2007'den Bugüne 82,658 Tavsiye, 26,138 Uzman ve 18,343 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Konversiyon
Konversiyon Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Konversiyon Kavramı ile İlgili 8 Makale
► Konversiyon Bozukluğu Psk.Uğur TOSUN
SİZ TEPKİ VERMEZSENİZ BEDENİNİZ VERİR Bir insanın görme kaybı yaşaması ya da bir felç geçirmesi bedeninin bir bölümünde bir problemin var olduğunu aklımıza getirir. Organlarda ya da sinir sisteminde bir takım sorunlar olabileceğini düşünür ve gerekli tetkikleri yaptırırız. Doktorların tüm uğraşlarına rağmen herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Kollarda ve bacaklarda kısmen ya da tam bir felç, dengeyi sağlamakta zorluk çekmek, vücudumuzun herhangi bir bölümünde karıncalanmalar, uyuşma ya da deride batma hissi, ağrıya karşı duyarsızlaşma (anesteziler) yaşanabilir. Vücudun herhangi bir bölümünde bir problem olmamasına rağmen vücudumuz bu tür tepkiler verebilmekte ve sonuç olarak psiko... »»»
“Sevmedim seni sanma Bu yüzden oturup ağlama Umut edip bel bağlama Benim gibi kararsız aşığa...” Konversiyon Bozukluğu- Doyurulmamış Döl Yatağı Konversiyon Bozukluğu veya Konversiyon Reaksiyonu; fiziksel fonksiyonların psikolojik olarak yitirilmesi, bunaltının bir tür bedensel işlev bozukluğuna yol açması durumu veya kişinin ruhsal sıkıntısının beden diliyle ifade edilmesidir. Konversiyonun kelime anlamı "döndürme"dir. En sık bayılma şeklinde kendini gösterir ve genelde kalabalığın olduğu yerlerde bayılma görülür. Hastalar tek başına iken bayılma pek olmaz. Bayıma sırasında kendini yaralama ve bilinç kaybı görülmez. Bayılma genelde uzun sürelidir. Hastalar genelde ağlay... »»»
GİRİŞ: Konversiyon bozukluğunun tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Roma ve Yunanlılarda, sadece kadınlarda bulunan ve uterusun hareketlerinden kaynaklanan histerik bir fenomen olduğuna dair bilgiler mevcuttur. Bu fenomen Charcot tarafından sahne hipnozunda gösteri amaçlı kullanılmıştır. Bu gösteriler sonrası Freud ve Janet bu konuya ilgi göstermeye başlamışlardır. Konversiyonun bir çeşit disosiyasyon olduğu görüşü hakim olunca ilk kez diagnostic statistical manual (DSM) II ‘de konversiyon histerisi alt başlığı olarak tanı kategorisine sokulmuştur. Daha sonraları konversiyon bozukluğu, DSM-IV ve DSM-V ‘te somatoform bozukluklar ana başlığı altında sınıflandırılmıştır fakat ICD-10 ‘da dis... »»»
Freud’ a göre kişilik kavramı üç önemli dilimden oluşmaktadır. Bunlar; id, ego ve süperegodur. Yıldızoğlu’na göre (2013), ilkel benlik(id) bedensel hoşlanma ve haz etme ilkesiyle varlığını devam ettirip isteklerinin hemen doyurulmasını bekler, ego, toplum tarafından kabul edilebilen bir yol bulana kadar id’in dengeleyicisi ve kısıtlayıcısıdır, süperego ise toplumsal yapının içinde kalan bireyin ne yapması gerektiğini belirler(s. 58-59). Cezalandırıcı süperego ile haz odaklı id arasında çatışma oluşur. Çatışma kaygıya sebep olur ve bu çatışmanın çözümleyicisi egodur. Bu kaygıyla baş etmek için ego, savunma mekanizmalarını devreye sokarak dengeyi ve kontrolü sağlamaya çalışır. Tuzcuoğlu(1... »»»
► Somatoform Bozukluklar Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Somatoform Bozukluklar Uzm.Psk.Gülüm BACANAK
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Konversiyon Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Taner TOKUÇCU, İçel (Mersin)
Psk.Selen CAN, Ankara
Psk.Uğur TOSUN, Kayseri
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Ankara , Psikiyatrist
Yrd.Doç.Dr. Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Hüsnü ERKMEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali GÖK, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Didem ÜNGÖR, İstanbul
Dr.Burçin Nuri AKAL, Sivas , Psikiyatrist
konversiyon KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların konversiyon KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
konversiyon bozukluğu, somatizasyon, doyurulmamış döl yatağı, la belle indiffence, güzel aldırmazlık, histerik nevroz, grand hysteria, histeri, emdr, disosiyatif bozukluk, psödonöbet, savunma mekanizmaları, inkar, bastırma, aklileştirme, çözülme, savunma mekanizması, psikolojik savunma mekanizmaları, psikolojik savunma, ego savunmaları, narsist ego savunmaları, exorcism, şeytan çıkarma, cin çarpması, psikoz, şizofreni, tourette sendromu, plasebo etkisi, içine cin girmesi, somatoform bozukluklar, ağrı bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu, hipokondriyazis, somatizasyon bozukluğu, briquet sendromu, polisemptomatik, polisemptomatik bozukluk, depresyon, konvesiyon, anksiyete, somatoform bozukluk, farklılaşmamış somatoform bozukluk, hipokondriyazis bozukluğu, beden dismorfik bozukluğu, psikolojik ağrı, numara yapma, yapay bozukluk, dissosiyatif bozukluk, dissosiyatif amnezi, dissosiyatif kaçış, dissosiyatif kimlik bozukluğu, depersonalizasyon bozukluğu


08:11
Top