2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Cerebral
Cerebral Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Cerebral Kavramı ile İlgili 7 Makale
Bobath terapisi serebral palsi ve benzeri nöromotor problemlere yönelik bir değerlendirme ve tedavi yaklaşımıdır. Bobath yöntemini anlayabilmek için önce cerebral palsi tanımı yapılması lazım.cerabral palsi(CP),gelişmekte olan beyinde lezyon ya da zedelenme sonucu gelişen ilerleyici olmayan hareketi kısıtlayıcı kalıcı motor fonksyon kaybı postur ve hareket bozukluğudur. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.350 000 bebek doğmaktadır. Ülkemiz için 1000 canlı doğumda 4 olan görülüş sıklığı dikkate alındığında her yıl ülkemizde yaklaşık 5400 serebral palsili çocuğun katıldığı söylenebilir. Çocuğun motor gelişim basamaklarda gecikme problemleri vardır.Duysal motor ve postural kontrol yetersizliği p... »»»
► Serebral Palsy(Cp) ve Rehabilitasyonu Fzt.Aykut ÖZYALÇIN
Türkiye de görülme sıklığı net olmamakla beraber Avrupa ve Amerika daki bilgiler baz alınarak ortalama 2/1000 olduğu düşünülmektedir. CP yi tanımlayacak olursak doğum öncesi, doğum sırası ya da sonrasında değişik nedenlerden dolayı beyinde oluşan hasar sonucu ortaya çıkan, hareket sistemi yanında duyu ve algı sistemlerini etkileyebilen, ilerleyici olmayan bir tablodur. CP ilerleyici değildir, ancak çocuk beynindeki etkilenim ile gelişmek zorunda olduğu için yürüme bozukluğu, denge kurma ve hareketlerindeki güçlük zamanla artabilir ve tablo daha ağırlaşabilir. CP’nin Sınıflandırılması  Klinik bulgulara göre(spastik,ataksik,diskinetik,mikst)  Ekstremite dağılımına gör... »»»
- Dernek (SERÇEV) ile irtibatta kalmalıyız. - Hastalarımıza tedaviden öte terapi odaklı bakmalı, sürecin uzun olduğunu dikkate alarak bu süreçte uzmanlardan (Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Fizyoterapist vb.) yeterince destek (takip, tedavi vb.) almaya çalışmalı, sürecin düzenli bir şekilde yürümesi için özen göstermeliyiz. - Hasta ve hasta yakını olarak muhakkak psikolojik destek almalıyız. - Hem özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hem de sağlık hizmetleri sunucularında bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinden optimum düzeyde yararlanmalıyız. - Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde sizinle ilgilenen fizyoterapistinizin Bobath Terapisti olup olmadığını sorgulayınız. Bun... »»»
BEYİN : CEREBRUM Beynin birçok işi nasıl başardığını öğrenmeden önce Anatomik yapısına bakmakta yarar vardır. Çok karmaşık olan İnsan Beyninin yapısını tam olarak anlatabilmek sayfalara sığmaz .Bundan dolayı, İnsan Beyninin , Anatomik yapısını ana hatları ile basitleştirilmiş ve kolay , anlaşılabilir olarak anlatacağım . Beyin, İnsanda, kafatası boşluğunun (neurocranium ) içinde yer alan ve merkezi sinir sisteminin ön bölümünü oluşturan, yoğunlaşmış sinir dokusudur.. Duyular aracılığıyla alınan verilen birleştirip bütünleyerek, bu uyarılara cevap niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir rol oynayan beyin, İnsanda aynı zamanda öğren... »»»
► Çocuğum Sağlıklı mı ? Fzt.Mustafa Tarık KOBAN
► Rett Sendromu Erdi KANBAŞ
Cerebral Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Ekrem EREN, Gaziantep
Fzt.Murat KANAT, İstanbul
Fzt.Harun BORA, İstanbul
Fzt.Kemal KÖSEER, Balıkesir
Fzt.Metin ARSLAN, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Prof.Dr.Haluk BERK, İzmir , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Zeynep BAHADIR, İstanbul
Fzt.Didem SÖZER, İstanbul
Fzt.Mustafa SÖZEN, Şanlıurfa
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Muammer AYDOĞDU, İstanbul
Fzt.Yusuf KAZAR, Tekirdağ
Fzt.Kübra AYDIN, İstanbul
Fzt.Ebru SAZKAYA, İstanbul
Fzt.Sadır ATAMAN, İstanbul
Fzt.Hakan ERDEN, İçel (Mersin)
Fzt.Duygu TUNÇ, Kırklareli
Fzt.Selman ÇOBAN, İstanbul
cerebral KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların cerebral KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bobath terapisi, bobath nörogelişimsel terapi, bobath terapi, bobath, bobath yöntemi, cerebral palsi, serebral palsy, cerebral palsy rehabilitasyonu, cp de fizyoterapi, serebral palsi, cerebral palcy, serebral paralizili çocuk, serebral paralizili çocuklar, cerebral palsy, çocuk sağlığı, çocukta sağlık, sağlıklı çocuk, engelli çocuk, beyin, cerebrum, beyin tümörü, neurocranium, beynin fonksiyonu, beynin işlevi, beynin yapısı, beyin nedir, insan beyni, beyin zarı, beyincik, hemispherium cerebri, omurilik sıvısı, liquor cerebrospinalis, serebrospinal sıvı, beyin sapı, tümbeyin, diencephalon, ara beyin, orta beyin, mesencephalon, üst beyin, alt beyin, varol köprüsü, meninx cerebri, duramater, sert zar, beyin zarları, arachnoidea, piamater, beyin iltihabı, aseptique meningitis, septik menenjit, encephalitis, ensefalit, aseptik menenjit, menenjit, beyin hastalıkları, beyin hastalığı, haemorhagia cerebri, beyin kanaması, beyinde kanama, inme, cerebral haemorhagia, serebral hemoraji, felç, beyin trombozu, serebral tromboz, beyin embolisi, serebral emboli, embolia cerebralis, beyin travması, beyin sarsıntısı, commotio cerebri, beyin tümörleri, beyinde tümör, beyinde ur, rett sendromu, rett sendromlu çocuklar, mecp2 geni


01:57
Top