2007'den Bugüne 91,809 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,908 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikoterapi Nedir
Psikoterapi Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikoterapi Nedir Kavramı ile İlgili 48 Makale
PSİKOTERAPİ NEDİR? NE ZAMAN YARDIM ALMAK GEREKİR? PSİKOTERAPİ NE İŞE YARAR? Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, ruhsal problemlerin bir uzman ile konuşularak tedavi edilmesidir. Kişinin kendisini tanımasını sağlayarak, yaşamı boyunca karşılaşacağı sorunlarla nasıl baş edeceğini öğreten değişimin ve gelişimin sağlandığı bir süreçtir. Bu sürecin birincil aktörü kişinin kendisidir; psikoterapist ise kişinin ulaşmak istediği noktaya varmasında ona yardımcı olur. Ne zaman psikoterapiye başvurmak gerekir? Stres ve problemler herkesin yaşamında etkilidir. Hayatımızda zaman zaman istenmeyen olaylarla karşılaşırız ve bu olaylar bizim hayatla olan uyumumuzu bozar. Böyle durumlarda, ki... »»»
Psikoterapi nedir? Psikolog Ararken ve Psikoterapi Sürecinde Önemli Konular Psikoterapi sürecinin nasıl başladığı ve bu süreçte neler yapıldığı danışanlar tarafından merak edilen bir konudur. Danışanlar, terapide psikologların kendilerine neler sorduklarını, sorunlara nasıl yaklaştıklarını bilmek isterler. Bununla birlikte terapi görmek için nereye başvurulacağı, hangi terapiste gidileceği gibi konular da gündeme gelir. Bu yazı, psikoterapi sürecinin işleyişine açıklık getirmek ve psikoterapist seçiminde önemli noktaları aydınlatmak için yazılmıştır. Fiziksel bir rahatsızlığımız olduğunda ve doktor aradığımızda çevremize sorarız, araştırırız. “Şu doktor iyidir...”... »»»
PSİKOTERAPİ NEDİR? PSİKOTERAPİ ruh hastalıklarının ve davranışsal bozuklukların tedavisidir. Farklı teknikler kullanarak terapötik iletişim ile duygusal bozukluğu düzeltmeye, işlevsiz davranış kalıplarını değiştirmeye, kişilik gelişimi ve büyümeyi desteklemeye çalışır. Psikoterapinin temeli psikoanalitik psikolojinin kurucusu Sigmund Freud tarafından atılmış ve farklı kuramlar ve tekniklerle şekillendirilmiş ve şekillendirmeye devam etmektedir. Psikoterapi kişinin kendisini tanıması, çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır.Psikoterapi sırasında kişi ruhsal durumu,düşünce, duygu ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur. Psikoter... »»»
PSİKOTERAPİ NEDİR? Psikoterapi, ruh sağlığı alanında eğitim görmüş, bu alanda uzmanlaşmış bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilen, bireysel terapi veya grup terapisi şeklinde uygulanabilen bir kendini tanıma, davranışlarının ve tutumlarının nedenlerini anlama, çözümleyebilme ve onlara karşı içgörü (farkındalık) kazanabilme sürecine verilen isimdir. Günümüzde kültürel, sosyal, ekonomik pek çok alanda gerçekleşen hızlı değişiklikler, bireyleri pek çok stres faktörü ile başa çıkmak zorunda bırakmaktadır. Tüm bu değişim ve gelişimler, bireylerin hayatını kolaylaştırmakla birlikte paradoksal bir biçimde onları yalnızlığa, dışlanmışlık duygusuna, aidiyetsizli... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Yasemen YARALI
Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, erapist ile danışan arasındaki özel bir ilişkidir. Bu anlamda psikoterapinin bir ilişki olarak sağladığı yardım, yakın arkadaşlarımızın veya ailemizin bize sunabileceğinden farklıdır. Bir terapist, sizi yargılamadan, yansız ve yüksüz olarak dinler. Terapistiniz size tavsiyede bulunmaz. Aldığı eğitimler dahilinde farklı teknikler kullanarak yaşadıklarınızı kelimelere dökmenize yardımcı olabilir. Terapi, aynı zamanda güven ortamında ve güvenliği sağlayan bir çerçeve içinde kendimizle yüzleşmemizi sağlar. Psikoterapinin zihni farklılaştırdığı bilinmektedir. Beynimizi yaşam boyu sosyal ve ilişkisel deneyimlerimiz, düşünce içeriğimiz, hayatı anlamlandırma şe... »»»
► Psikoterapi Nedir Psk.Aybüke AKDENİZ
Psikoterapi birbirini hiç tanımayan iki kişinin ilk karşılaşma anıyla başlayan kişinin kendine doğru yaptığı bir yolculuk ve yenilenme sürecidir. Tıpkı tırtılın kendini eriterek kozasına hapsetmesinden sonra yeni hücrelere ve yeni organlara sahip göz kamaştıran bir kelebeğe dönüşerek bambaşka bir görünüm kazanması gibi bir değişim, dönüşüm sürecidir. Psikoterapi, insanların çeşitli yaşam olaylarının etkisiyle yaşadığı olumsuzluklarla, duygusal ilişkilerinde, iş ve ev yaşamlarında yaşanılan sorunlarla beş etmede yetersiz kaldıkları, çevreye ve topluma uyumlarının zorlaştığı durumlarda kendini tanımak ve anlamak için başvurulan bir sağaltım sürecidir. Bu süreç dinamik bir ilişki bağlamında g... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Nilüfer DEMİRHAN
Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, alanında uzman bir psikolog ile birlikte kendi iç dünyasını anlamak isteyen bir bireyin yaptığı yolculuktur. Bu yolculukta kişi kendisini anlar, tanır ve hayatta gitmek istediği yolları belirler. Terapi aslında bir sanatsal yaratım süreci gibidir. Terapide kişi geçmişten bu güne dek oluşturduğu “kendi hayatının tablosuna” uzaktan bakar ve bu tabloda neleri değiştirmek istediğine, bu tabloya hangi renkleri ve figürleri eklemek istediğine karar verir. Terapi, bu tablo üzerindeki sürekli bir yaratım sürecidir. Terapinin bu şekilde işleyebilmesi, güvenli olarak yapılabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için terapinin belirli bir çerçevesi, kuralları vardır. Bu çerçev... »»»
► Psikoterapi Nedir Psk.Doğancan GÖKÇE
Psikoterapi aslında uzun bir geçmişe sahiptir. Psikoterapiye ait ilk uygulamaların, aydınlanma çağına dek uzandığı hatta antik yunan ve antik mısırda iyileştirmek için kullanılan büyülü sözler şeklinde dile söylendiği bilinmektedir. Psikoterapi kişiler arası ilişkilerin ve kişisel sorunların tanımlanması sürecinde ortaya çıkmıştır. Psikoterapi bireysel olabileceği gibi grupla da yapılabilmektedir. Psikoterapi hem danışanın iç dünyasına hem de çevresindeki kişilerle ilgili kaygılarını içermektedir. Kişinin iç dünyasına ilişkin içsel boyutundan, benlik algısıyla ilgili endişelerden psikolojik rahatsızlığa kadar birçok farklı durumu kapsayabilmektedir. Kişiler arası ilişkilere dair ilişkisel b... »»»
PSİKOTERAPİ NEDİR ? Psikoterapi sürecini bilimsel ve sözlük anlamlarıyla açıklamadan önce bir öykü olarak bakarsak; hayat bir açık denize benzer gemi ise kişinin hayatıdır. Kişi hayat gemisini yürütmekle sorumlu kaptandır. Ne zaman ki fırtına koptu, yolu şaşırdı, girdaplar, başka gemiler çıktı işte o zaman minimum risklerle güvenli denizlere ulaşabilmek için kılavuz kaptan olarak psikoterapist devreye girer. İşte bu kılavuz kaptanla yapılan yolculuk psikoterapidir. Kişi daha sonra hayat denizinde aynı veya benzer sorunlarla karşılaştığında artık ne yapacağını gemisini nasıl kurtaracağını bilecektir. Batı dillerindeki kelime anlamıyla psikoterapi İngilizcesi “psycho” ola... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Gonca BAĞLAR
1- Psikoterapi Nedir? Psikoterapi dediğimizde herkesin aklına gelen, bir problemini bir arkadaşına anlatır gibi bir uzmana anlatmak ve onun seni dinlemesidir. Bireyler psikoterapiye geldiklerinde rahatlayacaklarına, keyiflerinin yerine geleceğine, kendisinin haklı bulunacağına dair inançlara sahiptir. Bu inancın yanında bir de problemlerinin çözümünün kendilerine sunulacağı, kendileri adına kararların alınacağı yönünde bir beklentileri vardır. Gerçek; bu inançlardan, beklentilerden ve bilinenden tamamen farklıdır. Psikoterapi dediğimiz şey, bireyin uyumunu bozan davranışlarını ortadan kaldırmak, iç görü geliştirmek, rahatsızlığın belirtilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak amaçlı... »»»
► Psikoterapi Nedir Psk.Burhan ERGÜN
PSİKOTERAPİ NEDİR Psikoterapi, genel anlamıyla danışan ve terapist arasında oluşan ilişkiyi içeren bir tedavi biçimidir. Psikoterapi, danışan terapist arasında gelişen sözel tedavi şeklidir. Bu süreç danışanın bir problemi yaşaması ve bu problemine çözüm araması sonucunda bu işi yapabilmek için gerekli akademik eğitim almış olan ve danışan-terapist arasında etik kurallar dahilinde psikoterapi yöntemini başarılı bir biçimde uygulanmasıyla sonuçlanan bir tedavi biçimini kapsamaktadır. Psikoterapi danışan–terapist arasında oluşturulan ve danışanın problemini ortadan kaldırmak amacıyla, sistematik biçimde danışanın duygu durumuna etki eden ve yaşadığı duruma karşı vermiş olduğu tepkiye yö... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Armağan ADANAR
PSİKOTERAPİ NEDİR? Terapi nedir? Bireyin kendi iç dünyasına yaptığı uzun,sabır isteyen bazen zorlu ama genel olarak zevkli bir yolculuktur. Her yolculuğun bir başlangıcı gelişim süreci ve bir sonu vardır.Terapi sürecinin de başlangıcı gelişim süreci ve elbette sonu vardır. Terapilerin başında birey varmak istediği yolu belirler.Kılavuzu yardımıyla ve desteğiyle o yola ulaşmak için çaba sarfederler. Yolculuk iki kişiyi gerektirir.Taşın altına hem terapist hem de danışan elini sokarsa ancak yolun sonuna öyle varılır.Terapist tek başına hiçbir şey yapamaz. Hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok.Terapi, zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren bireylerde daha sağlıklı bir ruhsal denge sağlam... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Ceren AKBOYAR
PSİKOTERAPİ NEDİR? Psikoterapi iki kelimeden oluşur. ‘Psycho’ kelimesi psyche anlamında kullanılır; can ve ruh manasındadır. ‘Therapy’ ise tedavi etmek anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşiminden ruhsal tedavi yani psikoterapi kelimesine ulaşılır. Psikoterapi ülkemizde çoğu zaman, sıradan bir sohbet , arkadaşla da yapılabilecek görüş alış-verişi gibi yanlış algılanmaktadır. Oysa ki psikoterapi asla iki kişi arasındaki basit bir sohbet, sıradan bir konuşma değildir. Psikoterapi, kökenleri çok uzun yıllara dayanan felsefeye sırtını dayamış; içerisinde analiz, öğrenme, davranış değişikliği ve duygudurum değişikliği barındıran, kendi dinamiklerini oluşturmuş bir bilim dalının kullandığı... »»»
► Psikoterapi Nedir? Psk.Emir Emre DOĞAN
PSİKOTERAPİ NEDİR? Psikoterapi, kişinin kendisi, diğer insanlar ve dünyayla ilgili düşünce, duygu ve davranış tepkileri alanında yeni bir dil öğrenmesidir. Sözel yolla ve etkileşim yoluyla ruhsal sıkıntılara yardımcı olma tekniğidir. Psikolojik sorunların, belirtilerin ve rahatsızlıkların tedavisinde konuşmanın kullanılmasıdır. Terapide temel olan şey dinleme ve anlamadır. Hasta ve terapist terapi sürecinde birlikte yol alırlar. Hasta bu süreçte kendisi ve çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurmayı deneyimler. Sorunlarına olan bakış açısı değişir. İç görü kazanır. Kendi mutsuzluğundan, kendi sorunlarından büyük ölçüde kendisinin sorumlu olduğunu anlar. Sorunlarına sahip çıkmaya başlar.... »»»
► Focusing Psikoterapi Nedir? Abdullah ÖZER
Focusing Psikoterapi Nedir? Focusing psikoterapisi eğitimi almış profesyonel, ilişki odaklı bir durumda sizi ilgilendiren her konuda sizinle birlikte çalışan Focusing eğitimlerini tamamlamış bir uzmandır. Focusing Psikoterapi eğitimi almış psikoterapistten neler bekleyebilirsiniz; • Size bir bütün ve yetkin bir kişi olarak yaklaşılacaktır. • Psikoterapist size ne yapacağınızı veya kim olmanız gerektiğini söylemeyecektir. Bunun yerine, durumunuzun fiziksel olarak hissedilen (felt sense) önemini öğrenirken aynı zamanda ortaya çıkan küçük değişim adımlarını algılamanıza yardımcı olacaktır. • Psikoterapist her zaman kendi FELT SENSE'si ile temas hâlinde olacaktır. Bu içsel alanı kendi deneyim... »»»
► Pozitif Psikoterapi Nedir? Abdullah ÖZER
Nossrat Peseschkian kimdir? Nossrat Peseschkian (18 Haziran 1933 tarihinde Kaschan, İran'da doğup, 27 Nisan 2010 tarihinde Wiesbaden/Almanya'da vefat etmiştir.), İran kökenli bir Alman nörolog, psikiyatrist ve psikoterapisttir. Kendisi, 1968 yılında geliştirdiği Pozitif Psikoterapi’nin (PPT) kurucusudur. Nossrat Peseschkian'ın Yaşamı İran'da doğan ve büyüyen Peseschkian, 1954 yılında Almanya'ya gelmiş ve Freiburg im Breisgau, Mainz ve Frankfurt am Main kentlerinde tıp eğitimi almıştır. 1960 yılında Frankfurt am Main kentinde yapılan devlet sınavlarında başarılı olmuştur. İhtisas eğitimleri (Nöroloji, Psikiyatri ve Psikoterapi): Doktora (1968) ve psikoterapi ihtisas eğitimlerini Almanya'... »»»
► Psikoterapi Nedir? Ne Değildir? Psk.İlke TARHAN
Psikoterapi Nedir? Ne Değildir? Şu söze belki lise sıralarında, belki tanıdık sohbetlerinde, belki sosyal medyada yüksek ihtimalle rastlamışsınızdır: ‘’İnsan biyo-psiko-sosyal bir varlıktır’’. Bu sözle anlatılmak istenen nedir? İnsanı kelimelerle, kavramlarla ve belirli sıfatlarla anlatmanın genel olarak ‘’insanlık’’ hakkında bir şeyler söyleyeceğini ancak ‘’insan’’ın kendi öznelliğinin bu kelimelere, bu sıfatlara asla tamamen sığamayacağını düşünmekle birlikte genel birkaç kelam etmek adına ben de bu kalıptan yola çıkacağım. Öncelikle içerisinde yaşadığımız, adına beden dediğimiz cismi bir varlığımız var ve yaşamı devam ettirmek, yaşamı sürdürmek bu cismin sağlığına ve bütünlüğün... »»»
► 10 Maddede Psikoterapi Nedir? Psk.Cem GÜMÜŞ
Psikoterapi ya da kısaca terapi kelimesi ile artık daha sık karşılaşıyorsunuz. Peki bunun ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz? Psikoterapi sürecinde neler yapılıyor? 10 maddede kapalı kapılar arkasında yapılan psikoterapinin ne olduğunu keşfedeceksiniz. Psikoterapi bir uzman eşliğinde, konuşma yoluyla farkındalık düzeyinizi artırma ve sorunlarınızı çözümleme sürecidir. Bu klasik tanım açık gibi görünüyor ancak muhtemelen kafanızda halen birçok soru işareti var. Psikoterapi uzmanı: Benim kendi kendime düşünemeyeceğim ne söyleyebilir? Kitap, internet vb. kaynaklardan okuyabileceğimden fazla ne öğretebilir? Yakınımdaki kişilerin desteğinin ötesinde ne sağlayabilir? 10 MADDED... »»»
► Dinamik Psikoterapi Nedir Dr.İbrahim SARI
Dinamik Psikoterapi Psikoterapi çok geniş anlamda sözle ve ruhsal yollarla yardım ve iyileştirme demektir. Ruh bilim bilgilerine dayanan, hasta ile karşılıklı ilişki ve iletişimi kullanan bir takım uygulamalardır. Psikoanalitik açıdan tanı koymaya yönelik düşünce tarzına girmek bu dersin konusudur. Bu düşünce tarzı terapist bir klinisyen olarak olgunlaştıkça insanlık durumunun komplex yapısıyla ve her bir insanın kendine özgü oluşuyla karşılaştıkça daha ayrıntılı ve incelikli hale getirilebilir ve yeni bilgilere göre yenilenebilir. Hayat her zaman zor olmuştur ve insanlar her zaman duygusal acılarına hitap eden tedavicilere ihtiyaç duymuştur. Öte yandan bir meslek olarak psikoterapi ha... »»»
► Psikoterapi Nedir? Ne İşe Yarar? Psk.Betül ÖZDEMİR
Psikoterapi nedir? Genellikle "psikoterapi"nin ne olduğuyla ilgili yanlış inanışlar var. Mesela, psikoterapide, terapistin danışana bazı tavsiyeler verdiği ve bir mucize yaşandığı inancı... Bir anda terapiye gelen kişinin hayat kalitesinin arttığı... ve derdin.. ve kederin.. ve mutsuzluğun... bir anda yok olduğu.. Yılların birikimiyle ortaya çıkan düşünce ve inanışların, terapistin "Saçmalamayın canım, ilk mesajı siz atamazsınız" tarzı tavsiyeleriyle bir anda değiştiği... Sağdan soldan duyduklarım, gerekli eğitimleri tamamlamamış psikoterapistlerin (maalesef Türkiye'de, Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi terapist olma kriterleri veya herhangi bir yasa bulunmadığı için) sıklıkla Güzin... »»»
► Psikoterapi Nedir? Ne Değildir? Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, kişinin yaşamsal uyumunu bozan sorunların giderilmesi, danışanın hastalığı ile ilgili içgörü kazanması ve o hastalık ile ilgili belirtilerin ortadan kaldırılmasına yönelik belli teknikler kullanılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. (1) İçgörü, ise kişinin hastalığına ait belirtilerinin varlığının, anlamının, kaynağının ve hastalığının ortaya çıkmasında oynadığı rolün farkına varması olarak tanımlanmaktadır. (2) Kişilerin yaşadığı psikolojik sorunların farkına varması, sorunun algılanması, bu sorunlarla başetmek için ilk adımdır. Psikoterapi sürecinde danışanla terapist arasında oluşan etkileşim ile bireyler kendi fark... »»»
► Psikoterapi Nedir, Ne Değildir? Psk.Osman İLHAN
Öncelikle psikoterapi, bir arkadaşla yada akraba ile karşılıklı yapılan çay sohbetiyle karıştırılmamalıdır. Psikoterapide asıl amaç, terapiye gelen kişiyi mutlu etmek, hoş zaman geçirtmek, rahatlatmak değildir. Danışana ne yapıp ne yapmaması gerektiğinin söylendiği, öğütlerin verildiği bir ortam değildir. Psikoterapi ortamında olan danışan ile terapistin güven zemininde etkileşime girdiği, danışanın seanslara getirdiği sorunsallar üzerinde durulup, çözümler üretildiği bir ortaklık gibidir. Pasif olan danışan, aktif olup yol gösteren terapist gibi bir yanlış algıya kapılmamak gerekir. Karşılıklı bir etkileşim ve iş birliği süreci vardır. Psikoterapi uygulayıcısı kişi bu ala... »»»
► Psikoterapi Nedir, Ne İşe Yarar? Psk.Gülüm BACANAK
Psikoterapi ruhsal ve duygusal sorunların çözümünde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Psikoterapi ile kişi sorunun kaynağını ve nedenlerini fark eder, kendisini tanır, duygu ve düşüncelerinin farkına varır ve çözüme ulaşmada sorumluluk almayı öğrenir. Terapi kişinin sorunlarının çözümünde oldukça etkili bir yoldur, ancak tabi ki bu yolda ona rehberlik edecek terapistin seçimi de çok önemlidir. İyi bir terapist nasıl dinlemesi gerektiğini bilir, kişinin ona zarar veren düşünce ve davranışlarının farkına varmasını ve anlamasını sağlar, onu olumlu davranış değişikliklerinde bulunması için cesaretlendirir ve kişinin öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için onu motive eder. Tabi ki terapis... »»»
Psikoterapi, insanların duygusal ve zihinsel sorunlarını çözmelerine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir ve tarihi antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Antik Yunan filozofları, insanların duygusal ve zihinsel sorunlarının nedenlerini araştırır ve bu sorunların çözümlerini sunarlardı. Örneğin, Hipokrat, antik Yunan tıbbının babası olarak bilinir ve insanların duygusal ve zihinsel sağlıklarının önemi üzerine yazılar yazmıştır. yüzyılda, Freud ve analitik psikoloji ortaya çıktı. Freud, insanların duygusal ve zihinsel sorunlarının nedenlerini araştırmaya ve insanların kendi kendilerine farkındalık kazandırmaya yönelik terapi yöntemleri geliştirdi. Freud’un çalışmaları, psikoterapinin temelin... »»»
Ay doğmuyorsa yüzüne ve güneş vurmuyorsa pencerene, Kabahati ne güneşte; ne de ay da ara... Gözlerindeki perdeyi arala MEVLANA Toplumumuzda psikoloji bilimi psikoloğun kim olduğu ve nasıl yardımcı olduğuyla ilgili karmaşık bilgiler mevcuttur. Öncelikle psikoloji bir bilim dalı olarak deney ve gözlemlere dayanarak insanın davranış ve zihinsel süreçleri üzerine incelemeler yapar. Zihnin, duyguların, davranışların birbiriyle ilişkilerine değinir. İnsan kompleks bir varlıktır. Psikoloji bilimi insanın davranışını anlamlı kılacak, davranışın altında yatan birçok süreci incelemektedir. Bu incelemeleri yaparken çokça alt alana bölünmüş ve her alt alan içerisin... »»»
Tüm hikayeler kendisini yaşatmak ister.. Sahibini öldürme pahasına… Hiçbir hikaye kendisini yarım bırakmaz. Sessizleşir. Saklanır. Pusuya yatar. Fakat kendisini yarım bırakmaz. Sadece doğru zamanı kollar ve başka kılıklarda kendisini yaşatmaya devam eder. Aslında bir çoğumuzun tek bir hikayesi vardır. Kavuştuğun, ayrıldığın, yaralandığın, sevindiğin, sevildiğin, ötelendiğin tek bir hikaye. Hani hatırlıyor musun ilk kavuşmanı annenle? Ya ilk ayrılık ? İlk kaybedişin onu.. İlk çaresizlik.. Hani ilk kez sevmiştin o çocuğu. İlk terkediliş. Ya da ilk harab ediliş.. İlk hikayelerini hatırlıyor musun ? İlmek ilmek örülen bu ilk hikayeler bir kez nakşedildi mi üzerine artık derinin... »»»
Psikoterapi Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir? Psikoterapi seansları, kişinin psikolojik sorunlarını anlamak ve çözmek için bir uzmanla bir araya geldiği özel bir görüşmedir. Bu seanslar, bir psikolog veya psikiyatrist tarafından gerçekleştirilir ve birçok farklı terapi yaklaşımı kullanılabilir. Genellikle bir psikoterapi seansı, kişinin terapistiyle karşılıklı konuşmasıyla başlar. Terapist, kişinin sorunları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için sorular sorar. Kişi, sorunları hakkında konuşurken, terapist de dinleyerek ve not alarak anlamaya çalışır. Terapist, kişinin sorunları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olduktan sonra, genellikle kişinin yaşadığı sorunları çözmek için öneriler sun... »»»
Psikoterapi genel olarak psiko (ruh) ve terapi (iyileştirme) terimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan yunanca bir kelimedir. Buradan çıkan sonuç doğrultusunda psikoterapiyi ruhsal sıkıntıların onarılması, iyileştirilmesi, bilinçaltında olan çatışmaların bilinç düzeyine getirilmesi ve bunlarla çalışılıp çatışmaların danışanın farkına varmasının sağlanması ve böylece kişinin davranışlarının bilinç dışından bilinç yüzeyinde olmasının sağlanması psikoterapi sürecenin oluşmasının temel taşını oluşturur. Alanında uzmanlaşmış ve belli bir terapi ekolünün eğitimini almış, gerekliliklerini yerine getirmiş kişilerin, sorunu teşhis edip bunun değerlendirmesini yapması, ruhsal yardım ve tedavinin gerek... »»»
Psikoterapi Nedir, Ne Değildir ve Nasıl Fayda Sağlar? Yapılan bilimsel çalışmalarla son yıllarda dünya’da ve Türkiye’de psikoterapinin ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkisi kabul görmekte ve psikoterapiyi yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verilmektedir; ancak ülkemizde ve dünyada psikoterapi sürecinin nasıl işlediği, bu süreçten nasıl fayda sağlanıldığı ve ne gibi teknikler kullanıldığı konusunda bazı soru işaretleri mevcuttur. Bu yazının amacı psikoterapi olgusunu ve psikoterapinin iç dinamiklerini anlaşılır bir dille açıklamak ve psikoterapi desteği almayı düşünenlerin kafalarındaki soru işaretlerini mümkün olduğunca gidermektir. Psikoterapi Nedir? Dış ve iç etkenlere ba... »»»
“Doğada tek bir münferit (kendi başına) nöron yoktur.” Louis Cozolino, Nörobilim Uzmanı, Profesör Geçtiğimiz sonbahardan beri düzenli olarak gerçekleştirdiğim “Psikolojinin Kökenleri” atölyemde, psikoloji vesilesiyle bilim tarihine de kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu atölyede bilimsel yöntemin başlangıçta daha indirgemeci ve olguları neden-sonuç ilişkisi içinde açıklama eğiliminde olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde bazı bulgularla daha sistemik ve “bağlantısal bütünsellik” perspektifinden bakar hale geldiğini görüyoruz. Bu önemli bilimsel gelişmelerden biri, kuantum fiziğinde de önemli bir yeri olan, Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi. Heisenberg’in Belirsizlik İlkesinde formüle edilmiş olan... »»»
1- Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, (Yunanca psycho = “ruh” ve therapia = ‘tedavi etmek’) çeşitli psikolojik tedavi yöntemlerini kapsayan bir kavramdır. Ruhsal problemlerin bilimsel yöntemleri kullanarak, tedavi edilmesi olarak tanımlanabilir. Psikoterapinin etkili olabilmesi için psikoterapi ile profesyonel yapılandırılmış terapötik görüşmeler ve terapötik bir danışan-terapist ilişkisi ile mümkün olur. Psikoterapi; psikolojik hastalıkları hafifletmek ve iyileştirmek amaçlı olup, bilimsel olarak doğrulanmış ve etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Psikoterapi, bu konuda gereken eğitimi almış bir klinik psikolog/psikiyatr ile “psikiyatrik hastalık/psikolojik temelli” sorunlarının ç... »»»
Psikoterapi Hakkında Bazı Yanlış Bilinenler (Mitler) ve Doğru Cevapları Günümüzde dizilerde ve filmlerde psikoterapinin sıklıkla yer alması insanların zihninde bir psikologla görüşme yapmak hakkında bazı fikirler vermektedir. Hannibal, The Sopranos veya Çocuklar Duymasın gibi dizilerdeki terapist karakterler oldukça farklı yaklaşımlara sahiptir, zaman zaman da etik ilkelere uymadıkları görülür. Bu dizi ve filmlerde terapiyle ilgili yansıtılan bilgiler zaman zaman doğru olsa da her zaman gerçeğin bütününü yansıtmazlar. Beklentilerinizi netleştirmek ve psikoterapiden daha fazla faydalanabilmek için bazı mitler ve doğru cevapları hakkında bilgilenmek faydalı olacaktır: Mit: Psi... »»»
► Destekleyici Psikoterapi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Psikoterapi ve Hipnoterapi Psk.Murat BİLİM
► Kaos Teorisi ve Psikoterapi Psk.Gülcem YILDIRIM
► Psikoterapi ve Bütüncül Yaklaşım Psk.Ali Rıza TUNUR
► Psikoretapi Nedir? Psk.Özge SOYSAL
► Psikolojik Destek Nedir ? Psk.Bahattin GÖKTAN
► Terapi Nedir, Nasıl Bir Süreçtir? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Kimlere Psikoterapist Denir? Psk.Begüm UÇMAN
► Psikolojik Tedavi Yöntemleri Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Psikoterapi Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Dr.İbrahim SARI, İstanbul
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Psk.Selen CAN, Ankara
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
psikoterapi nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikoterapi nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoterapi, psikolog, psikoterapist, psikiyatr, psikiyatrist, psikiyatri, psikoloji, psikolog nedir, psikolog nasıl olunur, psikolog olmak, psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark, psikolojik hastalıklar, psikolojik testler, psikoterapi yöntemleri, psikoterapi merkezleri, terapi nedir, terapist, terapist nedir, psikolojik sorunlar, psikoloji bölümü, psikolojik destek, psikolojik danışmanlık, ruh sağlığı, ruh sağlığı nedir, ruh hastalıkları, psikiyatrist nedir, psikiyatri doktorları, psikiyatri nedir, psikoterapi teknikleri, terapi, terapi süreci nasıldır, terapiye ne zaman başlamalıyım, neden terapi almalıyım, psikoterapi nasıl olmalı, terapi nasıl olmalı, terapiye neden başlamalıyım, psikolojik yardım, neden psikoterapi, niçin terapi, terapide neler olur, psikoterapinin tanımı, psikoterapi ne demek, psikoterapinin amacı, psikoterapinin faydaları, psikoterapinin yararları, bireysel terapi, ruhsal, bilişsel terapi, davranışçı terapi, bilişsel-davranışçı, depresyon, panik atak, takıntı, öfke, psikoterapi nasıl yapılır, terapist kimdir, terapinin tanımı, focusing, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, felt sense, gendlin, eugene gendlin, carl rogers, odaklanma, odaklanmak, nossrat peseschkian, pozitif psikoterapi, psikodinamik psikoterapi, denge modeli, peseschkian, kültürlerarası terapi, transkültürel psikoterapi, derinlik psikoloji, salutojenik, pozitif psikoterapi nedir, pozitif psikoterapinin hedefleri, pozitif psikoterapinin temel ilkeleri, psikoterapi ne değildir, dinamik psikoterapi, dinamik psikoterapi kuramı, dinamik psikoterapi nedir, psikoterapi türleri, bilişsel davranışçı terapi, terapi süreci, psikoterapi süreci, evlilik terapisi, çift terapisi, grup terapisi, psikolog kimdir, psikoterapide neler konuşulur, psikoterapi nasıl gerçekleştirilir, psikoterapide seans, psikologa nezaman gitmeliyim, terapi zamanı, psikoterapi nasıl işe yarar, psikoterapi için uygun yaşlar, psikoterapi uygulaması, psikoterapinin faydası, ilişkisel psikoterapi, süre sınırlı psikanalitik psikoterapi


06:45
Top