2007'den Bugüne 90,725 Tavsiye, 27,895 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kulak Çınlaması
Kulak Çınlaması Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kulak Çınlaması Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Kulak Çınlaması Prof.Dr.Murat Cem MİMAN, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
“Kulak çınlaması” herhangi bir dış kaynağa bağlı olmadan duyulan ses olarak tanımlanmaktadır. Çınlama kalın, orta veya tiz frekanslarda olabilir. Sürekli veya durup-başlayan tarzda olabilir. Çınlama nedir? Çınlama bir hastalık değil, işitme sinirine ait bir bölgeden kaynaklanan bir yakınmadır. Bazen neden kulağa bağlı bir hastalık da olmayabilir. Gercek nedeni hakkında birçok tez ileri sürülse de en çok kabul edilen açıklama işitme yollarında eksik algılanan ses uyarılarının yerine üretilen ses olduğu şeklindedir. Çınlama kimlerde olur? Tüm yaşlarda özellikle yüksek bir sese maruz kalınması sonrası görülür, ama bu gelip geçici bir problem olarak kalır. Tüm popülasyonda hafif de o... »»»
► Kulak Çınlaması Dr.Bahadır BAYKAL, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Bazen kulağımızdan bazen de kafamızın içinden sesler geldiğini duyarız. Sağlıklı bir insanda olmaması gereken bu duruma tinnitus adı verilir ve toplumda çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilirse de genellikle sürekli bir ses olarak duyulur. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Bazı hastalarımın normal hayatlarını etkileyecek kadar ağır bir boyutta olabilir. Kulak çınlamanız için herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı’na başvurmalı ve ayrıntılı bir şekilde muayeneden geçmelisiniz Başka insanlar kulağınızdaki sesi duyamaz ama b... »»»
► Kulak Çınlaması Dr.Mert BİLGİLİ, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Kulak Çınlaması Nedir? Tıpta tinnitus adı verilen çınlama, dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da kafa içinde ses algılanmasıdır. Kulak çınlaması, bir hastalık değil pek çok hastalıkta oluşabilen bir şikayettir. Sürekli veya aralıklı olabilir, ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterirler. Bazen uğultu şeklinde, bazen de ıslık gibi çok tiz bir ses tipindedir. Çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabilir. İşitme kaybı ile birlikte olabilir veya olmayabilir. Toplumda genel görülme sıklığı %15’dir, yaşla paralel görülme sıklığı artar, 50-80 yaş aralığında görülme sıklığı %30-40’lara kadar yükselir. Kulak Çınlamasının Çeşit... »»»
► Kulak Çınlaması ( Tinnitus ) Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Kulakta duyulan zil sesine benzer seslere genel olarak tinnitus adı verilir. Çok yaygın bir yakınma olarak karşımıza çıkmaktadır. - Devamlı veya zaman zaman duyularak, rahatsız edici ciddi sorunlar yaratmaktadır. - Kulakta duyulan ses, kalın veya çok ince olabilir Tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilir. - Zil sesi sürekli olduğu zaman, devamlı huzursuzluk vereceği için etkilenen kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkiliyecek boyuta kadar çıkabilir. Bazı durumlarda çok nadir olarak dışarıdan, dinleyen kişi de, bir çeşit ses duyabilir. Bu tip tinnituslara objektif tinnitus adı verilmektedir. Bu tip tinnituslar, çoğunlukla... »»»
► Ellerde Uyuşma ve Kulak Çınlaması Nedenleri ÇOK OKUNUYOR Dr.Aybars AKKOR, Nöroşirurji Uzmanı
ELLERDE UYUŞMA NEDENLERİ 1-BOYUN DÜZLEŞMESİ: (%70) Boyun düzleşince beyine giden dört damardan ikisi (vertebral arterler) gerilir ve beyine yeterince kan gidemez, kişide başağrısı, başdönmesi, bulantı, unutkanlık, tedavi edilmezse daha ileri safhalarda dengesizlik, konsantrasyon bozukluğu, ileri derecede alınganlık, isteksizlik oluşur.Boyun gerginliği çok ilerlememiş, henüz başlangıç safhasında ise kas gevşetici ilaçlar, sıcak uygulama, gürültüsüz ve az ışıklı yerlerde istirahat ile önlenebilir. Fakat boyun gerginliği ilerlemiş, ağrılar kollara da yayılıyorsa tedaviye fizik tedavinin veya tamamlayıcı tıp tedavisinin de eklenmesi gerekir. Eğer mevcut hastalığa eklenen ileri derecede bir... »»»
Kulak çınlaması yani diğer adıyla tinnitus çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Tüm toplumda %10 sıklıkla görülmekte, yaşla beraber artış göstermektedir. Tinnitus yaşam kalitesini ciddi şekilde bozar, günlük yaşamla birlikte uykuya dalma sorununa neden olur. Bugün için, ABD ve batı Avrupada yaklaşık 13 milyon insan tinnitus için tıbbi tedavi almaktadır. Ülkemiz için bu konuda bir rakam vermek mümkün değildir, ancak çok yaygın bir sorun olduğu açıktır. Tinnitus çoğu zaman yalnızca hasta tarafından duyulan çınlama, uğultu, hışırtı gibi seslerdir. Hastaların az bir bölümünde (%5) bu sesler hekim tarafından da duyulabilir (kan akımı pulsasyonu, kas kasılması sesi gibi). Bu tür tinnit... »»»
► Kulak Çınlaması Varsa B12 Vitamini ve Çinko Ölçümü Yaptırınız ÇOK OKUNUYOR Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
KULAK ÇINLAMASI, B12 VİTAMİNİ VE ÇİNKO Kulak çınlamasının bir çok nedeni vardır. Kulak çınlaması olan kişilerin bunun nedenini öğrenmek için öncelikle bir KBB uzmanına başvurmaları gerekir. Yapılan çalışmalarda kulak çınlaması olan kişilerden bazılarında kanda B12 vitamin düzeyinin düşük olduğu ve bu kişilerde yapılan B12 tedavisiyle kulak çınlamasının azaldığı saptandı. Yine aynı şekilde kandaki çinko seviyesi düşük ise çinko tedavisinin faydalı olabileceği belirtilmekte. Kulak çınlaması olan kişiler bu nedenle kanlarında B12 vitamini ve kan çinko düzeylerine baktırmalı ve eksiklik varsa tedavi için bir ENDOKRİN UZMANINA başvurmalıdır. B 12 VİTAMİNİ NEDİR? Yapısında kobalt... »»»
Tinnitus ya da kulak çınlamaları iki temel gruba ayrılır. Kulak çınlamasının nedeninin tespit edilebildiği küçük grupta, nedene yönelik olarak yapılan testler olayı aydınlatabilir. Beyin görüntüleme yöntemleriyle tümoral oluşumlar beyin içerisinde yer işgal eden sorunlar tespit edilebilir. Çünkü bu tarz sorunlar çevre dokulara ve işitme sinirlerine baskı yaparak ender de olsa tinnitusa neden olurlar. Beyin ameliyatları veya ışın tedavileri de daha seyrek olmakla birlekte kulak çınlamasına neden olabilir. İşitme kayıpları da tinnitusa neden olabilirler. Bu nedenle hastalara işitme testleri de uygulanır. Eğer işitme testlerinde işitme kaybı görülürse, işitme kaybına bağlı kulak çınlaması old... »»»
► Kulak Çınlamasında Lazer Tedavisi Dr.İrfan Rauf AKSOY, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Kulak Çınlamasında Tms (Transkraniyel Manyetik Stimülatör) Tedavisi Dr.Ahmet ŞİRİN, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Meniere Hastalığı ( Menier Hastalığı ) Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Kulak Çınlaması Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Murat Cem MİMAN, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Bahadır BAYKAL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Levent ÖZDEN, Antalya , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Aybars AKKOR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.İlhan GEBİZLİ, Antalya , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Kasım ALTINTAŞ, Bursa , Akupunktur Hekimi
Prof.Dr.H.Hakan COŞKUN, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Mert BİLGİLİ, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Bahar KAHRAMAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Fzt.Cihat SEYREK, İstanbul
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Op.Dr.Levent ÇOBAN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Ali Kasım HACIM, Ankara , Akupunktur Hekimi
Op.Dr.Hamdi YAKUT, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.İrfan Rauf AKSOY, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Can KOÇ, Ankara , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Ahmet ŞİRİN, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Sinan YÜCEL, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Mustafa ÜZEYİR, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Pelin KIYAN, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Rana KARABULUT, Konya , Akupunktur Hekimi
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Fzt.Arzu ÖZENSOY, İstanbul
Doç.Op.Dr.Hayriye KARABULUT, Ankara , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.İlknur HABERAL CAN, Yozgat , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Hamza KAŞIKOĞLU, Düzce , Akupunktur Hekimi
Dr.Hatice KEÇELİ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Dr.M.Ali BARS, Diyarbakır , Akupunktur Hekimi
kulak çınlaması KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kulak çınlaması KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kulakta geçmeyen çınlama, kulakta çınlama, kulakta sürekli çınlama, kulak çınlaması tedavisi, kulak çınlamasının sebepleri, kulak çınlama, çınlama, geçmeyen çınlama, tinnitus, tinnitus nedir, çınlama tedavisi, tinnitus tedavisi, kulak, kulak çınlamasi, uğultu, maskeleme tedavisi, odyogram, timpanogram, otoakustik emisyon, bera, vng-posturografi, kulakta uğultu, sürekli çınlama, kulakta ses, kulak uğultusu, manyetik uyarım, vertigo, kulak çınlaması hastalığı, kulak çınlaması rahatsızlığı, kulakta hışırtı, kulak çınlamasının nedenleri, çinko, b12 vitamini, çinko eksikliği, çinko fazlası, kulak çınlaması nedir, kulak çınlaması tedavi edilebilir mi tinnitus tedavi edilebilir mi, işitme testi nedir, işitme testi nasıl yapılır, soft lazer, kulağın çınlaması, kulakta ugultu, kulak çınlamasının tedavisi, tms tedavisi, transkranyel manyetik stimülasyon, meniere hastalığı, meniyer hastalığı, ağır işitme, baş dönmesi, bulantı, iç kulak, prosper meniere, neiere, meniyer, meniere hastalığının belirtileri, sürekli baş dönmesi, denge merkezi, meniere hastalığının tedavisi, stres, öfke kontrolü, stres kontrolü, öfke ve stresin dişler üzerindeki etkisi, bruksizm, bruksizmin dişler üzerinde etkisi, diş sıkma, eklem sorunu, diş gıcırdatma, diş aşınması, diş kırılması


20:41
Top