2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
İşsizlik Psikolojisi
İşsizlik Psikolojisi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İşsizlik Psikolojisi Kavramı ile İlgili 3 Makale
► İşsizlik Psikolojisi Psk.Gülcem YILDIRIM
İŞSİZLİK PSİKOLOJİSİ Yetişkin bir bireyin yaşamının sürekliliğini sağlayabilmesi için, özgür olabilmesi için çalışması gerekir. İnsan ruhu temelde üretkendir, çalışmaktan, yeni bir şey üretmekten haz alır. Bir işte çalışmak kişinin işe yarar hissetmesini, değerli hissetmesini, aidiyet duygusunu besler. Toplumsal açıdan baktığımızda ise toplum başarı yönelimlidir, başarılı ve mutlu insanlara özellikle de gençlere büyük değer verir. Böyle olmayan herkesin değerini görmezden gelir. Toplum içinde işsiz olmak yararsız olmakla eşleşir, yararsız olmak ise anlamsız bir hayat sürmekle. Çalışmak kişinin para kazanmasını ve sosyalleşmesini sağlar, kişiye güç ve statü verir, yaşamak için bir anlam v... »»»
► Ekonominin Ruh Sağlığına Olan Etkisi Psk.Mine Didem ARULAT
Öz Ekonomi, insanların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına ilişkin davranışları inceleyen bilim dalıdır; insanların yaşam tarzını, geçim kaynaklarını, sosyal ilişkileri, bireylerin ruh sağlığını etkilediği için dünya genelinde oldukça önemli bir bilimdir ve ekonominin olumsuz yönde etkilenmesiyle birlikte tüm bu değişkenler de büyük bir yıkıma uğrar. Gençlik ve erken erişkinlik dönemi, bir bireyin en verimli, hareketli ve aktif dönemi olduğundan ekonominin olumsuz dalgalanmalarından en çok etkilenen kesim olur. Ekonominin etki ettiği faktörler arasında ruh sağlığı önemli bir etkiye sahiptir. Günümüz ekonomisini ele aldığımızda yaşanan işsizlikler, yaşam kalitesinin düşüşü, umutsuzluk, gelec... »»»
İşsizlik ekonomik boyutu olduğu kadar psikolojik de birçok olumsuz durumu içinde barındıran, kişileri olumsuz etkileyen bir etmendir. İşsizliğe bağlı ortaya çıkan stres durumu sadece bireyi etkilemekle kalmıyor çevresindeki kişileri de olumsuz olarak etkilemektedir. Evli olan bir erkeğin işsiz kalması yaşanan fizyolojik/psikolojik sıkıntının yanı sıra eş ile tartışmanın artmasına ve hatta çocuklarına da yansımaktadır. Sosyal bir varlık olan insan için çalışmak; sadece ekonomik gelir sağlamak amaçlı değil, yaşamını anlamlı kılmak, düzenli bir yaşam ve olumlu kendilik algısını da oluşturmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre; bir kişinin kendini gerçekleştirmesi için daha alt basam... »»»
İşsizlik Psikolojisi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Müge ADALI, İstanbul
işsizlik psikolojisi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların işsizlik psikolojisi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


21:08
Top