2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İleri
İleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İleri Kavramı ile İlgili 182 Makale
KENDİLERİNE ZARAR VEREN ERGENLERİN DUYGU KONTROLÜ Kendine zarar veren ergenlerin duygularını dengelemekte diğer ergenlere göre daha çok zorlanmalarının çeşitli nedenleri vardır. Kendine zarar veren ergenlerin duygularını tanımlama, onların farkında olma ve onları ifade etmekte güçlük yaşadıkları görülür. Hissettikleri yoğun duygulanım içinde büyük bir kaos yaşayarak o duyguların etkisinden bir an önce kurtulmak isterler. Özellikle o duyguları tanımlamak çok güç olduğu için büyük bir belirsizlik, panik ve duygularının şiddeti altında ezilirler ve bir an önce o histen uzaklaşmanın yoluna bakarlar. Bunu da en çok kendilerini keserek( özellikle ön kol) kurtulmaya çalışırlar. Bu yüzden keşfett... »»»
Giriş Anksiyete Bozukluklarının Tanımı ve Önemi Anksiyete bozuklukları, bireyin sürekli ve aşırı endişe, korku ve kaygı yaşamasına neden olan ruhsal bozukluklardır. Bu bozukluklar, günlük yaşam aktivitelerini ve bireyin işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya genelinde 264 milyon insan anksiyete bozukluklarından etkilenmektedir. Anksiyete bozuklukları, depresyon ile birlikte en yaygın ruhsal bozukluklar arasında yer alır ve bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Tarihsel Perspektif Anksiyete bozukluklarının tanımlanması ve anlaşılması, antik çağlardan günümüze kadar gelişim göstermiştir. Antik Yunan'da Hipokrat, kaygı ve korku gibi ... »»»
Depresyonun Tanımı ve Önemi Depresyon, bireyin ruh halini, düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi bir ruhsal bozukluktur. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya genelinde yaklaşık 264 milyon insan depresyonla mücadele etmektedir. Depresyonun bireysel ve toplumsal düzeyde önemli sonuçları vardır; bu bozukluk, işlevsellik kaybına, iş gücü kaybına ve hatta intihara yol açabilir. Tarihsel Perspektif Depresyonun tarihsel kökenleri antik çağlara kadar uzanır. Hipokrat, depresyonu "melankoli" olarak tanımlamış ve bu durumu siyah safra fazlalığına bağlamıştır. Orta Çağ'da depresyon genellikle dinsel ve ahlaki bir bozukluk olarak görülmüş, modern çağda ise biyolojik, ps... »»»
Davranım bozukluğu, başkalarının haklarının, temel toplumsal normların veya her ikisinin de ihlal edildiği sürekli bir antisosyal ve saldırgan davranış kalıbını ifade eder (APA, 2013). DSM-5'te belirtildiği gibi kavga, zorbalık, zalimlik, soygun, cinsel aktiviteye zorlama, yangın çıkarma, hırsızlık, dolandırıcılık, okuldan kaçma ve diğer kural ihlalleri gibi ciddi saldırgan ve antisosyal davranışları içeren dışsallaştırma bozukluğudur. Davranım bozukluğu, çocukların veya ergenlerin psikiyatrik değerlendirmesinin en yaygın nedenidir (Robins, 1991). Tüm çocuk psikiyatrisi sevklerinin %30 ile %50'si davranım bozukluğunu içerme eğilimindedir (Kazdin, 1985). Ontario Çocuk Sağlığı Çalışması, 4 i... »»»
Endişeler “karışık bir ilgi ve belirsizlik halidir” (Merriam-Webster Online Dictionary, 2008). Kariyer kaygıları, yakın zamanda bir görev başarısızlığı hakkında endişe veya pişmanlık, mevcut bir görev hakkında endişe ve gelecekteki bir görevi planlamanın heyecanı veya stresini temsil eden kişinin gelecekteki kariyeri ile ilgili endişelerdir (Cairo ve ark., 1996; Savickas ve ark., 1988). Özetle, kariyer kaygıları, bir kişinin kişisel olarak önemli ve kariyer gelişimi için gerekli gördüğü şeyleri yönetme konusundaki endişeyi temsil eder. Yüksek öğrenim öğrencileri, liseden çok daha az yapılandırılmış bir eğitim deneyimine uyum sağlamak, kariyer yönleriyle ilgili sorunları izlemek ve çözmek, ge... »»»
Kaygı, insanların günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları bir olgudur. Tehdit edici belirsiz bir olayın gergin, sarsıcı beklentisi olarak tanımlanabilir; huzursuz bir gerilim duygusudur (Rachman, 2004). Bir fenomen olarak sınav kaygısı 1950'lerden beri büyük ilgi görmüştür. Özellikle performans ve test sonuçlarına yansıyan, öğrencilerin yetenekleri konusunda kendilerini güvende hissetmedikleri bir duruma atıfta bulunan yaygın bir eğitim sorunu olarak kabul edilir (Trifoni ve Shahini, 2011). Sınav kaygısı, duruma özgü bir özellik olarak, yani özellikle testler ve performansla ilgili durumlar karşısında artan kaygı ile tepki verme eğilimi olarak kavramsallaştırılabilir (Hodapp ve ark., 19... »»»
İnsan saldırganlığı, kendine, başkalarına veya nesnelere fiziksel veya sözlü zarar vermeyle sonuçlanan çok yönlü bir eylemdir. Çeşitli biçimlerde ortaya çıkar ve doğası gereği savunmacı, önceden tasarlanmış (örneğin yırtıcı) veya dürtüsel (önceden planlanmamış) olabilir. Savunma saldırganlığı insan davranışının normal aralığındayken, önceden tasarlanmış ve dürtüsel saldırganlık anormal olarak görülür. Yalıtılmış bir temelde daha fazla saldırgan davranma eğilimi, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden davranışsal bir özelliği temsil eder. Dürtüsel ve önceden tasarlanmış saldırganlık, saldırgan bireyle, saldırganlığın kurbanlarına ve topluma önemli fiziksel ve psi... »»»
Korkular, yakın tehditlere karşı beklenilebilir tepkiler olsa da fobiler orantılı bir tehlikenin olmadığı durumlarda, nesnelere veya durumlara yönelik korkunun aşırı belirtileridir (Coelho ve Purkis, 2009). Ruhsal Bozukluklar için Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 5. baskıya (APA, 2013) göre, belirli bir fobi, belirli bir nesne veya durumla ilgili yoğun ve özgül bir korkudur. Bir fobi, aynı zamanda, nesne veya durumla gelecekteki olabilecek karşılaşmaları beklerken sıkıntılı ve huzursuz hissetmekle de tanımlanmaktadır. Tipik olarak, kişi korkulan nesne veya durumla karşı karşıya kaldığında endişe, korku veya panik yaşar. Böylece fobik uyaranla doğrudan yüzleşmekten kaçınmaya çalışır. Kişi, ... »»»
Fobiler, günlük hayatımızda düzenli olarak yaşadığımız birkaç yoğun, korkulu deneyimden biridir. Özgül fobilerin örnekleri arasında hayvanlar (genellikle fareler, yılanlar ve örümcekler), doğal ortamlar (yükseklik korkusu, fırtınalar veya su dahil), kişinin fiziksel bütünlüğü (kan, enjeksiyon ve yaralanma) ve durumlar (özellikle kapalı alanlar veya klostrofobi) gibi örnekleri sıralayabiliriz. Klostrofobi, yoğun bir durumsal fobidir. Kapalı alanlar ve fiziksel olarak kısıtlayıcı durumlarla ilgili kaygıyı ifade etmektedir (APA, 2013). Klostrofobi, kişinin kontrolü dışında kapalı ve dar alanlarda kalamamasıyla ifade edilen bir bozukluktur. Bu kişiler bir ortamda kilitli kalmaktan dolayı da ko... »»»
Düzenli olarak egzersiz yapmak, fiziksel, sosyal ve psikolojik iyi oluşa kadar sağlıkla ilgili birçok fayda sağlar (McArdle ve ark., 2001; Donatelle ve Thompson, 2011). Fiziksel aktivite kişinin yaşam kalitesini arttırmakla birlikte vücut işleyişini de geliştirir, yorgunluğa karşı direnci azaltır, esnekliği arttırır, daha iyi iş verimliliğini sağlar, kilo yönetimine yardımcı olur, depresyon riskini düşürür ve bireyin genel sağlığının korunmasına katkıda bulunur (Donatelle ve Thompson, 2011; Blair ve ark., 1989). Başka bir deyişle düzenli egzersiz, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde etkili olmak ve aynı zamanda hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynamak için yeterli sıklıkta, yoğunl... »»»
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
Şizoid kişilik bozukluğu DSM-5’te (American Psychiatric Association, 2013), garip ve sıra dışı göstergelere sahip göstergelere sahip kişilik bozuklukları ile kümelenmiştir. Bu kümede paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları yer almaktadır. Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler sosyal ilişkiler kurmak konusunda zorluk yaşarlar ve çoğunlukla da buna ilgi duymazlar. Sonuç olarak, yakın akrabaları dışında bu kişiler iyi arkadaşlıklara sahip olmamaya eğilimlidirler. Bu bireyler hislerini ifade edemezler ve başkaları tarafından soğuk ve mesafeli görünürler (Butcher ve ark., 2017). Şizoid kişilik bozukluğuna sahip kişiler sosyal yetilerden noksandırlar ve tek başlarına yapabilecekler... »»»
PANDEMİ SÜRECİNİN RUHSAL ETKİLERİ VE BAŞETME YOLLARI CORONA VİRÜS salgını tüm dünyayı yaş, cinsiyet, ırk, kültür, din ve ekonomik durum ayırt etmeksizin etkilemektedir. Bu durum Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’den itibaren pandemi olarak kabul edilmiştir. Pandemik hastalıklar, Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklardır. Dolayısıyla hem fiziksel hem de ruhsal olarak dünyadaki tüm insanlar benzer bir sürecin içinden geçiyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Virüsten korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; virüsün toplumda yayılmasını azaltmak ve böylece pandeminin erken dönemlerinde enfekte olacak kişi sayıs... »»»
DEPRESYON NEDENLERİ (ETİYOLOJİSİ) İnsan biyopsikosoyal bir varlıktır. Bu nedenle duygu durum bozuklukları tek bir nedenle açıklanamamaktadır. Depresyon en iyi şekilde biyolojik ve psikososyal nedenlere göre açıklamaktadır. Depresyon etiyolojisinde biyolojik nedenlerin etkili olduğu bilinmekle beraber bazı psikososyal faktörlerin depresyona neden olabileceği ya da kişiyi depresyona yatkın hale getirebileceği kabul edilmektedir. Biyolojik Kurama Göre Depresyon Nedenleri Biyolojik kuram depresyonun nöratransmitterlerin dengesindeki bozulmadan kaynaklanabileceğini öne sürmektedir. Sözü edilen nöratransmitterler monomin sınıfından olan norepinerfin ve serotonindi... »»»
BÜTÜN İLİŞKİLERİ BOZAN 4 ATLI İlişkiler ve ilişkilerle alakalı yaşanan problemler hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Aslında hepimiz bir ilişki içerisindeyiz. Annemizle olan ilişkimiz, babamızla olan ilişkimiz, eşimizle olan ilişkimiz, arkadaşlarımızla veya çocuğumuzla olan ilişkimiz. İlişkilerimizin yolunda gittiği ya da yolunda gitmediği durumlar vardır fakat sıklıkla yolunda gitmeyen bir ilişki var ise orada mutlaka Mahşerin 4 atlısı vardır. Peki o halde dünya da tüm ilişkilerin bozulmasına neden olan bu 4 atlı nedir? 1-ELEŞTİRİ Sağlıklı bir şekilde yapılan eleştiriler yerinde ve yeterince olduğunda ilişkileri bozmaz fakat eleştiriler yerinde ve yeterince olmadığında, kişinin karak... »»»
Kaygılı Olmak Kişide kaygı diğer adıyla anksiyete görülmesi bunun bir bozukluk olduğuna mı işaret eder? Sağlıklı olan, hiç kaygı duymamak mı yoksa yeterince dozunda kaygı duymak mıdır? Özellikle son zamanlarda yaşanan Covid-19 ve deprem gibi olumsuz yaşam olayları sebebiyle bireylerin anksiyetesinde de (kaygı) artış görülebilmektedir. Kaygı her bireyde görülebilen olağan bir histir. Zaman zaman anksiyete duymak, endişelenmek psikolojik bir rahatsızlık değildir. Kaygı duyma halinin sıklaşması, kişinin işlevselliğini düşürmesi ve hayattan aldığı doyumu düşürmesi durumunda kaygı bozukluğundan bahsedilebilir. Kısacası kaygıyı ara sıra hissetmek değil, çok fazla hissetmek bir kaygı bozukluğudur.... »»»
EVLİLİKTE KISKANÇLIK BELİRTİLERİ NELERDİR? KISKANÇLIK NASIL ÇÖZÜLÜR? Çift ilişkisi gibi duygusal bağın olduğu yakın ilişkilerde bir miktar kıskançlığın olması doğaldır. İlişkiye bağlılığı, aidiyet, sahiplenme ve sahiplenilme ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eder. Ancak normal sınırların dışında aşrı olması halinde ilişkiye zarar vermeye başlar. KISKANÇLIK NEDİR? Kıskançlık ikili ilişkilerde kişinin üçüncü bir kişiyi tehdit olarak algılayarak sevdiği kişiyi kaybetme, başkaları ile paylaşamama gibi duygular karşısında yaşadığı aşırı çaresizlik halidir. Kişinin bu duygu durumuna öfke de eşlik eder. Eş üçüncü bir kişi ile ilişkiy... »»»
Bir kadın danışanım “Evlilik öncesindeki o romantik adam nerede?” “Beni dinleyen gözümün içine bakan sık sık hediye alan adam gitti. Yerine bambaşka biri geldi. Sanki ben bu adamı tanıyamıyorum.” Bir başka danışanım “Kocam benimle değil de televizyon koltuğuyla bütünleşmiş olarak yaşıyor ve televizyona benden daha fazla ilgi gösteriyor.” Bir başka danışanım “Bu adam çok duygusuz beni hiç anlamıyor! Erkeklerin derdi nedir Erkan Bey söyler misiniz?” YALNIZLIK İHTİYACINA SAYGIYLA YAKLAŞMAK! Erkekler huzuru yakalayabilmesi için; gün içinde yaşadıkları stresi ve baskı altında yaşadıkları engellemelerden bir süre uzaklaşmaları gerekmektedir. Bu uzaklaşma eve geldiklerinde bir köşe... »»»
► Aile Terapisinin Amacları Psk.Duygu ÇİLOĞLU
► Panikte Panik Psk.Elif AKSOY SİNCİ
► Gametofobi (Evlilik Korkusu) Psk.Arzu BEYRİBEY
► Depresyon Nedir? Psk.Şahin VURAL
► Deprem ve Psikolojik Etkileri Psk.Dnş.Ökkeş GÜMÜŞOLUK
► Çocuklarda Depresyon Psk.Tuğba ÇETİNKAYA
► Sosyal Fobi Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Kedilerin Paraziter Enfeksiyonları Vet.Hek.Hasan ÇETİNDAĞ
► Etkili İletişimin Kuralları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Psikodinamik Psikoterapiler Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Psikolojide Terapötik Beklentiler Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV
► Kedilerin Daima Susaması ve Günlük Su İhtiyacı Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Kedilerde Vitamin Eksikliği ve Belirtileri Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Pandeminin Psikolojik Etkileri Psk.Furkan YAVUZ
► İşsizliğin Psikolojik Etkileri Psk.Furkan YAVUZ
► Stres Yönetimi Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
► Depresyon Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
► Öfke Nedir? Psk.Yasemen YARALI
► İlişkilerin Şeması Psk.Jiyan ÖZKAN
► Çocuklar ve Ölüm Psk.Şeyma KOÇAK
► Öz Güven Eksikliğinin Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Oyun Terapisi ve Etkileri Psk.Ezgi TANIL
► Kalça Sıkışma Sendromu Fzt.Vedat ÜLKER
► Düz Tabanlık Fzt.Vedat ÜLKER
► Akademik Olarak Zorlanan Çocuğunuza Yardım İçin Beş Öneri Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Antidepresanlar Bağımlılık Yapar Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Psikiyatrist
► Flörtün mü Var Derdin Var! Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Depresyonda mıyım? Psk.Beniz YILMAZ
► İlişkilerim Neden İyi Gitmiyor? Psk.Zümrüt ÇETİN
► Panik Atak Güncesi Psk.Ali BIÇAK
► Boşanmanın Çocuklara Yararları Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Meme Estetiği ve Çeşitleri Prof.Dr.Süleyman TAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Travma ve Çocuklarda Travma Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Evde Ailece Yapılabilecek Aktiviteler Psk.Sühendan TOPTAŞ
► Kronik Stresin Belirtileri Psk.Güneş GÜMAN
► Ailesine Çok Bağlı Erkek Eş Prof.Dr.Sabri EYİGÜN
► Yas Danışmanlığı-Yas Nedir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Coronavirüsün Psikolojik Etkileri Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
► Korona Günlerinde İlişkilerimiz Psk.Dnş.Onur AKKOCA
► Travma Sonrası Stres Bozukluğu Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Pandemiyle Nasıl Baş Edebiliriz? Psk.Fatima KESKİN
► Aşırı Yeme İsteği Psk.Gülcem YILDIRIM
► Corona Salgınında Ruh Sağlığını Koruma Önerileri Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Nesne İlişkileri ve Kişilik Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Nesne İlişkileri Açısından Kimlik Gelişimi Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Nesne İlişkileri: İyi ve Kötü Nesne (Meme) Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
► Cinsel Mitlerin Etkileri Psk.Çiçek TARLA
► Bağımlılık Sarmalı ve Mücadele Stratejileri Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, Ürolog
İleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (74) - Videolar - İletişim Bilgileri
Berivan ŞENTÜRK Fotoğraf
Uzm.Psk.Berivan ŞENTÜRK
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi18 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (29) - Videolar - İletişim Bilgileri
Ayşegül KAYA Fotoğraf
Psk.Ayşegül KAYA
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (3) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Psk.Ayşegül KAYA, İstanbul
Dyt.Görkem MERCAN, Yurtdışı
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Celil SOYLAN, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Doç.Op.Dr.Mert GÖL, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Sedat İRGİL, Balıkesir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sevtap HAMDEMİR KILIÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Uzm.Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Prof.Dr.İrfan ÖZYAZGAN, Kayseri , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Dr.Mümtaz YÜCE, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Süleyman TAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Murat TEZCAN, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Melike GÜRAY, İstanbul
Dt.Nurcan DURMUŞ, İstanbul
Psk.Furkan YAVUZ, İstanbul
Op.Dr.Muzaffer ZORLU, Antalya , Çocuk Cerrahi Uzmanı
Fulya CAN, İzmir
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Semih KESKİL, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.M.İhsan KARAMAN, İstanbul , Ürolog
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Selen CAN, Ankara
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Psk.Engin EKER, İstanbul
Psk.Merve TÜMKAYA, Kahramanmaraş
Psk.Zeliha AKKOÇ, İstanbul
Op.Dr.Ercan DEMİR, Samsun , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Selim KOMAR, Trabzon , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.Bahattin ÇELİKÖZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Kemal COLAY, İzmir
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Prof.Dr.Ahmet AKÇAY, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dyt.Elif FEDAKAR, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Op.Dr.Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU, Yalova , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Cumali AKTOLUN, İstanbul , Nükleer Tıp Uzmanı
Psk.Gizem ANLAMA, İstanbul
Prof.Op.Dr. Sabahattin ALTUNYURT, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ayşe ZENGIN TURAN, Antalya , Çocuk Doktoru
Koray AYDIN, Antalya
Dyt.Kübra YABA, Kayseri
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Cem KARATAŞ, Eskişehir
Psk.Eray VAROL, İçel (Mersin)
Dr.Sevda TAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dt.Serpil IŞILAR, İstanbul
Dyt.Canan UYSAL, İstanbul
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Dr.Müberra KILIÇ, Antalya , Pataloji Uzmanı - Patalog
Prof.Dr.Nihat EGEMEN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Melek Gözde LUŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Psk.Kübra KAVKAS, İstanbul
Psk.Mehmet KEŞAN, İstanbul
Psk.Jiyan ÖZKAN, Hakkâri
Op.Dr.Aylin TOTAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Enis DOĞRAMACI, Sivas , Tıp Doktoru
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Dr.Erdem ŞİMŞEK, İzmir , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.Yaşar ÇOLAK, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
Dr.Fatih GÜVEN, Kastamonu , Tıp Doktoru
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Op.Dr.Ersin BAL, İzmir , Ürolog
Dyt.Berkan DARICI, İstanbul
Dr.Hüseyin DUMANLI, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Süphan ÖZYURT, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Doç.Dr.Önder KOÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Bengü BOLAT, İzmir
Dr.Çağlar ÇİFTÇİ, Muğla , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dt.Mustafa GÜVEN, İstanbul
Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇIN, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Semra TARHAN, İstanbul
ileri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ileri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kendine zarar verme, ergenlerde duygu kontrolü, ergenlerde anksiyete, anksiyete bozuklukları, yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon, majör depresif bozukluk, distimi, mevsimsel duygudurum bozukluğu, bipolar bozukluk, doğum sonrası depresyon, antidepresanlar, elektrokonvülsif terapi, transkraniyal manyetik stimülasyon, özgüven eksikliği, yetersizlik duygusu, başarısızlık korkusu, ilişki doyumu, kişiler arası ilişkiler, ilişki beklentileri, otizm spektrum bozukluğu, bakım verme yükü, yaşam kalitesi, kişilik özellikleri, davranım bozukluğu, davranış bozukluğu, çocuklarda davranım bozukluğu, davranım bozukluğu dsm-5 tanı kriterleri, davranım bozukluğu nedir, davranım bozukluğu kaç yaşında başlar, davranım bozukluğu antisosyal farkı, davranım ve davranış arasındaki fark, davranım bozukluğu tanı kriterleri, davranım bozukluğu belirtileri, davranım bozukluğu tedavisi, kariyer ve gelecek kaygısı, kariyer kaygısı, gelecek kaygısı, gelecek kaygısı belirtileri, gelecek kaygısı nasıl geçer, gelecek kaygısı yönetimi, sınav döneminde beslenme, lise dönemi beslenme, ergenlerde beslenme, gençlerde diyet, stres ve diyet, sınav kaygısı, sınav kaygısı nasıl giderilir, sınav kaygısı belirtileri, ergenlerde sınav kaygısı, sınav stresi nedir, sınav stresi belirtileri, sınav kaygısı nedir, ilişki terapisi, çift terapisi, aile danışmanlığı, ilişkiler, aile ve ilişki terapileri, aile terapisinin amaçları, otizm, otizm belirtileri, otizm erken tanı, aralıklı patlayıcı bozukluk, aralıklı patlayıcı bozukluk belirtileri, aralıklı patlayıcı bozukluk test, aralıklı patlayıcı bozukluk dsm-5, dürtü kontrol bozukluğu, apb hastalığı belirtileri, öfke kontrol bozukluğu, aralıklı patlayıcı bozukluk tedavisi, duyu bütünleme, duyusal arayış, çocuğum çok hareketli, çocuğum zor uyuyor, özgül fobi, fobileri yenmek, korkuları yenmek, korku, fobi, korku terapisi, fobi terapisi, özgül fobi tedavisi, panik, kaygı, panik bozukluk, panik atak, panik bozukluk terapi modeli, panik bozukluk belirtileri, panik bozukluk nedir, depresyonun nedenleri, depresyonun belirtileri, depresyonun tedavisi, arap baharı, katar, türkiye, türkiye-katar ilişkileri, internet bağımlılığı, mizaç, çocukta mizaç, çocuklarda inat, çocukta davranış bozukluğu


07:52
Top