2007'den Bugüne 89,667 Tavsiye, 27,642 Uzman ve 19,668 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kadına Yönelik Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kadına Yönelik Şiddet Kavramı ile İlgili 19 Makale
KADINA YÖNELİK ŞİDDET - KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARKASINDAKİ PSİKOLOJİK NEDEN Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik, kaba güç olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan şiddet, aynı zamanda duygu ve davranışta aşırılık olarak da tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet ise, her an televizyonlarda ve gazetelerde karşılaştığımız önemli sorunlarımızdan bir tanesidir. Kadına yönelik şiddetin caydırıcı cezalar, yeni yasa ve düzenlemeleri ile birlikte azalması beklenirken, her yeni gün gazetelerin üçüncü sayfalarına bir yenisi ekleniyor. Kadına şiddetin arkasında nasıl bir psikolojik neden var ki bu durum bir türlü engellenemiyor, önüne geçilemiyor ve her yeni gün evli veya bekar... »»»
Kadına karşı şiddet ; sağlık, hukuk, eğitim, gelişim ve her şeyin üstünde bir insan hakları sorunudur. Bu aynı zamanda, dünyanın en yaygın, ama en az tanımlanan, gizlenen ve gözden uzakta tutulan evrensel problemidir. Kadına karşı şiddet kadının enerjisini tüketen, fiziksel sağlığını tehlikeye atan ve özsaygısını kemiren bir sağlık problemidir (Altun, 2006). Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, aile dışında ya da aile içinde ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlanabilir ( Özmen, 2004) . Öztunalı- Kayır’a gö... »»»
► Kadına Yönelik Şiddet ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Havva BAYAR
Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayalı yani kadınlara sadece kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen bir ayrımcılık olup; kadına zarar veren, fiziksel, cinsel ve ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamda kadına baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasıyla yaşanan bir insan hakkı ihlalidir. Şiddet, sadece kadınlara değil hangi canlıya uygulanırsa uygulansın insanlık dışı ve zayıflık göstergesi bir eylemdir. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar çeşitli sebeplerle, özellikle de kadın oldukları için zayıf addedilerek şiddete maruz kalmaktadırlar. Türkiye’de kadınlar özellikle aile içi şiddete maruz kalmakta, uğradıklar... »»»
► Kadına Yönelik Şiddet Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN
Toplumsal kurallar olmasına rağmen insanlar arasındaki rekabet ve catışmalar psikolojik durumlarla birleşip şiddetin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Şiddetten en çok etkilenen kişiler kadınlar ve çocuklar olmaktadır. Günümüzde hem Türkiye’de hem de Dünya’da şiddet ve kadına yönelik şiddet en çok yaşanan sosyal sorunların başında gelmektedir. Bireyler arası ilişkilerin yapısı veya bireylerin soruna yönelik çözüm arayışları önemli ölçüde sosyo-kültürel dinamikler tarafından belirlenmektedir. Bireylerin sorunları algılama biçimleri ve çözme yönünde geliştirdikleri stratejiler toplumun sosyo-kültürel faktörlerinden bağımsız düşünülemez. Bu çerçevede, bireylerin deneyimlediği kültürel yapı, so... »»»
► Kadına Yönelik Şiddet Nedir? Psk.Furkan YAVUZ
Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Tarih boyunca sosyal yapımızın en dinamik ve en temel kurumu olan ve toplumumuzun çekirdeğini oluşturan aile kurumu üzerinde ülkemizde yıllardır tartışılan “aile içi şiddet”, “kadına yönelik şiddet”, “kadın cinayetleri”, “kötü muamele”, “kadın intiharları”, “töre ve namus cinayetleri” ve “taciz ve tecavüz” gibi söylemler gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir. Bu hazin duruma gerek görsel gerekse yazılı basın yolu ile sık sık tanık olmaktayız. Ülkemizde kadına yönelik şiddet üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda, kadına yönelik şiddet... »»»
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren, duygusal, ekonomik ve/veya fiziksel zararla sonuçlanan, kadının insan haklarının ihlalini içeren her türlü eylem aile içi kadına yönelik şiddettir. Araştırmalar, kadına yönelik aile içi şiddetin tüm dünyada, gelişmiş, gelişmekte olan, gelişmemiş her toplumda farklı biçimlerde rastlanan küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, yaygın olması, akut ve kronik etkileriyle kadının sağlığını olumsuz yönde etkilemesi gibi nedenlerle önemli bir “halk sağlığı sorunu” olarak görülmektedir. Aile içi kadına ... »»»
Yaşamımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan şiddet toplumun tümünü derinden etkiler ancak en çok risk altında olan gruplardan biri kadınlardır. Kadına yönelik şiddet, kadını inciten, ona fiziksel, cinsel, ruhsal açıdan zarar veren, toplumsal ya da özel yaşamda onu sınırlayan, baskılayan her türlü davranıştır. Kadına yönelik şiddet dünyada neredeyse her toplumda görülen bir sorundur ve kadınların yaşamlarını, sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Kadınların en çok tanıdıkları, yaşamlarında bulunan erkeklerin şiddetine uğradıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Şiddeti uygulayan kişinin yakın, güvenilmesi gereken biri ya da kadının özel yaşamındaki, aile içindeki özel biri olma... »»»
İstisna da olsa erkekler ya da kendi ilişkileri içinde LGBTİ+ bireyler de sıklıkla şiddete maruz kalabilmektedir. Şiddetin hiçbir türü, cinsiyet fark etmeksizin hiçbir insana ve insan onuruna yakışmamaktadır. Ancak yazıyı hem kadınlar günü olması sebebiyle hem de araştırma sonucunda ortaya çıkan istatistiksel verilerin sonuçlarını dikkate aldığımdan ağırlıklı olarak erkeğin kadına yönelik olarak gerçekleştirdiği şiddeti düşünerek yazmaktayım. Sevdiğinize çok fazla anlam yüklemek sizi engelleyebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentileri ölümle sonuçlanmakta ve bu her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, özellikle kadın, şiddet ve travma konusunda çalışan ve ara... »»»
Şiddet olgusunun ortaya çıkışı, insanlık tarihiyle paraleldir. Kadına yönelik şiddet, bilinçaltında yatan cinsiyet ayrımının dışa vurumu ile karakterize bir insan hakları ihlalidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”nın tanımlandığı 17. madde ile herkesin yaşam hakkını garanti altına almayı ve kimsenin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağını” taahhüt eder. Cinsiyete dayalı şiddet, anayasal hakkın ihlali kapsamına girmektedir. Günümüzde kabul edilen bazı yaklaşımlara göre kadına yönelik şiddet, bir ruhsal bozukluk ya da bir sağlık sorunu olarak yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, 2002 yılı... »»»
DAVRANIŞ İHLALLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYAL KONTROL AZALDI İnsan davranışlarının büyük ölçüde genetik aktarımla ve çevre faktörünün tesiriyle, en önemlisi de eğitimle belirlendiği bilinir. Yine davranışlar üzerindeki iki güçlü yaptırım faktörü deyince ise akla yazılı kanunlar ve toplumun sessiz müeyyidesi sayılabilen gelenekler gelir. Her toplumda önemli davranış hataları -ki buna genel manada “suç” denilir- daha çok kanunlarda öngörülen cezai müeyyidelerle önlenmeye çalışılır. Ceza gerektirecek nitelikte bir davranış sayılmayan, ancak çok da hoş karşılanmayan ve adına “kabahat” diyebileceğimiz davranış ihlalleri ise toplum geleneklerinin “kınama, ayıplama, dışlama” gibi görünümlerle dışa yan... »»»
► Kadına Yönelik Şiddete Psikolojik Bir Bakış Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
Kadına yönelik şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından; cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ve özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlanıyor. Ülkemizde de her 3 kadından biri hali hazırda fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddete maruz kalıyor. Henüz geçtiğimiz Ekim Ayı’nda ülkemizde cinayete kurban giden kadın sayısı 36, bu sayı 2018 yılı için 300’ün üzerinde. Dünya Sağlık Örgütünün tanımında yer alan cinsiyete dayanan ifadesi, kadına, kadın olduğu için yapılan şiddet olduğunu vurgulasa da, kadına yö... »»»
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞ AÇISI GİRİŞ Şiddet, insan hayatının her döneminde farklı şekillerde var olan, çok yönlü ve derin bir olgudur ve insanların fiziksel ve ruhsal yönden yaralanmasına sebep olmaktadır. Şiddet içgüdüsel olarak tanımlanmakta ve şiddetin çevresel etkenlerdenetkilenmekte olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler şiddet oluşumunda rol oynarlar. Şiddete dünyadaki tüm ülkelerde ve tüm sosyoekonomik sınıf düzeylerinde rastlanmakta, cinsiyet fark etmeksizin her insan şiddete maruz kalmaktadır.Ancak yapılan birçok araştırmaya göre, şiddete en çok maruz kalanların kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddet, kadının; fizi... »»»
KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE OTHELLO SENDROMU Adını ünlü yazar William Shakespeare’in “Othello” adlı eserinden alan bu rahatsızlık, kişinin sevdiği birini hastalık derecesinde kıskanması durumu olarak ifade edilmektedir. Teması kıskançlık olan bu eserde Othello, aldatılma şüphesi ile karısını ve kendisini öldürür. Othello, dozunda olmayan kıskançlıkla ilgili bir örnek oluşturmuş ve bu sayede patolojik kıskançlık, psikolojide “Othello Sendromu” olarak yerini almıştır. Sevginin kaybı ya da kaybedilme tehlikesi, sevilen kişiye ve bir rakibe karşı duyulan düşmanlık ve kendine saygıyı azaltan narsistik darbe kıskançlık duygusunu oluşturan temel öğeler olmuştur. Sorunun çekirdeği, hastanın o... »»»
► Şiddet Nedir? Aile İçi Şiddet Psk.Dilara KAZANCI
Türkçeye Arapçadan giren şiddet; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde; bir hareketin, bir gücün derecesi, sertlik olarak tanımlanmaktadır. Mecazi anlamda şiddet ise duygu veya davranış için aşırılık; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma şeklinde tarif edilmektedir. Şiddete başvurmak; kaba kuvvet kullanmak, Şiddet göstermek; kaba, sert davranmak, Şiddet olayı ise çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket olarak ifadelendirilmektedir (Halıcı, 2007). Lâtince de violentia “şiddet”, “sert”, “acımasız kişilik”, “güç”anlamında, violare fiili ise “şiddet kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek” anlamında kullanılmaktad... »»»
Kadına Yönelik Şiddet Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Furkan YAVUZ, İstanbul
Psk.Duygu BUĞA, İstanbul
Psk.Gökçe ÇAKIR ŞAHAN, KKTC (Kıbrıs)
kadına yönelik şiddet KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kadına yönelik şiddet KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
şiddet gören kadınlar, kadın ve şiddet, kadına şiddet, kadın, şiddet olgusu, şiddette tarihsel gelişim, ruhsal şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, kamusal alanda şiddet, kadınlara şiddet, şiddetin tarihi, şiddetin tarihçesi, kadına şiddetin tarihi, kadına şiddetin tarihçesi, kadınlara yönelik şiddet, kadına yönelik şiddetin nedenleri, kadına yönelik şiddetin türleri, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, dijital şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddet, erkek şiddeti, kadın cinayeti, erkek egemenliği, cam tavan, glass ceiling, flört şiddeti, şiddet, kadın ve aile, ailede şiddet, kadına şiddetle mücadele, kadın cinayetleri, kadına taciz, kadınlara karşı şiddet, kıskançlık, aşırı kıskançlık, patolojik kıskançlık, kıskançlık ve şiddet, kıskançlıkta şiddet, othello sendromu, saldırganlık, öfke, şiddet nedir, şiddetin tanımı, erotizm, pornografi, pornografi ve kadın, erotik obje olarak kadın, şiddet ve kadın, tecavüz, tecavüz miti, tecavüz fantazisi, şiddet içeren cinsellik, şiddet nasıl önlenebilir, ailede dayak, şiddeti önleme, aile içi şiddeti önleme, şiddetle baş açıkma, kadınlarda şiddetle başa çıkma, şiddete uğrayan kadının psikolojisi, kadınlarda cinsellik, kadın hakları


21:58
Top