2007'den Bugüne 83,942 Tavsiye, 26,337 Uzman ve 18,770 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Gelişimsel Bozukluk
Gelişimsel Bozukluk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gelişimsel Bozukluk Kavramı ile İlgili 26 Makale
► Yaygın Gelişimsel Bozukluk Meral HASANDAYIOĞLU
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK Genellikle otizm adı ile bilinen yaygın gelişimsel bozukluk, bireyin çevresi ile iletişimi sınırlandırdığı nöro- gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Üç yaşından önce başlayan ve uzun süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Yaygın gelişimsel bozukluk geniş bir yelpaze olarak düşünülürse, yelpazenin içinde yer alan, birbirine benzer belirtileri olsa da karakteristik farklılıklar içeren tanımlamalar vardır. Bunlar ; Asperger sendromu ; sosyal ve duygusal işlevlerde önemli zorluklara yol açan ancak dil ve zihinsel işlevlerde belirgin bir gecikmesi o... »»»
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK BANKOĞLU
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan sosyal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikle kendini belli eden nöro-gelişimsel bir bozulmadır. Otizmin nedenlerine ilişkin farklı görüşler mevcuttur.Genetik yatkınlık, civa, hamilelikte yaşanan sorunlar, çocuğun televizyon karşısında fazla kalması gibi otizmle ilişkili olduğu düşünülen farklı görüşler vardır. Bazı araştırmalar GDO’lu gıdaların genlerde mutasyona yol açtığı ve otizmi tetiklediği yönündedir. Bir başka çalışmada DDT tarım ilacının otizmle ilişkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Ancak hâlâ kesin sebep bilinmemektedir. Otizmli çocuğun gelişimindeki farklılık çoğunlukla ilk 3 yaşta fark e... »»»
Uluslar arası alanda otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Otizm ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. Doğuştan var olabildiği gibi üç yaşına kadar olan dönemde de ortaya çıkabilir. Otizmin nörolojik sebeplerden kaynaklandığı sanılmaktadır ancak bu konuda net bir bilimsel gösterge bulunmamaktadır. Otizm bir ruh hastalığı değildir. Otizmin anne-babaların kişilik özellikleriyle ya da çocuk yetiştirme biçimleriyle ilişkili olmadığı artık bilinmektedir. Otizmin genetik olduğu yönünde bulgular vardır ancak bununla ilgili gen ya da genler çok yakın zamana kadar belirlenmiş değildir. Otizm yaklaşık ... »»»
Otizm, NEDİR üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizm ile ilgili pek çok görüş olmakla beraber kabul edilen tıbbi tanılama kriteri olan DSM-V de iki alt katagoride değerlendirmeye almıştır bunlardan ilki; -Sosyal-İletişimsel Yetersizlikler ikinci sorun alanı ise Tekrarlayıcı ilgiler ve Davranışlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (APA; 2013) 1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler • İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma • Göz kontağı kuramama • Duyguları ifade edememe • Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlan... »»»
Yaygın gelişimsel bozukluk, otistik bozukluk (otizm), çocukluğun dezintegretif bozukluğu, asperger sendromu ve atipik otizm gibi farklı gelişimsel gerilikleri altında toplayan bir terimdir. Bahsedilen gelişimsel bozukluklar sosyal etkileşimde, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinde farklı seviyelerde zorluklara yol açmaktadır. Buna ek olarak tekrar eden davranışlar sıklıkla tanılara eşlik etmektedir. 2013 yılı Mayıs ayında DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayısal el kitabı) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu bahsi geçen diğer tanıları altında toplayan bir şemsiye terim olarak kullanmıştır. Bazı durumlarda tanıya zekâ geriliği, psikomotor bozukluklar, dikkati toplamakla ilgili sıkıntılar ve b... »»»
OPA (Ortam etkinliklerine dayalı paket program sistemi), Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Otizm gibi akranlarından farklı gelişim gösteren çocuklarımız için hazırlanmış bir paket programdır. Program, Özel Eğitim Uzmanı Hacı ŞAHİN tarafından 20 yıllık deneyim süresince oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu süreç içerisinde binlerce çocukta uygulanmıştır. Etkililiği kesinleşmiş bir pratiğe dayan bu etkinlikler, Uygulamalı Davranış Analizi (bazı yerlerde ABA Terapisi olarak da karşınıza çıkabilir) yöntem ve teknikleri doğrultusunda yapılandırılmış çalışmalara dönüştürülmüştür. Davranışsal Yöntem olarak da bilinen Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behavior Analysis - ABA) Yay... »»»
ASPERGER SENDROMU Asberger Sendromu yaklaşık yarım asır önce, Avusturyalı pediyatrist Hans Asberger tarafından ntanımlandı. Asberger, bu durumu 'Çocuklukta Otistik Psikopati' adını verdiği mezuniyet tezinde ele aldı. Ancak, Asberger, otizmi ağır bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlamaktan kaçınmış ve 'pedagojik yöntemlerle düzeltilebilir bir problem' olarak nitelendirmişti. Çünkü Nazi Avusturya'sında yaşıyordu ve ari bir ırk yaratma sev-dasındaki toplumunun 'zihinsel ya da bedensel açıdan sakat' olanları toplama kamplarında yok etme eğiliminde olduğunu biliyordu. Asberger ve psikiyatrist Leo Kanner, toz pembeyle yumuşatılmış ortak çalışmalarında, otizmin iki zıt ucu olduğunu belirtirke... »»»
► Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dr.Genco USTA, Psikiyatrist
► Otizm Nedir? Psk.Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU
► Duyusal Modülasyon Remzi GÜLEÇ
► Zayıf Duysal Bütünlük Fzt.Aymen BALIKÇI
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
► Otizm Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Gelişimsel Bozukluk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Psk.Özlem TOLAN, Diyarbakır
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Kemal COLAY, İzmir
Hanife TETİK, Aydın
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
gelişimsel bozukluk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gelişimsel bozukluk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, otistik bireylerin eğitimi, otizm belirtileri, otistik çocuğun özellikleri, otizmin nedenleri, otizm spektrum bozukluğu, çocuklarda otizm, otizmde oyun terapisi, otizme tavsiyeler, atipik otizm, sendrom, asperger sendromu, zeka geriliği, rett sendromu, disintegratif bozuklugu, otizmin tarihçesi, otizm nedir, otistik, otistik çocuk, otistik çocuklar, adhd, asperger, özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, otizm eğitim programı, çocukluk dönemi, çocukluk döneminde gelişim, yaygın gelişimsel bozukluklar, dezentegratif bozukluk, içe kapanma, otizm tanısı, pdd-nos, gelişim geriliği, autism, dikkat eksikliği, hiperaktive bozukluğu, semantik pragmatik dil bozukluğu, norogelişimsel, norogelişimsel bozukluklar, norogelisimsel bozukluk tanıları, haraket entegrasyonu, gelişimsel yetersizlik, otistik bozukluk, rett, otizmde tedavi, otizmde farkındalık, otistik bebek, otizm eğitimi, evde otizm eğitimi, otizm davranışsal eğitim, zihinsel engelli, gelişimsel gerilik, duyusal, modülasyon, sensory, duyusal bütünleme, duyusal bozukluk, vestibular, proprioseptif, derin duyu, his duyguları, duyusal modülasyon, dokunsal sistem, tactile, proprioseptic, duyusal bütünleme terapisi, konuşma bozukluğu, otizm tedavisi, floortime, floortime yöntemi, çocuk gelişimi, gelişim, duyu gelişimi, motor gelişimi, fizksel gelişim, öğrenme gelişimi, gelişim güçlüğü, büyüme, bebek gelişimi, yürümeye başlama, emeklemeye başlama, gelişim süreci, gelişim evreleri, çocuklarda gelişim, duyu bütünleme, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, sakarlık, beceriksizlik, duyu bütünlüğü, duygu bütünlüğü, duyu bütünleme disfonksiyonu, iletişim problemleri, çocukta otizm, otizm spektrumu, otizmde iletişim, asperer, streotipik, yineleyici, otizmin tanımı


07:15
Top