2007'den Bugüne 88,770 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,542 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Göz Hareketleri
Göz Hareketleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Göz Hareketleri Kavramı ile İlgili 22 Makale
EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikodinamik, bilişsel, davranışçı ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001). Alanda yapılan çalışmalar travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, depresyon, kaygı bozuklukları, olumsuz yaşam olaylarının neden olduğu duygusal sorunlar, sınav kaygısı, sosyal kaygı, kayıp, yas gibi birçok psikolojik sıkıntının tedavisinde EMDR'nin etkili olduğunu göstermektedir (örn., Aslani, Miratashi, Aslani, 2013; Enright, Baldo, Wykes, 2000; Korn, 2009; Shapiro, Hofmann, Grey, 2013). EMDR'nin temellendiği adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin kendisine ulaşan her ... »»»
GENEL HATLARI İLE EMDR Francine Shapiro, 1987’de EMDR ile ilgili ilk gözlemlerini yapmış ve tekniğini çeşitli durumlarda denemeye başlamıştır. Shapiro’nun EMDR’yle ilgili deneyimi arttıkça, diğer terapi yaklaşımlarından da yararlanarak bu yöntemi zenginleştirmiştir. EMDR ile ilgili ilk kontrollü klinik araştırma 1988’de yapılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar hızla kabul edilen ve etkililiği konusunda üzerinde pek çok çalışma yapılan bir teknik olmuştur. EMDR tekniği travmatik anıların vermiş olduğu rahatsızlık durumunu göz hareketleri ile duyarsızlaştırma tekniği olarak açıklayabiliriz. Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir. Travmatik anıların tekrar e... »»»
EMDR, Terapistin parmak hareketleri kılavuzluğunda, danışanın gözlerini sistematik bir şekilde (sağa-sola) hareket ettirmesi ya da danışana el çırpma, sesli uyaranlar verme gibi ikili uyaranlar verilmesini, danışan bu hareketleri gerçekleştirirken geçmiş yaşantılarının ya da travmatik deneyiminin imgesel olarak ortaya çıkarılmasını içerir. EMDR, danışanların olumsuz yaşantılarını duygusal sağlıklarına katkıda bulunacak şekilde yeniden işlemelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır (Seligman, 2001; akt. Denizli 2008). EMDR yaklaşımına göre, travma ile ilgili anı bellekte uygun olmayan bir biçimde depolanır ve bu geçmiş yaşantı “düğüm” olarak adlandırılır. Düğüm, terapötik olarak çözü... »»»
Güncel ve etkili bir psikoterapi yöntemi olan EMDR terapi travmatik yaşam olayları yaşamış kişilere umut olan, onların acılarını yaralarını saran güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Herkes kendi hayatında unutamadığı geçmişte acı veren mutlaka bir anısı olmuştur. Geçmişten bugünümüze kadar yaşadığımız acı anılarımız; bugünümüzü daha sağlıklı yaşamamızda önümüzde engel oluşturmaktadır. Anne babamızla, kardeşlerimizle, okul hayatımızda, sosyal çevremizde, romantik ilişkilerimizde, iş hayatımızda v.b. yaşadıklarımız şuanda değiştirmek istediğimiz ve kurtulmaya çalıştığımız problemlerin temelini oluşturuyor olması çok muhtemeldir. Yaşanılan olumsuz olaylar karşısında; insanların bu acı anıları... »»»
GİRİŞ Diagnostic Statistical Manual V (DSM-V) ‘te kaygı bozuklukları ana başlığı altında sınıflandırılan özgül fobiler, belirli bir nesne veya durumla ilgili kayda değer düzeyde korku ve kaygı yaşanması durumlarıdır (Amerikan Psikiyatri Birliği). Basit fobi olarak ta adlandırılırlar. Korku ve kaygıya sebep olan nesne ile karşılaşma durumunda panik ataklar ortaya çıkabilir. Kişi, uyaran nesnelerden kaçınma yoluna başvurabilir. Fobik nesne ile karşılaşma ihtimali ise beklenti anksiyetesine neden olabilir. Fobik durum veya nesne ile karşılaşma sonucunda kişide çarpıntı, terleme, titreme, ateş basması sıklıkla görülebilen fiziksel semptomlardır (Sungur 1997). Her ne kadar özgül fobi psikiyatrik... »»»
Emdr Nedir? Emdr sağ ve sol beyin loblarının uyarılarak birbiriyle temas kurması sonucunda geçmişte yaşanan acı hatıraların duygusunun boşaltıldığı bir psikoterapi tekniğidir. Sağ beyin acı hatıraların duygularının kayıtlı olduğu bölgedir. Sağ beyindeki bu bölümler; hipokampüs, hipotalamus ve amigdaladır. Sol beyin ise bizim mantıklı tarafımızdır. Yani yaşadığımız olaylara anlam veren ve daha gerçekçi bakabilen kısmımızdır. Emdr bu iki bölüm arasında temas kurulmasını sağlayarak sağ beyinde kayıtlı olan acı hatıraların sol beyinde işlemlenmesini sağlar. İşlemlenen bu anıların verdiği olumsuz duygular ise emdr’den sonra artık hissedilmez. Emdr göz hareketleriyle, dize hafifçe dokunarak, s... »»»
Geçmişte yaşanılan travmalar ara ara günlük yaşantınızda karşınıza çıkmaktaysa, sık seyahat etmenize rağmen her uçak yolculuğunda korku ve endişe halinden kurtulamıyorsanız, kapalı alanlar sizin için tehlike arz ediyorsa ve daha birçok yaşanılan olumsuz deneyimlerin yarattığı rahatsız edici duyguların önemli oranda azalttığı EMDR bir psikoterapi tekniğidir. EMDR ismiyle bilinen Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi, travmadan kaygı bozukluğuna, vajinismustan kekemeliğe birçok sorunun tedavisinde kullanılmaktadır. Bireyin, kötü olarak tanımladığı anıyla yüzleşmesini ve anıların eskisi kadar rahatsızlık vermemesi esasına dayanmaktadır EMDR terapisi. Francine... »»»
EMDR- GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA TEKNİĞİ Son yıllarda bir çok ülkede yaygın biçimde kullanılmakta olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma) tekniği, Kaliforniyalı bir psikolog olan Francine Shapiro tarafından 1987’de alternatif bir terapi biçimi olarak kullanılmaya başlanmış ve klinik çevrelerde büyük ilgi görmüştür. Bu teknik psikodinamik ve davranışsal yöntemleri özgün bir biçimde birlikte kullanmaktadır ve tüm bu yöntemlerden daha hızlıbiçimde olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Ülkemizde 1999 depreminden sonra travmatik yaşantıları olan çocukların ve yetişkinlerin ... »»»
► Emdr Terapi Nedir? Psk.Tuba GÜR
► Uyku ve Rüyalar Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Emdr Terapisi - Emdr Nedir? Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
► Emdr Nedir? Psk.Belma ZİREKOĞLU
► Beden Dili Bizi Ele Veriyor Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Göz Hareketleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.İlkten ÇETİN, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Dnş.İlker KABA, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
göz hareketleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların göz hareketleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
emdr, emdr nedir, emdr terapisi, göz hareketleri ile terapi, eye movement desensitization and reprocessing, fobi tedavisi, travmatik anı, travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma, ruhsal travma, tssb, travma sonrası stras bozukluğu, emdr tarihçesi, emdr psikoterapisi, acı anıları silmek, travma psikoterapisi, duyarsızlaştırma, özgül fobi, hodofobi, okofobi, olfaktofobi, duloksetin, obsesif, obsesif kompulsif, obsesyon, takıntı, obsesif-kompulsif bozukluk, travmada emdr, bipolar bozuklukta emdr, bipolar bozukluk, depresyon, depresyon tedavisi, depresyonda emdr, emdr ile depresyon, depresyonun tedavisi, emdr uygulamaları, emdr açılımı, emdr etkili mi, emdr mindfulness, emdr faydaları, emdr güvenli yer, emdr göz hareketleri, emdr işe yarar mı, emdr ilk seans, emdr ile ilgili sorular, emdr mucizesi, emdr teknikleri, emdr yapılışı, emdr nasıl uygulanır, emdr terapi, travma sonrası stres bozukluğu, emdr kullanım alanları, kaygı bozukluğunda emdr, emdr tedavisi, psikolojik travma, psikolojik travma tedavisi, psikolojik travma terapisi, travma tedavisi, travma terapisi, travma, kısa süreli terapiler, emdrnin işleyişi, emdr tarihi, francine shapiro, emdr tekniği, uyku, uykunun niteliği, uykunun dönemleri, uyanıklık, bilinç, farkındalık, nrem dönemi, rem dönemi, rüyalar, olağan uyku, aradoksal uyku, rüyasız uyku, faal uyku, rüyalı uyku, uykusuzluk, uyku deneyleri, uyku araştırmaları, derin uyku, hafif uyku, hızlı göz hareketleri, duyarsızlaşma, boşanma travması, deprem travması, emdr uygulaması, emdr araştırmaları, emdr terapisinin süreci, öğrenme biçimleri, görsel öğrenme, işitsel öğrenme, dokunsal öğrenme, ders çalışma, öğrenme, öğrenme tekniği, öğrenme teknikleri, öğrenme biçimi, öğrenme tarzı


09:29
Top