2007'den Bugüne 90,341 Tavsiye, 27,807 Uzman ve 19,737 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Dinamik Psikoterapi
Dinamik Psikoterapi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Dinamik Psikoterapi Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Dinamik Psikoterapi Nedir Dr.İbrahim SARI
Dinamik Psikoterapi Psikoterapi çok geniş anlamda sözle ve ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Ruh bilim bilgilerine dayanan, hasta ile karşılıklı ilişki ve iletişimi kullanan bir takım uygulamalardır. Psikoanalitik açıdan tanı koymaya yönelik düşünce tarzına girmek bu dersin konusudur. Bu düşünce tarzı terapist bir klinisyen olarak olgunlaştıkça insanlık durumunun komplex yapısıyla ve her bir insanın kendine özgü oluşuyla karşılaştıkça daha ayrıntılı ve incelikli hale getirilebilir ve yeni bilgilere göre yenilenebilir. Hayat her zaman zor olmuştur ve insanlar her zaman duygusal acılarına hitap eden tedavicilere ihtiyaç duymuştur. Öte yandan bir meslek olarak psikoterapi ha... »»»
Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi (TLDP) Günümüzde diğer psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en büyük değişimi değil, mevcut kaynaklarla en hızlı ve kısa sürede ulaşılabilecek en büyük değişimi gerçekleştirmeye yönelik kısa süreli ya da süresi sınırlı psikoterapiler almaya başlamıştır. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapiler çok iyi neticeler verebilmektedir. Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte nesne ilişkileri ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, ilişkisel ve duygu odaklı yaklaşımları, bilişsel davranışçı yaklaşımda harmanlayan bütüncül ve esnek bir psikoterapi yöntemidir. Araştırmalar ayaktan tedavi gören hastaların büyük çoğunluğun... »»»
► Psikoterapi ve Psikoterapi Yöntemleri Dr.Hakan KARAŞ, Psikiyatrist
Psikoterapi, psikolojik ve duygusal rahatsızlıkları olan kişileri iletişim araçları ile tedavi etme yöntemlerinin genel ismidir. Psikoterapi sürecinde kişinin içinde bulunduğu durumun sebeplerini terapist ile birlikte araştırarak, sorununu daha iyi anlaması sağlanır. Ayrıca kişide problem yaratan düşünceleri ile davranışlarını nasıl belirleyeceği ve değiştirebileceği, ilişkilerini ve tecrübelerini nasıl inceleyeceği konularında farkındalık geliştirilir. Kişiye problemleri ile nasıl başedebileceği, sorunlara nasıl çözümler üretebileceği ve yaşam ile ilgili ne şekilde gerçekçi hedefler belirleyeceği gibi konularda da değişim sağlanması hedeflenir. Psikoterapi kaygı, çaresizlik ve öfke gibi du... »»»
Nossrat Peseschkian kimdir? Nossrat Peseschkian (18 Haziran 1933 tarihinde Kaschan, İran'da doğup, 27 Nisan 2010 tarihinde Wiesbaden/Almanya'da vefat etmiştir.), İran kökenli bir Alman nörolog, psikiyatrist ve psikoterapisttir. Kendisi, 1968 yılında geliştirdiği Pozitif Psikoterapi’nin (PPT) kurucusudur. Nossrat Peseschkian'ın Yaşamı İran'da doğan ve büyüyen Peseschkian, 1954 yılında Almanya'ya gelmiş ve Freiburg im Breisgau, Mainz ve Frankfurt am Main kentlerinde tıp eğitimi almıştır. 1960 yılında Frankfurt am Main kentinde yapılan devlet sınavlarında başarılı olmuştur. İhtisas eğitimleri (Nöroloji, Psikiyatri ve Psikoterapi): Doktora (1968) ve psikoterapi ihtisas eğitimlerini Almanya'... »»»
► Psikoterapi ve Bütüncül Yaklaşım Psk.Ali Rıza TUNUR
► Psikodinamik Psikoterapiler Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Bütüncül Psikoterapide Hipnodrama Dr.Mehmet TEKNECİ
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Dinamik Psikoterapi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.İbrahim SARI, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Dr.Celal DEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Benek İŞMEN, İstanbul , Psikiyatrist
dinamik psikoterapi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların dinamik psikoterapi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoterapi, dinamik psikoterapi kuramı, dinamik psikoterapi nedir, psikoterapi türleri, kısa süreli psikoterapi, psikodinamik psikoterapi, psikanalitik pikoterapi, destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı pikoterapi, nossrat peseschkian, pozitif psikoterapi, denge modeli, peseschkian, kültürlerarası terapi, transkültürel psikoterapi, derinlik psikoloji, salutojenik, pozitif psikoterapi nedir, pozitif psikoterapinin hedefleri, pozitif psikoterapinin temel ilkeleri, psikoterapist, bütüncül psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi, psikoterapi nedir, psikoterapinin tanımı, psikoterapi nasıl yapılır, psikoterapi seansı, psikoterapi çeşitleri, bilişsel psikoterapi, davranışçı psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, varoluşçu psikoterapi, borderline psikoterapi, aktarım, aktarım odaklı psikoterapi, kernberg, borderline kişilik bozukluğu, otto kernberg, modern nesne ilişkileri kuramı, nesne ilişkileri teorisi, terapi, dinamik terapi, psikanalitik, nesne ilişkileri, kişilerarası ilişkiler, psikodinamik psikoterapiler, hipnodrama, hipnodrama nedir, dürtü kuramı, emdr terapisi, terapi çeşitleri, terapi yöntemleri, emdr, emdr nedir, dışavurumcu sanat terapisi, kognitif, kognitif terapi, bilişsel-davranış terapi, bilişsel terapi, diyalektik davranış terapisi, sistematik duyarsızlaştırma terapisi, sorun çözme terapisi, kişiler arasi terapi, oyun terapisi, psikoanaliz, geştalt terapisi, psikodrama, transaksiyonel analiz, sosyal terapi


05:42
Top