2007'den Bugüne 83,587 Tavsiye, 26,252 Uzman ve 18,649 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Geştalt
Geştalt Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Geştalt Kavramı ile İlgili 11 Makale
► Geştalt'ın İçsel Çatışma Teorisi Psk.Dnş.Doğancan GÖKÇE
Kaygı şu an ve sonrası, burası ve orası arasındaki farktır demiştir Geştaltçılar . Bugünün gerçekliğinden kopup yarın için endişelenmeye başladığımızda kaygı duyarız. Sınavlar , konuşmalar, ya da terapi seansları gibi gelecekte yaşanacak olaylardaki performansımızı düşünmeye başlıyorsak, aslında kaygımız sahne kaygısından başka bir şey değildir. Sınavda nasıl yapacağım? Konuşmam nasıl geçecek?Ya da olacak güzel şeyler için de kaygı yapabiliyoruz; O tatili dört gözle bekliyorum! Bugün ve gelecek arasındaki boşluğu pek çok insan daha tahmin edilebilir bir gelecek yaratmak adına planlanan aktiviteler, birbirini kapatmaya çalışan işler ve sigorta poliçeleriyle kapatmaya çalışırlar. Bu insanlar k... »»»
Davranışçı Yaklaşım Zihinsel ve ruhsal işlevler üzerine çalışan Yapısalcılık, İşlevselcilik ve Psikanaliz akımlarına tepki olarak doğan Davranışçı yaklaşım; ancak gözlemlenebilen davranışların psikolojinin konusu olabileceğini; zihinsel süreçler, bilinç, bilinçdışı ve içsel süreçlerin nesnel olarak incelenemeyeceğini savunarak psikoloji alanında ciddi bir değişiklik yapmışlardır. Tüm davranışların öğrenme ürünü olduğunu savunan Davranışçılar kişilik özelliklerinin de öğrenme sonucu geliştiğini, kişiliğin de tıpkı diğer davranışlar gibi bir davranış örüntüsü olduğunu ve deneyimler sonucu oluştuğunu (Cüceloğlu, 1993) ve Uyaran-Organizma-Tepki şeklinde formüle edilebileceğini iddia ederl... »»»
UYKU uzun yıllardır araştırılan uyku, yaşamın üçte birinin geçtiği bir bilinç ve beden durumudur. Uyku sırasında zihin çevresel uyaranların daha az farkındadır ancak zihinsel etkinlik sürmektedir. Araştırmalar uykunun uyanıklıktan bağımsız, kendi içinde sınırları açıkça belli olan beş dönemden oluştuğunu göstermektedir. Bu uyku dönemlerinden biri REM (Rapid Eye Movement), diğer dördü de Non-REM (Non-rapid eye movement) olarak adlandırılmaktadır (Aslan 2011:5). Şimdi dönemlerin özelliklerine bir bakalım. REM uykusu hızlı göz hareketlerinin izlendiği ve beyin aktivitesinin uyanıklığa benzer bir şekilde yüksek olduğu dönemdir. Bu dönemde uyandırılan bireylerin %80’i rüya gördük... »»»
Geştalt yaklaşımına göre temas hem büyüme ve değişmenin sağlanmasında hem de psikolojik sorunların açıklanmasında önemli bir kavramdır (Daş 2011). Çünkü insan ihtiyaçlarını karşılamak için çevresi ile temas eder, temastan etkilenir ve bu nedenle de organizma ve çevrenin bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Bir ihtiyaç şekle geldiğinde kişi temas için harekete geçer, ihtiyacını karşılar, doyuma ulaşır, geri çekilir ve başka bir ihtiyaç ortaya çıkana kadar beklemede kalır. Bu anlatılan temas ve geri çekilme ritmik bir döngüdür ve döngünün ritmi temas biçimlerine göre şekillenir (Daş 2006:116). Temas Biçimleri Perls ve arkadaşları kişilerarası ilişkilerde kullanılan altı değişik te... »»»
GESTALT TERAPİ Perls tarafından geliştirilen Gestalt Terapi insanların kişisel sorumluluklarını kabul etmeleri ve kendi hayat tarzlarını bulmaları ön koşullarına dayanan varoluşçu bir terapi yaklaşımıdır. Terapide temel amaç yapılan ve yaşanılanların farkındalığıdır.Farkındalık, yaptıklarımızın sorumluluğunu almamızı sağlar. Sorumluluk almak da olaylardaki etkimizi, sürece olan katkımızı görmemizi sağlayarak bize değiştirebilme gücümüzün olduğunu gösterir.Bu farkındalık sayesinde kişi kendini anlayabilecek ve değişebilecektir.Sorumluluk almadığımız durumda ise, olaylar üzerindeki kontrol, değiştirebilme gücümüzü yok sayar ve değiştiremeyeceğimiz diğer insanları, koşulları suçlarız. ... »»»
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Gestalt Psikolojisi - Alan Kuramı Psk.E. Efsun TATAR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Geştalt Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Egemen TUĞRUL, İstanbul
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Prof.Dr.Suzan ÖZER, Ankara , Psikiyatrist
geştalt KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların geştalt KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
içsel çatışma teorisi, içsel çatışma, davranışçı yaklaşım, davranışçı ekol, geştalt yaklaşımı, geştalt ekolü, kişilik, kişilik gelişimi, davranışçılık kişilik, geştalt kişilik, davranışçı yaklaşımda kişilik, geştalt yaklaşımında kişilik, frederick perls, frederick perlse göre kişilik, geştaltçılarda kişilik, geştalt psikolojisinde kişilik, gestalt, rüya çalışmaları, terapide rüya, terapide rüyalar, geştalt rüya kuramı, rüya kuramı, rüya kuramları, psikolojide rüya, psikolojide rüyalar, rüya, rüyalar, rüya nedir, rüya görme sebepleri, rüyaların sebepleri, kabus, kabus görme, kabuslar, yansıtma, temas biçimleri, geştalt terapisinde temas, temas, bitmemiş meseleler, tamamlanmamış işler, zeigarnik etkisi, zeigarnik etkisi kuramı, zeigarnik etkisi nedir, ovsiankina, zeigarnik, gestalt terapi, gestalt terapi nedir, perls, gestalt terapisi, geştalt temas döngüsü, psikoterapi, psikoterapi nedir, psikoterapinin tanımı, emdr terapisi, terapi, terapi çeşitleri, terapi yöntemleri, emdr, emdr nedir, dışavurumcu sanat terapisi, kognitif, kognitif terapi, bilişsel-davranış terapi, bilişsel terapi, diyalektik davranış terapisi, sistematik duyarsızlaştırma terapisi, sorun çözme terapisi, kişiler arasi terapi, oyun terapisi, psikoanaliz, psikodinamik psikoterapi, geştalt terapisi, hipnoterapi, psikodrama, transaksiyonel analiz, sosyal terapi, panik atak belirtileri, boğulma hissi ve nefes alamama, çarpıntı, kalp atışlarının kulaklarda duyulması, kalp hızında artış, göğüste basınç, sol kola yayılan ağrı ya da karıncalanma, terleme, titreme, ürperme ya da sarsılma, beyin kanaması, felç korkusu, baş dönmesi, her an bayılacakmış hissi, bulantı, karın ağrısı, çevreyi veya bedeni değişik algılama, derealizasyon, depersonalizasyon, nöbet sırasında kontrolü kaybetme endişesi, delirme korkusu, çıldırma, ölüm korkusu, bedenin birçok uzvunda hissedilen yanma, uyuşma ve karıncalanma, akciğer ve kalp hastalıkları


02:55
Top