2007'den Bugüne 92,582 Tavsiye, 28,265 Uzman ve 20,026 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Okul Öncesi Eğitim Kavramı ile İlgili 14 Makale
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Okul öncesi eğitim, 3-6 yaş arasındaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak gelişmelerine yardımcı olan, ülkemizde henüz zorunlu olmayan eğitim dönemidir. Ancak çocuğun önce ilkokula daha sonra da yetişkinlik yaşamına hazırlanması için gerekli olan becerilerin kazanılmasında bu eğitim gereklidir. İlk eğitim her zaman ailede başlamakla birlikte çocuk sistematik eğitimle ilk defa okul öncesi dönemde tanışır.  Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimsel özelliklerine ve yaş gruplarına özel fiziksel koşulları ve eğitsel imkânları sağlar. Bu şartların sağlanmasında çocuk gelişimini ön plana alırlar. Bu şekilde çocuk ha... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi eğitimin ilkeleri : 1. Sevgi 2. Tutarlılık – Süreklilik 3. Özgürlük ve disiplin arası bir denge 4. Bağımsız ve kendine yeten bir tarzda yetiştirmek 5. Eğitim düzeyi, gelişim düzeyine uygun olmalı 6. Oyun-yaratıcı oyun etkinlikleri 7. İstenilen davranışı yerleştirmek için ödül 8. Etiketlere uygun davranışlar 9. Çevrenin uyarıcı niteliği 10. Acı ve sevincin paylaşılması Grup içerisinde bir çocuk, işbirliği yapmayı, birlikte herhangi bir işi yapmayı- planlamayı, diğer çocukların fikirlerine saygı göstermeyi, yabancılık hissetmeden bir işe başlamayı, iyi ya da kötü bir sonuç alındığında bunu arkadaşları ile paylaşmayı öğrenir. Bir ço... »»»
Genel anlamıyla okul, “Bağlı bulunduğu ülkenin görmeyi hedeflediği kişileri yetiştiren kurumdur.” diyebiliriz. Yasalara bağlıdır. Devlete okulu da olsa özel de olsa müfredat yasalarca belirlenmiştir. Eğitim süresi bakımından ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de zorunludur (Ülkemizde sekiz yıllık eğitimin zorunlu olması gibi). Keyfi değildir. Eğitim yaşına gelen çocuğun okula gitmesi yasalarca zorunlu tutulmuş, aile çocuğunu eğitim hakkından mahrum etmesin diye caydırıcı cezalar konulmuştur. Çok değil 30 yıl öncesiyle kıyaslandığında ailelerin çocuğunu okula gönderme konusunda daha bilinçli hareket ettiklerini, kız çocuklarını da erkek çocuklar kadar eğitim alması konusunda destekledikle... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Dnş.Nuray BAŞTAN AYDIN
0-6 yaş (0-72 ay) arasını kapsayan bir dönem olan okul öncesi eğitim süreci, çocukların gelişim düzeylerinin ve bireysel özelliklerinin ortaya çıktığı, geliştiği bir zaman dilimidir. 3-6 yaş dönemindeki eğitim çocuğun kişiliğinin şekillenmesi için son derece öneme sahip bir dönemdir. Her birey genetikfaktörlerin etkili olduğu bir kişilikle ve yeteneklerle dünyaya gelir. Ancak çevre ve eğitim faktörü çocuğu her alanda geliştiren çok önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle 3-6 yaş dönemi çocuğun yaşamında gelişim hızının en yüksek olduğu, kişiliğinin temel yapısının oluştuğu ve bilgi edinme süreci en hızlı ve kalıcı olduğu dönemdir. Araştırma insan kişiliğinin %70'nin 0-6 yaş grubunda şekillendi... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Dnş.İlksen GÜZELCİK
YAŞASIN ANAOKULU ! İnsan gelişiminin çoğunun tamamlandığı bir dönem okul öncesi dönemi, ne yazık ki tüm ailelerimiz tarafından önemsenip savunulmamaktadır. Anaokulu birçok aile için annesi çalışan çocuğun gideceği bir kurum gibi düşünülmektedir. İlginçtir ki, hiç kimse çocuğunu ilköğretim okuluna göndermeden liseye göndermeyi düşünmez, ama anaokuluna göndermeden ilkokulda başarı beklemekte bir sakınca görmez. Belki de bu yüzden okul öncesi eğitimde Sri Lanka’ dan bile gerideyiz. Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde uy... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Eylem AYRANCI
Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Okulöncesi dönem alarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içeri kazanılan davranış biçimleri, üm yaşam boyunca devam etmektedir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğiti... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DOĞRU ADIMLARLA İLERLEMEK Bir çocuğun yaşadığı koşullar ne kadar iyi ve elverişli olursa olsun, anne ve baba ne kadar ilgili ve eğitimli olursa olsun, 3 yaşından itibaren, ona ulaşmada ve yararlı olma konusunda sınırlılıklar başlayacaktır. 3 Yaşındaki çocuğu yaşıtlarıyla birlikte, uygun bir ortamda, gruba girerek, uzman eğiticilerin gözetiminde ilkokula hazırlamak gerekmektedir. Yapılan araştırmalar; temel öğrenimde, sosyal yaşamda, kişilik gelişiminde, temel bilgi ve becerilerin kazanılmasında okul öncesi eğitimin öneminin büyüklüğünü göstermiştir. Bebeklik döneminde çocuğun eğitiminin ve bakımının anne tarafından yapılması ... »»»
Savunmasız, ihtiyaçlarını karşılayamayan yeni doğanın ilk ihtiyacıdır, sevgi. Sevgi dokunmaktır, hissetmektir. Ağlayarak ilk keşfine başlar yeni doğan, bakım veren ihtiyacını, sevgisini de sunarak karşıladığında güvenle bağlanabileceği birileri olduğunu fark eder. Gelecek yıllara yaptığı ilk yatırımdır güven. İlk adımla beraber keşifler hızlanır. Onun gelişimi, bir ipek böceğinin gelişimi gibidir. Kurtçuk dönemi, koza dönemi, kelebek dönemi vardır. Ancak ipek böceğinde bu dönemler kesin çizgilerle ayrılırken; bireyde bir dönemde kazanılanlar, diğer dönem kazançlarına eklenerek ve farklı biçimler alarak ilerler. Doğum öncesine kurtçuk dönem dersek, doğum sonrası korunmaya muhtaç olan bire... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ Kişilik gelişimini belli dönemlere ayırarak ele alan Erik Erikson, sekiz psikososyal dönem tanımlamıştır. Erikson kuramındaki bu dönemleri “psikosoyal kriz” olarak da ele alır. Erikson’a göre her gelişim aşaması çevrenin gereklerine uyum sağlayarak kişinin aşmak zorunda olduğu çatışmalar ve gerilimlerle belirlenmiştir. Gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için her aşamadaki kriz başarıyla çözümlenmelidir. Erikson'un sekiz psikososyal gelişim aşamaları şunlardır; Bebeklik Dönemi, Temel Güven – Güvensizlik (0-1) Okul Öncesi Dönem, Özerklik – Kuşku/Utanç (1-3) Okul Öncesi Dönem, Girişimcilik – Suçluluk (3-6) Çalışkanlık – A... »»»
Okul öncesi kurumuna giden çocuk her şeyden önce düzenli olarak yaşıtlarıyla beraber olma fırsatına sahiptir. Şimdilerin 30 yaş ve üstü bireyleri iyi bilir, o yıllarda tek kardeş olmak ayrıcalıktı. Şaşırtıcıydı, nasıl yani gerçekten hiç kardeşin yok mu? dedirtirdi. Şimdilerde 2 kardeş olmak lüks oldu, 3-4 ya da 5 kardeş olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Eskiden sadece sağlık nedenleriyle çocuk sahibi olunamazdı, çocuk sahibi olmak için ne gerekirse yapılır, doktorlara gidilir olmadı kocakarı ilaçlarına başvurulur, o da olmadı üfürükçü aranır; yani ne duyulursa sorgusuz sualsiz teslim olunur, “İlim Çin’de de olsa gidip alınız.” der edasıyla yaşanılırdı. Günümüzde çocuk sahibi olmak isteme... »»»
Okul öncesi yaşlar dediğimizde bir çocuk için aslında en önemli dönemden bahsediyoruz demektir. İlk Çocukluk Dönemi olarak bilinen bu dönem 0-6 yaşları kapsar ve hem aile için hem de çocuk için bilinenin ötesinde bir önem taşır. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanılmaz bir hızla çevrelerinde gördükleri ve duydukları her şeyi öğrenerek hafızalarına kaydederler.Oysa aileler küçük bebeklerin bir çok şeyi algılamadıklarını,çevrelerinde olup bitenlerin farkında olmadıklarını düşünürler ve bu düşünceyle birlikte çok önemli bir yanlış yaparlar.Çok küçük bile olsalar çocuklar çevrelerindeki her şeyin farkındadırlar ve beyinleri sürekli olarak kayıt halindedir.İşte bu nedenle her yaştaki ... »»»
Okul öncesi dönem, çocuğun hayatının temelini oluşturmakta, çocuk bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanmakla beraber, fiziksel ve bilişsel yetilerini geliştirmekte, her geçen gün deneyimlerine yenilerini ekleyerek sosyalleşmektedir. Bu dönemde çocuğa sağlanacak tüm olanaklar ve olumlu anne baba desteği, onun hayata en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Geleceğin yetişkinleri olacak çocukların, erken yaşlarda eğitilmeye başlamasının gerekliliği günümüzde birçok ülkede kabul edilmiş önemli gerçeklerden biridir. Okul öncesi alanında yapılan araştırmaların sonuçları şu konuda hem fikirdir. , “İyi bir okul öncesi yaşantısı, çocuğun gelişimine olumlu katkıda bulunur.” Bu demek oluyor ... »»»
Bebeklerin zihin gelişimi, anne karnında başlamaktadır. Yapılan birçok araştırma, bebeklerin anne rahminden itibaren duyduğunu ve bu sesleri unutmadığını ispatlamıştır. Bu nedenle bebeğiniz ilk yaşının birinci döneminde doldurmadan ona eğitim vermeye ve eğitim veren uzmanlardan yaralanmaya başlamanız mümkün. Bebekler ve bakım veren kişilerin yetenekleri geliştirerek zeki, sosyal ve mutlu çocuklar yetiştirmek için daha fazla fırsat yakalanabilir. Bazen bebeğimiz doğduğunda veya doğumdan sonraki yaş dönemlerinde, yaşıtlarından farklı özellikler gösterebilir. Bazen yaşıtlarından geri gelişim özellikleri gösteren bir çocukla baş başa bir yaşama adım atılır. Bu durumda aileler gerçeği inkar aşa... »»»
Okul Öncesi Eğitim Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Hale SERT, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
okul öncesi eğitim KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların okul öncesi eğitim KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
okul öncesi dönem, okulöncesi, oyun, okulöncesi öğretmeni, okul öncesi, ana okulu, anaokulu, kreş, yuva, okula hazır oluş, okul olgunluğu, metropolitan okul olgunluğu testi, okul öncesi eğitim kurumları, okul öncesi eğitimin önemi, anaokulu eğitimi, yuva eğitimi, çocuk ve okul, çocuk hangi yaşta okula başlamalı, ana sınıfı, okul öncesi eğitimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocuklarda ruhsal sorunlar, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi, anaokulu seçimi, kreş seçimi, okul öncesi eğitim kurumu seçimi, anaokuluna başlama, kreşe başlama, yuvaya başlama, doğru anaokulu, doğru kreş, en iyi anaokulu seçimi, okula başlama yaşı, okul fobisi, okula uyum, çocukta kabul görme, çocukta onaylanma, çocukta sevilme, çocukta reddedilme, okula başlama, okul, zeka testleri, gelişim testleri, çocuk ve zeka, üstün zeka, deha, dahi, dahi çocuklar, üstün zekalı çocuklar, benton görsel bellek testi, denver gelişim testi, bender gestalt görsel motor algılama testi, wisc-r zeka testi, peabody resim kelime testi, agte gelişim tarama envanteri, gessel gelişim figürleri, gessel, fiziksel ve bilişsel yetiler, 0-6 yaşlar, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı, okul öncesi okullaşma oranı, anne- çocuk eğitim programı, ev merkezli eğitim programı, anne çocuk eğitim vakfı, özgüven, ilköğretime yumuşak geçiş yapabilme, 0-6 yaş, çocuk gelişimi, anaokuluna uyum, anaokuluna adaptasyon, anaokuluna uyum süreci, okula gitmek istememe, okulu reddetme, anneden ayrılmama, anaokul, anaokulu korkusu, anaokul korkusu, uyum güçlüğü, okulda ağlama, okulda yemek yememe, okul öncesi okul


18:20
Top