2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Omuz
Omuz Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Omuz Kavramı ile İlgili 24 Makale
► Omuz Periartriti (Omuz Eklem İltihabı, Donuk Omuz), Omuz İmpingement Sendromu ve Dirsek Ağrıları ÇOK OKUNUYOR Dr.A.Serdar SARAÇ, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
OMUZ PERİARTRİTİ (Omuz Eklem İltihabı, Donuk Omuz,), OMUZ İMPİNGEMENT SENDROMU ve DİRSEK AĞRILARI OMUZ PERİARTRİTİ (Omuz Eklem İltihabı, Donuk Omuz, Frozen Shoulder) Omuz eklem iltihabı (Donuk Omuz, Frozen Shoulder), omuzda hareket kısıtlılığı ile karakterize bir hastalıktır. Omuz hareketleri hem kısıtlı ve hem de ağrılıdır. Hasta, ağrılı taraf omuz üzerine yatmakta güçlük çeker. Omuz Periartritinin (Omuz Eklem İltihabı, Donuk Omuz, Frozen Shoulder) meydana geliş sebebi her zaman tam olarak belli değildir. Fakat, özellikle şeker hastalarında daha kolay geliştiği bilinmektedir. Omuz bölgesine olan darbelerden sonra, omuz ve kol bölgesinde herhangi bir sebeple zorlanma-incinme olması dur... »»»
► Donuk Omuz ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Fzt.Cihat SEYREK
Çeşitli sebeplerle ağrı, omuz hareketlerinde kısıtlılık ile başlayıp zamanla omuzun hareket edememe durumudur. Omuz eklemi etrafındaki kapsülün enflamasyon sonucu elastik özelliğini kaybedip büzülmesi, kalınlaşması ve sertleşmesidir. Ağrıdan dolayı omuz daha az hareket ettiğinden zamanla sertleşme ilerler ve omuz eklemi hareket edemez hale gelir. Donmuş omuz genellikle tek omuzda olur. Ancak vakaların 1/3’ ünde her iki omuz hareketlerinde kısıtlanma vardır. Kolunuzu baş üzerine kaldırma konusunda zorluğunuz varsa, diğer omuzunuza dokunamıyor veya kolunuzu arkaya götüremiyorsanız omuz hareketlerinde bir kısıtlanma var demektir. Kolumuzu başımızın üstüne kaldıramayız, sırtımıza götüremeyiz,... »»»
Arka cebinizden cüzdanınızı çıkaramıyor, dişlerinizi fırçalayamıyor, dolabınızı açamıyorsanız ,yüksek bir yerden nesne alamıyor ve kıyafetlerinizi giymede sorun yaşıyorsanız omzunuz donmuş olabilir. Omuzlarda ortaya çıkan, ağrı ile birlikte ciddi oranda hareket kısıtlılığına neden olan sorunlardan biri de “Donuk omuz sendromu”dur. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık kendiliğinden ortaya çıkabildiği gibi, herhangi bir omuz yaralanmasına bağlı olarak da gelişebiliyor. Çoğunlukla kadınlarda görülen bu rahatsızlıkta diyabet yani şeker hastalığı en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. DONUK OMUZ NEDENLERİ ? Donuk omuz nedenleri çeşitlidir. Aslında en fazla görülen yüzdede, neden tam ola... »»»
► Omuz Ağrısı ve Nedenleri Fzt.Sema DANIŞIK
Omuz eklemi 3 kemik oluşumun meydana getirdiği komplex bir eklemdir. Kürek kemiği, köprücük kemiği ve kol kemiği omuz komplexini oluşturur. Bu eklemde 3 eksende de hareket görülür. Yani omuz eklemiyle kolu yukarı kaldırma, yana açma ve içe-dışa çevirme hareketleri yapılır. Pek çok harekete imkan sunması dolayısıyla omuz bölgesi yaralanmalara ve çıkıklara maruz kalmaya açık bir bölgedir. Omuzda görülebilecek hastalıklar: İmpingement sendromu: Kol kemiği ile köprücük kemiği arasında bursa dediğimiz içi sıvı dolu keseciklerden vardır. Bu bursanın kemikler arasında sıkışmasıyla impingement sendromu oluşur. Kol 90 derece yukarı kalkana kadar bursa sıkışır ve 90 dereceden yukarı kaldırılı... »»»
► Donuk Omuz Fizik Tedavi Fzt.Atalay ÇELEBİ
DONUK OMUZ Omzunuzda geçmeyen bir ağrı ve sertlik hissediyormusunuz? Eğer bu tarz bir şikayetiniz varsa, donuk omuz sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz demektir. Bu sorun kimi zaman omuz eklem kapsülünün yapışıklığı olarak da tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlığa yol açan nedenler tam olarak bilinmemektedir. Ancak zaman içerisinde belirli tedavi yöntemleriyle durumda iyileşme kaydedilmektedir. Bu kitapçıkta donuk omuz üzerine bilgi edinecek ve durumunuzun iyileşmesinde sizin üstlenmeniz gereken rolü çok daha iyi kavrama olanağına sahip olacaksınız. DONUK OMUZUN BELİRTİLERİ Karşılaşacağınız ilk belirti omuz ağrısıdır. Omzunuzu incitmiş hissine kapılabilirsiniz. Diğer belirtiler ise; • ... »»»
► Omuz Ağrısı ve Fizyoterapi Önerileri Fzt.Halil İbrahim KURMAZ
Omuz, kürek kemiği, köprücük kemiği ve omuz başı kemiğinin bir araya gelmesinden oluşan komplike bir eklemdir. Omuz ekleminin normal hareketlerini yapabilmesi için, bu üç eklemin uyum içinde çalışması gerekir. Omuzun stabilizasyonu eklem kapsülü, ligamentler ve kaslar sayesinde olmaktadır . Omuz eklemi konumunu düşününce yumuşak dokularla sağlanmış bu stabilizatör mekanizma aynı zamanda eklemi yaralanmalara daha müsait hale getirmektedir. Bu nedenle omuz bölgesinde birçok nedenle ağrı görülebilir. Omuz bölgesinde en sık görülen şikayetler ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Doğru teşhis için, hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Ağrının tipi, yeri, yayılma süresi dikkatle... »»»
ADHESİV KAPSULİT (DONUK OMUZ) Adhesiv kapsulit nedir? Omuz eklemini saran kapsül ve bağların inflamasyonu sonucu eklem kapsülünde sertlik ve kalınlaşmaya, çevresel yumuşak dokularda gerginlikle kolun hareketlerinde kısıtlılığa, kolun yan yüzünde, boyunda ve sırtta ağrıya, omuz ve kol çevresi kaslarda güçsüzlüğe neden olan, günlük işlerin ve kişisel bakımın yapılmasını engelleyen bir sendromdur. Kimlerde görülür? Oluş mekanizması hakkında bilinmeyenler olsada daha çok 40 60 yaş aralığındaki insanlarda ve sıkça kadınlarda görülür. Diyabet, omuzun kan dolaşımını etkileyen nedenler yada boyun fıtığı gibi nedenler görülme sıklığını arttırmaktadır. Ancak bu kriterleri hiç taşımayan genç, di... »»»
DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ Son yüzyılda dünya nüfusu hızla çoğalmış ve buna bağlı olarak hayvansal protein kaynağı et gereksinmesi artmıştır. Domuzun kısa zamanda daha çok et üretebilen ve bir çok işe yaramaz yiyecek maddesini değerlendirebilen bir hayvan olduğu düşünülerek domuz yetiştiriciliğine önem verilmiştir. İslam dini ve Musevi dini domuz etinin yenmesini yasaklamış, haram kılmıştır. Dünya nüfusunu 7.1 milyar insan kabul edersek dünyadaki Müslüman inanlar 1.6 milyar insan ve Musevi nüfusu ise sadece 15 milyon insan’ lık bir yer tutmaktadır. Geri kalan 5.5 milyar insan için domuz yenilebilir bir hayvan, yenilebilir bir et, yenilebilir bir hayvan... »»»
LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Laboratuvar hayvanları denilince akla Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji ve Genetik alanlarında yapılan bilimsel çalışmalarda deney için kullanılan hayvanlar akla gelmektedir. Laboratuvar (Deney) hayvanları çok çeşitllidir. Yurtdışında yabancı ülkelerde koyun, keçi ve domuz da deney hayvanı olarak kullanılmaktadır. Fakat koyun ve keçinin gevişgetirenlerden olması ve dolayısıyla kompartımanlı tip mideye sahip olmalarından genel anesteziye dayanmaları çok zordur. Zira hemen anestezinin başlangıcından itibaren rumende (işkembe) gaz şekillenmekte ve anestezi çok olumsuz etkilemektedir. Domuz da çok yağlı bir vücut yapısın... »»»
► Evde Beslenen Bazı Egzotik Hayvanlar Vet.Hek.Bora BİLGİN
► Sınırlı Ego Sınırsız İnsan Psk.Burcu ATATÜR
► Domuz Gribi Aşısı ve Gebelikte H1n1 Aşısı Olma Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Gripten Korunmak İçin D Vitamini Kullanın Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kuş Gribi ile İlgili Efsaneler ve Gerçekler Vet.Hek.Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
► Ortopedide Kullanılan İmplantlar ve Enfeksiyon Riski Prof.Dr.Kaan ERLER, Ortopedi Uzmanı
Omuz Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Dr.İlker SOLMAZ, Ankara , Anestezi Uzmanı
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Fzt.Yusuf KARA, İstanbul
Dr.A.Serdar SARAÇ, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Op.Dr. Tansel ÜNSALDI, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Şeyma TUNA, İstanbul
Dr.Nagihan YARAROĞLU, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Servet ASLAN, İstanbul
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Murat KANAT, İstanbul
Prof.Dr.Yetkin SÖYÜNCÜ, Antalya , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Cihat SEYREK, İstanbul
Prof.Op.Dr. Kaan ERLER, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Psk.İclal GÖZCÜ, İstanbul
Doç.Op.Dr.İbrahim AZBOY, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Feranek GÜLSOY, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Prof.Op.Dr. Kerem CANBORA, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Murat DOĞAN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Elif AKALIN, İzmir , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Füsun TÖRE, Kocaeli , Cilt Hastalıkları Uzmanı (Dermatolog)
Prof.Op.Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Osman GÜVEN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Murat BEZER, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Ercüment ARSLAN, Antalya , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Erkan ALP, Isparta
Dr.Mine GÜLER, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.İbrahim AKTÜRK, İçel (Mersin)
Prof.Op.Dr. Kahraman ÖZTÜRK, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Fatih Volkan TERCAN, Bursa , Ortopedi Uzmanı
Dr.Cihan AKSOY, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Dursun SUMER, İstanbul
Fzt.Fahri AKBIYIK, İstanbul
Fzt.Serkan SAĞLIK, İçel (Mersin)
Dr.Önder Taylan ÇİFÇİ, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Prof.Op.Dr. Can SOLAKOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Fzt.Deniz İŞÇİ, İstanbul
Dr.Ayşe Nur TEKİN, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Engin KESGİN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.Mehmet Fatih KORKMAZ, Malatya , Ortopedi Uzmanı
Dr.Gülçin EKEKE, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Cem GÖK, Ankara
Op.Dr.Çağatay ULUÇAY, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Murat AKKUŞ, İstanbul , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Fzt.Mehmet ÇAKIR, İstanbul
Dr.Ülkü SARPKAYA, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Ali ÖZTÜRK, Adana , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Bülent KILIÇ, Tekirdağ , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Melih ALDEMİR, İstanbul
Fzt.Fatma BAŞTUĞ, İstanbul
Prof.Op.Dr. Mahmut KÖMÜRCÜ, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Hasan YILDIRIM, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Fatih TONKAZ, Denizli , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Ozan AKÇA, Sakarya , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.Alper KAYA, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.Fatih KARAASLAN, Kayseri , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Turgut GÖKSOY, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Ahmet SÜMEN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Sevda TAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Prof.Op.Dr. Oğuz CEBESOY, Gaziantep , Ortopedi Uzmanı
Dr.Süleyman YEYEN, Çanakkale , Anestezi Uzmanı
Op.Dr.Özgür Selim UYSAL, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Dr.Nihal KOÇ, Gaziantep , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Doç.Op.Dr.Ali ÖNER, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Ebru ÇELİKOK, İstanbul
Op.Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Şahin KARPUZ, İstanbul
Doç.Dr.İsmail ŞİMŞEK, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Fzt.Arzu ÖZENSOY, İstanbul
Fzt.Oğuz KIR, Denizli
Fzt.Yusuf KÖSE, İstanbul
Fzt.Orkun MENEK, İstanbul
Fzt.Sinan YARAR, Kırşehir
Dr.Enis DOĞRAMACI, Sivas , Tıp Doktoru
Fzt.Yusuf KAZAR, Tekirdağ
Dr.Ali Eray GÜNAY, Kayseri , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Fzt.Sinem ÇAY, İstanbul
Dr.Ümit ŞAHİN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Çetin KÖSTEKCİ, İçel (Mersin) , Ortopedi Uzmanı
Fzt.İzzet PEKCAN, Eskişehir
Fzt.Çetin SAYACA, İstanbul
Fzt.Kamil ÇEVİK, İstanbul
Fzt.Duygu TUNÇ, Kırklareli
Op.Dr.Nazım TOPÇUOĞLU, Isparta , Ortopedi Uzmanı
Dr.Abidin TANRIKUT, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Kemal ASLAN, İçel (Mersin) , Anestezi Uzmanı
Prof.Dr.Nejat GÜNEY, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Hüsniye YOL, İstanbul
Dr.Hatice KEÇELİ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Dr.Hayati AYGÜN, Kars , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Sait GÜMÜŞ, İstanbul
Fzt.Selma ZOR, Ankara
Doç.Dr.Tuncay DURUÖZ, Manisa , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
omuz KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların omuz KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
omuz periartriti, omuz eklem iltihabı, donuk omuz, frozen shoulder, dirsek ağrıları, omuzda ağrı, omuz ağrısı, omuz rehabilitasyonu, omuz hareket kısıtlılığı, periartrit, rotator cuff lezyonu, rehabilitasyon, impingement sendromu, omuz kırığı, omuz çıkığı, omuzda kas kopması, hareket kısıtlılığı, fizyoterapi ve rehabilitasyon, manuel tedavi, omuz ağrısında egzersiz, omuz ağrısında fizyoterapi, adhesiv kapsulit, adhesiv kapsulit nedir, donuk omuz sendromu, et ürünü, salam, sosis, kavurma, jambon, bakon, et konservesi, füme dil, jöle işkembe, büyükbaş, küçükbaş, sığır, koyun, keçi, domuz, donmuş et, eti muhafaza, eti koruma, ette bozulma, köfte, etler, et teknolojisi, et ürünleri, diz protezi, kalça protezi, omuz protezi, total diz protezi, total kalça protezi, guinea piglerde kist, hayvanlarda follikülar kistler, hayvanlarda ovaryum kistleri, guinea pig, gine domuzu, gine pig, domuz yetiştiriciliği, sus scropha, protein, latin amerika, lard, bacon, hampshire domuz ırkı, duroc domuz ırkı, poland china domuz ırkı, polonya - çin domuzu, düz renkli polonya çin domuzu, alaca polonya - çin domuzu, spotted swine domuz ırkı, chester white domuz ırkı, hereford domuz ırkı, berkshire domuz ırkı, yorkshire domuz ırkı, tamwort domuz ırkı, american ıandrace domuz ırkı, domuz ıslahı, dişi damızlık domuz, erkek damızlık domuz, domuz barınakları, doğum yapmış domuzların bakımı, yavru domuzların bakımı, egzotik hayvan, papağan, bukalemun, su kaplumbağası, kobay, laboratuvar hayvanı, deney hayvanı, fare, sıçan, keme, hamster, farelerin zararları, rodentisit, fare kafesi, fare rasyonu, sıçan rasyonu, kobay rasyonu, hamster rasyonu


00:28
Top