2007'den Bugüne 91,424 Tavsiye, 28,060 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İleri
İleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İleri Kavramı ile İlgili 182 Makale
Korkular, yakın tehditlere karşı beklenilebilir tepkiler olsa da fobiler orantılı bir tehlikenin olmadığı durumlarda, nesnelere veya durumlara yönelik korkunun aşırı belirtileridir (Coelho ve Purkis, 2009). Ruhsal Bozukluklar için Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 5. baskıya (APA, 2013) göre, belirli bir fobi, belirli bir nesne veya durumla ilgili yoğun ve özgül bir korkudur. Bir fobi, aynı zamanda, nesne veya durumla gelecekteki olabilecek karşılaşmaları beklerken sıkıntılı ve huzursuz hissetmekle de tanımlanmaktadır. Tipik olarak, kişi korkulan nesne veya durumla karşı karşıya kaldığında endişe, korku veya panik yaşar. Böylece fobik uyaranla doğrudan yüzleşmekten kaçınmaya çalışır. Kişi, ... »»»
Panik Bozukluk Panik bozukluk DSM-5’te kaygı bozukluğu katagorisinde ele alınan bireylerde aniden ortaya çıkan ve dakikalar içerisinde zirveye ulaşan yoğun korku ve rahatsızlık hissi olarak tanımlanmıştır. ak panik bozukluk, çeşitli fiziksel belirtilerin eşlik ettiği dört veya daha fazla panik atak yaşanması olarak ifade edilebilir. Çarpıntı, nefes darlığı, terleme, titreme, soluğun kesilmesi, göğüs ağrısı, göğüsde baskı hissi, bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, bayılacak gibi hissetme, sersemlik, kendini ve çevreyi başka türlü algılamak, çıldıracak gibi hissetme, ölüm korkusu, uyuşma, üşüme veya ateş basmaları, panik atak sırasında ortaya çıkabilecek bu fiziksel belirtilere örnek teşkil ed... »»»
Giriş Depresyon, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Milyonlarca insanı etkileyen bu psikolojik rahatsızlık, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve kişisel, sosyal ve ekonomik maliyetler yaratabilir. Bu makale, depresyonun nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini inceleyerek bu karmaşık konuya daha geniş bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır. Depresyonun Nedenleri Depresyonun nedenleri oldukça karmaşıktır ve genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenler, genetik, biyolojik, psikososyal ve çevresel faktörleri içerir. Genetik Faktörler Genetik yatkınlık, depresyon riskini artırabilir. ... »»»
Giriş Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, internetin hayatımızdaki rolü de büyük ölçüde artmıştır. İnternet, iletişimden eğlenceye, bilgi edinmeden iş yapmaya kadar pek çok alanda faydalar sunsa da, aşırı ve kontrolsüz kullanım sonucu ortaya çıkan internet bağımlılığı, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Bu makalede, internet bağımlılığının ne olduğu, nedenleri, belirtileri ve psikolojik etkileri detaylı bir şekilde incelenecektir. I. İnternet Bağımlılığının Tanımı ve Nedenleri A. İnternet Bağımlılığının Tanımı İnternet bağımlılığı, bireylerin interneti aşırı, düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanma eğilimi olarak tanımlanabilir. İnternet bağımlılığı, fiziksel,... »»»
Çocuklarda mizaç, kişinin doğuştan getirdiği ve zamanla oluşan özelliklerin bir kombinasyonudur. Mizaç, kişinin doğuştan sahip olduğu eğilimler ve tepkileri belirleyen kalıtsal ve biyolojik faktörlerin yanı sıra çevresel etkileşimlerin sonucunda şekillenir. Mizaç, çocuğun duygusal tepkilerini, tutumlarını, davranışlarını ve sosyal etkileşim tarzlarını etkiler. Mizaç, genellikle dört temel tipe ayrılır: 1. Kolay (Düzgün) Mizaç: Kolay mizaçlı çocuklar genellikle neşeli, uyumlu ve düzenli olurlar. Yeni durumlar ve insanlarla kolayca uyum sağlayabilirler, sakin ve hoşgörülü olma eğilimindedirler. 2. Zorlayıcı (Kolikli) Mizaç: Zorlayıcı mizaçlı çocuklar genellikle daha duyarlı, hassas ... »»»
ÇOK ŞİKAYET ETMEK. NEDENLERİ, ETKİLERİ, ÇÖZÜM YOLLARI Bir davranış çok fazla yapılıyorsa sizi ona doğru çeken bir sistem ve bu sistemden beslenen bir mekanizma vardır. Şikayet etmenin içinde de böyle bir yapı ve bu yapının da kendine has dayanılmaz bir cazibesi vardır. Çok fazla şikayet eden insanlar sanki şikayet etmekten yoğun bir haz alıyormuşçasına bu davranışlarına devam ederler. Sanki içlerinde basınç altında duran, sıkışmış ve buradan bir an önce çıkmak isteyen bir şikayet etme dürtüsü vardır. Sokağa çıktığında; Havanın sıcaklığından, yolların kalabalığından, rüzgardan, arabalardan, düzensizlikten, insanlardan vb. bir dolu durumdan şikayet ederler. Onlar için bu durum asl... »»»
Fobiler, günlük hayatımızda düzenli olarak yaşadığımız birkaç yoğun, korkulu deneyimden biridir. Özgül fobilerin örnekleri arasında hayvanlar (genellikle fareler, yılanlar ve örümcekler), doğal ortamlar (yükseklik korkusu, fırtınalar veya su dahil), kişinin fiziksel bütünlüğü (kan, enjeksiyon ve yaralanma) ve durumlar (özellikle kapalı alanlar veya klostrofobi) gibi örnekleri sıralayabiliriz. Klostrofobi, yoğun bir durumsal fobidir. Kapalı alanlar ve fiziksel olarak kısıtlayıcı durumlarla ilgili kaygıyı ifade etmektedir (APA, 2013). Klostrofobi, kişinin kontrolü dışında kapalı ve dar alanlarda kalamamasıyla ifade edilen bir bozukluktur. Bu kişiler bir ortamda kilitli kalmaktan dolayı da ko... »»»
Panik Atağın Tanımlanması, Olası Belirtileri Ve Panik bozukluk Panik atak ve panik bozukluk aynı şeyler mi, eğer benzer şeylerse nasıl birbirinden ayırt edebilirim? Panik bozukluğu; kişide kendi kendine gelen ve birdenbire ortaya çıkan bilişsel ve bedensel belirtilerin eşlik ettiği, ataklarla seyreden, kişide beklenti anksiyetesine yol açarak kaçınma davranışlarının görüldüğü yineleyici bir durumdur. Panik ataksa bir kaç dakikadan birkaç saate kadar etkisini gösterebilen, geçici ve kişide yoğun sıkıntıya sebep olan, tekrarının her zaman olmadığı, tek seferde yaşanabilecek bir durumdur. Panik atak yaşayanlar neler yaşamaktadır, panik atak olduğumu nasıl anlarım? Panik atak esn... »»»
Düzenli olarak egzersiz yapmak, fiziksel, sosyal ve psikolojik iyi oluşa kadar sağlıkla ilgili birçok fayda sağlar (McArdle ve ark., 2001; Donatelle ve Thompson, 2011). Fiziksel aktivite kişinin yaşam kalitesini arttırmakla birlikte vücut işleyişini de geliştirir, yorgunluğa karşı direnci azaltır, esnekliği arttırır, daha iyi iş verimliliğini sağlar, kilo yönetimine yardımcı olur, depresyon riskini düşürür ve bireyin genel sağlığının korunmasına katkıda bulunur (Donatelle ve Thompson, 2011; Blair ve ark., 1989). Başka bir deyişle düzenli egzersiz, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde etkili olmak ve aynı zamanda hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynamak için yeterli sıklıkta, yoğunl... »»»
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
Şizoid kişilik bozukluğu DSM-5’te (American Psychiatric Association, 2013), garip ve sıra dışı göstergelere sahip göstergelere sahip kişilik bozuklukları ile kümelenmiştir. Bu kümede paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları yer almaktadır. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler sosyal ilişkiler kurmak konusunda zorluk yaşarlar ve çoğunlukla da buna ilgi duymazlar. Sonuç olarak, yakın akrabaları dışında bu kişiler iyi arkadaşlıklara sahip olmamaya eğilimlidirler. Bu bireyler hislerini ifade edemezler ve başkaları tarafından soğuk ve mesafeli görünürler (Butcher ve ark., 2017). Şizoid kişilik bozukluğuna sahip kişiler sosyal yetilerden noksandırlar ve tek başlarına yapabilecekler... »»»
Modern çağın giderek artan en önemli sorunlarından bir tanesi de Fibromiyalji Sendromudur. Kadınlarda ve mükemmeliyetçi kişilerde daha sık görülen fibromiyalji yaşam kalitesini bozan çok önemli semptomlar oluşturuyor. Fibromiyalji halk arasında kas romatizması veya yumuşak doku romatizması şeklinde de geçen ve vücudun belli noktalarında geçmeyen ağrılarla karakterize bir rahatsızlıktır. Fibromiyali teşhisini kesin olarak doğrulayacak bir tetkik yoktur . Teşhis safhasında hekim gerekli tüm tetkikleri inceler, hasta hikayesini dinler ve hastanın tıbbi-fiziksel muayenesi yapar. Vücutta 18 hassas nokta incelenir . 3 aydan uzun süren kronik ağrıları açıklayacak tanımlanabilir tıbbi bir... »»»
PANDEMİ SÜRECİNİN RUHSAL ETKİLERİ VE BAŞETME YOLLARI CORONA VİRÜS salgını tüm dünyayı yaş, cinsiyet, ırk, kültür, din ve ekonomik durum ayırt etmeksizin etkilemektedir. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’den itibaren pandemi olarak kabul edilmiştir. Pandemik hastalıklar, Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklardır. Dolayısıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak dünyadaki tüm insanlar benzer bir sürecin içinden geçiyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Virüsten korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; virüsün toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayıs... »»»
DEPRESYON NEDENLERİ (ETİYOLOJİSİ) İnsan biyopsikosoyal bir varlıktır. Bu nedenle duygu durum bozuklukları tek bir nedenle açıklanamamaktadır. Depresyon en iyi şekilde biyolojik ve psikososyal nedenlere göre açıklamaktadır. Depresyon etiyolojisinde biyolojik nedenlerin etkili olduğu bilinmekle beraber bazı psikososyal faktörlerin depresyona neden olabileceği ya da kişiyi depresyona yatkın hale getirebileceği kabul edilmektedir. Biyolojik Kurama Göre Depresyon Nedenleri Biyolojik kuram depresyonun nöratransmitterlerin dengesindeki bozulmadan kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. Sözü edilen nöratransmitterler monomin sınıfından olan norepinerfin ve serotonindi... »»»
Kalçamız top-soket şeklinde bir eklemdir. Uyluk kemiğinin yuvarlak baş kısmı leğen kemiğinin soket benzeri çukuruna (asetabulum) tam olarak oturur. Normalde uyluk kemiğinin başı soket içinde her yöne kolayca kayar. Bu top-soket mekanizmasındaki bazı sorunlar hareketin akıcılığını bozabilir. Çukurun kenarındaki kıkırdak doku kalçanın bükülmesini (fleksiyonu) içeren hareketlerin aşırı miktarda yapılması sonucu zedelenebilir. Bu durumda kalça sıkışması ya da femoro-asetabular impingement (FAI) denilen sorun ortaya çıkabilir. Kalça sıkışma sendromu, 40 yaşından daha erken ortaya çıkan kalça kireçlenmesinin (osteoartrit) nedenlerinden biridir. Kalça Sıkışması Belirtileri Kalça sıkışması uzun sü... »»»
Düztabanlık (pes planus) halk arasında taban düşüklüğü olarak da bilinmektedir. İnsan ayak ve ayak bileğinde 26 farklı kemik ve bu kemikleri bir arada tutan birçok eklem bulunmaktadır. Ayrıca onlarca kas, tendon ve bağ ayak yapısını desteklemektedir. Yetişkin bir insanın ayağına tabanından bakıldığında, ayak kemerleri denilen enlemesine ve boylamasına yerleşimli çukurluklar görülmektedir. Ayak kemerlerinin yapısı bir insanın ayağındaki yük dağılımının nasıl olduğunu ve yürümesine etkisini belirler. Kemerlerin strese ve çeşitli yüzeylere uyum sağlamak için sağlam ve esnek olması gerekir. Ayak kemerlerinin olmadığı veya az olduğu durumlar düztabanlık olarak tanımlanır. Düz tabanlık durumunda, ... »»»
EVLİLİKTE KISKANÇLIK BELİRTİLERİ NELERDİR? KISKANÇLIK NASIL ÇÖZÜLÜR? Çift ilişkisi gibi duygusal bağın olduğu yakın ilişkilerde bir miktar kıskançlığın olması doğaldır. İlişkiye bağlılığı, aidiyet, sahiplenme ve sahiplenilme ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eder. Ancak normal sınırların dışında aşrı olması halinde ilişkiye zarar vermeye başlar. KISKANÇLIK NEDİR? Kıskançlık ikili ilişkilerde kişinin üçüncü bir kişiyi tehdit olarak algılayarak sevdiği kişiyi kaybetme, başkaları ile paylaşamama gibi duygular karşısında yaşadığı aşırı çaresizlik halidir. Kişinin bu duygu durumuna öfke de eşlik eder. Eş üçüncü bir kişi ile ilişkiy... »»»
Derideki sıyrıklar,böcek ısırmaları,bit,pire gibi etkenlerden oluşan alerjik reaksiyonlar,iç kulak enfeksiyonu, kulağa yabancı cisim kaçmasından oluşan denge kaybı ve bel kırılmalarında ilk yardım olarak neler yapılacağı önemlidir.İlk yardım bilgisinin yeterli olmadığı hayvan sahipleri paniklemekte ,hayat kurtaracak basit müdahaleleri yapamaktadırlar.Yada yanlış müdahale yaparak hayvanlarının sağlık durumunu tehlikeye atmaktadırlar. Bahar ve yaz aylarında genellikle kedilerin arıları yutması nedeniyle,kedinin yutak bölgesinde aniden oluşan ödemler ölümle neticelenebilmektedir.Acilen veteriner kliğine getirilmelidir.Derideki bit,pire alerjisi önemsenmediğinde yada fark edilmediğinde dermatitl... »»»
Coronavirüs sadece fizyolojik açıdan değil öncelikli olarak psikolojik açıdan toplumu etkiledi. Ne kadar rasyonel bakmaya çalışsak da, var olan belirsizlik algısı bir şekilde hepimize etki etmekte. Tam bu noktada ruh sağlığımızı korumak en az beden sağlığımızı korumak kadar önemlidir. Belirsizlik, bilinmeyen, kontrol edememe hali kişilerde çaresizlik ve endişe duyguları yaratır. Böyle anlarda kişiler, olabilecek en kötü senaryolara ve kendilerinin en zorda kalabilecekleri ihtimallere odaklanırlar. Bu belirsizliği giderebilmek ve kontrol sahibi olabilmek için de kişiler aksiyon alır. Güncel durumda, tüm onaylı/onaysız haber kaynaklarını dinlemek, halk arasında yayılan söylentileri ciddiy... »»»
Malesef Korona ülkemizi etkilemekte☣ Tüm hastalıklarda olduğu gibi hijyenden sonra en önemli nokta bağışıklığın güçlü olması. Bu yüzden simdi size aktaracagim beslenme önerilerini dikkate alın. 🧪C vitamini ✅Maydanoz; en az 10 dal sabah kahvaltılarında üzerine limon sıkarak tüketelim. ✅Yeşil biber ve kırmızı biberi çiğ veya omlet olarak tüketmeye çalışalım. ✅ Portakal , kivi , greyfurt, ananas , nar gibi C vitamini yüksek meyvelere ara ögünde yer verelim. 🧪Doğal antibiyotikler sofranda her zaman olsun. ✅Soğan sarımsak pişmiş ve çiğ şekilde tüketelim. ✅Her gün 1 çay kaşığı kadar zerdaçalı yemeklerimize , çorbamıza veya yoğurdumuza ilave edel... »»»
Bir kadın danışanım “Evlilik öncesindeki o romantik adam nerede?” “Beni dinleyen gözümün içine bakan sık sık hediye alan adam gitti. Yerine bambaşka biri geldi. Sanki ben bu adamı tanıyamıyorum.” Bir başka danışanım “Kocam benimle değil de televizyon koltuğuyla bütünleşmiş olarak yaşıyor ve televizyona benden daha fazla ilgi gösteriyor.” Bir başka danışanım “Bu adam çok duygusuz beni hiç anlamıyor! Erkeklerin derdi nedir Erkan Bey söyler misiniz?” YALNIZLIK İHTİYACINA SAYGIYLA YAKLAŞMAK! Erkekler huzuru yakalayabilmesi için; gün içinde yaşadıkları stresi ve baskı altında yaşadıkları engellemelerden bir süre uzaklaşmaları gerekmektedir. Bu uzaklaşma eve geldiklerinde bir köşe... »»»
► Gametofobi (Evlilik Korkusu) Psk.Arzu BEYRİBEY
► Depresyon Nedir? Psk.Şahin VURAL
► Deprem ve Psikolojik Etkileri Psk.Dnş.Ökkeş GÜMÜŞOLUK
► Çocuklarda Depresyon Psk.Tuğba ÇETİNKAYA
► Sosyal Fobi Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Kedilerin Paraziter Enfeksiyonları Vet.Hek.Hasan ÇETİNDAĞ
► Etkili İletişimin Kuralları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Psikodinamik Psikoterapiler Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Psikolojide Terapötik Beklentiler Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV
► Kedilerin Daima Susaması ve Günlük Su İhtiyacı Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Kedilerde Vitamin Eksikliği ve Belirtileri Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Pandeminin Psikolojik Etkileri Psk.Furkan YAVUZ
► İşsizliğin Psikolojik Etkileri Psk.Furkan YAVUZ
► Depresyon Nedir Psk.Ömer ÖZSELÇUK
► Stres Yönetimi Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
► Depresyon Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
► Öfke Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► İlişkilerin Şeması Psk.Jiyan ÖZKAN
► Çocuklar ve Ölüm Psk.Şeyma KOÇAK
► Öz Güven Eksikliğinin Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Oyun Terapisi ve Etkileri Psk.Ezgi TANIL
► Bütün İlişkileri Bozan 4 Atlı Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Kaygılı Olmak Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Akademik Olarak Zorlanan Çocuğunuza Yardım İçin Beş Öneri Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Antidepresanlar Bağımlılık Yapar Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Flörtün mü Var Derdin Var! Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Depresyonda mıyım? Psk.Beniz YILMAZ
► İlişkilerim Neden İyi Gitmiyor? Psk.Zümrüt ÇETİN
► Panik Atak Güncesi Psk.Ali BIÇAK
► Boşanmanın Çocuklara Yararları Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Meme Estetiği ve Çeşitleri Doç.Dr.Süleyman TAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Travma ve Çocuklarda Travma Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Evde Ailece Yapılabilecek Aktiviteler Psk.Sühendan TOPTAŞ
► Kronik Stresin Belirtileri Psk.Güneş GÜMAN
► Ailesine Çok Bağlı Erkek Eş Prof.Dr.Sabri EYİGÜN
► Yas Danışmanlığı-Yas Nedir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Coronavirüsün Psikolojik Etkileri Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Korona Günlerinde İlişkilerimiz Psk.Dnş.Onur AKKOCA
► Travma Sonrası Stres Bozukluğu Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Pandemiyle Nasıl Baş Edebiliriz? Psk.Fatima KESKİN
► Aşırı Yeme İsteği Psk.Gülcem YILDIRIM
► Corona Salgınında Ruh Sağlığını Koruma Önerileri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Nesne İlişkileri ve Kişilik Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Nesne İlişkileri Açısından Kimlik Gelişimi Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Nesne İlişkileri: İyi ve Kötü Nesne (Meme) Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Cinsel Mitlerin Etkileri Psk.Çiçek TARLA
► Bağımlılık Sarmalı ve Mücadele Stratejileri Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, Ürolog
► Çocukluk Depresyonuna Dikkat Psk.Burçin KOYUNCU
► Hpv ve Genital Siğiller(Kondylom), Video Kolposkopi Nedir? Dr.Mustafa N. ALİHANOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Dil Gelişim Stratejileri Nilay GEDİK
İleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi83 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (56) - Videolar - İletişim Bilgileri
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (30) - Videolar - İletişim Bilgileri
Büşra UYSAL Fotoğraf
Psk.Dnş.Büşra UYSAL
Kocaeli
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (15) - Videolar (1) - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Psk.Kübra KAVKAS, İstanbul
Op.Dr.Mustafa N. ALİHANOĞLU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Görkem MERCAN, Yurtdışı
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Celil SOYLAN, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Doç.Op.Dr.Mert GÖL, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Sedat İRGİL, Balıkesir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sevtap HAMDEMİR KILIÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Prof.Dr.İrfan ÖZYAZGAN, Kayseri , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Dr.Mümtaz YÜCE, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Op.Dr.Süleyman TAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Murat TEZCAN, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Melike GÜRAY, İstanbul
Dt.Nurcan DURMUŞ, İstanbul
Psk.Furkan YAVUZ, İstanbul
Op.Dr.Muzaffer ZORLU, Antalya , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Fulya CAN, İzmir
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Semih KESKİL, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Selen CAN, Ankara
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Merve TÜMKAYA, Kahramanmaraş
Psk.Zeliha AKKOÇ, İstanbul
Op.Dr.Ercan DEMİR, Samsun , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Selim KOMAR, Trabzon , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.Bahattin ÇELİKÖZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Kemal COLAY, İzmir
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dyt.Elif FEDAKAR, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, İstanbul , Nükleer Tıp Uzmanı
Psk.Gizem ANLAMA, İstanbul
Prof.Op.Dr. Sabahattin ALTUNYURT, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Antalya , Çocuk Doktoru
Koray AYDIN, Antalya
Meleknur ALEVCAN, İstanbul
Dyt.Kübra YABA, Kayseri
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Eray VAROL, İçel (Mersin)
Dr.Sevda TAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dt.Serpil IŞILAR, İstanbul
Dyt.Canan UYSAL, İstanbul
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Dr.Müberra KILIÇ, Antalya , Pataloji Uzmanı - Patalog
Prof.Dr.Nihat EGEMEN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Dr.Melek Gözde LUŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Onur CANSIZ, İstanbul
Psk.Mehmet KEŞAN, İstanbul
Psk.Jiyan ÖZKAN, Hakkâri
Şükrü KAYA, Mardin
Nilay GEDİK, Antalya
Op.Dr.Aylin TOTAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Enis DOĞRAMACI, Sivas , Tıp Doktoru
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Dr.Erdem ŞİMŞEK, İzmir , Çocuk Doktoru
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
Dr.Fatih GÜVEN, Kastamonu , Tıp Doktoru
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Op.Dr.Ersin BAL, İzmir , Ürolog
Dyt.Berkan DARICI, İstanbul
Dr.Hüseyin DUMANLI, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Süphan ÖZYURT, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.Önder KOÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Bengü BOLAT, İzmir
Dr.Çağlar ÇİFTÇİ, Muğla , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dt.Mustafa GÜVEN, İstanbul
Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇIN, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Semra TARHAN, İstanbul
ileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
özgül fobi, fobileri yenmek, korkuları yenmek, korku, fobi, korku terapisi, fobi terapisi, özgül fobi tedavisi, panik, kaygı, panik bozukluk, panik atak, panik bozukluk terapi modeli, panik bozukluk belirtileri, panik bozukluk nedir, depresyonun nedenleri, depresyon, depresyonun belirtileri, depresyonun tedavisi, arap baharı, katar, türkiye, türkiye-katar ilişkileri, internet bağımlılığı, mizaç, çocukta mizaç, çocuklarda inat, çocukta davranış bozukluğu, mizaç değişir mi, çocuğum ısrarcı, çocukta tutturma huyu, mizaç genetik mi, anksiyete, endişe, kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, kaygı bozuklukları, çok şikayet etmek, şikayet, memnuniyetsizlik, olumsuzluk, olumsuz olma, çok söylenme, hep kötü bir şeyler bulma, şikayet nedenleri, çok şikayet eden insanlar, hep şikayet etmek, şikayet psikolojisi, travma, yas süreci, psikolojik travma, ailede yas, evlilik kavramı, kız üniversite öğrencileri, klostrofobi, klostrofobi testi, klostrofobi ölçeği, agorafobi, klostrofobi belirtileri, klostrofobi semptomları, klostrofobi raporu nasıl alınır, klostrofobi tedavisi, klostrofobi iyileşme, dar alan korkusu, dar alan fobisi, klostrofobi nasıl geçer, haset nasıl oluşur, haset, çocukluk dönemindeki dışkılama, rejeneratif kök hücre tedavileri, sitokin tedavisi, yüz gençleştirme, saç dökülmesi, eklem hastalıkları, tendinit, sporcu yaralanmaları, otolog plazma ürünleri, prgf, psikoterapide ilaç, terapi-ilaç ilişkisi, yeme bozukluğu, anoreksiya, blumia, anoreksiya nervoza, anoreksiya nervoza belirtileri, evlilik korkusu, gametofobi, gametofobi belirtileri, bakım verme, bakım, bakıcı, bakım verenin bakımı, iş hayatında narsizm, aile sorunlarında narsizm, sosyal ilişkilerde narsizm, narsizm ve etkileri, narsizm, depresyon nedir, depresyon belirtileri, panik atak tedavisi


21:20
Top