2007'den Bugüne 89,859 Tavsiye, 27,681 Uzman ve 19,690 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Bastırma
Bastırma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bastırma Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Duygu ve Duyguların Özellikleri ÇOK OKUNUYOR Psk.Emin KOMŞAL
Bir duygu acıya neden olmaz. Asıl acı ve ızdıraba yok açan şey, bir duyguya direnilmesi veya bir duygunun bastırılmasıdır. Frederick Dodson Duygu Nedir? Hayatımızın belli durumlarında deneyimlediğimiz bir durumdur duygular. Günlük hayatımızda seviniriz, üzülürüz, kızarız bunlar gibi birçok duygu hissederiz. Hissettiğimiz duygularımızın şiddeti bazen hafif bazen de şiddetli olabilir; birisinden hoşlanmak ve âşık olmak gibi. Duygular bazen şiirlerde, bazen şarkılarda bazen de edebi eserde karşımıza çıkar. İnsanlık tarihinde Antik Çağ yunan filozofları duyguları “tutkular” olarak kabul etmişlerdir. Bazıları ise duyguları zayıf insanların yenik düştüğü bir zafiyet olarak görmüşler... »»»
EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI GİRİŞ Freud yapısal kişilik gelişimi kuramında insan davranışlarının nedenlerini id, ego ve süper ego modeline dayanarak açıklamıştır. Ego idin ilkel istekleri ve süper egonun katı ahlaki değer yargıları arasındaki dengeyi kurmakla görevlidir. Ego bir yandan idin isteklerini yönetmeye ve dengelemeye çalışırken bir yandan da süper egonun katı toplumsal ahlakı kuralları ve mükemmel olma çabaları ile mücadele etmek durumunda kalır. Ego, id ile süper ego arasındaki çatışma ve zorlamalarla baş edemediğinde kişide anksiyete oluşur. Ego isteklerini yerine getirmek benlik bütünlüğünü tehlikeye sokan çatışma ve gerilimden kurtulmak için çeşitli savunmalar geliştiri... »»»
► Ego Savunma Mekanizmaları Dr.Mehmet TEKNECİ
Bastırma Diğer savunma düzeneklerine göre daha temel olan bastırma, dürtü anı ve deneyimlerin bilinçdışına itilmesi ve orada tutulmasıdır. İlk olarak Freud tarafından ortaya atılmış ve bu döneme kadar açıklanamayan birçok normaldışı davranış ve anlam verilemeyen ruhsal sorunun ve belirtinin anlaşılması bastırma savunma düzeneğinin aydınlatılması ve bununla beraber bilinçdışı kuramın ortaya atılması ile sağlanmıştır.Yaşamın erken dönemlerinde yaşanan ve davranışlarımıza yön veren birçok anı, duygu ve gereksinimlerimiz olmuştur. Fakat bunların büyük bir bölümü bilinçli olarak hatırladığımız anılar arasında değildir. Yalnızca psikanaliz yöntemleriyle bunların belli bir bölümünü bilinç düzeyin... »»»
Dinamik açıdan ruhsal yapı bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak ayrılırken, yapısal olarak da; id, ego ve süperego katmanlarından oluşur. Doğuştan getirdiğimiz dürtü ve içgüdülerden oluşan ana yapı id dir. İd, dürtüsel taleplerini hedef nesneye ulaşarak gerilimini azaltmak ister. Hedefine ulaşamadığında gerilim ve bunaltı doğurur. Gerçekliği temsil eden bilinçli yapımızın karşılığı yapısal açıdan egodur. Egonun ilk fonksiyonu dürtüler üzerinde denetim kurma becerisidir. Bu bastırma savunma düzeneğinin ilk örneğidir. Freud başka savunma mekanizmalarının varlığını tanımlamış ancak ilgisi daha çok bastırma mekanizmasına odaklanmıştır. Freud’dan sonra gelen bir grup çalışmacı, yapısal kur... »»»
► Psikolojik Savunma Mekanizmaları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Bilinçdışı ve Savunma Mekanizmaları Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Öfke Yönetimi Psk.Nihal ARAPTARLI
► Savunma Mekanizmaları Psk.Bahattin GÖKTAN
► Benliğimizin Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Bastırma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
bastırma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bastırma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
duygu, duygulanım, duygu odaklı terapi, duygu psikoterapi, duygu düzenleme, duyguları regüle etme, duygu regülasyonu, duygu nedir, duyguya direnmek, duyguyu bastırmak, duyguların özellikleri, duyguların işlevleri, ego savunma mekanizmaları nelerdir, nevrotik savunma mekanizmaları, patolojik savunma mekanizmaları, savunma mekanizmaları, represyon, yalıtma, izolasyon, ego savunma mekanizmaları, savunma mekanizması, yadsıma, yansıtma, içe-atım, bölme, çözülme, yer değiştirme, kendine yöneltme, akla uygunlaştırma, karşıt tepki kurma, düşünselleştirme, döndürme, somutlaştırma, saplanma, gerileme, düş kurma, özdeşim, yansıtmalı özdeşim, yüceleştirme, savunma, akılcılaştırma, bölmeleme, entellektüelleştirme, inkar, psikolojik savunma mekanizmaları, ego savunmaları, dissosiyasyon, çocukluk döneminde dissosiyasyon, yetişkinlik döneminde dissosiyasyon, özdeşim kurma, karşıt tepki oluşturma, yüceltme, biyolojik savunma mekanizması, psikolojik savunma mekanizması, unutma, lapsus, sürçmeler, bölünme, tüm güçlülük, somatizasyon, ilkel idealizasyon, ilkel geri çekilme, içe atım, idealizasyon, devalüsyon, tersine döndürme, aklileştirme, dağılma, yapma bozma, entellektüalizasyon, dönüştürme, hayal, rüya, konversiyon, psikolojik savunma, narsist ego savunmaları, bilinçaltı, psikolojide savunma mekanizmaları, savunma düzenekleri, bilinçdışı, homeo-stasis ilkesi, öfke, kızgınlık, şiddet, saldırganlık, öfkeyi ifade etmek, öfkeyi bastırmak, öfkeyi yönetmek, sağlıksız öfke, sağlıklı öfke, psikolojik açlık, duygusal açlık, açlığı kontrol edebilme, açlık, açlık hissetme, rejimde açlık, diyette açlık, açlık duygusu, sürekli aç hissetme, açlık hissi, hep aç hissetmek


15:12
Top