2007'den Bugüne 90,703 Tavsiye, 27,890 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Erken Çocukluk
Erken Çocukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Erken Çocukluk Kavramı ile İlgili 20 Makale
ERKEN ÇOCUKLUK OTİZMİ, ÇOCUKLUK SEMBİYOTİK PSİKOZU, YETİŞKİNLERİ ŞİZOFRENİSİNE BENZER ÇOCUKLUK PSİKOZLARI, ANAKLİTİK DEPRESYON VE RUHSAL HASTANE SENDROMU ERKEN ÇOCUKLUK OTİZMİ Bu psikozda en göze çarpan belirti, çocuğun içe kapanık oluşu, çevresiyle ilişki kurmayışıdır. Çocuk, görmüyor ve işitmiyor gibi davranır. Adıyla çağrılınca karşılık vermez, konuşmalara ilgisiz kalır. Çevresindeki yabancılarla kendi anne babası arasında (ilgisizlik açısından) ayrım yapmaz. Canlı ve cansız nesneleri de ayıramıyor gibi davranır. Kalabalık bir odaya girdiği zaman kimse yokmuş gibi gezinir veya bir oyuncağı alıp bir köşede oynamaya koyulur. Göz göze gelmekten kaçınır. Baktığı zamanda dalgın görünür. İnsan... »»»
Otizm, günümüzde adını sıkça duymaya başladığımız bir olgu haline geldi. Uzun yıllardır biliniyor olmasına rağmen, hayatımıza girişi oldukça hızlı oldu. Tanı konan çocuk sayısı arttı, otizm ile ilgili alternatif tedavi ve terapi yöntemleri arttı, bu arada insanlar da otizmi daha yakından tanımaya başladı. Dünyaya gelen her 68 çocuktan birinin otizmli olma riski var. Bu, çocuk doğum sayısını düşündüğümüzde oldukça yüksek bir sayı. Otizm çok geniş bir yelpazede seyreden bir durumdur. Kendi içinde birçok çeşidi vardır. Bazen çocuklarda sadece otizm görülürken, bazen otizmin yanında ona eşlik eden epilepsi, dikkat eksikliği ya da down sendromu görülebilir. Otizme eşlik eden farklı bir durumun... »»»
► Erken Çocukluk Döneminde Ebeveyn Tutumları ÇOK OKUNUYOR Psk.Damla KANKAYA
Ebeveyn tutumu nedir? Ebeveyn tutumları çocukların karakterler oluşumunda etkili midir? Ebeveyn tutumlarının özellikleri nelerdir? Ebeveynlerin davranışları çocukların birey olma sürecinde ne gibi özelliklere yol açar? Bu süreçte ebeveynler nelere dikkat etmelidir? Erken çocukluk dönemi ilişkileri bireylerin hayat boyu gelişimlerinde kritik bir zaman dilimini ifade etmektedir. Bu dönemde çocukların gelişim sürecini ve karakteristik özelliklerini etkileyen birçok etken olmakla birlikte en önemli etkenlerden birisi ebeveyn tutumlarıdır. Ebeveyn tutumları, anne-babaların çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri davranışlar bütününü kapsamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının nasıl bir insan olaca... »»»
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MASTÜRBASYON Bezden kurtulup tuvaletlerini kendi kendilerine yapmayı öğrenmeleriyle birlikte, hem kız hem de erkek çocuklar genital bölgelerini incelemeye yoğunlaşabilirler. Mastürbasyon çocuklar için keşfetme dürtüsünün doğal bir sonucudur. Genital bölge yaşamın ilk yıllarından itibaren sinir uçlarının oldukça yoğun olduğu vücudun duyarlı bölgesidir. Vücudun bu bölgesi, kapalı tutulduğundan, yoğun keşfetme dürtüsüne sahip 3-6 yaş çocukları için iyice odak noktası haline gelir. Kız çocuklar kendi kendini uyarmanın ödüllendirici bir his olduğunu fark ederler. Ebeveynler bu konuda az şey söylemeye özen göstermelidir. Çocuklar, bu keşiflerini kendilerine özel b... »»»
YALAN NEDİR? Bir hatayı gizlemek amacıyla gerçeğe uygun olmayan bir girişimde bulunmaktır yalan. Bu girişim sözle olabildiği gibi jest, yazı ve susmayla da olabilir. Yalan sosyal bir davranıştır ve amacı başkalarını yanıltmaktır. Diğer yandan yalan söyleme davranışı, insana özgü bir savunma mekanizması olarak da açıklanmaktadır. Kişi iç dünyasını tehdit eden ya da etme potansiyelinde olan dış etkenlere karşı kendisini savunmaya geçer ve tepki gösterir. Çocuklar için bu durum biraz daha farklılık gösterir. Çocuklar biz yetişkinler gibi ara sıra değil de daha sık savunma davranışlarına başvururlar. Çocuklar iç dünyalarını koruma anlamında bir yetişkin kadar donanımlı olmadıkları için... »»»
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KORUYUCU AĞIZ SAĞLIĞI Bu konunun sonunda ; 1. Çocuklar ve yeni doğanlar için koruyucu hekimliğin mantığının anlaşılması, 2. Çocuklarda çürüğün ilerleyişinin açıklanması, 3. Neden anne – baba ve diğer aile üyelerinin iyi bir ağız sağlığına sahip olmalarının çok önemli olduğu ve özellikle düşük Str. mutans seviyesinin doğum öncesi ve sonrası gerekli olduğu, bebekte nonpatolojik plağın yerleşmesinin gerekliliğinin anlaşılması, 4. Biberon çürüklerinin oluşumunu ve gelişme riskini en aza indirecek uygun beslenme önerilerinin verilmesi, 5. Çocuğun ailesi ile görüşme sırasında 6 ana alanın açıklanması 6. Aileler ve çocuklara florür uygulaması, diş temizliği, diyet... »»»
Dil; düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü ve gelişmiş bir dizgedir .(Aksan, 2003) Dil bir sosyal eylemdir. Dil kazanımı için gerekli biyolojik araçların olgunlaşması ve bilişsel kapasitenin gelişmesi dil gelişimi için gereklidir. Ancak yeterli değildir. Çocukların dil gelişiminin yaşına paralel gelişmesi için aynı zamanda çocuğa eşlik eden konuşkan partnerler gereklidir. Normal sosyal temastan yoksun büyüyen çocuklar, normal bir dil geliştiremezler. Sadece televizyondaki dil kavramları ile tanışan çocuklar da dil gelişimleri yaşıtları ile paralellik göstermez... »»»
Oyun çocuk için tüm duyu organlarının aktif olarak uyarıldığı bir süreçtir. Bu nedenle çocuk hayatına dair en kalıcı deneyimleri oyun yoluyla edinir. Bir çocuğun öğrenmesinde yalnızca gözlem yeterli değildir, aynı zamanda çocuğun gözlemlediklerini oyun yoluyla yeniden deneyimlemesi gerekir. Bununla birlikte oyun yalnızca çocuğun bilişsel gelişimi için değil, duygusal gelişimi için de oldukça önemlidir. Çocuklar hissettikleri tüm duyguları oyun yoluyla dışa vururlar. Bazen yaşadıkları kötü bir anı hakkında konuşmak onlara zor gelebilir ancak oyun yoluyla hissettikleri kaygı, korku ya da öfkeyi özgürce dışa vururlar. Bu bağlamda oyun çocuk için ruhsal açıdan iyileştirici niteliktedir. Ayrıca... »»»
Sosyalleştirme, toplumların zaman içerisinde sürekliliğini sağlayan ahlâki normları, tutumları, değerleri, sembolleri ve dili içerir (Zahn-Waxler 102). Bir başka ifade ile, sosyalleştirme, kişinin kültürünü ve o kültürde nasıl yaşayacağını öğrenme sürecidir. Duygu sosyalleştirme ise, son yıllarda ortaya çıkan bir kavramdır ve çocukların duygularını anlama, deneyimleme, ifade etme ve bu duygularla başa çıkma konusunda beceriler edinme süreci olarak tanımlanmaktadır (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad 241). Bu sayede, çocuklar hangi duyguların kabul edilir olduğunu ve hangi duygusal tepkileri vermenin amaçları doğrultusunda daha işlevsel olduğunu öğrenirler. Ana babalar, çocuklarının duygu sosya... »»»
Okul Öncesi Kurumlar, Anne Babalar, Büyükanneler ve Bakıcıların Çocukların İletişim Becerilerini Geliştirmedeki Bir Ödevi : Hikaye Kitabı ve Oyuncak Seçimi İletişim becerilerinin gelişmesi hayatımız için çok önemlidir. Bu durum yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de geçerlidir. Çünkü toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılabilmek için bireylerin iletişim becerilerini yeterince edinmiş olmalarını gerektirmektedir. Bir toplum her şeyden önce duygu, düşünce, izlenim ve tasarılarını doğru ve eksiksiz aktarabilen; sorunlarını iletişim becerilerini kullanarak çözmeyi alışkanlık haline getirmiş bireylere gereksinim duyar. (Sever,2000) Daha önemlisi bu bireyler toplumda iletişi... »»»
ÇOCUK VE EMPATİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EMPATİ Zekanın da Duygusu mu Olur Demeyin? Duygusal zeka’nın bilimsel açıklamasıyla; “uzun vadede mutluluğumuzu artırabilmek amacıyla duygu ve mantığımızı dengelememizi sağlayan farkındalık ve duygusal idare becerileri” olarak belirtiliyor. Empati, bireyin başkalarının duygularına karşı duyarlı davranarak, bu duyguları tanıması, anlaması ve yorumlamasıdır. İnsanlar söylemeden, onların hislerini anlayabilmek empatinin özünü oluşturur. Empatik olmak, diğer insanları "duygusal anlamda okumak" anlamına gelir. Başka kişilerin hislerini anlama yeteneği duygusal bilinç yeteneği üzerine inşa edilir. Kendi duygularımızı tanımadan, başkalarının duygul... »»»
Erken çocuklukta duygusal yaşam temel gelişim evrelerine göre değişkenlik gösterir. Bebek ilk doğduğu andan itibaren dünyaya karşı sanıldığı gibi ilgisiz değildir.Yapılan araştırmalara göre;henüz 4 günlük bir bebek kendi annesinin ve başka bir annenin sütü ile ıslatılan ve yastığının sağ ve soluna yerleştirilen süt pedlerine kendi annesine ait olan süte doğru yönelerek tepki vermiştir. Bebeklerin tanıma,anlama ve bağ kurmaya hazır olarak Dünya’ya geldiğini düşündüren bu bilgi ışığında bebeğin sadece fizyolojik ihtiyaçlarının değil ilişkiye olan ihtiyacının da yadsınamayacak nitelikte önem taşıdığı artık bilinmektedir. Bu dönemde çocuğun dikkatini canlı renkli sesli oyuncaklar çeker bunda... »»»
► Erken Çocuklukta Mastürbasyon Psk.Arzu GÜNEŞ
► Erken Çocuklukta Cinsel Gelişim Psk.Rukiye EROĞLU
► Çocuklarda Beslenme Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► 2 Yaş Çocuğu: Keşif, Sosyalleşme ve Oyun Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Okuma Yazma Zorlukları Gökhan KARATEPE
Erken Çocukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Fzt.Eda UZUN, İstanbul
Şenay YILMAZ, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Dr.Dt. Taner AKÇA, İçel (Mersin)
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Psk.Rukiye EROĞLU, İstanbul
Psk.Sinem OLCAY, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Merve TAYIZ, Afyon
erken çocukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların erken çocukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukluk psikozları, otizm, erken yaşta otizm, erken çocuklukta otizm, çocukluk döneminde otizm, ebeveyn tutumları, erken çocukluk dönemi, çocuklarda mastürbasyon, çocuklarda cinsellik, çocuklarda cinsel davranışlar, yalan, çocukta yalan, çocuklarda yalan, çocukta yalancılık, çocuklarda yalancılık, yalancılık, yalancı çocuk, yalancı çocuklar, çocukta yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme davranışı, çocuklarda yalan söyleme, koruyucu dişhekimliği, pedodonti, bebekte diş sağlığı, çocukta diş sağlığı, dil gelişimi, çocukta dil gelişimi, çocuklarda oyun, oyun oynama becerisi, duygu sosyalleştirme uygulamaları, duygu sosyalleştirme, çocuklarda duygular, çocukta duygu gelişim, çocuklarda duygusal gelişim, iletişim becerileri, iletişim becerisi, çocuğa iletişim becerisi kazandırma, empati, çocukta empati, çocukta duygusallık, çocuk duygusallığı, çocuklarda empati, çocukluk döneminde empati, mastürbasyon, erken çocuklukta cinsellik, çocukta cinsel davranışlar, çocukta mastürbasyon, çocukta cinsellik, cinsel merak, cinsel eğitim, premastürbasyon, cinsel haz, çocukta cinsel haz, çocuklukta cinsel gelişim, erken çocuklukta duygusal gelişim, çocuklukta duygusal gelişim, çocukta duygusal gelişim, erken çocuklukta demokrasi, ailede demokrasi, demokratik tutum, demokrasi eğitimi, çocukta demokrasi, çocuklukta demokrasi, demokrasi değeri, çocuklarda beslenme, çocuklarda yeme sorunları, erken çocuklukta beslenme, çocuk diş hekimliği, biberon çürüğü, erken çocukluk çağı çürüğü, çıcukta diş fırçalama, çocukta diş çıkarma, ilk diş hekimi ziyareti, 2 yaş çocuğu, çocukta keşif, çocukta oyun, çocukta sosyalleşme, iki yaş, iki yaşında çocuk, iki yaş çocuğu, okul öncesi gelişim, çocukta gelişim özellikleri, ilk çocukluk dönemi, okuma yazma öğretimi, okuma yazma öğrenimi, okuma hataları, yazma hataları, erken çocuklukta okuma yazma, okuma yazmada evreler


05:04
Top