2007'den Bugüne 90,725 Tavsiye, 27,895 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Beden Algısı
Beden Algısı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Beden Algısı Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Olumsuz Beden Algısı ve Etkileri Psk.Işınsu GÜNDÜZ
Dünyanın her yerinde ve her kültürde kadınların ve erkeklerin ortak yaşadığı sorunlardan birisi vücutlarınlandan duydukları memnuniyetsizliktir. Ya kendi beden algıları olumsuz yöndedir, ya da başkaları tarafından vücutlarının beğenilmeyeceğine inanmaktadırlar. Bu durum, kadınlarda daha çok karşımıza çıksa da, erkeklerde de hatırı sayılır yaygınlıkta görülmektedir. Homoseksüel erkeklerde ise neredeyse kadınlar kadar çok rastlanmaktadır. Erkeklerde sayının daha düşük olması, aslında kadınlar kadar bu durumu dile getirmediklerinden dolayı olabilir. Beden algısı derken kastettiğim kişinin bedenine yönelik biliçli ya da bilinçdışı inançları, düşünceleri ve duygularıdır. Beden algısı vücut ağ... »»»
Gençlerde Beden Algısı ve Yeme Bozuklukları Büyüme ve gelişmenin tamamlanması, yaşamın sürdürülebilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunması için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Günümüz toplumunda çocuklar ve gençler, tüketime dayalı birçok sektörün hedef kitlesidir. Hem gıda hem de güzellik endüstrisi bütün pazarlama olanaklarını bu gruplar için kullanmaktadır. Bir yandan bol kalorili popüler fast food zincirleri beslenme alışkanlıklarında dengesizliğe yol açarken diğer yandan ise kitle iletişim araçlarının güzelliği santimlik ölçülere indirgeyen anlayışı, sürekli olarak gençleri baskı altında bırakmaktadır. Bunların üzerine ergenin kendi bedeni ile uğraşma merakıe... »»»
Bu yazımda geçenlerde okuduğum ilginç bir makaleden bahsetmek istiyorum; beden algısı bozukluğuna sahip bir kişinin bu durumu kendisinden ziyade çevresindeki birine yöneltmesine dair vaka. Normalde beden algısı bozukluğu kişinin kendi bedeninde bir noktayı beğenmemesi üzerine gelişir, kişi vücudundaki o parçaya karşı OKB benzeri bir tavır geliştirir. Ancak mevcut makalede kişinin kendi vücudundan ziyade eşinin vücudundan bir bölgeye takıntı geliştirmesinden bahsediyor. Şu ana kadar bu duruma benzer vaka sayısı ise yalnızca on bir tane. Rahatsızlığa sahip kişinin hikayesini anlatmadan önce DSM-V’de tanımlanmış beden algısı bozukluğuna dair semptomlara bakmakta fayda var. Obsesif kompülsif boz... »»»
BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUK (VÜCUT ALGISI BOZUKLUĞU) NEDİR? Beden Dismorfik Bozukluk (BDB) ya da Vücut Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu), fiziksel görünümde hiç var olmayan ya da belirgin olmayan kusurlarla aşırı derecede uğraş veya kaygı duyma ile karakterize bir bozukluktur. Duyulan kaygı sonucunda ayna kontrolü, kamufle etme çabası, çevreden onay alma gibi tekrarlayıcı davranışlar ya da algılarındaki bu kusurlar gözükmesin diye kaçınma çabası içerisinde kendini gösteren bir psikolojik hastalıktır. ''Meşguliyet, kişi tarafından bozuk, itici, kabul edilemez derecede gülünç olan vücut parçası üzerine o kadar yoğunlaşmıştır ki, kişinin bütün varlığı bu meşguliyet ile domine edilir v... »»»
Kişinin görünümünde varsaydığı bir kusur ile aşırı uğraşı ve bu kusuru gizlemek için kompülsif davranışlar gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluğun belirtilerinin süreğen, ısrarcı ve sanrısal yoğunluğa varabilen şiddeti sebebiyle kişinin işlevselliğinde ağır bozulmalara yol açtığı bilinmektedir. Görünümüyle alakalı kaygıları olan kişi, genellikle birden fazla kozmetik cerrahi ya da dermatolojik girişimlere başvurmaktadır. Televizyon dizilerinde, sosyal medyada ve magazin dergilerinde bedenle ilgili verilen alt mesajlar, zayıflık, güzellik ya da belirli bir fiziksel görünümün toplum tarafından beğeni alması veya tercih edilmesi, güzelliğin öncelikli sayılması, kozmetik işlemle... »»»
Kendini fiziksel açıdan olumlu değerlendiren kişilerin sosyal ilişkilerinde daha güvenli ve işlerinde daha başarılı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak kendini beğenmeyen ve kusurlu bulan kişiler yaşamlarının çeşitli dönemlerinde ya da tümünde huzursuz, güvensiz ve değersizlik duyguları içinde oluyorlar. Yani beden algısı sosyal ilişkilerimizi ve psikolojimizi doğrudan etkiliyor. Beden algısı kısaca, kendi bedeninizin size nasıl göründüğü. Bedeninize ilişkin zihinsel tasarımın tümü olan beden algısı “ben” fikrini oluşturuyor ve benliğin sonraki biçimlenmesinde temel bir önemi var (Ziyalar, 1983). Beden algısı, kendinizi diğerlerinden ayırt etmeye başladığınız birinci yaştan itibaren ortaya çıkı... »»»
► Medyanın Beden Algısına Etkisi Psk.Mine Didem ARULAT
► Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Semra EVRİM
Beden Algısı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Psk.Ece KONURALP, İstanbul
beden algısı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların beden algısı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
olumsuz beden algısı, vücudunu beğenmemek, kendini beğenmemek, yeme bozukluğu, yeme bozuklukları, gençlerde beden algısı, gençlerde yeme bozukluğu, gençlerde yeme bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, beden algısı bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, nadir psikolojik vakalar, dismorfofobi, beden algı bozukluğu, vücut algı bozukluğu, vücut algısı bozukluğu, yüz dismorfik bozukluk, beden dismorfik bozukluk, beden dismorfik bozukluk tedavisi, vücut dismorfik bozukluğu, beden imgesi, medyanın beden algısına etkisi, ergenlikte beden algısının gelişimi, ergenlikte beden algısı, ergende beden algısı, beden imajı, beden imajımız, beden algımız, anoreksiya, tıkanırcasına yeme, duygusal yeme, farkındalıklı yeme, şema terapi, şemalar, eleştirel ses, depresyon, diyet, zayıflama, kilo verememe, kilo problemi, yeme davranışları, kilo vermek, kilo vermenin psikolojisi, neden kilo veremiyorum, zayıflama psikolojisi, ergenlerde yeme, yemek yedikten sonra kusma, ergenlerde beden algısı, anoreksiya nervoza, bulumiya, ergenlerde yeme bozuklukları, anoreksiya nervosa, bulimia nervosa, ergenlik, ergenlikte ruhsal değişim, ergenlikte meslek seçimi, ergenlikte uzlaşma, ergenlikte kimlik, ergenlik dönemi, ergenlikte değişim


21:17
Top