2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Fiziksel
Fiziksel Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fiziksel Kavramı ile İlgili 95 Makale
► Ağrı Fiziksel mi ya da Psikolojik mi? Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
AĞRI FİZİKSEL Mİ YA DA PSİKOLOJİK Mİ? AĞRI BOZUKLUĞU; Bedende bir ya da daha fazla yerde ağrının varlığı ve buna odaklanma ile karakterizedir. Ağrı, bedensel belirtilerden beklenenden daha yoğundur. Şiddeti gün içinde ve yapılan aktivite ile değişmez, tedaviye yanıt kötüdür, stres etkenleri ile ilişkili olmasına karşın hastalar psikolojik açıklamalardan hoşlanmazlar. Ağrıyı kanıtlamaya çalışma hastanın temel uğraşı olur abartılı ağrı davranışları görülebilir. Hekim hastanın ağrısının uygunsuz ya da beklenenden daha fazla olduğunu yargılamamalıdır. Her yaşta başlayabilir. Cinsiyet oranı bilinmemektedir. AĞRI; fiziksel olduğu kadar ruhsal bir yaşantıdır. Beden hasarını işaret eden özne... »»»
► Fiziksel Aktivite ve Yararları Fzt.Mehmet DURAY
Fiziksel aktivite; iskelet kasları tarafından ortaya konan ve enerji harcaması ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. Her birey yaşamını sürdürmek için fiziksel aktivite yapmakta ve fiziksel aktivite miktarı büyük ölçüde kişisel tercihe bağlı olup kişiden kişiye değişmektedir. Fiziksel aktivite paternlerinde, yaşlı bireylerde dahi belirgin olan önemli cinsiyet ve ırk farklılıkları bulunmaktadır. Yaşlanmayla inaktivite prevelansı özellikle kadınlarda artarken, yüksek yoğunluklu özel aktivite prevelansı azalmaktadır. Yaşlı bireylerin en sık yaptıkları aktiviteler arasında yürüyüş, bahçe bakımı, golf ve bisiklete binme gibi düşük yoğunluklu aktiviteler yer almaktadı... »»»
► Fiziksel Aktivitenin Önemi Dyt.Turgay KÖSE
FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ Fiziksel aktivitenin sağlık ve zindelik için sağladığı yararlar giderek daha iyi anlaşılmaya başlamıştır. Düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı kilonun sürdürülmesi, dayanıklılık, güç ve esnekliğin artmasındaki rolünün yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı açıkça bilinmektedir. Dünya’nın her yerinde giderek maliyeti artan sağlık hizmetleri yönünden koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında fiziksel aktivitenin sağladığı yararlar önemli bir tasarruf sağlayabilmektedir. Ancak optimal bir sağlık için gerek çocuk gerekse yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun yeteri kadar fiziksel aktivite yapmadıkları görülmektedir. Yapılan bir araştırma verile... »»»
Çocuk istismarı ve ihmali uluslararası ölçekte en çok kabul gören sosyal ve hukuksal problemlerden biridir. İstismar ve ihmal yeni bir konu değildir ve farklı türlerde istismar ve ihmallerden bahsedilebilmektedir (Robin ve ark., 2007). Çocuk istismarı, kişinin bir çocuğa kötü muamelede bulunması olarak tanımlanabilir. Daha özel tanımda, çocuk istismarı dört kategoride ele alınabilir (McCabe ve Murphy, 2017) : Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal. Bir çocuk bu dört kategorinin sadece birinde ya da aynı anda birden fazlasında mağduriyet yaşamış olabilir. Bu nedenle çocuk istismarı nadiren tek bir kategoriyi kapsar. Bunların dışında, en nadir görülen fakat istismar ve ... »»»
Somatoform Bozukluk Ne Demektir? Somatoform bozukluğun temel özelliği, fiziksel ve bedensel yakınmaların bulunmasıdır. Başka deyişle; kişi, ruhsal sorunlarını bedensel belirtilerle göstermektedir. Ancak, bu fiziksel ve bedensel yakınmalarda herhangi bir organik bulgu gösterilemez. Bulguları açıklayacak bilinen bir fizyolojik mekanizma söz konusu değildir. Bu hastalıkları açıklamada, fizyolojik etkenler ve bilinçdışı çatışmaların birlikte etken olduğu kabul edilir. SOMATOFORM BOZUKLUKLAR  Somatizasyon Bozukluğu  Farklılaşmamış Somatoform Bozuklukluğu  Konversiyon Bozukluğu  Ağrı Bozukluğu  Hipokondriasis  Beden Dis... »»»
“Dünyada ortalama olarak her 3 saniyede 1 kişi intihar girişiminde bulunmakta; her 40 saniyede 1 kişi intihar sonucu yaşamını yitirmekte… Peki.. Kimler?, Neden?, Nasıl?..” PSİKOLOJİK BİR SORUN OLARAK İNTİHAR OLGUSU İnsanlar değişik nedenlerle yaşamlarına son vermek isterler. İntihar önlenebilecek bir ölüm nedenidir. Bu kararın alınmasına neden olan etmenler çok değişiktir. Genelde birkaç neden bir arada bu eylemin ortaya çıkmasına yol açar. Kendisini öldüren insanların %90’ı depresyon hastasıdır. Depresyon ve diğer ruhsal hastalıklar yanında kötü yaşam olayları da intihar riskini artırmaktadır. İntiharın bireysel olduğu kadar toplumsal boyutu da vardır. İntihar trajik ancak... »»»
Çocuk istismarına giden yolun çok faktörlü olması tevsisinin de çok yönlü olmasını gerektirmektedir..Çocuk istismarında olumsuz aile koşullarının ve yetersiz ebeveyn bakım ve gözetiminin risk faktörü olması nedeniyle çocuğun tedavisine ek olarak ailenin de tedaviye dahil edilmesi gerekir Cinsel istismar ve ensest vakalarında aile tedavisinin uygun olmadığını savunan yazarlar vardır Sosyal hizmet öğretisinin pratik deneyimleri her tür çocuk istismarında bütün aile bireylerinin eğitici destekleyici rehberlik edici aile tedavisinden yarar gördükleri yönündedir. Ülkemiz koşullarında çocuk istismarı çok yönlü sorunları olan ailelerde daha çok görülmektedir.Bir başka değişle çocuk istismarı ai... »»»
ÇOCUK İSTİSMARININ ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRME İstismar edilen çocuklar hem aile içinde hem yakın sosyal çevreleri içinde hem de kendi içlerinde yalnızdır Yaşadığı acı ile baş başadır Dışarıda ve kendi içlerinde acılarını koyacak bir yer bulamazlar. İstismara uğrama çocuğu nesneleştirir ve güçsüzleştirir.Duygularını,ihtiyaçlarını törpüler.İhtiyaç ve duyguları törpülenen çocuk giderek benliksizleşir.İstismarın bütün çocuklarda en belirgin ortak etkisi benlik eksikliğine neden olmasıdır.İstismarın çocuklar üzerindeki etkisi her çocuğun kendi öznel yapısına göre değişir.Genel bir kural olarak çocuğun yaşının küçüklüğü,istismarın tekrarlayıcılığı veya sürekliliği,zor kullanımının o... »»»
ÇOCUK İSTİSMARI NEDENLERİ NELERDİR? Çocuk istismarı,çocuğun fiziksel,duygusal,cinsel istismarını ve çocuğun ihmalini de içine alan,toplumun her kesimini etkileyen sosyal bir sorundur. Çocuğun ebeveynleri , bakıcıları veya diğer yetişkinler tarafından fiziksel veya duygusal olarak sömürülmesi çocuk istismarının en genel tanımıdır. Çocuk istismarını dört başlık altında toplamak mümkündür.Bunlar:İhmal,fiziksel istismar duygusal istismar ve cinsel istismardır. 1-İhmal En sık rastlanan ve en öldürücü olan istismar türüdür.Çocuğun sığınma ,güvenlik, gözetim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.İhmal,fiziksel ,eğitimsel veya duygusal olabilir. ... »»»
ÇEKİCİLİK Çekicilik bir kişinin bir başkasından hoşlanmasını sağlayan şeydir. Aşkı etkileyen en güçlü etmenlerden biridir. Fiziksel olarak çekici olduğu düşünülen kişiler, çekici olduğu düşünülmeyenlerden daha fazla sevilmektedir. Örneğin; Walster ve ark. (1966) kız ve erkek öğrencilerin rastlantısal olarak oluşturdukları bir bilgisayar dansı düzenlediler. Sonuç olarak, her öğrencinin ne kadar seveceğini kestirme olanağı sağladığını gördüler. Çekici olduğu düşünülen kızlar da erkekler de daha fazla sevilmişti. Fiziksel çekicilik çıkmalarda, hatta evlilikte eş seçimini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Strobe (1971) evlilikte eş seçiminde fiziksel çekiciliğin, çıkmalardaki seçi... »»»
ERGENLİKMİ ? ODA NEYİN NESİ? Yaşamımızdaki işlevi açısından,hayati önemi olan ve istesek de atlayarak geçemeyeceğimiz bir dönem. Acılı,sancılı,yıllar sonra geçmişe baktığımızda hatırlamak istemediğimiz , dolayısıyla, çoğu kez unuttuğumuz yada çok azını hatırladığımız, kişiliğimizin oluşmasındaki kalıcı etlileri nedeniyle kaçsak da kurtulamadığımız , asla izimizi kaybettiremediğimiz efsane; Ergenlik. Ergenlik terimi, yaşamın 10 ve 20 yaşları arasındaki ikinci on yılı kapsayan dönem için kullanılır. Kabaca üç döneme ayrıldığı söylenebilir. Erken ergenlik(10-13 yaş),Orta ergenlik (14-17),Geç ergenlik(18-20). Bu kendine özgü özellikleri olan üç dönemdeki gelişim ve değişimler bireysel v... »»»
► Fiziksel Gelişim ve Özellikleri Fzt.Aymen BALIKÇI
► Lenfödem ve Kompleks Fiziksel Terapi Fzt.Elif Esra FARIMAZ
► Fiziksel Ceza Çocuğu Nasıl Etkiler Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Fiziksel Bir Hastalığa Bağlı Erken Boşalma Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Beş Sevgi Dili Psk.Bahar ERDEN
► Akran Zorbalığı Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► Öfke Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► Kadına Yönelik Şiddet Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Çocuklar İçin Sporun Önemi Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Çocuk İhmal ve İstismarı Psk.Fatma Nihal ADA
► Madde Bağımlılığı Psk.Serap DUYGULU
► Toplumsal Şiddet ve Sonrası Dr.Hira Selma KALKAN, Psikiyatrist
► Spor Yapmayanlar Yaşadı! Dyt.Turgay KÖSE
► Bebeğinizin Geleceği Sizin Elinizde Psk.Burçin DEMİRKAN
► Egzersiz Hakkındaki Gerçekler Dyt.Aysun SARIN
► Düzenli Egzersizin Faydaları Dyt.Özge KARAARSLAN
► Ergenlik Dönemi Özellikleri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Acı ve Beden Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Öfke Kontrolü Psk.Ebru GENÇKIRLI GÜLER
► Oyun Oynamak Ciddi Bir İştir Psk.Özlem DEMİRCİ
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Serap DUYGULU
► Zihinsel İstismarlar Psk.Serap DUYGULU
► Çocuk İstismarı Psk.Neslihan DURATEYMUR
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Gül MERİÇ
► Somatizasyon Bozukluğu ve Emdr Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Aile İçi Şiddet Psk.Burçak DEMİRKAN
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Psk.Bahattin GÖKTAN
► Bağımlılık Nedir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Merve TIĞLI
► Çocuklarda Saldırganlık Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
► Kişilik ve Dayak Psk.Ceyda ŞENEL
Fiziksel Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi83 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dyt.Aslı TUFAN, Kocaeli
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Dyt.Aysun SARIN, İstanbul
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Gökhan ÜRKMEZ, İzmir , Tıp Doktoru
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Murat MANGIR, Balıkesir
Dyt.Ufuk ZERENTÜRK, Kahramanmaraş
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dyt.Şefika AYDIN, İstanbul
Enes TUĞRUL, Antalya
Dr.Ahmet SÜMEN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dyt.Özlem ÖZER, İstanbul
Dr.Sedat YILDIZ, Isparta , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Ilgın ARPACI, İstanbul
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Dyt.Cemal ER, Giresun
Dr.Bayram KAPLAN, İstanbul
fiziksel KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fiziksel KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ağrı tedavisi, psikolojik ağrı, ağrı, fiziksel ağrı, fiziksel aktivite, fiziksel aktivitenin yararları, fiziksel aktivitenin faydaları, fiziksel inaktivite, spor, kilo vermede spor, zayıflamada spor, şişmanlıkta spor, egzersiz, fiziksel aktivitenin önemi, egzersizin önemi, sporun önemi, fiziksel gelişim, gelişim geriliği, çocuk gelişimi, fiziksel gelişim nedir, çocukta gelişim, polikistik over sendromu, pcos fiziksel aktivite, pcos beslenme, pcos, obezite, lenfödem, lenfödem tedavisi, ilişkilerde suistimal, partneri suistimal, ilişkide manipülasyon, ilişkide suistimal, psikolojik şiddet, ilişkide kontrol, ilişkilerde kontrol, fiziksel ceza, obezite tedavisi, obezitede spor, obezitede egzersiz, çocuk istismarı, istismar, çocuğa şiddet, çocuk dövmek, çocuğa fiziksel şiddet, çocuklarda istismar, çocukların istismarı, çocuk ihmali, erken boşalma, ilk çocukluk dönemi, 6-8 yaş, psikomotor gelişim, zihinsel gelişim, çocukta fiziksel gelişim, çocukta psikomotor gelişim, çocukta zihinsel gelişim, 6-8 yaş arası gelişim, çocuğun fiziksel gelişimi, çocuğun gelişim problemleri, çocuğun gelişim dönemleri, çocuk, çocuk kavramı, egzersizde beslenme, düzenli fiziksel aktivite, düzenli egzersiz, düzenli spor, fiziksel aktivite nedir, egzersiz nedir, sporla kronik hastalıklardan korunma, sporla, sporla zayıflama, egzersizle zayıflama, fiziksel aktiviteyle egzersizin farkları, hareketli yaşam, obezitede fiziksel aktivite, fiziksel aktivite ve sağlık, beslenme ve fiziksel aktivite, fiziksel istismar, duygusal istismar, istismarın etkileri, çocuğun istismarı, cinsel istismar, ensest ilişki, çocuğa taciz, kilonun korunması, kilo kaybı, spor ve kilo, sporla kilo kaybı, egzersizle kilo kaybı, spor ve hastalıklar, spor ve obezite, spor ve kilo verme, fiziksel aktivite önerileri, fiziksel aktiviteyi arttırma, fiziksel aktiviteyi arttırmak, aktif yaşam, spor yapmak, fiziksel hastalıklar, ruhsal hastalıklar, psikolojik hastalıklar, kutuplaşma, zıtlıklar


10:15
Top