2007'den Bugüne 75,885 Tavsiye, 24,837 Uzman ve 17,061 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Maslow
Maslow Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Maslow Kavramı ile İlgili 9 Makale
Maslow, 1970 tarihli “Motivasyon ve Kişilik” adlı yapıtının önsözünde, birçok tartışmalara neden olan teorisini açıklamıştır. İçinde bulunduğu dönem psikoloji biliminin elde ettiği verilerden yararlandığını, bununla beraber psikoloji ekollerinin oluşturduğu insan imajını reddettiğini, insanı anlamanın yolunu insanı daha bütüncü şekilde ele almak olduğunu savunmuştur. Ona göre kendisinin ortaya koyduğu bakış açısı, kendi deyimiyle “bu gerçek devrim”; yani “yeni bir insan-doğa-bilim-değer imajı” özellikle iletişim kanallarını ellerinde tutan bir kısım aydın tarafından görmezlikten gelinmiştir. Bu aydın topluluğun birçok üyesi “insanı çürütücü bir nefret ve zalimliğe götüren derin bir ümitsizl... »»»
KENDİNİ-GERÇEKLEŞTİRME İnsancıl psikolojinin kurucusu Abraham Maslow ''insan ilişkileri ve motivasyon Çalışmalarında; Maslow şu sonuçlara varmıştı: 1. Her birimizin olmazsa olmaz bir içsel doğası vardır. Bu durum, bir düzeyde doğal, içsel, verilmiş ve belli bakımlardan değiştirilemez ya da en azından hiç değişmemiştir. 2. İçsel doğamız eşsiz, türüne özgü ya da evrenseldir. 3. Bu içsel doğayı bilimsel olarak inceleme olasılığı vardır. O icat edilemez sadece keşfedilebilir. 4. Bu içsel doğa bilebildiğimiz kadarıyla, özünde kötü görünmemektedir, fakat oldukça tarafsız ya da potansiyel olarak ''iyidir''. ''Kötü'' diye adlandırdığımız şey sık olarak özümüzdeki bu doğanın engelle... »»»
İnsan nefes alma, yeme-içme,uyku,barınma vb. temel fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonra başka ihtiyaçlarını giderme arayışı içerisine girer.Biyolojik yaşamını sürdürmeyi başaran insanın kendini güvende hissetmek,değerli olmak değer görmek,birilerine ya da bir yerlere ait olmak,saygı görmek ve yaşamın zirvesinde kendine iyi biryer bulmak-kendini gerçekleştirmek gibi ikincil ihtiyaçlara yönelmesi son derece olağandır. Abraham Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde bunu açıkça ortaya koymuştur. Maslow, insanın zayıf ve eksik yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durulması gerektiğini vurgulamıştır. Maslow’a göre insan İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst basamağına u... »»»
Fizyolojik İhtiyaçlar Hiyerarşik sırasında en alt basamağında bulunan ihtiyaçlara “Fizyolojik İhtiyaçlar” denilmektedir. Açlık, susuzluk, dinlenme, uyku, dışkılama, nefes alıp verme, fizyolojik faaliyetler, denge fizyolojik ihtiyaçlardandır. En alt basamakta bulunan bu ihtiyaçlar insan davranışlarının oluşumunda en önemli etkiye sahip güdü kaynaklarıdır. Çünkü doğrudan hayatın idame ettirilmesiyle ilgili ihtiyaçlar olup, en güçlü motivasyon kaynaklarıdır. Örneğin açlık süresi uzadıkça kişinin davranışlarına hakim olan açlık güdüsüdür. Kişi her şeyi bir tarafa bırakarak yiyecek bulmaya çalışır. Maslow, fizyolojik ihtiyaçlarla ilgili fikirlerinin, Dengelenme (Homeostasis), Organik hay... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Kendini Gerçekleştirmek Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► İnsancıl Eğitim Anlayışı Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Maslow Kavramı ile İlgili Uzmanlar
maslow KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların maslow KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
ihtiyaç hiyerarşisi teorisi, ihtiyaç teorisi, hümanistik psikoloji, motivasyon teorileri, motivasyon, güdülenme teorileri, güdülenme, güdü, dürtü, motiv, fizyolojik ihtiyaçlar, ihtiyaçlar hiyerarşisi, aşağı seviyedeki ihtiyaçlar, yukarı seviyedeki ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, korunma ihtiyacı, ait olma sevgi ihtiyacı, değer saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, estetik ihtiyaçları, anlama ve bilme ihtiyacı, abraham maslowi, insancıl psikoloji, kendini gerçekleştirme, özgüven, özsaygı, kendini tanıma, abraham maslow, özgüven etkinliği, güvenlik ihtiyaçları, emniyet ihtiyacı, güvende olmak, güvensizlik, iş yerinde motivasyon, motivasyon nedir, motivasyonun önemi, motive, motive olmak, motive etmek, motivasyon edinmek, motivasyon süreci, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, çift etmen motivasyon teorisi, çift etmen motivasyon, başarı güdüsü kuramı, başarı güdüsü, çağdaş motivasyon teorileri, motivasyon teknikleri, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, varoluşçu terapi, frankl, kişi merkezli yaklaşım, carl rogers, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, davranışçı terapi, bilişsel terapi, gerçeklik terapisi, william glasser, savunma mekanizmaları, kendini gerçekleştirmek, ideal insan, ideal psikoloji, ideal insanın özellikleri, insancıl eğitim, eğitim, eğitim anlayışı, öğrenme süreci, rogers, insancıl psikologlar, hümanist eğitim anlayışı, hümanist eğitim, öğrenci merkezli, öğrenci merkezli eğitim, purkey, etkili öğretim, eğitim süreci, küresel kriz, ekonomik kriz, toplumsal kriz, kriz psikolojisi, şok dönemi, tepki dönemi, uyum dönemi, ekonomik çöküş, fakirleşme, para kaybı, ihtiyaçlar teorisi, maslow hiyerarşisi


12:57
Top