2007'den Bugüne 90,047 Tavsiye, 27,718 Uzman ve 19,714 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Değersizlik
Değersizlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Değersizlik Kavramı ile İlgili 17 Makale
► Değersizlik Duygusu Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
DEĞERSİZLİK DUYGUSU Neden Kendimi Değersiz hissediyorum? İnsan yaradılış gereği doğada bulunan diğer canlılara oranla daha zayıftır. Çünkü insan çocukluk döneminden dolayı yaşamına 'doğal' olarak bakıma muhtaç olarak başlar. Çocuk, güçlü yetişkinler arasında en zayıf varlıktır. Daha sonraki yaşam dönemlerinde roller değişir. Bu durum insanın dünyaya gelişiyle başlayan ve hayat boyunca süren evrensel bir duygudur. Adlere göre, insan olmak demek eksiklik duygularına sahip olmaktır. Eksiklik duygusu insanlar tarafından arzu edilmeyen ve başka insanları önemsizleştirmek, değersizleştirmek için kullanılır. Ancak Alfred Adlere göre insan bu eksiklik duygusunu gidermeye çabalar ve hayattaki esas ... »»»
► Değersizlik Duygusu Psk.Büşra İYGÜN SARSILMAZ
İnsan, dünyaya üç temel ihtiyaçla gelir. Bunlar; sevilme, onaylanma ve aynalanmadır. Bu ihtiyaçlar evrenseldir. Anne karnından başlayan serüvenle birlikte bir ilişki içine doğan insan başkaları tarafından sevildiğinde, onaylandığında ve aynalandığında kendisini iyi hisseder. Değersizlik duygusu ise bu ihtiyaçlar özellikle 0-3 yaşta yeterince karşılanmadığında kişinin ortaya çıkar. Değersizlik, kendisini bir ötekinden daha aşağı görmektir. “Ben değersizim” düşüncesi “kendisinden başka herkes daha değerlidir” düşüncesini de beraberinde getirir. Ebeveynleri tarafından yeterince sevilmemiş ve onaylanmamış bireyler kendilerini “değersiz” olarak kabullenmişlerdir. Çünkü onlara empoze edilen b... »»»
► Değersizlik Çıkmazı Psk.Zeynep ÖZGÜVEN
Değersizlik hissiyle baş etmek için başka biri gibi davranmaya çabaladınız mı hiç? Kendinizi teselli etmek için çözüm getirmeyen sözcükleri kendinize söylediğiniz oldu mu? Çözüm getirmeyen kısırlaşmış telkinleri kendinize defalarca söylediğiniz oldu mu? Aynada kendi yansımanıza bakmaktan kaçındınız mı hiç? Değersizlik; çaresizlik ve ümitsizlik hissi olarak da tanımlanabilir. Öz-değeriniz düşük olduğunda yapmak istediğiniz son şey, kendinize iyi davranmaktır. Kendinizi değersiz hissettiğinizde, kendinize acımasız ve kötü davranırsınız. Kendilerini değersiz hisseden kişiler önemsiz ve işe yaramaz olduklarına ya da dünyaya sunabilecekleri değerli hiçbir şeyleri olmadığına inanabilirler. Dep... »»»
► Değersizlik Hissinin Kökenleri Psk.Vedat DEMİRAL
Değersizlik hissinin diğer parçaları şunlar olabilir: İlgisiz hissediyorum, önemsiz hissediyorum, anlaşılmadığını hissediyorum, soğuk-uzak hissediyorum, yalnız hissediyorum, hiçbir şey hissetmiyorum v.b. Bu tip söylemler kişinin hayatında yaygınlaşmışsa yaşanılan sorun çevrede olabileceği gibi kişiden de kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki çevre konusu çok fazla bireysellik içeren bir konu olduğundan sorunun kişiyle ilgili olan kısımlarıyla ilgileneceğiz. Sorunun kişiyle ilgili en temel yapısı bir başkası ilgi, onay, sevgi gösterdiği halde bunu fark etmemesi ve ufak olumsuz olaylar karşısında bile kendisini değersiz hissetmesidir. Örneğin, yakın bir arkadaşı veya partneri 10 defa kötü bir zaman... »»»
İnsan, doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlıktır. Bu nedenle her insanın varoluşunda eksiklik duygusu vardır. Yaşamı boyunca ,daha önce kendisine egemen olan insanlar ve doğal güçler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir ve kusursuz bir varlık olmaya çalışır. Çoğumuz eksiklik duygumuzla yüzleşmekten kaçtığımız için ancak bazı durumlarda yüzyüze geldiğimizde kabul ederiz. Bu eksikliği kabullenme ise insanı güdüler ve eyleme geçirir. Değersizlik duygusu ise bu normal eksiklik duygusundan çok farklıdır. İnsanı daha fazla şeyler yapmaya ve yaratmaya güdülemediği gibi, bir kısır döngünün yaşanmasına neden olur. Değersizlik duygusu, bir insanı... »»»
Yaklaşık bir sene önce rastgeldiğim, Amerikan klinik psikolog Dr. Robert Firestone’un ortaya koyduğu “Voice Therapy” yani benim deyişimle “Eleştirel İç Ses Terapisi” üzerine bolca okudum, araştırdım. Bu yöntemi diğer terapötik yöntemler ile birlikte, danışanlarımla deneyimlediğimde hem danışanlarım adına hem de kendi adıma pozitif sonuçlar aldım. Henüz Türkçe psikoloji literatüründe işlenmemiş olan ve ülkemizde açılmış bir eğitimi bulunmayan bu yöntem üzerine, esasen kendi yorum ve deneyimlerime dayanan bir yazı kaleme alma ihtiyacı duydum. Hepimiz açısından iyi haber şu ki; kendi kendimizi suçlamalarınız ve yetersizlik hislerimiz aslında bize ait olmayabilir. Bunlar çok büyük ihtimalle ço... »»»
“DEĞER” SİZ MİSİNİZ, “DEĞERSİZ” MİSİNİZ??? İnsan, doğa güçlerine ve bazı hayvan türlerine oranla zayıf bir varlıktır. Bu nedenle, her insanın var oluşunda eksiklik duygusu vardır. İnsan, çocukluk döneminden dolayı yaşamına normal bir çaresizlik içinde başlar. Çocukken, güçlü yetişkinler arasında yaşayan güçsüz bir varlıktır. Sonraki yaşamı boyunca, daha önce kendisine egemen olan insanlar ve doğal güçler üzerinde üstünlük kurmak ve gücünü kanıtlamak için çaba gösterir. Çoğu kez bununla da yetinmez, kusursuz bir varlık olmaya çalışır. İnsanın dünyaya gelişi ile yaşanmaya başlanan ve ömür boyu süren bu duygu evrenseldir. Çünkü doğadaki tüm varlıklar*eksi*bir durumdan*artı*bir duruma geçmek... »»»
ÖNEMSİZ VE DEĞERSİZ HİSSETME Bir bebek dünyaya geldiğinde yaşamına çaresizlik duygusuyla başlar. Çünkü etrafında güçlü yetişkinler vardır ve bilmeden, tanımadan yetişkinlerin arasına girmiştir. Bu çaresizlik duygusu çocukluk dönemi boyunca devam eder. Daha sonraki yaşantısında da ya etrafındaki güçlü yetişkinlere karşı üstünlük kurmak için çabalar, bununla da yetinmeyerek kusursuz bir insan olmaya çalışır. Kişinin kendisini eksik hissetmesi evrensel bir duygudur. Çünkü tüm canlılar olumsuz bir durumdan, olumlu bir duruma geçme eğilimi içindedirler, yani iyiye yönelirler. Bebeğin dünyaya gelirken beraberinde getirdiği eksiklik duygusu, onun gelişimini sağlamasına yardım edecek bir dürt... »»»
► Kendimi Değersiz Hissediyorum Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Özgüven Eksikliği Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Depresyon..... Psk.Serpil YILMAN KAYA
► Kendinizi Seviyor Musunuz? Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
► İlişkilerde Aldatma Psk.Ali BIÇAK
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Depresyon ve Başa Çıkma Yolları Psk.Hemra MAMİYEV
Değersizlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Taner TOKUÇCU, İçel (Mersin)
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Özlem CAN, Gaziantep
Psk.Zeynep CANBAŞ, İstanbul
Dr.Hüner AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Pelin ÖZTAŞ, İstanbul
Psk.Dnş.Mehmet SUNAOĞLU, Kahramanmaraş
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Nusret KOÇ, İstanbul
Psk.Ercan TAŞ, İstanbul
Hüseyin ÖZDEMİR, Zonguldak
değersizlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların değersizlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
değersizlik duygusu, özgüven, negatif düşünceler, değersizlik duygusunun nedenleri, ego ve değersizlik duygusu, değersiz hissetmek, değersizlik hissi, değersizlikten kurtulmak, değersizlik duygusuyla baş etme, değersizlik psikolojisi, yalnızlık hissi, hiçbir şey hissetmemek, duygusal yoksunluk kökenleri, hoşgörüsüzlük, değersizlik inancı, değersizlik hislerinin sebepleri, değersizlik hissinden kurtulmak, eleştirel iç ses, yetersizlik duygusu, robert firestone, yetersizlik, kendine güvenmeme, özgüven eksikliği, depresyon, çapıtılmış düşünce, üzüntü, keder, umutsuzluk, karamsarlık, özgüvensizlik, özgüvensizliğin nedenleri, kendine güvensizlik, özgüven geliştirme, özgüvensizlikten kurtulmma, aşağılık duygusu, değer, psikolojik değer, psikolojide değer, kendini sevmek, kendinle barışmak, kendini onaylamak, kendilik algısı, benlik algısı, aldatma, aldatmada öfke, aldatmada değersizlik, aldatmada suçluluk, aldatmada kullanılmışlık, aldatma psikolojisi, aldatılma, ilişkilerde aldatma, borderline, kişilk bozukluğu, terk edilme, boşluk, anlamsızlık, borderline kişilik, kişilik bozuklukları, önemsiz hissetme, değersiz hissetme, kendini önemsiz hissetme, kendini değersiz hissetme, kendini eksik hissetme, depresyon tedavisi, depresyondayım, depresyon belirtileri, depresyon nedir, depresyonun sebepleri, depresyonla başa çıkma yolları, bilişsel terapi, davranış tedavisi, depresyon ve uyku, depresyon ve mutsuzluk, uygunsuz pişmanlık, değersizlik ve suçluluk duyguları, intihar, intihar düşüncesi, iştahsızlık, uykusuzluk, mutsuzluk, dikkatini toplayamama, kararsızlık ve unutkanlık, olumsuz düşünceler, depresif bozukluk, ruh sağlığı, duygu durum bozukluğu, isteksizlik, üzüntü duygusu, çökkünlük hali, kendini yalnız güvensiz hissetme, içe kapanma, çevre ile ilişkide azalma, kopma, ilgi kaybı, hiç bir şeyden zevk alamama, huzursuzluk, sıkıntı, sinirlilik, değersizlik suçluluk duygusu, aşırı uyku, aşırı yemek yeme


00:18
Top