2007'den Bugüne 89,848 Tavsiye, 27,677 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Mesleki
Mesleki Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Mesleki Kavramı ile İlgili 21 Makale
PSİKİYATRİ VE MESLEKİ VAROLUŞ KAYGISI HASTALIĞI MVKH Yani mesleki varoluş kaygısı hastalığı! Böyle bir hastalığı olan bir branş sorunları tedavi edemez! Saf insan sağlığı kaygısı ile işlemesi gereken bir hekimlik dalındaki imaj korkusu, popülarite kaygısı ve mesleki itibarı koruma eğilimi ne kadar yüksek bir motivasyon; bu yazı bunu gösteriyor! İMAJ KORKUSU UNVAN DEĞİŞTİRTTİ Hatırlıyor musunuz: Eskiden psikiyatristlerin unvanları akıl ve ruh sağlığı uzmanıydı. Şimdi ise ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına dönüştü. Akıl hastalıklarını unvanlardan "kaşla göz arasında" çıkardılar; yani gerçek hastalığı vitrinden aldılar; "ruh sağlığı" tabiriyle sağlık işini de kapsama alanları içine ald... »»»
Günümüz toplumlarındaki meslekler tarafından toplumun sağlık, eğitim, güvenlik ve daha birçok ihtiyacı giderilmektedir. Bu ihtiyaçlara binaen çeşitli hizmet alanlarına rağbet artmıştır (doktor, öğretmen, polis, hemşire, psikolog gibi) (Pines ve Aronson, 1988; Akt. Tümkaya, 1997). Bu meslek dalları ise insanlarla birebir iletişimi ve müdahaleyi gerektirdiği için daha yoğun stres yaşamaktadırlar (Cemaloğlu ve Şahin, 2007). Ülkemizde tükenmişlik ile ilgili yapılan ların birçoğu sağlık alanlarını, öğretmenleri ve akademisyenleri kapsamaktadır (Topaloğlu, Koç ve Yavuz 2007). Tükenmişlik bir anda ortaya çıkmaz. Ortaya çıkması için gerekli koşulların hazır olması gerekmektedir. Gün içerisinde... »»»
İnsan doğasını tanımlamak son derece zor, hatta kimi bilim ve disiplinlerce imkansızdır. Halen bilim mi yoksa disiplin mi olduğu konusunda karar kılınamayan ‘’psikoloji’’ alanı, kişilerin ve toplulukların, günümüzde fazlaca ihtiyaç duydukları alanlardan biridir. İnsan, doğanın en mükemmel ve üstün nitelikli öğesidir. Bu nedenle, insanı incelemek, her daim önemli bir ilgi alanını oluşturmuştur. İnsanın doğuşu, gelişimi, kişiliğini ve kimliğini elde etmesi, bireyselleşmesi, toplumsallaşması, davranışları daima dikkat çekicidir ve incelenmeye değerdir. Bu nedenle, zaman ilerledikçe psikoloji alanı gelişim ivmesini hızla artırmaktadır. Erich Fromm ‘’Topraktan uzaklaştıkça, ... »»»
İnsan yaşamında farklı aşamalar vardır.Bu aşamalar BEBEKLİK, İLK ÇOCUKLUK, ERGENLİK VE YETİŞKİNLİKTİR. Bireyler gelişimleri sırasında farklı öğretim basamaklarından geçerler. Bunlar okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimdir. Zorunlu olan eğitim tamamlandık tan sonra birey eğitimini devam ettirir. Burada nasıl bir okula devam edeckerine karar vermek gerekir.Meslek seçimi kişinin yaşamında önemli bir yere sahiptir.Seçilen meslek kişinin ileride yaşamı boyunca devamlı bir işe sahip olup olmamasını, başarılı veya başarısız bir insan olmasını birlikte çalışacağı ve sürekli temas halinde olacağı insanları seçmesini için de yaşayacağı ortamı ne kadar para kazanacağı... »»»
İş Stresi İş ortamları stres etmenlerine açık ortamlardır. Bir işin yapılması sürecinde bireyden çok ya da az istekte bulunulması stres yaratır. Açıkçası işin her yönü strese yol açabilir. Aşırı sıcak, gürültü, ışık, ya da çok az sorumluluk, çok fazla ya da az iş, aşırı veya az denetim insanlarda strese neden olabilir. Ancak stres yaşantısı bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Örneğin aynı mesleğe sahip bireylerin stresli bir durum karşısında aynı tepkiyi vermesi beklenemez. Yüksek başarı güdüsü olan biri için işle ilgili gerilimler onun başarı güdüsünü kamçılarken, bir başkası bu durumla başa çıkabilme yetersizliğinden stres duyabilir. Kısaca stres duymada kişisel farklılıklar öne... »»»
► Mesleksel Deniz ve Su Ürünleri Alerjileri Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Mesleki Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Psk.Sinem IŞIK, Denizli
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ecem KUNTER, Antalya
Yusuf TURGUT, Kayseri
Psk.Aziz KALAYCI, Balıkesir
mesleki KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların mesleki KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikiyatri, antipsikiyatri, psikiyatri sömürüsü, dünyada psikiyatri, psikologlarda mesleki tükenmişlik, özel sektör psikolog, mesleki yeterlilik, psikolojide mesleki yeterlilik, psikolojide alandışı atamalar, yetkin psikolog, psikolojide uzmanlık alanları, nasıl iyi psikolog olunur, mesleki makale, makale yazma, ruhsal hastalık, ruhsal hastalıklar, psikolojik hastalıklar, sosyal fobi, kaygı, performans anksiyetesi, aşırı heyecan, aşırı kaygı, sürekli kaygı duymak, sosyal fobi hastalığı, sosyal fobik, mesleki eğilim, mesleki doyum, meslek seçimi, meslek yardım, mesleki rehberlik, rehberlik, öğrenci rehberliği, üniversite tercihi, rehber öğretmen, meslek danışmanı, mesleğe yöneltme, meslek rehberi, meslek, meslek kavramı, mesleğin tanımı, meslek ne demek, meslek sahibi, psikolog, psikologlar, toplum psikolojisi, dini vaaz, dini hutbe, meslek etiği, mesleki tükenmişlik, tükenmişlik sendromu, tükenmişlik, tükenmişlik duygusu, psikolojik tükenmişlik, duygusal tükenme, tükenmişlikte kavramsal çerçeve, tükenme, tükenme çeşitleri, tükenme türleri, duyarsızlaşma, meslek hastalığı, mesleki kıskançlık, meslek alerji, mesleksel allerji, deniz ürünü alerjisi, su ürünü alerjisi, mesleki alerji, su ürünlerine allerji, deniz ürünlerine allerji, balıkçı allerjisi, meslek tercihi, mesleki tanıtım, rehberlik türleri, rehberlik çeşitleri, mesleki gelişim kuramları, kişisel rehberlik, sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik, hangi meslek, doğru meslek, uygun meslek, zeka ve meslek, mesleki zeka, işyerinde zeka, zeka, zekanın önemi, zeka iş doyumu, zeka ve iş doyumu, iş doyumu, doğru iş, doğru seçim, mesleki başarı, yetenek ve iş, yetenek ve meslek, mesleki yetenek, mesleki beceri, beceri ve yetenek, yetenekliyim, yeteneğin önemi, meslekte yetenek, yetenek türleri, mesleki kararsızlık


09:32
Top