2007'den Bugüne 81,937 Tavsiye, 25,989 Uzman ve 18,188 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Hiper
Hiper Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Hiper Kavramı ile İlgili 160 Makale
Hiperseksüalite kişinin cinselliğini bağımlılık gibi yaşaması. Bağımlılık düzeyinde yaşadığı cinsellik yüzünden yaşamının aile, evlilik, iş, kişisel gelişim gibi alanlarının ihmal edilmesi ve bir bağımlılık gibi yaşadığı cinselliği azaltmak, durdurmak istese bile bunun önüne geçememesi ile karakterize olan bir durumdur. Geçmiş yıllarda çok fazla rastlanmayan üzerinde fazla düşünülüp tartışılmayan hiperseksüalitenin giderek artma eğilimi göstermesi nedeni ile ilgili uzmanların dikkatini çeker hale gelmiştir. Yaşanan teknoloji çağı insan doğa, insan teknoloji çelişkisini giderek artırarak insanın doğaya, insanın insana en önemlisi de insanın kendine yabancılaşma sorununu da... »»»
Çok Değerli Okuyucularım, 2008 ve 2012 yıllarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi’ ni uyguladığım örneklemden (Sorunlu çocuklarımızdan) elde edilen verilerin sonuçlarının değerlen dirilmesi sonucu; tespit edilen sorun türlerine “Dürtüsel Davranışlar, Dikkat Eksikliği ve Dağınıklığı, Ataklık ve Hiper Aktivite.” uygun her sorun için nasıl bir eğitim ve düzeltme yöntemi uygulanması gerektiği konusunda deneyimlerim doğrultusunda yaptığım uygulama çalışmalarını dikkate alarak, bu makaleyi hazırlamış bulunuyorum. Değerli PDR ve Sınıf Öğretmenleri, Eğitimci Arkadaşlar ve Değerli Anne-Babalar… DEHB’ li Çocuklar için DEHB, DÜZELTME YOLLARI... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), günümüzde fazla hareketli olan çocuklara veya dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklara basitçe konulan bir etiket gibi olmuştur. DEHB kısaca çocuğun yaşına uygun olmayan bir biçimde ve içinde yer aldığı ortama uygun olmayan şekilde aşırı hareketliliği veya dikkat dağınıklığı olarak tanımlanabilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bazı kişilerde hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite(aşırı hareketlilik) bir arada görülürken bazı durumlarda hiperaktivite ön plandayken bazı durumlarda da dikkat eksikliği ön planda olabilir. Tanı koymak için ikisinin bir arada ön planda olması gerekmez. DEHB, okul çağı çocuklarında en sık... »»»
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tam sebebi bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörlerin etkileriyle meydana gelen nöropsikiyatrik bir bozukluktur.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite farklı olgulardır. Birlikte görülebileceği gibi sadece biri de gözlenebilir.Çocuklarda,ergenlerde ve yetişkinlerde görülebilir. DEHB yaşayan bireylerde temelde üç belirti bariz şekilde gözlemlenebilir. Bunlar;aşırı hareketlilik,dikkatsizlik ve dürtüselliktir.Böyle bakıldığında çocuk için evde,okulda,sosyal ortamlarda uyum problemleri ortaya çıkaran ve hayatı zorlaştıran bir durumdur.Ayrıca anne-babalar da bu durumdan oldukça etkilenmektedirler. Evdeki yaşamın huzursuzluğu,bir çözüm bulamamak,sü... »»»
HİPERSEKSÜALİTE-SATİRİASİS (Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk) Cinsel yaşamda istekli olmak, her daim arzulu bir davranış olarak düşünülse de, aşırı istekli olmak bazen beraberinde sorunlara da neden olabiliyor. Bu sorunlardan biri de, dünyada yeni kabul edilen tanımlamalardan biri olan hiperseksüalite. Cinsel fantezi ve dürtüler ve cinsel davranışları planlama ve uygulamaya yönelik aşırı zaman harcamak, Hoşa gitmeyen duygu durumlarına (örn: Kaygı, depresyon, sıkıntı…) tepki olarak tekrarlayan biçimde cinsel fantezi, dürtü ve davranışlara yönelmek, Strese yol açan gelişmelere tepki olarak tekrarlı bir biçimde cinsel fantezi, dürtü ve davranışlara yönelmek, Bu cinsel fantezi, dürtü ve ... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluktur Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu tanısının konulabilmesi için: belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, en az 6 aydan beri devam ediyor olması,ve hem okulda hem de evde sürüyor olması gerekir. Dikkat eksikliği Hiperaktivite bozukluğu tanısı,çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde uzman bir ekip tarafından konur. ▪ Nasıl meydana geldiğine dair yapılan araştırmalar kesin sonuçlara ulaşmamış olmasına karşın kalıtımın en büyük etken olduğu görülmüştür. Hamilelik döneminde alkol ve sigara kullanımı DEHB’İN ... »»»
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bir sorun gibi durabilir ama aslında fırsata çevrilebilecek hatta bu durumdan fazlasıyla yararlanıp daha çok fayda sağlanacak bir durum haline gelebilecek bir sorundur. Dehb’in yeterince tanınıp anlaşılması ve uygun yöntemlerin kullanılmasıyla bu mümkündür. Şimdi kısaca Dehb’i tanıyalım nedir. Çocukluk çağının en sık görülen rahatsızlıklarından olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri ya... »»»
ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocukluk çağının en önemli sorunlarının başında gelir. Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri aşırı hareketli olma, dürtüsellik ve dikkat eksikliği olarak kendini göstermektedir. Bu özellikleri birçok çocuk sergileyebilir fakat DEHB (Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)’yi bunlardan ayıran belli başlı özellikler vardır. DEHB’de bu belirtilerin en azından 6 ay sürmüş olması, çocuğun okul ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesi/engellemesi gerekir. Aşırı hareketlilik, dürtüsellik DEHB sebebiyle ilkokul çağındaki çocuklar ve ergenler akademik anlamda da ... »»»
ÖZEL SYSTEMA CARDIOVASCULARE – ÖZEL SYSTEMA CIRCULATORIUM – ÖZEL KALP – ÖZEL DAMAR VE DOLAŞIM SİSTEMİ İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması Dolaşım sistemi - Systema vasorum ile olmaktadır. Dolaşım sistemi - Systema vasorum – Angiologia, emme basma tulumba tarzında çalışan Kalp - Cor, kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, s... »»»
Neurofeedback, kişinin beynin işlevini doğrudan etkilemek için kendilerini eğitmesine yardımcı olan nispeten yeni bir biofeedback tekniğidir. Doğada bilim-kurgu gibi görünse de, aslında özel olarak eğitilmiş psikoterapistlerin uyguladığı saygın ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir tekniktir. Neurofeedback, aynı zamanda EEG biofeedback olarak da bilinir. Adından da anlaşılacağı üzere, neurofeedback bir kişiye beyinleri, özellikle beyin dalgaları hakkında geri bildirim sağlayarak çalışır. Buna, "kendi kendini düzenleme" denir; çünkü birey, kendi gerçek beyin dalgası düzenlerini, ilaçlar ya da ek terapi olmadan kendi başına nasıl düzenleyeceğini öğrenir. Bir neurofeedback tedavi oturumu genelli... »»»
Hiperaktivite yani ’ aşırı hareketlilik’ dediğimiz zaman ailelerin aklına iyi veya kötü bir sürü şey gelebilir ki çevremize baktığımız amanda çocuk veya yetişkin olarak çok hareketli insanları son zamanlarda çok daha fazla görebilir hale geldik. Bunların hepsine hiperaktivite diyebilirmiyiz? Ya da her hareketli çocuk hiperaktif çocuk mudur? Son yıllarda ailelerin çok korktukları bir durum haline gelen hiperaktiviteyi bir bozukluk olarak görmemiz onun korkulacak bir davranış olarak görmemize de neden olmaktadır Ancak ailelerin ve toplumun şunu idrak etmesi gerekir ki hiperaktiviteyi bir bozukluk olarak değil bir farklılık olarak görürsek hem buna yaklaşımımız açısından hem de bununla b... »»»
DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE Dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla karakterize olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır. Tedavi edildiği zaman sağlanan belirgin düzelme, tedavi edilmediğinde psikiyatrik ve sosyal sorunlara yol açmaktadır. Dikkat dağınıklığı öğrenmede en temel unsurlardan biri olan konsantrasyon ile yakından ilgilidir. Çocukların bir konu ya da durum üzerinde yeteri kadar odaklanamaması ile açıklanabilir. Dikkat dağınıklığı bir dikkat sorunudur. Kendini kontrol etmedeki zayıflıktan kaynaklanır. Nörolojik temelli olup çocuklar, gençler ve hatta yet... »»»
HORMONLAR VE GÖREVLERİ HORMON : Hormon kelimesi Latince Harmao – uyarıyorum kelimesinden gelmektedir. Hormon kelimesi uyarmak, harekete geçirmek anlamlarına gelmektedir. Vücutta özel bezler tarafından üretilip kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları organ ve dokularda fonksiyon düzenleyici olarak çok düşük miktarları ile görev yapan organik bileşiklere uyaran anlamına gelen hormon denir. Hormonlar, çok az miktarları ile etki etmeleri ve biyolojik katalizör gibi davranmaları nedeniyle enzimlere çok benzemekle beraber bazı yönlerden farklıdırlar. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz. 1.Hormonlar etki gösterdikleri organdan başka bir organda sentezlenirler. 2.Hormonlar kullan... »»»
ERKEN KEŞİF HAYAT KURTARIR!.. Nedir bu DEHB? Dikkat Eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur efendim. Her ders çalışmayan çocuğa ‘dikkati dağınık’, her hareketli çocuğa ‘hiperaktif’ denilmemesi gerekliliğidir mesela. Çocuğun kendisini durduramamasına neden olan dürtülerinin var olduğu,bünyesinin bu sistemle çalıştığının kabulünü gerektirir öncelikle. Çünkü beyninin uçuşan düşünceler eşliğinde ona ‘durma’,’aklına ne geliyorsa yap’,’koş’ gibi emirler verdiği verdiği bir hastalıktır Beyninin ön lobundaki iki nörotrasmiterin sinyal zayıflığı/bozukluğu ile ilişkili olduğu yapılan araştırmalar sonucu bulunmuştur. Ailelerden şu ifadeleri duyuyorum; Ama kendini bir tek derse vermiyor H... »»»
Çocuklarda sözel ifadelerle kendini anlatma becerisinin yeteri kadar gelişmemiş olmasından dolayı psikolojik kaynaklı olabileceği düşünülen sorunları tespit etmek bir yetişkine nazaran oldukça zordur. Hele de birbirini tetikleyen rahatsızlıklar söz konusu olduğunda esas nedeni belirlemek çocuk danışanlar için daha da zorlaşmaktadır. Çocukluk çağının en yaygın sorunlarından olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair belirtiler pek çok çocukta günümüzde yaygın olarak gözlenmektedir. Bunların bir kısmı gerçek bir hiperaktivite bozukluğunu tanımlarken bir kısmı ise alttaki başka bir psikolojik sorunun habercisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl mı? Bunu psikoloji dışındaki bir ... »»»
Son yıllarda özellikle apartman yaşamının yaygınlaşması,çocukların hareket alanlarının azalması sonucu daha görünür hale gelen bu sorun aslında metbolizmanın hızlı çalışması sonucu ortaya çıkan yoğun enerjinin ortaya çıkardığı bir aşırı ve kontrolsüz hareketlilik halidir.Bilimsel olarak "basal metabolizmanın hızlı çalışması sonucu ortaya çıkan aşırı ve kontrolsüz hareketlilğe HİPERAKTİVİTE denilmektedir.Çoğunlukla erkek çocuklarında görülen bu sorun psikolojik,sosyal ve eğitimsel gelişim süreçlerini olumsuz etkileme potansiyeline sahip ciddi bir sorundur ve ciddiye alınmalıdır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki hiperaktivite vücudun hücre yapısından kaynaklanan,fiziksel ve davranışsal yansı... »»»
YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Çocukluk çağı hastalığı olduğu ve çocukluk döneminin bitmesiyle belirtilerinin kaybolduğuna inanılan DEHB, dikkati sürdürmede yetersizlik, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik ile kendini gösterir. Yetişkinlerde, DEHB belirtileri dikkatsizlik, huzursuzluk, duygulanımda değişiklik, organize olamama, strese duyarlılık, impulsivite ve hiperaktivite gibi belirtilerin olduğu karmaşık düzensiz bir yaşam tarzı olarak kendini gösterir. Çocukluktaki amaçsız hareketlilik, huzursuzluk hissi erişkinde amacı olan bir hareketliliğe dönüşebilir. Çocukken amaçsızca defalarca tırmanan, koşan bir çocuk büyüdüğünde sadece aktif görevlerde başarılı ol... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) Nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu günümüzde en sık duyduğumuz fakat hakkında çok da doğru şeyler bilmediğimiz bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bütün çocuklarda görülebilmekle birlikte kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında daha sık görülmektedir.Genellikle erkek çocuklarında hiperaktivite yani aşırı hareketlilik hali daha sık görülürken kız çocuklarında dikkat eksikliği daha yoğun görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle okul yaşlarında fark edilir fakat tanı alabilecek düzeyde olması için daha erken yaşlarda belirtilerini göstermesi gerekir.Yapılan araştırma... »»»
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu temelinde dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik içeren, genellikle 7 yaşından önce başlayan, erişkinlikte de devam edebilen, sebebi konusunda net bir bilgi olmasa da genetik sebeplerin üzerinde durulan, psikolojik sebeplerin de etki ettiği bir bozukluktur. Üç ana bozukluk alanı içerir: dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. Tanı konulması için belirtilerin en az 6 aydan beri sürüyor ve birden fazla alanda (ev, okul..gibi) olması gerekir. Dikkat eksikliği dendiğinde dikkat ve konsantrasyon gereken işlerdeki başarısızlıktan söz edilebilir. Aileler genellikle ev ödevi gibi... »»»
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Rümeysa Selma KORKUT
► Plazmakinetik Prostat Ameliyatı Dr.Levent TÜRK, Ürolog
► Seks Bağımlılığı Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Mustafa ERKAN, Psikiyatrist
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Gökçenur GÖDEK
► Çocuğum Hiperaktif (Mi?) Uzm.Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Dyt.Ayşegül YILMAZ
► Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları Uzm.Psk.Dnş.Azize Gül OZAN
► Hiperaktif Çocuklarda Beslenme Dyt.Gülen AKBOYAR
► Memenin Hipertrofisi (Meme Büyümesi) Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Gebelikte Hipertansiyon Dr.Şule AYDIN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Köpeklerde Cushing’s Hastalığı Vet.Hek.Naile KARAGÖZ GÜRAL
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri Yrd.Doç.Dr. Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Ablasyo Plasenta: Normotansif ve Hipertansif Hastalarda Maternal ve Perinatal Analiz Sonuçları Dr.Vedat Erkan DAYICIOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Gebelik Nedenli Hipertansiyon Olgularında Glikoz İntoleransı Dr.Vedat Erkan DAYICIOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Kolesterol,ldl,hdl ve Trigliserid Dosyası Dyt.Zeynep Işıl KÜÇÜKGÖNCÜ
► Hipertansiyon Nedir ? Beslenme Tedavisi Nasıl Olur ? Dyt.Zeynep Işıl KÜÇÜKGÖNCÜ
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Uzm.Psk.Ayşegül COŞKUN
► Çocuklarda Göz Sağlığı Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, Göz Doktoru
► Hiperandrojenemi Nedir (Kıllanmada Artış) Prof.Dr.Ercan Mustafa AYGEN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Hiperaktivite Nedir? Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Dikkat mi Anksiyete (Kaygı) mi? Psk.Cemile AKDAĞ ÇEBİ
► Dikkat Eksikliği Nedir, Ne Değildir? Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Polikistik Over Sendromu ve Beslenme Dyt.Nagihan KIRCALI
► Yetişkinlik Döneminde Dehb Uzm.Psk.Sinem MALKOÇ
► Kalsiyum Yüksekliği ve Hiperparatiroidi Dr.Nail BAMBUL, İç Hastalıkları Uzmanı
► Hipnotik Fenomenler Uzm.Psk.Alpaslan KESKİN
► Çocuklarda Uyku Düzeni Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Refraktif Cerrahi ( Lazer Göz Ameliyatı) Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, Göz Doktoru
► Gebelik ve Troid , Gebelikte İyod Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi) Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Dikkat Dağınıklığı Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Uzm.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Sık Rastlanan Adrenal Sorunlar Prof.Dr.M.Sait GÖNEN, Endokrinoloji Uzmanı
► Paratiroid Hastalıkları (Hiperkalsemi ve Adenomlar) Prof.Dr.Gülüm ALTACA, Genel Cerrah
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Uzm.Psk.Aygün Tuçe ATAŞ
► Beyin Hipertansiyonu Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Genco USTA, Psikiyatrist
► Kadınlarda Genital Bölge Estetiği Dr.Deniz KÖK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Atom Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, Nükleer Tıp Uzmanı
► Atom Tedavisi Kısırlık ve Kansere Neden Olur mu? Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, Nükleer Tıp Uzmanı
► Uyku Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Nörolog
► Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Dr.Burhan BURHANOĞLU, Psikiyatrist
► Öğrenme Güçlüğü Aydın ALEGÖZ
► Hipertansiyon Hastalığı ve Beslenme Dyt.Reyhan YÖRÜMEZ
► Gebelik ve Hipertansiyon Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Sinir Sistemi Hastalıklarında Beslenme Uzm.Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Aşırı Terleme (Hiperhidrozis) Doç.Dr.Kenan Can CEYLAN, Göğüs Cerrahisi Uzmanı
► Çocuğum ve Dehb'si Psk.Canan SAYIOĞLU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Hiper Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Meltem OK Fotoğraf
Uzm.Psk.Meltem OK
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi22 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (22) - Videolar - İletişim Bilgileri
Fethi TURAN Fotoğraf
Doç.Dr.Fethi TURAN
İstanbul
Doktor "Ruh sağlığı ve hastalıkları - Psikiyatri"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi5 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Ülkü SARPKAYA Fotoğraf
Dr.Ülkü SARPKAYA
İstanbul
Doktor "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (3) - Videolar (5) - İletişim Bilgileri
Dyt.Aslı TUFAN, Kocaeli
Güldane KAVGACI, İstanbul
Dr.Psk.Sevil YAVUZ, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Meltem KIRMIZI, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Taner TOKUÇCU, İçel (Mersin)
Psk.Oktay KORKMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Meltem OK, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Doç.Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ülkü SARPKAYA, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Dyt.Sinem KOLBAKIR, İstanbul
Dyt.Ferin BATMAN, İstanbul
Uzm.Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Canan AKSOY, İstanbul
Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Veli DERİN, İzmir
Dr.Kamil TUZGÖL, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dyt.Eylem ERDEM, İstanbul
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Dyt.Güler ENGİN, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Dyt.Zülal YALÇIN, İstanbul
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ömer Taşkın YÜCEL, Ankara , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Psk.Güney RASLAYAN, Balıkesir
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Selvi AKMAN, İstanbul
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Op.Dr.Atilla ŞENGÖR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şule AYDIN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Kasım ALTINTAŞ, Bursa , Akupunktur Hekimi
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Dyt.Burcu ÖZKAN, Tekirdağ
Dr.Başak BİNGÖL, İzmir , Akupunktur Hekimi
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Cevher SÖNMEZ, Diyarbakır
Nurullah DEMİR, İstanbul
Op.Dr.Hüseyin SOYDEMİR, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Farşid FARŞİDFAR, Adana , Kardiyolog
Fzt.Eda UZUN, İstanbul
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Psk.Seçil YİKAR, İstanbul
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Şenay YILMAZ, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Tayibe BADIR, Tekirdağ
Psk.Musa BALLI, Antalya
Soner YELMEN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Neşe ŞAHİN, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Dr.Mustafa Nafiz KARAGÖZOĞLU, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Gülay HORLU, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Psk.Kağan AY, İzmir
Dr.Numan BAYAZIT, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Ankara , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Timuçin YILDIRIM, Ankara , Göz Doktoru
Dyt.Derya ÖZFİDAN, Kırklareli
Doç.Dr.Sinan EMRE, İzmir , Göz Doktoru
Fatih ÇABUK, İstanbul
Prof.Dr.Tevfik GÜVENAL, Manisa , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Orkan ERGÜN, İzmir , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Doç.Op.Dr.Özay ÖZ, Adana , Göz Doktoru
Emine ERGÜN, Ankara
Yrd.Doç.Dr. Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Özge ÜNAL, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Melih Hulusi US, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Prof.Dr.Erkan DİKMEN, Ankara , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Reşit KÜKÜRT, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Dr.Güçlü ILDIZ, İstanbul , Nörolog
Murat MANGIR, Balıkesir
Op.Dr.İlker YALÇIN, İstanbul , Göz Doktoru
Dyt.Melda ERDEN, İstanbul
Fulya CAN, İzmir
Prof.Dr.M.Sait GÖNEN, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Merve GÜRCAN, Ankara
Serter AKBUZ, Uşak
Prof.Dr.Hidayet AKDEMİR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.İlhan AKASLAN, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Nesrin DİLBAZ, Ankara , Psikiyatrist
Op.Dr.Füsun UZUNOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Dyt.Didar KOLAÇ, İstanbul
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Gürcan KISAKOL, Bursa , Endokrinoloji Uzmanı
Ebru EKİN, Muğla
Psk.İrem YOLA, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Samet ÇELİK, Zonguldak
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Ünsal AYBEK, Muğla , Genel Cerrah
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Pdg.Barış ÇAKIR, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Doç.Op.Dr.Güven OLGAÇ, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Ali Kasım HACIM, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Yusuf KALA, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Op.Dr.Ercan DEMİR, Samsun , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Can Alper ÇAĞICI, Adana , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Barbaros İRDELMEN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Yusuf AKAR, Antalya , Göz Doktoru
Dr.Aydın KURT, Niğde , Psikiyatrist
Dr.Osman ABALI, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Hanife TETİK, Aydın
Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA, İstanbul , Genel Cerrah
Psk.Umut ÇİÇEK, İçel (Mersin)
Ertürk ATMACA, Antalya
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Gökalp MÜSTECAPLIOĞLU, İzmir , Tıp Doktoru
Yrd.Doç.Dr. Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ahmet ERDİL, İstanbul
Dyt.Selma GÜLES, Balıkesir
Ömür KAHRAMAN, Kocaeli
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ahmet Volkan ARPACI, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Dr.Sevgi ATILGAN, Antalya , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Yavuz NARİN, İstanbul , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Prof.Dr.Giray KABAKÇI, Ankara , Kardiyolog
Prof.Op.Dr. Sedat GÜRKÖK, Ankara , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Önder AKDENİZ, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Hakan TIKIZ, Manisa , Kardiyolog
Op.Dr.Vedat Erkan DAYICIOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ, İzmir , Göz Doktoru
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, İstanbul , Nükleer Tıp Uzmanı
Dr.Sinem KANAR, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Fatih DEMİRCAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Prof.Dr.Hikmet YILMAZ, Manisa , Nörolog
Doç.Op.Dr.Kenan Can CEYLAN, İzmir , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Dyt.Melek TOPAKTAŞ, İçel (Mersin)
Dr.Aylan GIMZAL GÖNENTÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ahmet ALPMAN, Ankara , Kardiyolog
Doç.Dr.Andaç AYKAN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dyt.Elif SAVAŞ, Malatya
Dyt.İrem AYLA ATLI, Yurtdışı
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Fahri KARSON, Kocaeli , Psikiyatrist
Prof.Dr.Soner DUMAN, İzmir , Nefroloji ve Diyaliz Uzmanı
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Prof.Op.Dr. Mesut PEKCAN, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Nazım GÜREŞ, Tekirdağ , Genel Cerrah
Dr.Figen KARACEYLAN ÇAKMAKCI, Kocaeli , Psikiyatrist
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Op.Dr. Aydın YAĞMURLU, Ankara , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sabahattin GÜL, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan TARKUN, Kocaeli , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Dilek SOLMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aylin SELEK, İstanbul , Nefroloji ve Diyaliz Uzmanı
Dr.Mustafa YÜKSEL, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof.Dr.Hasan ÖZCAN, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Ertan SUNAY, İstanbul , Göz Doktoru
Doç.Dr.Halil ASLAN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Mustafa Alper ÇERÇİ, İzmir , Göz Doktoru
Yrd.Doç.Op.Dr. Erkan YILDIRIM, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Prof.Dr.Ercan Mustafa AYGEN, Kayseri , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Enes TUĞRUL, Antalya
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Levent TÜRK, İstanbul , Ürolog
Uzm.Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Prof.Dr.M.Murat NAKİ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Yrd.Doç.Dr. Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Dr.Sibel KILINÇ, Uşak , Psikiyatrist
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
Prof.Dr.Tezer KUTLUK, Ankara , Çocuk Doktoru
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İpek KIRAN, İstanbul
Çağla KAV, İstanbul
Dr.Aysun KILIÇ, Kocaeli , Göz Doktoru
Prof.Dr.Hüseyin DORUK, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Oryal ERDİK, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Ayşegül SÜTÇÜ YILDIRIM, İstanbul , Psikiyatrist
Cemile AKTAN, İzmir
Psk.Ezgi AKAT, Ankara
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Sevgi ÇELİK, İçel (Mersin)
Dr.Cem YALÇIN, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Dyt.Serap ÜNAL, İstanbul
Dyt.Işıl TURGAY, Gaziantep
Prof.Dr.Ali DELİBAŞ, İçel (Mersin) , Çocuk Doktoru
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Ferruh ŞİMŞEK, İstanbul , Ürolog
Dr.Mehmet AŞLAMACI, Adana , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Op.Dr. Barış NUHOĞLU, İstanbul , Ürolog
Op.Dr.Berrin TOKSÜ, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Kerim JABERİ, Kocaeli , Kardiyolog
Op.Dr.Özer KAVALCIOĞLU, İstanbul , Göz Doktoru
Lütfi BEYHAN, Antalya
Dr.Gonca TAMER, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Volkan YÜKSEL, Balıkesir , Kalp ve Damar Cerrahı
Dyt.Esra ARAN, İzmir
Uzm.Durul MERT, Sakarya
Psk.İrem FIRAT, İstanbul
Prof.Dr.Cahide SOYDAŞ ÇINAR, İzmir , Kardiyolog
Dr.Filiz KARADAŞ, Samsun , Kardiyolog
Dr.Tahsin KARAASLAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Mehmet ÇELİKEL, Hatay , Tıp Doktoru
Doç.Op.Dr.Levent CANSEVER, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Müberra KILIÇ, Antalya , Pataloji Uzmanı - Patalog
Dyt.Sema GÜBÜR, İstanbul
Dr.Leyla BENKURT ALKAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Serkan ÖZCAN, Isparta
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Op.Dr.Süleyman Mesut KARAATLI, İstanbul , Göz Doktoru
Op.Dr.Deniz KÖK, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Nail BAMBUL, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dyt.Serra UÇTUM, İstanbul
Doç.Op.Dr.Ümit BEDEN, İstanbul , Göz Doktoru
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Suzi MİZRAHİ, İstanbul
Psk.Sibel YALMAN, İstanbul
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Prof.Dr.Semra HIZ, İzmir , Çocuk Doktoru
Psk.Sami AYDOĞDU, Eskişehir
Psk.Alp BAL, İstanbul
Prof.Op.Dr. Yüksel TOTAN, Ankara , Göz Doktoru
Op.Dr.Aylin TOTAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Doç.Dr.İlke SİPAHİ, İstanbul , Kardiyolog
Tuğba DÖNER, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Pelin ANKAY, İstanbul
Prof.Dr.Aydın ECE, Ankara , Çocuk Doktoru
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Dr.Mihriban KELEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Hazal AKOĞLU, İstanbul
Merve TAYIZ, Afyon
Hatice ÇOKAN, İstanbul
Dyt.Eda GÜNEŞ, Kocaeli
Dyt.Cemal ER, Giresun
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Dr.Adil ZORLU, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Erdem DURMAZ, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Ahmet ŞENSES, Aydın , Psikiyatrist
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Psk.Hilal ŞAHİN, İstanbul
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ayşe Nur TORUN, Adana , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Suzan Hatipoğlu AKPINAR, İstanbul , Kardiyolog
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Dyt.Merve KALAY, İstanbul
Psk.Tuba DİK, Ankara
Dr.Hasan Burak İŞLEYEN, İstanbul , Kardiyolog
Merve SOYSAL BAŞA, İstanbul
Dr.Hasan ÖZTİN, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Kutsal TOPÇU, İstanbul , Göz Doktoru
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Banu VARDAR, İstanbul
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Dyt.Gizem YAMAN, Denizli
Yağmur BEDİR, İstanbul
Prof.Dr.H. İsmail SARI, İstanbul , Hematoloji (Kan Hastalıkları) Uzmanı
Dr.Ahmet GİRGİN, İstanbul , Göz Doktoru
İbrahim DEMİR, Yurtdışı
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Sema YILMAZ, Kayseri
Doç.Dr.Önder KOÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Sedef ALTINIŞIK, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Zaliha Akkadın CANDAN, Kayseri , Psikiyatrist
Doç.Dr.Cevdet ÖZDEMİR, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Ebubekir Emre MEN, İstanbul , Kardiyolog
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Pdg.Uzm.Haluk KAYA, Yurtdışı
Sare UÇAR, İstanbul
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Fzt.Leyla ATAŞ, İstanbul
Dr.Rezzan Deniz ACAR, İstanbul , Kardiyolog
Doç.Dr.Tayfun AÇIL, İstanbul , Kardiyolog
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Gürkan TAŞKALE, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Mahmut KAYARDI, İçel (Mersin) , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Ahmet KORKMAZ, İstanbul , Fizyoloji Uzmanı
Doç.Dr.Zülal ÜLGER, İzmir , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Savaş KILIÇKAYA, İçel (Mersin)
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murathan UYAR, İstanbul , Nefroloji ve Diyaliz Uzmanı
Dr.Cengizhan EMRE, Ankara , Anestezi Uzmanı
Psk.Çiğdem POLAT, İstanbul
Dr.Özgür METE, Bursa , Kardiyolog
Op.Dr.Selim GENÇ, İstanbul , Göz Doktoru
Dyt.Zaliha KİRAZ, KKTC (Kıbrıs)
Doç.Dr.Dilek TORUN, Adana , Nefroloji ve Diyaliz Uzmanı
Dr.Akın AKYURT, İstanbul , Göz Doktoru
Prof.Dr.Zeki ARI, Manisa , Klinik Biyokimya Uzmanı
hiper KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların hiper KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
hiper seksüalite, seks bağımlılığı, aşırı seks isteği, aşırı cinsel istek, dehb, dehb eğitimi, dikkat eksikliği, hiperaktif, dehb düzeltme yolları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, hiperaktivite, hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda dikkat sorunları, çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, dikkat, çocukta hiperaktivite, çocuklarda hiperaktivite, çocukta dehb, çocukta dikkat eksikliği, çocukta dehb tanısı, dehb tedavi yöntemleri, prostat, plazmakinetik, prostat büyümesi, benign prostat hiperplazisi, çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, çocuklarda dehb, ergenlerde dehb, hiperseksüalite, satiriasis, erkeklerde cinsel doyumsuzluk, nemfomani, dikkateksikliği, dikkat dağınıklığı, erişkinlikte dikkat eksikliği, dürtsellik, cinsel bağımlılık, don juan, cinsellik, cinsel bağımlılık tedavisi, seks düşkünlüğü, satiriazis, don juanizm, dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu, moxo testi, dikkat eksikliği tedavisi, dürtüsellik, yerinde duramama, cinsel doyum, cinsel doyumsuzluk, dehb tedavisi, dikkat eksikliği nörofeedback, hiperaktif çocuklar, dikkat eksiği olan çocuklar, kadında cinsel doyumsuzluk, kadında doyumsuzluk, kadında seks bağımlılığı, kadında aşırı cinsellik, impulsivite, dikkatsizlik, dikkat eksikliğinde ergoterapi, hiperaktivite bozukluğunda ergoterapi, moxo, moxo dikkat testi, dikkat testi, dürtüsellik testi, hiperaktivite testi, hiperaktivite düzeyi ölçümü, hiperaktivite belirtileri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, hareketli çocuk, diyabet, diabetes mellitus, tip1 diyabet, tip2 diyabet, bestasyonel diyabet, diyabette beslenme, diabet diyeti, diyabet diyetisyeni, kan şekeri, glikoz, insülin direci, hiperglisemi, dehb tedavi, birleşik dehb, duygu regülasyonu, psikolog hiperaktivite, çocuklarda dikkat terapisi, çocuklarda hareketlilik, çocuklarda dikkatsizlik, systema, systema cardiovasculare, systema circulatorium, circulus, arteria, vena, anatomi, fizyoloji, histoloji


09:25
Top