2007'den Bugüne 90,700 Tavsiye, 27,887 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İş Doyumu
İş Doyumu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İş Doyumu Kavramı ile İlgili 6 Makale
ÖZET Bu araştırmada, öğretmenlerin, evlilik uyumlarının iş ve yaşam doyumları ve bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Adana ilinde ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 250 evli öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin evlilik uyumlarına ilişkin veriler “Evlilik Uyum Ölçeği” (Locke ve Wallace, 1959) ile iş doyumuna ilişkin veriler “Minnesota İş Doyumu Ölçeği” ile, yaşam doyumuna ilişkin veriler “Yaşam Doyumu Ölçeği ile, kişisel bilgileri ise araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U tesi, Kruskal Wallis ve Spearman Sıra Katsayıları korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre... »»»
Mesleğimizi doğru ve yeterli bir şekilde icra etmemizi etkileyen birçok faktör vardır. Bazı psikolojik süreçler de bu faktörler arasındadır ve iş performansımızı ve iş doyumumuzu büyük ölçüde etkilerler. Dolayısıyla bu psikolojik süreçler meslek seçimi sürcinde de önem teşkil ederler. Biz burada bu faktörlerden birini gözden geçireceğiz: Zeka. Zeka kavramının psikoloji literatüründe tek bir tanımı yoktur. Farklı kuramcılar zekayı farklı şekillerde ele almışlardır. Bu kuramları psikometrik kuramlar, bilgi işleme kuramları ve Gardner´in çoklu zeka kuramı olarak özetlemek mümkündür. Buradaki konumuz zekanın tanımlanması olmadığı için zekanın tüm zihinsel yetilerin birleşimi ve bunların ger... »»»
Stres bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Açıkçası stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekleri olması, bu durumun nedeni olabilir (Balcı 2000). Yaşamın varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır. Psikolog Selye (1976) stresin üç dönemli bir süreç olduğunu öne sürer. 1.Alarm Tepkisi: İlk dönem alarm tepkisi adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi gayet faal bir duruma geçer ve salgı bezlerini uyararak kana bol miktarda adrenalin ve onun etkisi altında ortaya çıkan diğer biyokimyasal maddeleri pom... »»»
İş Doyumu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Fulya KAYA, Antalya
iş doyumu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların iş doyumu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kamu hastaneleri, kamu hastahanaleri çalışanları, sağlık personeli, sağlık personelinde iş doyumu, iş doyumu ve stres, işdoyumu, sağlık çalışanlarında stres, evlilik uyumu, yaşam doyumu, öğretmenlerin evlilik uyumları, öğretmenlerin iş doyumları, öğretmenlerin yaşam doyumları, öğretmenlerin tatmini, öğretmenlerin incelemesi, öğretmenlerin yaşamı, evlilikte uyum ölçeği, meslek, meslek seçimi, hangi meslek, doğru meslek, uygun meslek, zeka ve meslek, mesleki zeka, işyerinde zeka, zeka, zekanın önemi, zeka iş doyumu, zeka ve iş doyumu, doğru iş, doğru seçim, mesleki başarı, yetenek ve iş, yetenek ve meslek, mesleki yetenek, mesleki beceri, beceri ve yetenek, yetenekliyim, yeteneğin önemi, meslekte yetenek, yetenek türleri, mesleki kararsızlık, mesleğim, meslek seçim, en iyi meslek, yanlış meslek, ilgiler, ilgi alanları, ilgi alanı, zevkli iş, mesleki doyum, meslek istiyorum, stres yönetimi, stresde kazanç, yitim stresi, ölüm stresi, iş stresi, stres, stres nedir, stresin sonuçları, stresin sebepleri, stresin nedenleri, stres tepkileri


09:42
Top