2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Evlilik Doyumu
Evlilik Doyumu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Evlilik Doyumu Kavramı ile İlgili 17 Makale
Evlilik Doyumu ve Evlilik Doyumunu Etkileyen Faktörler Evlilik, insanın gelişiminde önemli derecede rol oynayan ve bir süreç sonucu oluşan en küçük birimdir. Evlilik doyumu; evlilik içerisinde çiftlerin karşılıklı olarak yaşadıkları sevgi ve iletişim şekli, cinsel doyumları gibi bireysel boyutları kapsayan, aynı zamanda çiftlerin birlikte aldıkları kararlarda denge, kazanç ve sorunları paylaşma ve çözme gibi çevresel boyutları da sağlayan psikolojik tatmindir. Bireyin, evlilik doyumu ve temel ilişkileri, yaşamdaki mutluluğunu etkileyen önemli bir kriterdir. Aile içinde her bir ferdin rolleri birbirinden ayrıdır. Buna dayanarak araştırmalara aileyi ve evliliğin yapısını dâhil ede... »»»
► Evlilik Doyumu Doç.Dr.Psk.Dnş.Bülent ŞEN
Aileye bir sistem olarak bakıldığında içinde bir takım alt sistemlerin var olduğu görülmektedir. Evlilik ise eşlerin oluşturduğu ve ailenin oluşmasına temel olan bir alt sistemdir. Bu sistem içerisinde eşlerin evlilik ilişkilerinden aldıkları doyum önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlilik doyumu, psikolojide son yıllarda en çok incelenen konulardan biri olmuştur. Evlilik bireyin diğerine yüksek düzeyde bağlandığı, iki kişi arasındaki evrensel bir olaydır. Bu yapının sürdürülmesi, evlilik ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin karşılıklı olarak psikolojik ve biyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır (Gökmen, 2001). Evlilik doyumu, eşlerin evliliklerinin niteliğine ilişkin ... »»»
► Evlilik Doyumu Nedir ? Psk.Muharrem ÇAPKIN
EVLİLİK DOYUMU NEDİR ? Evlilik doyumu, bireyin evlilik ilişkisinde gereksinimlerini karşılama derecesine dair algısıdır. Evli çiftin beraberliğinde hissettikleri sıkıntı, keyif hissinden daha fazla olduğu noktada evlilik doyumu düşmeye başlamaktadır. Evlilik doyumu konusunda, aşk, sadakat ve paylaşılan değerler, kavramı açıklama konusunda temel faktörlerin başında gelmektedir. Bireyin evliliğinde doyum yaşaması, yaşamda mutlu olabilmesi ve beklentilerini gerçekleştirebilme açısından bireyi olumlu etkilemektedir. Evliliğinin doyumsuz olması da bireyde olumsuz duygular yaratmaktadır. Evlilik doyumunun yüksek olması evliliğin sürmesine etki ederken, evlilikte doyumsuzluk e... »»»
► Evlilikte Empati ve Evlilik Doyumu Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
Evlilik doyumu, bireyin evlilik ilişkisinde gereksinimlerini karşılama derecesine dair algısı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırma evlilik doyumunu etkileyen duygusal zeka, dindarlık düzeyi, empatik eğilim ve çeşitli kriterlerin incelenmesi amacıyla yapılacaktır. Bu nedenle eş seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler ve bu kriterlerin etkilerinin bilinmesi konusunda evlenmeyi düşünen bireylere ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırma evreninin Ordu ilinin Ünye İlçesinde görev yapan evli öğretmenlerden oluşması planlanmaktadır. Araştırmaya toplam 350 evli öğretmen dahil edilmiş olup örneklem ulaşılabilir yöntem ile belirlenecektir. Bu amaç doğrultusunda Evlilik Doyumu Ölçeği ve Empatik Eğ... »»»
EVLİ BİREYLERDE EŞ DESTEĞİ VE EVLİLİK DOYUMU Aile İNSANLIK alemi var olduğundan beri varlığını sürdüren bir kurumdur. Bireyler belli bir olgunluğa ve yaşa eriştikten sonra aile kurmak isterler. Bunun için gerek kendisi gerekse çevresi tarafından uygun eş arayışları başlar. Bireyler evlilik bağı ile aile kurmaktadırlar. Bu bağı kuran bireyler temelde yaşamlarını daha düzenli bir hale getirmek, sevmek, sevilmek, çocuk sahibi olmak gibi pek çok nedenle evlenmek isterler. Evliliğin kişinin yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu bilinen önemli bir gerçekliktir. Başka bir deyişle evlilik psikolojik, sosyal ve ekonomik yarar sağlayarak daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağla... »»»
Evlilik doyumunu birçok boyutta incelenmesini savunan araştırmacılar şu boyutları önermişlerdir: kişilik sorunları gibi bireysel faktörler, boş zaman aktiviteleri, dini inançlar ve uygulamaları, uyum kabiliyeti ve esnek olabilme, olumlu benlik algısı, olumlu duygusal sağlık ve negatif duygulanım, iletişim, çatışma çözümü, finansal konular, cinsel yaşam, rol ilişkileri, çocuklar ve ebeveynlik, kök aile ve arkadaşlarla ilişkiler (Canary ve Messman, 2000; Negy ve Snyder, 2000; Scott ve Sprecher, 2000; Gagnon ve Ark.1999). Rosen-Grandon, Myers ve Hattie (2004), en önemliden en az önemliye doğru evlilik doyumunun on karakteristik özelliğini tanımlamışlardır: evlilik istikrarı, eşe bağlılık, cins... »»»
Günümüzde bilim dünyası, duygular üzerine yeni keşifler yapma çabası içindedir, çünkü bizim gibi doğası gereği “sosyal” varlıkların hayatında duygular kesinlikle çok önemli bir noktada yer almaktadır. Üstelik evlilik gibi mahrem ilişkilerde duygular konusunda çalışmak, daha mutlu bir toplum yaratma hayali adına önemli bir çabadır. Bu nedenle duyguların dışa vurma biçimlerimizin daha mutlu evlilikler yaratmaya katkı sağlayıp sağlayamayacağını araştırdım ve böyle bir makale ortaya çıktı. İnsanlar; en yoğun duygularını diğerleriyle ilişkiler kurarken, bu ilişkileri sürdürürken, bitirirken ya da bozarken hissederler. Duyguların ortaya çıkmasında ilişkilerin önemli bir belirleyici olması ... »»»
Toplumsal yaşamın devamı ve insanların toplum içinde yaşamını devam ettirebilmesi evlilik bağlarının kurulması ve sürdürülebilmesine bağlı olduğu düşünülebilir. Evlilik ilişkisinin kurulması ve sürdürülebilmesi toplumsal kurallara bağlı olduğu kadar bireylerin sahip oldukları kişilik özelliklerine ve özel yaşam koşullarına da bağlı olabilir. Günümüzde sürekli gelişen ve değişen yaşam koşullarında evliliklerin ve ilişkilerin gittikçe daha fazla zorlanmaya ve bozulmaya başladığı görülmektedir. Evlilik sürecinde eşler arasında artan huzursuzluklar ve yaşanan sorunlardan dolayı bazı evlilikler boşanma ile sonlanabilmektedir. Evlilik ilişkisinde yaşanan sorunların büyük çoğunluğu cinsel paylaşıml... »»»
► Evlilik ve Beraberindekiler Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Evlilik ve Doyum Psk.Mehmet Emin KIZGIN
► Evlilik ile İlgili Yapılan Araştırmalar Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
► Evlilik Tipleri ve Evlilikte Uyum Psk.Aylin GÜNDOĞDU
► Evlilikte Problem Çözme Becerisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
Evlilik Doyumu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pınar BAYBAŞİN, İçel (Mersin)
evlilik doyumu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların evlilik doyumu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
evlilik, evlilikte doyum, evlilik sorunları, evlilikte mutluluk, mutlu evlilik, evlilikte iletişim, eşlerde doyum, evlilikte uyum, eş uyumu, eş desteği, eşin desteği, evlilikte problem çözme, evliliğe bakış, aile, çift uyumu, sağlıklı aile, sağlıklı aile nedir, sağlıklı aile yapısı, aile ortamının çocuğa etkisi, aile ortamı, aile içi şiddet, ailede şiddet, evlilik doyumu nedir, eş seçimi, anne-baba tutumları, ailede güven, ailede gelişim, aile yapısı, ailenin yapısı, aile nedir, kadında doyum, erkekte doyum, ilişkide doyum, romantik aşk kuramı, evlilik kuramları, sosyal biliş kuramı, bağlanma kuramı, bowlby, psikodinamik kuram, yükleme kuramı, sosyal öğrenme kuramı, pekiştireç kuramı, üçgen sevgi kuramı, benlik saygısı, evlilikte benlik saygısı, evlilik çatışması, evlilik araştırması, evlilik yurt içi araştırma, evlilik yurt dışı araştırma, evlilik araştırmaları, evlilik tipleri, ilişkililik, evlilik uyumu, bağlanma, bağlanma stilleri, şema ve evlilik ilişkisi, şema ve bağlanma, yükleme, yükleme nedir, psikolojide yükleme, evlilikte yükleme, yükleme biçimi, yükleme biçimleri, evlilikte sorunlar, evlenme, mutluluk, mutsuzluk, evlilikte öfke, evlilikte duyguları dışavurum, evlilikte cinsel doyum, evlilikte cinsel özgüven


00:58
Top