2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizmde Belirti
Otizmde Belirti Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizmde Belirti Kavramı ile İlgili 4 Makale
Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur. Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeler... »»»
Otizm Nedir?[1] Otizm, iki gelişim alanlarından sosyal iletişim ile ilgide daralma, davranış kalıpları ve tekrarlara neden bilişsel alanda gelişimsel zorluklara neden olan bir grup norö-gelişimsel bir bozukluktur. Tam olarak neden kaynaklandığı bilinmese de yapılan araştırmalara göre birden fazla genin çevresel etkenlerin de etkisiyle aktive olması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. 1980’li yıllarda 10,000 çocukta bir otizm gözlemlenirken, bugün bu oran 68 çocukta bire kadar yükselmiştir. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla oranda gözlemlenmektedir. Tüm bunlar neticesince otizmin sadece genetik değil çevresel etkileşimle oluşan bir norolojik bozukluk olduğu fikri ağır basm... »»»
► Otizm Psk.İpek ERDEM
Otizm nedir? Otizm yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ya da doğuştan gelen bir gelişimsel bozukluktur. Beynin işleyişiyle ve sinir sistemiyle ilgili bazı değişikliklerden kaynaklandığı ön görülmektedir. Çocuğumun otizmli olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Genellikle aileler çocukları 3 yaşından sonra hala konuşmaya başlamadıysa bu durumu fark etmektedir. Otizmin en belirgin özellikleri çocukta göz kontağının olmaması ya da çok az olması, dönen eşyalara aşırı ilgi (çamaşır makinesini saatlerce izleme vb.), sosyal ilişki kurmadan kaçınma, konuşmama ya da söyleneni tekrar etme ( soruya soruyla cevap verme vb.), tekrarlayıcı davranışlar, takıntılar, değişiklik sevmeme gibi durumlardı... »»»
► Otizm: Bir Garib Muamma.. İbrahim EREN
Otizmde Belirti Kavramı ile İlgili Uzmanlar
İbrahim EREN, Çorum
otizmde belirti KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizmde belirti KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:22
Top