarıyla örtüşerek hayatımızda yerini almaktadır.Dünya’da varoluş sebebimizin ‘imtihan’ olarak nitelendirildiği bir dini öğretiye sahip olmamıza rağmen,bu bilinç benimsenemediği ya da mahiyeti tam anlaşılamadığı için yaşantımızda sürekli sorundan kaçış reaksiyonu göstermekte ve hüznü,mutsuzluğu,acıyı ya da zorluğu kabullenememekte,hayatımızda yer almasını istememekteyiz.Modern hayatın da empoze ettiği bu yaklaşımla,hüzün ya da ruhsal çöküntü asla yaşamamız gereken ... »»»
JEAN PİAGET VE BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ NORMAL VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ Biliş, karmaşık bir organizmanın karmaşık bir çevreye biyolojik uyum sürecinin özel bir biçimidir (Piaget, 1970). “Bilişsel” terimi, bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, problem çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi, yani zihni içine alır (Gander ve Gardiner, 2001; Küçükkaragöz, 2003; Çarpri ve Çelikkaleli, 2005). Bu açıdan değerlendirildiğinde, bilişsel gelişim ise, algılama, bellek, düşünme, mantık, öğrenme, betimleme, kavram kazanma, problem çözme ve akıl yürütme gibi bilişsel özelliklerin tümünün gelişimini içeren karmaşık bir süreçtir. İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980), oluşturduğu bilişs... »»»
Cinsellik insanın doğuştan getirdiği önemli bir özelliğidir. Cinsellik denildiğinde toplum olarak aklımıza hemen ‘’seks’’ kelimesi gelmektedir, oysa ki cinsellik sadece seks demek değildir. İnsanın doğuştan getirdiği biyolojik özellikleri, kız ya da erkek oluşu, giyimi, kuşamı, davranış tarzı, konuşma şekli, oturuş- kalkış biçimi hepsi cinselliği ifade eder. Yani cinsellik insanın sağlıklı gelişiminin bir parçasıdır.Cinselliğin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleri vardır.Toplum olarak en büyük yanlışımız cinselliği sadece cinsel ilişki ile özdeşleştirmemiz ve geniş bir kavram olarak ele alamayışımızdır. Cinsel konularda çalışan terapistler olarak bizim en önemli misyonumuz ve amacımı... »»»
PROBLEMLİ ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞILMALI? Problemli davranışlar sergileyen çocuklardan bahsetmeden önce “problem davranış” deyince neyi kastettiğimizi tartışmamız gerekir kanaatindeyim. Problem davranış nedir? Hangi davranışlar problem davranış tanımına uymaktadır? Öncelikle bunların bilinmesi gerekir. Neleri normal, neleri problemli olarak adlandıracağız? Kanımca problemin veya anormalin tanımını yapmak normalin tanımını yapmaktan daha kolay görünmektedir. Bakınız niçin? Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı ve normal olmayı “bedensel, sosyal ve ruhsal olarak iyilik durumudur” şeklinde tanımlıyor. Bu “sağlık sağlıktır”, “normallik normal olmaktır”dan öte bir anlam ifade etmiyor. Normal sayacağımız ... »»»
Kadın danışanlarımdan sıklıkla şunu işitirim: “Yeterli ve değerli hissetmek istiyorum”. Bu yetersizlik ve değersizlik duygusunun, içinde bulunulan kültür ve çevre ile doğrudan ilgisi var. Kendisini değersiz ve ikinci planda hissetmesine yol açan bir sosyal çevrede yetişen kadın, haliyle sağlıklı bir ilişki de kuramıyor ve bu çarpık sistem çocuklar vasıtasıyla sonraki nesillere aktarılıyor. Bu konuda bir farkındalık yaratması umuduyla bu yazımda size biraz feminist terapiden bahsetmek istiyorum. Psikolojik danışmaya gelen danışanların büyük bir bölümü kadın. Hatta master düzeyindeki psikoterapi pratisyenlerinin büyük bir bölümü de kadın. Dolayısıyla kadınların düşünce sisteminden ve deneyim... »»»
İÇ KONUŞMALARINIZIN ÖNEMİNİ FARK EDİN Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür… Mahatma Gandhi SÖZLERİN GÜCÜ Hayatımızın değişim istediğimiz alanlarında kendimize dönüp bakmamız ilk önceliğimizdir. Kendimizi tanımada ise doğru soruları sormanın önemi büyüktür. Bu sorular “Ben ne diyorum? Ben ne konuşuyorum?” ile başlayabilir. Yemek ye... »»»
► Sorun Çıkarınca Fark Edilmek Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Acıdan Mutluluğa Psk.Beria Bilge ŞENER
► Hayata Güzel Bak Su Gibi Aziz Ol Psk.Dnş.Fahreddin GÜRBÜZ
► Öğrenilmiş İyimserlik Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Ön Yargılarımız ve Gözlemler Psk.Serap DUYGULU
► Olumlu Düşünme Teknikleri Psk.Ceren AKBOYAR
► Erkeklerde 2 Kadın Fenomeni Psk.Sabahattin ZENGER
► Çocuk Gözüyle Görebilmek... Psk.Dnş.İsmail SÖNMEZ
Bakış Açısı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Dyt.Didar KOLAÇ, İstanbul
bakış açısı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bakış açısı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kadına yönelik şiddet, kadınlara şiddet, kadına şiddet, cinsel eğitim, çocukta cinsel eğitim, çocuklarda cinsel eğitim, çocuğun cinsel eğitimi, çocukta cinsellik, ilgisizlik, ilişkilerde ilgisizlik, ilişkide ilgisizlik, ilgisiz erkek, ilgisiz koca, ilgisiz eş, sorun, sorunlara bakış, jean piaget, normal birey, zihinsel engelli, zihinsel engelli birey, zihinsel engelli bireyler, cinsel sorun, cinsel terapi, cinsellik, cinselliğe bakış, cinselliğin boyutları, cinsellik nedir, seks, cinsel haklar bildirgesi, seksoloji, cinsel mitler, cinsel inanışlar, cinsel sorunlar, problem davranışlar, problemli çocuk, problemli çocuklara yaklaşım, problemli çocuklarlar iletişim, problemli çocuklar, feminist terapi, feminist psikolojik danışmanlık, feminist psikoloji, feminist psikolojinin ilkeleri, feminist psikoloji nedir, psikanaliz açıyla travma, psikolojik travma, kıskançlık, kardeş kavgaları, kardeşlerin duyguları, kardeş bakış açısı, kardeşe adil olmak, kardeşle kıyaslama, kardeşlerde oyuncak paylaşımı, kardeş kıskançlığı, kardeşler arası kıskançlık, kardeşlerde kıskançlık, kıskanç kardeş, diyette farklı bakış, fark edilmek, çözüm, logoterapi, logoterapi bakış açısı, tükenmişlik sendromu, hayata bakış, kötümserlik, iyimserlik, kötümser bakış açısı, hayata kötümser bakmak, negativizm, ölçülü iyimserlik, pozitif olma, sağlıklı yaşam, su kristalleri, düşünceler, düşüncelerin gücü, depresyon ile baş etme, öğrenilmiş çaresizlik, öğrenilmiş iyimserlik, tersliklerle baş etme, iyi hissetmek, iyi hissetme, iyimserler, gerçekçi iyimserler, kötümserler, düşünceleri değiştirmek, olumsuz düşünceler, akılcı düşünceler, umut, umut etme, umut etme sanatı, depresif belirtiler, depresyonla mücadele, olumsuz düşüncelerle mücadele, iyimser bakış açısı, bakış açılarını değiştirme, öfke, kızgınlık, hayata bakış açısı, bedensel tepkiler, öfke kontrolü, mutluluk, problem çözme becerisi


08:20
Top