2007'den Bugüne 83,817 Tavsiye, 26,308 Uzman ve 18,755 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bilim
Bilim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bilim Kavramı ile İlgili 58 Makale
► Psikoloji ve Bilim Psk.Serpil KIZILTAŞ GÜNYÜZ
İnsan, varoluşunun gereği olarak kendisini ve çevresini aydınlatma, tanıma, olay ve oluşumları açıklama ve karşılaştığı problemlere güvenilir çözümler arama uğraşındadır. Her problem çözümü, belli kararların alınmasını; her karar belli bilgilerin elde edilmesini gerektirir. Karşılaşılan problemin türü ne olursa olsun güvenilir çözümlerin bulunabilmesi için öncelikli olarak “doğru” kararların alınması, doğru kararların alınması içinse “doğru” bilgilerin kullanılması gereklidir. Bu ise, bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu ve pratikte kullanırken hangi bilgi dayanaklarından yararlanıldığının bilincinde olmayı zorunlu kılar (Karasar,2004). Birey, karşılaştığı problemleri çözmede, değişi... »»»
► Çarpık Bilim Psk.Üstün ÖNGEL
Aşağıda önce benimle yapılmış kısa bir röportajı bulacaksınız. Antidepresanların nasıl intihar eğilimini arttırıyor olduğuyla ilgili bir röportaj bu. Ardından da, çocuklara verilen psikiyatrik ilaçları savunan bir grup adamının ilaç firmalarından nasıl rüşvet aldıklarıyla ilgili bir haber üzerine yorumumu okuyacaksınız. Üstün Öngel ----- 14 Haziran 2008 ‘Anti-depresanlar intihar eğilimini arttırıyor’ Irak'taki Amerikan askerlerine daha rahat öldürmeleri, tetiği daha rahat çekmeleri için antidepresan verildiği ortaya çıktı. İşte doktorlarımızın özellikle hanımlara ve gençlere tavsiye ettiği antidepresanlarla ilgili korkutucu gerçekler. Psikolog Üstün Öngel iyibilgi’n... »»»
► Niasin’in Bilim Temelli 9 Faydası Dyt.Yunus Emre UZUN
Niasin, aynı zamanda vitamin B3 olarak da bilinir ve önemli bir besin ögesidir. Vücudunuzun her bölümünde düzgün çalışması için Niasin’e ihtiyaç duyulmaktadır. Niasin, kolestrolü düşürebilir, Artriti rahatlatabilir ve beyin işlevlerini artırabilir. Bununla birlikte, eğer yüksek dozlar alırsanız, ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu yazıda niasin hakkında bilmeniz gerekenler açıklanacaktır. Niasin Nedir? Niasin, 8 B vitamininden biridir ve aynı zamanda B3 vitamini olarak da adlandırılır. İki ana kimyasal form vardır ve her biri vücuda farklı etkiler yapıyor. Her iki form da gıdalarda ve takviyede bulunur. Nikotinik asit: Takviye edici gıda olarak, nikotinik asit yüksek kolesterol ve ka... »»»
PSİKİYATRİ BİR BİLİM DEĞİLDİR; GÜÇTÜR PSİKİYATRİ BİLİM DEĞİLDİR, GÜÇTÜR Sıkıntıya semptom derseniz önce adı anksiyete yahut depresyon yani hastalık olur. Ardından da, "Demek ki hastaymışım" diye düşünmeye başlayacakları için insanlar hasta olurlar. Biri olunca diğerinin olması gayet doğaldır; çünkü bu eşyanın tabiatı gereğidir. Bir de, “Çok tehlikeli, literatürde var” vs. dediniz mi insanlar sadece hasta olmuş olmakla kalmazlar; akın akın kliniklere doğru koşmaya da başlarlar. Aynı kavramsallaştırma mantığı ile sürekli, "Azap oldu kapladı her yeri" derseniz kış önce olumsuz bir mevsime; ardından da insanlar için yeni bir stres kaynağı haline dönüşür. ALGIYI DEĞİŞTİR, HER Ş... »»»
BİLİM TARAFSIZ OLABİLİR Mİ Hayır! Çünkü bilimi insan yapar. Ve insan asla yüzde yüz tarafsız olamaz. İnsan unsuru olmasaydı, bilimi bilim kendisi yapsaydı kuşkusuz ki bu mümkün olabilirdi. O halde, “Bilim objektiftir” demek bilimin ali hatırına onu yapan ve bir yığın yanılgılarla dolu olabilen insan gerçeğini es geçmek demek olur. “Bilim objektifliği” derken genelde olması gereken kastedilir, ancak bu tabir nedense hep “bilim yüzde yüz tarafsızdır” gibi algılanır. O sebeple bilim adamları konuşurken yahut bir psikolog terapi yaparken ya da yazı yazarken azıcık dahi olsa dini bir bakış açısı taşıyan içeriklere yer verse hemen garipsenir, "Buna ne gerek var ki, hem bu doğru mu ki" d... »»»
“Hiperaktivite”, Genetik İddialar, Psikiyatri <--> İlkel Bilim* Genlerin davranışlarda kendini gösterme süreci popüler yayınlarda anlatılan hikâyelerden çok daha karmaşıktır. Genlerin davranışı etkileme süreci, ortamsal faktörlerden alabildiğine etkilenmektedir. Yaşadığımız duyguların, düşüncelerin ve edimlerimizin, nörokimyasal “karşılıklarının” olması ve bunların olabildiğince anlaşılır kılınması için araştırma yapılması başka bir şeydir, fizyolojik/nörokimyasal özelliklerin anlık fotoğraflarını çekip olmadık yargılara ulaşmak başka bir şey. Psikiyatri, bu anlık fotoğraflara bakarak, kestirme ve indirgemeci bir yargıyla, HADE’nin genetik kaynağı olduğunu iddia ediyor. Oysa araştırm... »»»
ÖZEL ARTROLOGIA - ÖZEL EKLEM BİLİMİ Junctura Extremitatum Thoracicarum (Üsttaraf Kavşağı Eklemleri) Art. acromioclavicularis ve art. sternoclavicularis olarak iki tanedir. Bu eklemlerin ikisi de plana tipi (sinoviyal) eklemler olup; art. sternoclavicularis'in kapsülü lig. sternoclaviculare anterius et posterius ile desteklenmiştir. Art. acromioclavicularis'in kapsülü ise lig. acromioclaviculare ile desteklenmiştir. Art. acromioclavicularis'in ekstrensek bir bağı olan lig. coracoclaviculare (lig. trapezoideum ve lig. conoideum olarak iki bölümü vardır) bu tendolar eklemin stabilizasyonunda rol oynar. Serbest Üsttaraf Eklemleri l. Omuz eklemi (art. humeri.glenohumeral eklem): Hume... »»»
ÖZEL OSTEOLOGIA - ÖZEL KEMİK BİLİMİ A. Appendicular İskelet (Scaleton Appendiculare) Appendiküler iskelet (Gr.skeletos=iskelet, appendiculare=eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alttarafların iskeletini oluşturan kemikler incelenir. I. Ossa membri superioris (üsttaraf kemikleri) Üsttaraflar, gövdenin en üst bölümü olan göğüs'ün iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere çift ve simetrik birer uzantı halindedirler.vücudumuzun en hareketli, dinamik ve esnek bölümü olan üsttaraflar'ın kemikleri iki grup halinde ele alınırlar. üsttarafları göğüs iskeletine bağlayan kemikler üsttaraf kavşağı kemikleri, serbest hareketli üsttaraf kemikleri de serbest üsttaraf kemik... »»»
GENEL MYOLOJİ - GENEL KAS BİLİMİ Kaslar Hakkında Genel Bilgiler Kaslar hareket sisteminin aktif unsurlarıdır. Hareketi meydana getirebilmek için lazım olan kinetik kuvvet kaslarda meydana gelir. Kuvvetin kaynağı, besin olarak aldığımız ve alimenter organlarında birçok değişikliklere uğradıktan sonra kana karışarak dolaşım organları aracılığı ile kas hücrelerine gelen maddelerdir. Bu maddelerde saklı olan potansiyel enerji, kas hücrelerinde meydana gelen olaylar sırasında kinetik enerji şekline çevrilir. Bir motor gibi kinetik enerji meydana getiren kasların harekete geçebilmesi için bütün motorlarda olduğu gibi (kontakt), bir uyarmaya ihtiyaç vardır. Bu uyarma mekanik, kimikal veya e... »»»
GENEL ARTHROLOJİ – GENEL EKLEM BİLİMİ Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemler iskeletin çeşitli kemiklerini birbirine bağlayan fonksiyonel bağlantılardır. Embriyonun erken çağlarında komşu kemik taslakları, embryonal bağ dokusu aracılığı ile birbirine aralıksız olarak bağlanmış durumdadır. Embryonal hayatın üçüncü veya öldürücü ayında bazı kemik taslaklarını birbirine bağlayan mesenşim içerisinde boşluklar görülür. Bu boşluklar gittikçe büyür ve biri biriyle birleşir ve bu şekilde iki kemik taslağı arasında dar bir aralık meydana gelir. Bu sırada iki kemik taslağını birbirine bağlayan mesenşimin büyük bir kısmı kaybolur. Yalnız en dış kısımları ince bir tabaka halinde kalır ve son... »»»
GENEL OSTEOLOGIA : GENEL KEMİK BİLİMİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Çok basit hayvanlar dışında, canlıların çoğunda gövde yapısının temelini teşkil eden, ve bütün gövdenin ve ayrı ayrı parçalarının genel şekil ve büyüklüklerini tespit eden ve aynı zamanda gövde ve çeşitli organlar için destek görevini yapan bir İskelet vardır. İnsan iskeletinin çok erken çağlarda insan embriyosunun iskeleti, embryonal bağ dokusundan yapılmış chorda dorsalis ve sklerotom uzantılarından ibarettir. Bir müddet sonra iskelet taslaklarını yapan embryonal bağ dokusu, kıkırdak dokusu şeklini alır. Yalnız bazı baş kemikleri ve clavicula taslağının dokusu, bağ dokusu şeklinde gelişir. İntrauterin hayatı... »»»
İNSAN ANATOMİSİ Anatomi'nin Tanımı : Anatomie : Yapıbilimi , Grekçe Ana : içinden , tomie : kesmek anlamlarına gelir . Anatomi ; insan veya hayvan vücudunu normal biçim ve yapısını , vücudu oluşturan çeşitli organları , bunların yapıları ile fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu organların aralarındaki normal komşuluk ilişkilerini inceleyen pozitif bir bilimdir. Hekimlik öğretiminin en temel, cerrahinin ise en önemli dersidir . ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE ANATOMİNİN AYIRIMI 1 - Sistematik Anatomi : Yalnız bir sistemi ele alarak inceler . Örneğin ; Sindirim sistemini ağızdan başlayarak ele alıp besinlerin geçtiği uzun yolun sonu olan anüse kadar inceler. Sistematik Anatomi ‘ d... »»»
► Aklın Yaratımları Dr.Hira Selma KALKAN, Psikiyatrist
► Biber Gazı ile İlgili Bilimsel Bilgiler Prof.Dr.Ege ÖZGENTAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Akupunktur Dr.Tolga UÇAR, Akupunktur Hekimi
► Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp ve Entegratif Tıp Hakkında Dr.Aydın KENDİRCİ, Akupunktur Hekimi
► Akupunkturun Bilimsel Verileri Dr.Aydın KENDİRCİ, Akupunktur Hekimi
► Biyoharmoloji: Genel Bir Bakış Dr.Cevdet Emin EKİNCİ
► Suyun Hafızası Psk.Serap DUYGULU
► İnsanın Dört Zindanı Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Psikoloji Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Fenilketonüri Tıbbi Beslenme Tedavisi Dyt.Şule DOĞAN BEYAZ
► Son Dakika Diyetleri Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Besin Allerjisi ve Alerjiye Neden Olan Besinler Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Beslenme ve Kanser Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Bebeklerde Beslenme Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Beslenme ve Su Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
► Antidepresanlarla İlgili Bilimsel Veriler Ne Diyor? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Bilimsel Bir Tedavi Yöntemi; Akupunktur Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, Akupunktur Hekimi
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Bilim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gizem ŞEBER Fotoğraf
Dyt.Gizem ŞEBER
İstanbul
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi292 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar (41) - İletişim Bilgileri
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dyt.Ferdi ÖZTÜRK, İstanbul
Psk.Özlem ŞAHİN, İstanbul
Doç.Dr.Selman Vefa YILDIRIM, Adana , Çocuk Doktoru
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Seda KURT, İstanbul
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Ege ÖZGENTAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Aydın KENDİRCİ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Tolga UÇAR, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Emil MAMMADOV, KKTC (Kıbrıs) , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Murat PERÇİN, Yurtdışı
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Muammer AYDOĞDU, İstanbul
Dr.Murat KEMALOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Merve KOŞTU, Kocaeli
Yağmur BEDİR, İstanbul
Op.Dr.Tolga Taha SÖNMEZ, Yurtdışı , Tıp Doktoru
Dr.Murat SEZEN, İstanbul , Aile Hekimi
bilim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bilim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoloji, psikoloji bilimi, niasin, niasin nedir, b3 vitamini, niasinin faydaları, niasinin yararları, niasin tüketimi, beslenmede niasin, nikotinik asit, niasinamid, nikotinamid, niasin eksikliği, niasin ihtiyacı, psikiyatri, psikiyatrik ilaçlar, psikiyatrik tedavi, antipsikiyatri, bilimsel kurul, bilimde etik, bilimde ilke, bilim adamının tarafsızlığı, bilim adamı, bilim insanı, bilim adamlarının tarafsızlığı, tarafızlık, bilimsel tarafızlık, bilimde tarafızlık, üstün zekalı çocuklar, özel yetenekli, üstün yetenek, zeki çocuklar, çocukta zeka, wisc-r, stanford binet, zeka testleri, sosyal hizmet, sosyal bilim, sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyal hizmetler, beyne keşif, beyin nedir, beyin nasıl çalışır, davranış beyin ilişkisi, beyin, davranış, beyinbölgeleri, nöropsikolojiktest, nöropsikolojik test, nöropsikoloji, hafıza testi, bellek testi, kendini test et, nöropsikolojik testler, başarılı çocuklar, başarılı çocukların özellikleri, başarılı yetişkinler, hazzı erteleyebilme, hayatta başarı, hayatta başarılı olmak, bilimsel gerçek, doğru nedir, akılsal yöntem, deneysel bilgi, sezgisel bilgi, aklın yaratımları, çocuk konulu araştırmalar, medya konulu araştırmalar, çocuk araştırmaları, medya araştırmaları, iş yaşamı, iş psikolojisi, yeni çağda iş, kavram çağı, eklem bilimi, artrologıa, özel osteologıa, özel kemik bilimi, özel kemik, kemik bilimi, kemik, kemikler, genel myoloji, kas bilimi, kaslar, kaslarımız, kas dokusu, genel arthroloji, arthroloji, genel eklem bilimi, eklemler, eklem, eklem kıkırdağı, genel osteologıa, osteologıa, kemik nedir, kemik dokusu, kemik mimarisi, architecture ossea, ruh bilimi


08:17
Top