2007'den Bugüne 90,725 Tavsiye, 27,895 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Gençlik
Gençlik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gençlik Kavramı ile İlgili 108 Makale
► Gençlik ve Bonzai Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
Gündemde konusu sıkça geçen bonzai kullanımı, ülkemizde son yıllarda gençler ve eski esrar kullanıcıları arasında yaygınlaşmaktadır. Diğer maddelerden farklı olarak fiyatının ucuzluğu, tamamen bitkisel olduğu düşüncesi, kimyasal içeriği ve zararlarının tam olarak bilinmemesi gençleri bonzai kullanmaya itmektedir. Bununla birlikte yoksul semtler başta olmak üzere hayatın her alanında bonzai alımı ve satımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun için internet gibi yaygın kullanılan iletişim araçlarından da yararlanılmaktadır. Tüm bunlar gençlerin maddeye ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Bonzai Nedir? Bonzai sentetik bir psikoaktif maddedir. Laboratuvar ortamında üretilen ve tamamen kim... »»»
► Gençlik ve Estetik Prof.Dr.Mesut ÖZCAN, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
GENÇLİK VE ESTETİK Son yıllarda estetik operasyon talep etme yaşında bir düşme gözleniyor mu? Gerçekten öyle. Estetik operasyon isteme yaşı günden güne düşüyor. Gençlerin kendilerini içgüdüsel anlamda bir cinsel obje olarak algılama yaşlarının giderek düşmekte olduğunu belirgin şekilde gözlüyoruz. Artık daha küçük yaşlarda bile kendilerini cinsel kimlikleriyle tanımlıyorlar. Erken yaşlarda kız çocukları daha çekici, erkek çocukları daha etkileyici olmak istiyorlar. Bu durum daha erken yaşta estetik operasyon talebini doğuruyor. Peki sizce bunun nedenleri nelerdir? Erken yaşta estetik operasyon isteğini kamçılayan bir başka etmen ise, çocuğun çevresindeki arkadaşlarının acımasız... »»»
► Madde Bağımlılığı ve Gençlik Psk.Melek SARIÇİÇEK
Alkol ve madde bağımlılığı, çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Tıbbi tedavi gerekliliklerinden psikolojik ve sosyal potansiyellerine, aile yapılanması ve kültür değerlerinden uluslararası uyuşturucu odaklarına ve bunlara karşı geliştiren politikalara kadar birçok parametreyi kapsamaktadır. Çok yönlü ele alınacak ve çok yönlü mücadele edilecek bir global sorun olan madde bağımlılığı, bireyleri aileleri toplumları olumsuz etkilemekte yeni nesilleri ve toplum hayatını tehdit etmektedir. Madde bağımlılığı bir beyin hastalığıdır ve bir şekilde bu bağımlılık sarmalına düşen kişiyi içindeki derin boşluklardan yakalayarak istila eder. Bir kez bu gizemli bahçeyi adımlayan genç bireyler... »»»
Gençlik Dönemi ve Sorunları İnsan yaşamının en güzel, en güçlü ve umutlu dönemi olan gençlik dönemi aynı zamanda kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilmektedir. Aslında her değişim bir durumdan ötekine geçiş ile eski alışkanlıklardan sıyrılıp, yeni koşullara uyma zorunluluğu getirdiğinden, kendine göre bir zorluk taşımakta, dolayısıyla bir kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilmektedir. Gençlik dönemi bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik olgunluğa erişmesinin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, insan hayatının oldukça önemli bir dönemidir. Dünya Sağlık Örgütü, 10–19 yaşlarını ergenlik dönemi, 15–24 yaşlarını, gençlik dönemi olarak belir... »»»
* GENÇLİK DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ * 1- FİZİKSEL GELİŞİM Ergenlik dönemi her insanın kaçınılmaz olarak yaşadığı önemli geçiş periyodudur.Bu dönemde beden oranlarında hızlı ve önemli değişimler olur.Birincil ve ikincil cinsel özellikler gelişir yüz değişir. Sivilceler olabilir.Erkek çocuklarda yetişkin ve çocuk sesi arasında gidiş-gelişler olur.Ses çatallaşır.Bu değişimler öyle hızlı olur ki; ergen bundan ürkebilir,uyum sağlamakta zorlanabilir.”Bende garip bir şeyler oluyor, sadece bedenimin zorlanabilir değil,fakat içerde geçenler de garip ve ürkütücü” diye ifade edenler olmaktadır.Bazen bedeni ona yabancı ve garip görünür.Bu nedenle hareket ihtiyacı, bedenin dayanıklılık sınırlar... »»»
ŞARLATANLAR Şarlatan kelimesi, Latince Ciarlare, İtalyanca Ciarlatano : abartmalı şekilde söylemek , boşboğazlık , çoçoronluk etmek , karşısındakini bastıracak şekilde yüksek sesle konuşmak demektir. Şarlatan kelimesi Latince Ciarlare kelimesinden türemedir. 18. yüzyılda yaşamış Fransız Bilim Adamı Chevalier de JOUCOURT, Şarlatanlar için ’’ Eğitim görmemiş, prensip sahibi olmayan, hiç bir Üniversiteden Diploma almamış, güya edindikleri sırları her yere ve her şeye uygulayarak Tıp – Tababet ile uğraşan insanlardır ” diye tanımlamıştır. LAROUSSE Sözlüğü ise Şarlatan için ” Şarlatan halkın güvenini işleten bir yalancıdır, şarlatan meydanlarda hile ve aldatma ile iddiala... »»»
ERGENLİK ÖZELLİKLERİ & AİLE VE GENÇ ARASINDA DOĞRU İLİŞKİLER NASIL KURULUR? Aileler, çocukları sanki hiç büyümeyecekmiş gibi düşünürler. Zaman o kadar hızla geçer ki dünün bebeği bugün genç olmuş. İhtiyaçlarını büyük ölçüde kendisi karşılayabiliyor ve sizlere pek gereksinimi olmuyor. Dışarıdan bakıldığında genç,böyle bir görüntü çiziyor. Gençlik çağı, ön ergenlikle başlayıp, ergenlik dönemini de ,içine alarak yetişkinliğe kadar devam eden bir süreç. Gençte, bu dönemleri yaşarken vücudunda birtakım değişiklikler olmaktadır. Genç bu değişimlere uyum sağlamaya çalışmakta, çocuk olan bedeni yetişkin olmaya doğru hazırlanmaktadır. Cinsiyet özellikleri kendini belirginleşmekte, hormonlar fiz... »»»
CİNSEL KİMLİK NEDİR VE NASIL ŞEKİLLENİR Biyolojik Cinsiyet ; Bir insanın erkek ya da dişi olmasıdır. Doğduğumuz andaki ilk belirlenen biyolojik cinsiyetimizdir. Cinsel Kimlik; Bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir eşeylik içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. Erkeğin kendini erkek olarak algılaması, kabullenmesi, güdü, duygu ve davranışlarında dişiye doğru yönelişi, normal denebilecek bir cinsel benlik duygusunun kişiye yerleşmiş olduğunu ve erkek cinsel kimliğinin varlığını gösterir. Cinsel kimlik, bir kişinin kendini erkeklik ya da dişilikle özdeşleştirmesidir. Money ve çalışma arkadaşlarına göre cinsel kimlik, özellikle ken... »»»
GELİŞİMİN FIRTINALI DÖNEMİ ERGENLİK Ergenlik dönemi, gelişimin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönleri ile en hızlı olduğu dönemdir. Kızlarda 11-12 yaşlarında, erkeklerde ise biraz daha geç, 13-14 yaşlarında, başlayabilir. Ergenliğin bitişi ise her toplumda, her kültürde farklı olur. Bu dönem normal şartlarda bir uyum dönemidir. Ergen, kendisinde olan bu hızlı değişikliklere uyum sağlayabilme çabasındadır. Ergende görülen belirtilerin çoğu normal ergenin gelişimsel çatışmalarının sonucudur. Bu nedenle, normalle patolojinin ayırt edilmesinin en güç olduğu dönemdir. Ergenlik insanın içinde fırtınaların koptuğu, sosyal, psikolojik, fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı gelecek... »»»
ERGEN VE AŞK Ergenlik kendini arama ve bulmaya çalışma sürecidir. Ergenin benlik arayışında cinsel kimlik oluşumu çok önemlidir. Çocuklar erkeklik ve kadınlığa adım atarlar. Hormonlardaki değişimler bedene yansır. Üremek için gerekli bedensel olgunluğa ulaşmalarına karşın, cinsellik ve aşk gibi konularda merak, arayış ve karmaşa içindedirler. Ergene göre aşk coşku yığını, karmaşık bir duygudur. Sevecenlik, bağlılık, birlikte olmak, sevmek ve sevilmek isteği genci heyecanlandırır. Ergenlik keşif ve ilk yürek çarpıntılarının çağıdır. Bir sınıf arkadaşına yönelik tutku ya da ulaşılması zor bir sanatçıya duyulan platonik aşk ergeni altüst edebilir. Ergenlik aynı zamanda insanın kendisi... »»»
İnsan olarak, hayatımızı değişik gelişimsel süreçlerden geçerek tamamlarız. Yenidoğan, bebeklik, erken çocukluk, okul, ergenlik, gençlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık gibi adlandırarak geçiririz. Her geçirdiğimiz dönemde vücudumuz, fiziksel, psikomotor, bilişsel, dil, duygusal olarak değişikliklere uğrar. Tıpkı, ipek böceklerinin değişim süreçleri gibi. Kurbağaların önce balığa benzeyip sonra kurbağa görüntülerine bürünmeleri gibi. Yetişkinler olarak, hepimiz kurulmuş bu düzendeki değişiklikleri yaşadık. Ancak, o dönemlerde neler yaşamıştık? Unuttuk. Şimdi, çocuğumuz gözle görülür şekilde yetişkinliğe adım atıyor. Ancak, acaba kendisi memnun mu bu hızlı değişimden? Yeni vücu... »»»
( Anne-Baba-Genç ) NEDEN ÇATIŞIYORSUNUZ ? Anne ve babalar, çocuklarının günün birinde genç olacağını hayal ederek onu büyütürler. Belki de çocukluğun hayatın koşmacası içinde bu kadar çabuk geçipte gençlik çağının geldiğini farkedemezler. Bakıyorlar ki, onların ÇOCUK dediği genç, söz dinlemek istemiyor, kendisine göre doğru olanların peşinde... Gençlik çağında anne ve babalar çocuklarının arkadaş çevreleri için endişe duyarlar. Artık çocukları genç olmuş ve daha çok aile dışında ve arkadaşları ile zaman geçirmek istiyor. Ailede en çok duyulan ses iyi arkadaş ve kötü arkadaş kavramlarıdır. Çocukluk çağında aile ve çevre etkileriyle iyi bir kişilik oturtulduysa fazlaca bir sorun yaşanm... »»»
Yavrular süt emme döneminde hastalıklara karşı doğal olarak korunurlar. Bu korunma anne sütündeki bir takım bağışıklık maddelerinden kaynaklanmadır.Halk arasında AĞIZ SÜTÜ de olarak bilinen klostrum içeriğindeki imminoglobülünlerle (bağışıklık maddeleri) sayesinde ölümcül birçok hastalığa karşı tam bir koruma sağlar. Kedi ve köpek yavruları yaklaşık 45-55 gün arasında süt emmeyi bırakırlar.Viral aşılara bu dönemi takiben başlanır.Çünkü,yavru hastalıklara karşı savunmasızdır.Ana sütünden kaynaklanan o doğal koruma kalkanı ortadan kalkmıştır.Aşılamanın önemi burada başlıyor. Aşılamaya başlanmadan önce,yavrunun iç parazitlerden arınmış olması gereklidir.Genellikle kist aşısı ifadesi kullanıl... »»»
► Gençlik Dönemi Sorunları Tülin KUŞGÖZOĞLU
► Geçmişten Günümüze Gençlik… Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Gençlik İçin Umudun Önemi Dr.Müberra YENİŞAR, Tıp Doktoru
► Kendi Kanınızla Gençleşmenizi Sağlayan Gençlik Serumu Prp Anti-Aging Dr.Betül Zeynep ŞENGÖR, Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Esra BÜYÜKKURT
► Cilt Bakımı ve Güzellik Uygulamaları Doç.Dr.Süleyman TAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Bağımlılık Sarmalı ve Mücadele Stratejileri Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, Ürolog
► Okul Çağında Beslenmenin Önemi? Dyt.Fatma Merve KALELİOĞLU
► Ergenlerin Yaşam Doyumunun İncelenmesi Dr.Psk.Dnş.İlker KABA
► Otizm Nedir, Ne Değildir? Psk.Esra ERDOĞAN
► Ergen ve Aşk Psk.Nurhayat DİRİK
► Gençlere Özgürlük Ama Nereye Kadar? Psk.Dnş.Fatih UYUMAZ
► ''genç'' İntiharlar Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Genç Olmak Psk.Özlem AKKEL
► Karşı Kıyada Kalanlar Psk.Ahmet YILMAZ
► Teknoloji Hayatımızın Neresinde?? Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► Gençlerde Depresyon ve İntihar Girişimleri Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Cinsel Eğitim Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
► Ergenlik Dönemi ve Öfke Psk.Dnş.Hicran KAYNAK
► Ergenlik Dönemi ve Psikososyal Özellikleri Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Ergenlik Döneminde İntihar Psk.Kamil ERTEKİN
► Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Dr.Ayşe BARUTÇU, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Ergenlikte Depresyon Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Depresyon Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Ergenlikte Öfke Meral HASANDAYIOĞLU
► Gençlerde Depresyona Bakış Psk.Merve MAMACI
► Ergenlik Psikolojisi ve Problemleri Psk.Özlem DEMİRCİ
► Ergen Astım Hastalarında Tehlike: Astım - Alkol - İlaç Etkileşimi Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Ergenlik Dönemi ve Arkadaşlık Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Ergenlik Döneminde Beslenme Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Psikolojide Bağlanma Kuramı Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Çekingen Çocuklar Psk.Murat BİLİM
► Ergenlikte Mazoşizm Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Çocuk ve Ergenlerde Sağlıklı Beslenme Dyt.E. Damla ÇIRACIOĞLU
► Duygu ve Ergen Psk.Dnş.Şafak UZUN
► Şimdiki Aklım Olsaydı Psk.Serap DUYGULU
► Gençlikte Aileyle Yaşanan Sorunlar Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
► Gençlerde Asilik ve Anne Babalar Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
► Ergenlerde Madde Kullanımı Psk.Nadire GÜNAK
► Ergenlik Dönemi ve Yaşanan Sorunlar Psk.Bahattin GÖKTAN
► Ergenlerle İletişim Psk.Nezahat BEDİR
► Çocukluk ve Ergenlik Çağı Kanserleri Prof.Dr.Rejin KEBUDİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Gençlik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Öznur SİMAV, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Dr.Psk.Dnş.İlker KABA, İçel (Mersin)
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Doç.Op.Dr.Süleyman TAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Rejin KEBUDİ, İstanbul , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Ayşe PINARBAŞI, Antalya , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Psk.Engin EKER, İstanbul
Dr.Betül Zeynep ŞENGÖR, İstanbul , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Jale YÜKSEK, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dr.Özgül AKDEMİR ERDEM, Bursa , Tıp Doktoru
Dyt.Aylin SAYAN, Eskişehir
Dr.Turgay MEHMETBEYLİ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Mehmet ÇELİK, Antalya , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Elif Seda KESKİN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Leyla BENKURT ALKAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Op.Dr.Ayşe BARUTÇU, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Fatih GÜVEN, Kastamonu , Tıp Doktoru
Dr.Adil ZORLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Sabir HASANOV, Ankara , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
gençlik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gençlik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bonzai, bonzai kullanımı, madde kullanımı, uyuşturucu, madde bağımlılığı, bonzai zararları, bonzai tehlikesi, bonzai tedavisi, gençken estetik, gençlerde estetik, gençlikte estetik, estetik yaşı, gençlerde madde bağımlılığı, gençlikte madde bağımlılığı, gençlikte bağımlılık, genç, gençlik dönemi, gençlik sorunları, gençlik dönemi sorunları, gençlikte sorunlar, gençler, gençlerin sorunları, gençlik nedir, gençliğin tanımı, genç kimdir, gençlik döneminin özellikleri, bağımlılık, ergenlik, ergenlik sorunları, cinsel kimlik, aile, aile ve genç, umut, umudun önemi, gençlerde umut, gençler için umut, gençlikte beslenme, gençlerde yeme bozuklukları, gençlerde beslenme, teknoloji bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı, bağımlı gençlik, parvo, köpeklerde parvo, köpekte parvo, köpek kanlı ishal, köpekte kanlı ishal, köpeklerde kanlı ishal, kanlı ishal hastalığı, köpek hastalıkları, parvovirüs, parvovirus, parvoviral enteritis, köpek gençlik hastalığı, köpeklerde gençlik hastalığı, köpek distemper, köpekte distemper, distemper hastalığı, gençlik hastalığı tedavisi, parvo tedavisi, kanlı ishal tedavisi, köpekte ishal, köpekte titreme, köpekte kusma, köpekte gençlik hastalığı, gençlik hastalığı, distemper virüsü, ilaç kullanımı, hiperaktivite, hiperaktivitede ilaç kullanımı, bilgisayar, internet, bilgisayarın tehlikeleri, internetin tehlikeleri, sanal tehlike, sanal tehlikeler, sanal bağımlılık, kedi gençlik hastalığı, feline panleukopenia, feline distemper, feline infeksiyöz enteritis, kedi ateşi, kedi typhoid, feline ataxia ya da incoordination, yüksek ateş, beyaz kan hücrelerinde(wbc), savunma hücrelerinde azalma, kusma, ishal, anoreksi ve halsizlik, ölüm, karma aşı, intestinal yıkımlanma, seconder bacteremia, endotoksemi, karında ağrı, şiddetli depresyon, normalin altında vücut ısısı, dehidrasyon, abdominal ağrı


09:13
Top