2007'den Bugüne 90,961 Tavsiye, 27,962 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otorite
Otorite Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otorite Kavramı ile İlgili 32 Makale
Başlıktaki kavramlara hemen hemen hergün rastlıyoruz. Bu kavramlar, birbirlerinin yerine kullanılıyor. Ödül dışındakiler, çocuklar için zor kavramlar olarak görülüyor. Ebeveynlere ise daha kolay gelebiliyor, uygulanış açısından... Burada tabii ki yanlış uygulanması nedeniyle hep kızgın, bağıran, çocukla birlikte bağrışan modeller gözümün önüne geliyor. Hep, çocuklara istediğimizi yaptırabilmek için bu çabaları sarfediyoruz. Anne- baba olarak yaklaşımımız; onların iyiliği... Ebeveynlerin çocukları için kötü şeyler düşünmeleri hiç aklıma gelmiyor. Ara sıra da olsa, olumsuz örneklere raslayabiliyoruz. Bunlar da genel olanı değiştirmez. Ceza ile ödül birbirlerinin karşıtı kavramlar. Y... »»»
ÇOCUKTA TUVALET EĞİTİMİ OTORİTE SAVAŞINA DÖNMESİN Birçok ebeveyn tuvalet eğitimi sırasında zorlanabilmekte ve nasıl davranacağını bilememektedir. Tuvalet eğitiminde dikkat edilecek ilk konu çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır oluşudur. Tuvalet eğitiminin verileceği zaman aralığı, ebeveynlerin gözlemlerine dayanmakla birlikte fiziksel olarak çocukların bu kaslarını kontrol edebilmeye başladığı dönem olan 18-36. aylar arasındadır. Bununla birlikte her çocuk için bu olgunluk döneminin farklı olabileceği aileler tarafından bilinmeli ve çocuğun hazır olup olmadığı dikkatle izlenmelidir. Bir diğer konu ise psikolojik boyutudur. Özellikle bu eğitimin verildiği yaş 2 yaş sendr... »»»
Çocuğun gelişim sürecinde anne (bakıcı-bakıcılar) ile ilişki en temel ilişkidir. Yeni doğan bebek anneyle kendini bir zanneder, anneyi kendisinin bir uzantısı gibi yaşar, acıkınca meme veren, besleyen, ağlayınca rahatlatan. Dört aylıktan itibaren çocuk anneyle ayrışmaya başlar, bu ayrışma üç yaşına kadar tamamlanır. Sağlıklı anne- çocuk ilişkisinde böyledir. Annenin çocuğu ayrı biri olarak görüp ona göre davrandığı durumlarda anne çocuğu yavaş yavaş ayrıştırır. Çocuk başlangıçta anneyi tek nesne olarak yaşayamaz, seven anne, rahatlatan anne, besleyen anne iyi annelerdir, kızan anne, sevmeyen anne, beslemeyen anne kötü annelerdir. Çocuğun zihinsel gelişimiyle birlikte süt veren anne seven ann... »»»
Disiplin beklemeyi, ertelemeyi, isteklerini ve tepkilerini kontrol etmeyi öğreten, yani ego dediğimiz uzlaştırıcı yapının sağlıklı olarak gelişmesinde gerekli olan bir davranış biçimidir ve asla yanlış bir yöntem değildir. Askerde disiplin, okulda disiplin, iş yerinde disiplin, hayatın her alanında disiplin... Pek tabiki ailede de disiplin! Çocuklarınızı her istediğini istediği anda elde edemeyeceği ve her yanı disiplin uygulamalarıyla dolu olan bir dünyaya, disiplin içeren yaklaşımlarınızla bizzat kendi ellerinizle kendiniz hazırlayın. Disiplini yanlış uygulayıp yüzüne gözüne bulaştıranlar, böylece de ortaya kendi elleriyle sorun çıkaranlar bir hedef saptırma ile sanki disi... »»»
Özet: Şiddet ve saldırganlık içeren davranışlar, Türkiye ve dünyadaki en önemli toplumsal problemlerdendir. Bu problemin erken ve etkili biçimde çözülebilmesi için gerekli önleme ve müdahale çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Saldırgan davranışlara sahip çocukları olan anne-babaların ebeveynlik becerilerinin artırılması ve ebeveyn çocuk ilişkilerinin onarılmasına yönelik sistemik yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiş olan Şiddetsiz Karşı Koyma: Yeni Otorite Modeli nispeten yenidir ve aile ve okul ortamlarında uygulanması özellikle Avrupa’da hızla yayılmaktadır. Türkiye’de çocuk ve ergenlerde görülen şiddet ve saldırganlık içeren davranışları önleme ve bu türden davranışlara müdahaleye y... »»»
DAVRANIŞLARIMIZA YÖN VEREN BAZI KAVRAMLAR MOTİVASYON Motivasyon her alandaki insanlar için geçerli olan bir kavramdır. İnsanların toplumun, grupların veya kurumların amaçları doğrultusunda çalışmaları için onların motive edilmesi gerekir. Çünkü motive edilen birey zevkle işini yapar ve buda hem kendisinin hemde kurumun verimliliğini olumlu yönde etkiler. Motivasyon, işin yapılması konusunda bireyin davranışını tanımlar. Her insan davranışının arkasında bir istek ve önünde bir amaç vardır. Amaca ulaşmak için insanın isteklerinin doyurulması gerekir. İstekleri karşılanan kişi ise, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için daha çok enerji sarf eder. Motivasyon konusu liderlik açısı... »»»
Aileler, genellikle çocukları için ne gerekiyorsa ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Özellikle günümüzde pek az ailenin çocuklarına vermesi gereken değeri vermediğini ya da veremediğini düşünüyorum. Bilinçli yetişkin olmak için günümüzde çabaların arttığını, artık şu yaşa geldim, unumu eleyip, eleğimi de duvara astım diyenlerin sayıları azaldı. Herkes, kendini bulunduğu konumdan bir adım daha öteye ilerlemek için gerekenleri yapmak arzusunda... Aileler, çocukları için de neler yapılması gerekli, nasıl bir eğitim almaları gerekli araştırmalar yapıyorlar, bilgilendirici yayınları takip ediyorlar, televizyonda ilgili programları izliyorlar. Aileler, tutumları açısından değişik ka... »»»
ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU Ret etme ,bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir. Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şefkat,sevgi,sıcaklık verilmez. Öz evlatları olduğu halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi görmektedir. Bazen sadece anne bazen de sadece baba çocuğu ret eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır. Beğenilmez ve devamlı her yaptığı eleştirilir.Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır.Çocuğa baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır.Çocuğun iyi yönleri değil de devamlı kötü yönleri su yüzüne ... »»»
İnsan ilişkileri içinde en uzun ömürlü ve en önemli etkileri olanı hiç kuşkusuz ana-baba ile çocuklar arasında olan ilişkilerdir. Aslında bir çocuğun yetişmesinden, başarı ya da başarısızlıklarından yalnızca veya yüzde yüz ana-babayı sorumlu tutmak doğru değildir. Çünkü çocuk, yalnızca ana-babasının, aile eğitiminin etkisi altında kalmış olsaydı, bir ailedeki tüm çocukların, birçok özellikleri yönünden birbirlerinin aynı olmaları gerekirdi. Her çocuk ailenin bir parçasıdır, fakat onun yetişmesi ve gelişmesinde okulun ve en geniş anlamda toplumunda sorumlulukları, katkıları vardır. Aile de, çocukların yetişmesi sırasında onlara rehberlik ve yardımda bulunan kurumlardan birisidir. Fakat en öne... »»»
İnsan ilişkileri içinde en uzun ömürlü ve en önemli etkileri olanı hiç kuşkusuz ana-baba ile çocuklar arasında olan ilişkilerdir. Aslında bir çocuğun yetişmesinden, başarı ya da başarısızlıklarından yalnızca veya yüzde yüz ana-babayı sorumlu tutmak doğru değildir. Çünkü çocuk, yalnızca ana-babasının, aile eğitiminin etkisi altında kalmış olsaydı, bir ailedeki tüm çocukların, birçok özellikleri yönünden birbirlerinin aynı olmaları gerekirdi. Her çocuk ailenin bir parçasıdır, fakat onun yetişmesi ve gelişmesinde okulun ve en geniş anlamda toplumunda sorumlulukları, katkıları vardır. Aile de, çocukların yetişmesi sırasında onlara rehberlik ve yardımda bulunan kurumlardan birisidir. Fakat en öne... »»»
► İtaat Deneyi Gamze YÜCEL
► Ebeveynlik Tarzları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Anne Baba Tutumları Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Aile İçinde Tutumlar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► İnatlaş-Ma Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Anne Baba Tutumları Psk.Reyhan UZUN
► Otoriter Ebeveyn ve Asi Çocuk Psk.Sevda SERİN
Otorite Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Gamze YÜCEL, İstanbul
Psk.Emrah SALIK, Diyarbakır
otorite KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otorite KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ödül, ceza, yasak, disiplin, eğitim, ailede disiplin, tuvalet eğitimi, çocukta tuvalet eğitimi, tuvalet eğitiminde inatçılık, çocuklarda tuvalet eğitimi, çocuk tuvalet alışkanlığı, çocukta tuvalet, ergen, genç, gençlerin okulla ilişkisi, ergenlerin okulla ilişkisi, çocuk yetiştirme, otorite figürü, otoriter anne, otoriter baba, çocukda disiplin, yeni otorite, şiddetsiz karşı koyma, haim omer, nvr nedir, nvr modeli, şiddetsiz çocuk yetiştirme, ahlak anlayışı, modern ahlak anlayışı, otoriter ahlak anlayışı, postmodern ahlak anlayışı, modern ahlak, postmodern ahlak, itaat deneyi, otoriteye itaat, ebeveynlik tarzları, anne baba tutumları, otoriter ebeveyn, demokratik ebeveyn, koruyucu ebeveyn, tutarsız ebeveyn, ret edici ebeveyn, ilgisiz ebeveyn, ihmalkar ebeveyn, hoşgörülü ebeveyn, göz yuman ebeveyn, mükemmelliyetçi ebeveyn, ebeveyn, musamahakar ebeveyn, ihmal edici ebeveyn, ebeveyn tutumları, demokratif ebeveyn, otoritatif ebeveyn, anne baba tutumu, tutum, koruyucu tutum, otoriter tutum, demokratik tutum, serbest tutum, anne, baba, serbest ebeveyn, kararsız ebeveyn, ebeveyn tutumu, otoriter anne baba, katı ebeveyn, sert anne baba, otoriter aile, otoriter bana, koruyucu ebeveyn tutumu, otoriter ebeveyn tutumu, sınırsız özgürlükçü ebeveyn tutumu, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu, tutarsız ebeveyn tutumu, demokratik ebeveyn tutumu, aile ve çocukluk, çocuklarda güven, anne baba becerileri, pozitif tutum, demokratik aile, reddedici aile, ödül ve ceza, ebeveyn çocuk ilişkisi, aşırı koruma, aşırı serbest bırakma, güven verici tutum, hoşgörülü tutum, aşırı baskıcı tutum, dengesiz tutum, tutarsız tutum, güvensiz anne babalar, kendine güvenen anne babalar, aile içi iletişim, çocuk yetiştirme tutumları, koruyucu anne baba, anne tutumları, annelerin çocuklarda etkileri, izin verici tutum, çocuklara karşı yaklaşım, çocukların kişilik gelişimi, baskıcı tutum


04:50
Top