2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
BOŞANMANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Boşanma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan bir ivmeye sahiptir. Boşanma sadece çiftlerin evlilik akdinin bozulması gibi gözükse de aslında belki de en çok etkilenen taraf eşlerden çok çocuklardır. Eşler karı koca olmaktan vazgeçebilir ve evlilikleri boşanma ile sonuçlanabilir. Fakat anne ve babalar çocuklarından boşanamaz ve çocuklar da anne ve babalarından boşanmazlar. Buna rağmen boşanmanın sonuçlarına maruz kalırlar. Ve en az bir ebeveyninden uzaklaşmak zorunda kalırlar. Anne baba için zaten zor olan bir dönemde çocuklarına yönelik ilgide azalma olabilir. Tüm bu durumlar sonucunda çocuklar büyük bir şok, acı ve kaygı yaşarlar ve ... »»»
Biyolojik, sosyal, kültürel, fizyolojik ve psikolojik gelişim alanlarına sahip olan insanoğlunun gelişimine baktığımızda çevre ve kalıtımın etkilerinin olduğu görülür. Bütün bireylerin kalıtsal mirası ve çevreden etkilenme biçimleri farklılık göstermektedir. Çünkü bütün insanlar biriciktir ve yaşantıları, geçmişleri, sosyal çevreleri, aile yapıları, akrabalık ilişkileri, kişilik tipleri, sosyal normları farklılık gösterebilmektedir. Kişilik oluşumunda insanın ilk sosyal çevresi olan annenin ve ailenin etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu etki çocuğun gelişim dönemine göre de farklılık göstermektedir. Çocukluk evresini takip eden ergenlik dönemine baktığımızda bireyin fizyolojik, psikolojik v... »»»
Boşanma , eşler için mutsuz bir evlilikten çıkış yolu olsa da ailenin yıkımı demektir. Ayrılmanın kaçınılmaz ve gerekli olduğu durumlarda bile boşanmayla sorunlar bitmez. Boşanma eşleri ekonomik yönden sarsar, ruhsal yönden örseler; toplumdaki durumlarını etkiler. Çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ise çok karmaşık sorunlar doğurur. Evlilikteki çarpık ilişkiler evlilik sonlandıktan sonra da devam ettiği gibi evlilik öncesi de özgürlüğe tam bir dönüş veya kurtuluş sayılamaz. Boşanmadan en çok zararla çıkan, her yerde genellikle kadındır. Boşanan anne çetin geçim sorunlarıyla karşılaşır. Çalışmak zorunluluğuyla çocukların bakım sorumluluğu arasında bocalar durur. Boşanmış eşler üze... »»»
► Gelişim Dönemlerine Göre Boşanmanın Etkileri Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
Bu yazı “Boşanmış ve boşanmamış aileye sahip ergenlerin yalnızlık, yaşam doyumu, sosyal destek ve bazı değişkenler açısından incelenmesi” isimli tezimden alıntıdır. GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE BOŞANMANIN ETKİLERİ Erikson’un psikososyal, Freud’un psikoseksüel, Piaget’nin bilişsel gelişim modellerinde çocukların içinde bulundukları yaş dilimlerinin belirli gelişim aşamalarını göstermesi bakımından ne kadar önemli olduğu bilinen bir gerçektir (Erürker, 2007: 2).Erkan’ın (1989) yaptığı litaretür taramasına göre boşanma sırasında çocuğun yaşı ile etkilenme düzeyinin 3 farklı görüş çerçevesinde olduğunu rapor etmiştir: Anne babanın boşanması çocuk ne kadar küçük yaşta iken gerçekleşirse etkisi... »»»
► Boşanmanın Çocuklara Yararları Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Boşanıyoruz Ama ya Çocuklar? Psk.Gülsüm Dilara ŞAHİN
► Boşanan Ebeveynlere Öneriler Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:03
Top